Anda di halaman 1dari 3

BMM 3103

OBJEKTIF
1. Konsep ujian @penilaian
2. Taksonomi bloom
3. Jsu
- Definisi
- Kepentingan JSU/ Langkah2 Bina JSU
4. Pembinaan ujian
- Ujian objektif
- Ujian subjektif
5. Penilaian bahasa
- Formatif
- Sumatif
- Kefasihan
6. Penilaian melalui portfolio
7. Penilaian melalui pemerhatian
8. Penilaian kemahiran mendengar (3 soalan)
9. Kemahiran membaca (3 soalan)
10. Kemahiran menulis (3 soalan)
STRUKTUR & ESEI
6 tujuan sumatif
- Kenal pasti pencapaian pelajar untuk beberapa topik pembelajaran
- Memberi skor dan gred pencapaian murid (guru membuat perbandingan)
- Penempatan murid mengikut tahap pencapaian murid/kumpulan
- Merancang aktiviti pengajaran mengikut tahap kesesuaian murid
- Mengesan pencapaian murid dalam tempoh tertentu persekolahan melalui ujian kriteria dan ujian
norma
- Membantu murid-murid secara individu dalam peningkatan pencapaian
- Memperlihatkan peringkat pencapaian yang berbeza mengikut kumpulan
Perbezaan antara Penilaian Formatif dan Sumatif
Perbezaan antara Ujian Objektif dan Subjektif
Penilaian melalui projek
1) Aktiviti yang boleh dilakukan:
a. Poster
b. Drama
c. Fotografi
d. Bercerita
e. Buku skrap
2) Aspek yang dinilai:
a. Persembahan – pada akhir, bagaimana murid membuat persembahan.Cara murid
mempersembahkan tugasan yang dibuat. Contoh membuat laman web
b. Kolaboratif- komitmen, sahsiah, refleksi. Respon murid
c. Ketepatan projek dengan apa yang guru nak – contoh: poster,

Penilaian melalui kemahiran bahasa


Mengapa guru membuat ujian formatif/tujuan
- Mengenal pasti tahap penguasaan dan kemajuan murid dan seterusnya mengambil langkah susulan
bagi membaiki kelemahan yang wujud./ merancang aktiviti yang lain.
- Berlaku perubahan tingkah laku (teori behaviorisme): contoh: soal jawab guru-murid / guru soal balik
ujian formatif kepada murid.
- Mengesan kelemahan murid-guru boleh memperbaiki secara terus contoh: murid tidak dapat
menguasai kelemahan
- