Anda di halaman 1dari 34

RITUS PEMBUKA

1. Komentar Pembuka
2. Antifon Pembuka :
Aku berseru kepadaMu sebab Engkau
mendengarkan daku, ya Allah. Sendeng-
kanlah telingaMu kepadaku, dengarkan-
lah kata-kataku. Jagalah aku bagaikan
biji mata, sembunyikanlah aku dalam
naungan sayapMu.

3. Tanda Salib

1
4. Pengantar
I : Saudara/saudari terkasih...
Bertepatan dengan Minggu Biasa Ke-29,
Gereja Katolik di Keuskupan Agung
Kupang merayakan peringatan Hari
Pangan Sedunia (HPS), yang diperingati
setiap tanggal 16 Oktober.Di tengah krisis
kehidupan akibat Pandemi COVID 19,
Gereja Katolik Indonesia mencanagkan
perayaan peringatan HPS 2021 dengan
tema: “Membangun Ketahanan Pangan
dan Gizi”. Dalam suasana pandemi ini,
kita diajak untuk ikut terlibat mencari
solusi bersama bagaimana menyediakan
pangan yang mencukupi bagi semua
orang dengan gizi seimbang yang
menjamin kesehatan seluruh masyarakat
manusia.Oleh karena itu, hendaknya kita
belajar menjadi pribadi yang rendah hati ,
bersedia menjadi pelayan bagi sesama
terutama mereka yang kecil, lemah,
miskin, tersingkir dan difabel seturut
teladan Yesus Kristus yang datang ke
dunia bukan untuk dilayani melainkan

2
untuk melayani dan memberikan nyawa-
Nya sebagai tebusan bagi banyak orang.

5. Tobat

I : Saudara-saudari yang terkasih, marilah


mengakui dosa-dosa kita, supaya kita
layak merayakan misteri suci ini..

I+U : Saya mengaku …

I : Tuhan Yesus Kristus, Engkau


menguduskan semua orang dengan
memikul sendiri kesalahan mereka.
Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

I : Engkaulah Imam Agung, yang turut


merasakan kelemahan kami dan telah
dicobai dalam segala hal seperti kami.
Kristus, kasihanilah kami.
U : Kristus, kasihanilah kami.

I : Engkaulah Putra Manusia, yang datang


bukan untuk dilayani, melainkan untuk

3
melayani dan menyerahkan nyawa
sebagai tebusan bagi semua orang.
Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

I : Semoga Allah yang Mahakuasa


mengasihani kita, mengampuni dosa
kita dan mengantar kita ke hidup yang
kekal.
U : Amin.

6. Kemuliaan
7. Doa Pembuka

Allah Bapa yang Maharahim, kami


bersyukur karena PuteraMu telah rela
menanggung kesalahan-kesalahan kami
dan menderita demi keselamatan semua
orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai
kami sehingga kami pun bersedia saling
membantu untuk memanggul beban
hidup kami masing-masing serta ikut
terlibat dalam upaya bersama mem-
bangun ketahanan pangan dan gizi

4
dalam semangat rela berbagi demi
memelihara kehidupan semua manusia
secara berkelanjutan. Sebab Dialah
Tuhan dan Pengantara kami, yang
bersama Dikau dalam persekutuan Roh
Kudus, hidup dan berkuasa, Allah,
sepanjang segala masa.
U :Amin.

LITURGI SABDA

8. Bacaan I (Yes 53:10-11)


P : Tuhan berkehendak meremukkan
HambaNya dengan kesakitan. Tetapi
apabila ia menyerahkan dirinya sebagai
kurban silih, ia akan melihat keturun-
annya, umurnya akan lanjut, dan
kehendak Tuhan akan terlaksana
karena dia. Sesudah kesusahan jiwa-
nya, ia akan melihat terang dan
menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman:
HambaKu itu, sebagai orang yang
benar, akan membenarkan banyak
orang oleh hikmatnya, dan kejahatan
mereka dia pikul. Demikianlah sabda
Tuhan.

U : Syukur kepada Allah


5
9. Mazmur:
Reff:
Kasih setiaMu, ya Tuhan, kiranya
menyertai kami, seperti kami berharap
kepadaMu.

Ayat:
Sebab firman Tuhan itu benar, segala
sesuatu dikerjakanNya dengan kesetiaan
Ia senang pada keadilan dan hukum;
bumi penuh dengan kasih setiaNya.

10. Bacaan II (Ibr 4:14-16)


P : Saudara-saudara, kita sekarang mem-
punyai Imam Agung, yang telah
melintasi semua langit, yaitu Yesus,
Anak Allah. Maka baiklah kita teguh
berpegang pada pengakuan iman kita.
Sebab Imam Agung yang kita punya,
bukanlah imam agung yang tidak dapat
turut merasakan kelemahan-kelemah-
an kita. Sebaliknya Ia sama dengan
kita! Ia telah dicobai, hanya saja tidak
berbuat dosa. Sebab itu marilah kita
menghampiri takhta kerahiman Allah
dengan penuh keberanian, supaya kita
menerima rahmat dan menemukan

6
kasih karunia untuk mendapat per-
tolongan pada waktunya.
Demikianlah sabda Tuhan.

U : Syukur kepada Allah

Pengantar Injil:

Reff : Alleluya

Anak Manusia datang bukan untuk


dilayani, melainkan untuk melayani dan
untuk memberikan nyawaNya menjadi
tebusan bagi banyak orang.

11. Bacaan Injil (Mrk 10:35-45)

7
I : Sekali peristiwa Yakobus dan Yohanes,
anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus
dan berkata kepadaNya, "Guru, kami
harap Engkau mengabulkan suatu per-
mohonan kami!" Jawab Yesus kepada
mereka, "Apa yang kamu kehendaki Ku
perbuat bagimu?" Mereka menjawab,
"Perkenankanlah kami ini duduk dalam
kemuliaanMu kelak, seorang di sebelah
kananMu, dan seorang di sebelah kiri-
Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka,
"Kamu tidak tahu apa yang kamu
minta. Sanggupkah kamu meminum
cawan yang harus Ku minum, dan di-
baptis dengan pembaptisan yang harus
Kuterima?" Jawab mereka, "Kami
sanggup!"  Yesus lalu berkata kepada
mereka, "Memang, kamu akan memi-
num cawan yang harus Ku minum,
dan akan dibaptis dengan baptisan
yang harus Ku terima. Tetapi hal duduk
di sebelah kanan atau kiriKu, Aku tidak
berhak memberikannya. Itu akan dibe-
rikan kepada orang-orang  yang bagi-
nya telah disediakan." Mendengar itu,
kesepuluh murid yang lain menjadi
marah kepada Yakobus dan Yohanes.
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu
8
berkata, "Kamu tahu, bahwa orang-
orang yang disebut pemerintah
bangsa-bangsa memerintah rakyatnya
dengan tangan besi, dan pembesar-
pembesarnya menjalankan kuasanya
dengan keras atas mereka. Tidaklah
janganlah demikian di antara kamu!
Barangsiapa ingin menjadi besar di
antara kamu, hendaklah ia menjadi
pelayanmu, dan barangsiapa ingin
menjadi yang terkemuka di antara
kamu, hendaklah ia menjadi hamba
untuk semuanya. Karena Anak Manusia
pun datang bukan untuk dilayani
melainkan untuk melayani dan untuk
memberikan nyawaNya  sebagai tebus-
an bagi banyak orang."

11. Homili
12. Syahadat
13. Doa Umat

9
I :Kristus datang ke dunia bukan untuk
dilayani melainkan untuk melayani dan
untuk memberikan nyawaNya sebagai
tebusan bagi banyak orang. Marilah kita
memanjatkan doa kepada Allah,
BapaNya, keselamatan kita.

P :Umat menjawab : Kabulkanlah doa


kami, ya Tuhan.

P :Bagi para warga yang diserahi tugas-


tugas pelayanan tertentu dalam Gereja :
Ya Bapa Mahabaik, berkatilah mereka
yang diserahi tugas-tugas pelayanan
tertentu di dalam Gereja. Semoga mere-
ka selalu tekun dalam doa, serta penuh
semangat dalam pelayanan, seperti
Kristus yang datang untuk melayani dan
menjadi tebusan bagi banyak orang.
Marilah kita mohon…
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

P :Bagi para biarawan dan biarawati


kontemplatif : Ya Bapa Mahakasih,
ajarilah kami untuk menghargai
kehidupan para biarawan-biarawati
kontemplatif yang penuh laku tobat dan
doa, serta bersyukur atas kehadiran
10
mereka menjadi berkat bagi kami.
Marilah kita mohon…
U : Kabulanlah doa kami, ya Tuhan.

P :Bagi semua orang yang sedang mencari


Allah : Ya Bapa Maha bijaksana, semoga
semua orang yang sedang mencari Allah
tidak ragu-ragu untuk berwawancara
dengan Dia, melalui doa yang keluar
dari lubuk hati dan melalui perjumpaan
penuh kasih di antara kami. Marilah kita
mohon…
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

P : Bagi mereka yang berkekurangan dalam


hal pangan dan gizi : Ya Bapa Maha
pengasih, pandanglah dengan rela akan
semua orang yang berkekurangan dalam
hal pangan dan gizi serta penuhilah
segala kebutuhan mereka lewat uluran
tangan kami agar kehidupan di bumi ini
terus terpelihara dan berkelanjutan.
Marilah kita mohon:
U :Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

P: Bagi para donatur : Ya Tuhan berkatilah


para Donatur yang telah menyumbang
untuk membantu kegiatan Gereja di
11
Paroki kami. Berikan kepada mereka
kesehatan jiwa dan raga dan berkat
yang melimpah dalam hidup mereka.
Marilah kita mohon…
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

P :Bagi kita semua yang berkumpul disini :


Ya Bapa Maha Penyayang, ajarilah kami
untuk berani melayani sesama kami
seperti Kristus yang telah menyerahkan
diriNya demi keselamatan kami. Marilah
kita mohon…
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

I :Allah Bapa Yang Maha baik, Engkau


berkenan pada PutraMu Yesus yang rela
merendahkan diri untuk melayani kami.
Anugerahilah kami semangat pelayanan
yang rendah hati dan kabulkanlah doa-
doa kami. Dengan pengantaraan Kristus
Tuhan kami.
U : Amin.

LITURGI EKARISTI

14. Persiapan Persembahan

12
I : Terpujilah Engkau, Tuhan, Allah
semesta alam, sebab dari
kemurahanMu kami menerima roti,
yang kami persembahkan kepadaMu,
hasil bumi dan usaha manusia yang
bagi kami akan menjadi roti kehidupan.

U : Terpujilah Allah selama-lamanya.

Imam menaruh patena di atas korporale,


kemudian imam menuangkan anggur dengan
sedikit air kedalam piala sambil berkata
dengan suara lembut :

I : Sebagaimana dilambangkan oleh


pencampuran air dan anggur ini,
semoga kami layak mengambil bagian
dalam ke Allahan Kristus, yang telah
berkenan menjadi manusia seperti
kami.

Imam mengambil piala berisi anggur, lalu


mengangkatnya sedikit sambil berdoa dengan
suara lembut

I : Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah


semesta alam, sebab dari
kemurahanMu kami menerima anggur
13
dan dari usaha manusia yang bagi
kami akan menjadi minuman rohani

U : Terpujilah Allah selama-lamanya

Imam menaruh piala diatas korporale,


kemudian imam membungkuk hikmad dan
berdoa dengan suara lembut :

I : Tuhan dengan rendah hati dan jiwa


yang menyesal, kami menghadap
kepadaMu; Terimalah kami dan
semoga persembahan yang kami
siapkan hari ini berkenan padaMu.

Lalu Imam berdiri di sisi altar, membasuh


tangan, seraya berkata dalam hati :

I : Tuhan, basuhlah aku dari kesalahan-


ku, dan sucikanlah aku dari dosaku.

Sesudah itu, ia berdiri di tengah altar,


menghadap umat, seraya merentangkan
tangan lalu mengatupkannya kembali, ia
berkata :

14
I : Berdoalah, saudara - saudari, supaya
persembahanku dan persembahanMu
berkenan pada Allah, Bapa yang Maha
kuasa.

U : Semoga persembahan ini diterima


demi kemuliaan Tuhan dan
keselamatan kita serta seluruh umat
Allah yang kudus.

I : Dengan pengantaraan Kristus Tuhan


kami

U : Amin

Doa Persiapan Persembahan

I : Ya Allah, terimalah persembahan roti


dan anggur ini sebagai ungkapan syukur
dan kenangan atas PutraMu yang telah
rela menderita dan wafat di salib demi
keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan,
Pengantara kami.

U : Amin

15
15. Doa Syukur Agung II

Prefasi : Allah Sumber Segala Kebaikan

I : Sungguh pantas dan benar, layak dan


menyelamatkan, bahwa kami selalu
dan dimanapun bersyukur kepadaMu,
Tuhan, Bapa yang Kudus, Allah yang
Mahakuasa dan Kekal.

16
Pada hari yang menggembirakan ini
sudah selayaknya kami bersyukur dan
memuji Dikau, yang membentangkan
cakrawala luas, dari Timur ke Barat,
dari Utara ke Selatan.

Engkau menciptakan bagi kami dunia


yang indah, langit yang menurunkan
hujan, tanah yang menumbuhkan
tanaman, pohon-pohon yang menye-
jukkan, hewan di padang, burung di
udara, dan ikan di laut.

Engkau menganugerahi kami sawah


ladang yang memberi panenan, Engkau
menganugerahkan juga kerukunan
hidup, yang kami alami sehari-hari.

Di atas semuanya itu, Engkau


menganugerahi kepada kami Kristus,
PuteraMu. Dia menjadi manusia seperti
kami, ikut merasakan suka dan duka
hidup didunia ini; dan dengan
sengsara, wafat, dan kebangkitanNya,
dia mengubah dunia yang fana ini
menjadi dunia baru demi keselamatan
abadi kami.

17
Kami bersyukur pula, karena Kristus,
kami mengadakan Ekaristi Suci yang
sedang kami rayakan ini sebagai tanda
persatuan dengan Dikau, Bapa yang
Kudus dan Allah yang Mahakuasa.

Maka, bersama para penghuni Surga,


kami memuliakan Dikau sambil
bernyanyi/berseru :

I+U :
Kudus…

Doa Syukur Agung II

Imam, dengan tangan terentang, berkata :

I : Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan,


sumber segala kekudusan.

ia mengatupkan tangan, lalu sambil


menguluran tangan di atas bahan
persembahan berkata :

Maka kami mohon : kuduskanlah


persembahan ini dengan pencurahan
RohMu,

18
ia mengatupkan tangan lalu membuat satu
kali tanda secara serentak di atas roti dan
piala sambil berkata :

Agar bagi kami menjadi Tubuh dan (+)


Darah Tuhan kami, Yesus Kristus

ia mengatupkan tangan. Dalam rumusan


berikut, kata-kata Tuhan diucapkan dengan
cermat dan jelas sesuai tuntunan hakikat
kata-kata tersebut :

Ketika Dia diserahkan untuk


menanggung sengsara dengan rela,

ia mengambil roti, dan sambil memegang,


mengangkatnya sedikit di atas altar, ia
melanjutkan :

Dia mengambil Roti, dan sambil


mengucap syukur, Dia memecah-
mecahkan lalu memberikannya kepada
murid-muridNya seraya berkata :

ia membungkuk sedikit

19
TERIMALAH DAN MAKANLAH, KAMU
SEMUA : INILAH TUBUHKU, YANG
DISERAHKAN BAGIMU.

ia memperlihatan Hosti yang sudah


dikonsekrasikan kepada umat, meletakkan
kembali di atas patena,kemudian berlutut
menyembah.

Sesudah itu ia melanjutan

Demikian pula, sesudah perjamuan,

Ia mengambil piala, dan sambil


mengangkatnya sedikit di atas altar, ia
melanjutkan :

Dia mengangkat piala, sekali lagi Dia


mengucap syukur kepadaMu, memberi-
kannya kepada murid-muridNya,
seraya berkata :

ia membungkuk sedikit

TERIMALAH DAN MINUMLAH, KAMU


SEMUA : INILAH PIALA DARAHKU,
DARAH PERJANJIAN BARU DAN KEKAL,
YANG DITUMPAHKAN BAGIMU DAN
20
BAGI SEMUA ORANG DEMI
PENGAMPUNAN DOSA. LAKUKANLAH
INI SEBAGAI KENANGAN AKAN DAKU.

Ia memperlihatkan piala kepada umat, lalu


meletakkan di atas koeporale, dan berlutut
menyembah.

Anamese 2b

Lalu dengan tangan terentang, imam


berkata:

21
I : Sambil mengenangkan wafat dan
kebangkitan Kristus, kami memper-
sembahkan kepadaMu, Bapa, roti
kehidupan dan piala keselamatan.

Kami bersyukur, sebab kami Engkau


anggap layak menghadap Engkau dan
berbakti kepadaMu. Dan kami mohon
semoga kami yang menerima Tubuh
dan Darah Kristus dihimpun menjadi
satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah, Tuhan, akan GerejaMu yang
tersebar di seluruh bumi, agar Engkau
menyempurnakannya dalam cinta
kasih, dalam persatuan dengan Paus
kami, Fransiskus, dan Uskup kami
Monsinyur Petrus Turang, serta semua
rohaniawan.

Dalam misa arwah dapat ditambahkan :

Ingatlah, akan hambaMu (hamba-


hambaMu),N., yang (hari ini/telah)
Engkau panggil dari dunia ini ke
hadiratMu. Perkenankanlah ia (mereka)
yang menjadi satu dengan PutraMu

22
dalam kematian juga menjadi serupa
dengan Dia dalam kebangkitan.

Ingatlah juga akan saudara-saudara


kami, yang telah meninggal dengan
harapan akan bangkit, dan akan semua
orang yang telah berpulang dalam
kerahimanMu, dan terimalah mereka
dalam cahaya wajahMu.

Kami mohon, kasihanilah kami semua,


agar kami Engkau terima dalam
kebahagian abadi bersama Santa
Perawan Maria, Bunda Allah, Santo
Yosef, mempelainya, para Rasul dan
semua Orang Kudus, sepanjang masa,
yang hidupnya berkenan padaMu.
Semoga kamipun Engkau perkenankan
turut serta memuji dan memuliakan
Dikau,

ia mengatupkan tangan

Dengan pengantaraan Yesus Kristus,


PutraMu

23
ia mengambil patena dengan Hosti dan piala,
dan seraya mengangkat keduanya, ia berkata

I : Dengan pengantaraan Dia, bersama


Dia, dan dalam Dia, bagiMu, Allah Bapa
yang Mahakuasa, dalam persekutuan
dengan Roh Kudus, segala hormat dan
kemuliaan, sepanjang segala masa.

U : Amin

16. BAPA KAMI

Ajakan :

Doa Bapa Kami :

24
25
EMBOLISME

Ia mengatupkan tangan

26
17. DOA DAMAI

I : Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah


bersabda kepada para rasulMu,
DamaiKu Kutinggalkan bagimu,
damaiKu Kuberikan kepadamu :
Janganlah memperhitungkan dosa
kami, tetapi perhatikanlah iman
GerejaMu dan berilah kami damai dan
kesatuan sesuai dengan kehendakMu.

Ia mengatupkan tangan

I : Engkau yang hidup dan meraja


sepanjang segala masa
U : Amin

I : Semoga damai Tuhan selalu


bersamaMu
U : Dan bersama RohMu

18. Anak Domba Allah

I : Semoga pencampuran Tubuh dan


Darah Tuhan kami Yesus Kristus ini
memberikan kehidupan abadi bagi
kami yang menyambutnya.

27
U : Anak domba Allah …

Lalu imam, dengan tangan terkatup, berkata


dalam hati :

I :Tuhan Yesus Kristus, semoga


penerimaan Tubuh dan DarahMu, tidak
menjadi hukuman dan siksaan bagiku:
tetapi melindungi dan menyehatkan
jiwa ragaku karena kasih sayangMu

Imam berlutut, mengambil Hosti, dan


mengangkatNya sedikit di atas patena atau
piala, dan menghadap umat, lalu berkata
dengan suara lantang :

I : Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia


yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah Saudara-Saudari yang
diundang ke Perjamuan Anak Domba.
I+U :
Tuhan, saya tidak pantas Engkau
datang pada saya, tetapi bersabdalah
saja, maka saya akan sembuh.

Dan Imam menghadap altar dan berkata di


dalam hati

28
Semoga Tubuh Kristus melindungi aku
sampai ke hidup kekal

19. KOMUNI
(Pembagian Komuni)

Seusai pembagian komuni, sambil


membersihkan patena dan piala, Imam
berdoa dalam hati

Tuhan, semoga Tubuh dan Darah yang


kami santap ini kami pahami dengan
pikiran yang murni, dan kiranya
anugerah saat ini menjadi kesembuhan
bagi kami untuk selamanya.

Doa Komuni Batin (dibacakan jika live)

Yesusku, aku percaya bahwa Engkau


hadir dalam Sakramen Mahakudus. Aku
mengasihiMu melebihi segala sesuatu,
dan aku merindukan Engkau dalam
seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat
menerimaMu secara sakramental saat
ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-
kurangnya secara rohani dalam hatiku,
meskipun Engkau selalu telah datang.
Aku memelukMu dan ingin mempersatu-
29
kan seluruh diriku seutuhnya denganMu,
dan jangan ijinkan aku terpisah dariMu.
Amin.

Doa Hari Pangan Sedunia 2021


Keuskupan Agung Kupang
(dibacakan)

Allah yang Maha kuasa dan Kekal, Bapa,


Putera dan Roh Kudus, Kami bersyukur
atas penyertaan dan pemeliharaanMu
yang abadi dalam segala suka duka
hidup kami. Kami bersyukur karena
Engkau telah menganugerahkan bagi
kami aneka bahan pangan sebagai sum-
ber makanan yang menjamin kelang-
sungan hidup kami di bumi ini. Hari-hari
hidup kami saat ini masih dirundung
kesulitan akibat pandemi Covid 19 yang
belum juga berlalu. Sementara itu, ma-
sih ada tantangan hidup lainya berupa
masalah kelaparan dan kurang gizi yang
melanda banyak orang, terutama
mereka yang miskin dan berkekurangan.
Akses pangan yang sehat dan bergizi
tidak merata dan menjangkau semua
orang akibat keserakahan kami yang
30
tidak rela berbagi satu sama lain. Kami
mohon kepadaMu Ya Tuhan, semoga
Engkau berkenan memulihkan keadaan
kami dari pandemi covid 19. Ampunilah
segala dosa dan salah kami dan bangkit-
kanlah semangat kami untuk semakin
solider, selalu rela berbagi dalam upaya
bersama membangun ketahanan pangan
yang sehat dan bergizi bagi semua
orang di tengah situasi pandemic Covid
19 ini. Semoga keluarga-keluarga kami
semakin tangguh di tengah krisis ini dan
sanggup mengatasi segala persoalan
dengan bantuan rahmatMu. Ya Bunda
Maria, doakanlah kami agar kami tetap
tekun dan setia melaksanakan sabda
Tuhan agar hidup kami terus bertumbuh
dalam kasih Tuhan. Terpujilah Engkau,
ya Tuhan yang Maharahim, Bapa, Putera
dan Roh Kudus. Amin.

Antifon Komuni
Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang
takut akan Dia, kepada mereka yang
mengharapkan kasih setiaNya, untuk
melepaskan jiwa mereka dari maut dan
memelihara hidup mereka pada masa
kelaparan.
31
Doa Sesudah Komuni

Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau


telah memperkenankan kami mengambil
bagian dalam kurban PutraMu ini.
Semoga kami juga dapat mengambil
bagian dalam semangat pengurbanan-
Nya untuk kami terapkan pada tugas
dan pelayanan kepada sesama. Ter-
utama ikut bertanggungjawab dalam
mewujudkan ketersediaan pangan dan
gizi yang mencukupi bagi semua orang.
Sebab Dialah Tuhan dan pengantara
kami, kini dan sepanjang masa.

U: Amin

20. Penutup
Pemberkatan Benih (Umat duduk)

(Pemberkatan benih dilakukan jika ada


benih yang disediakan, jika tidak ada
benih untuk diberkati maka upacara ini
dapat ditiadakan)

32
Doa berkat atas benih:

Ya Allah yang kekal dan kuasa, semua


orang yang menghadap Engkau, meng-
harapkan makanan pada waktunya.
Engkau membuka tanganMu dan mem-
buat mereka kenyang. Kasihanilah kami
yang memohon anugerahMu, yakni
kesuburan bagi lahan kebun-kebun kami.
Sudilah ya Bapa memberkati (†) benih-
benih ini, yang akan kami tanam.
Bantulah ya Bapa usaha kami ini dengan
hujan dan sinar matahari yang menum-
buhkan dan menghidupkan. Jauhkanlah
ya Bapa, segala malapetaka dan bencana
kelaparan di mana saja, agar semua
anak-anakMu di seluruh dunia menikmati
damai dan kesejahteraan, dan dengan
hati gembira melambungkan nyanyian
syukur kepadaMu: Bapa, Putera dan Roh
Kudus, Allah yang Mahamulia sepanjang
masa. Amin.

(Benih-benih yang ada direciki dengan


air berkat)

33
BERKAT

21. Perutusan

34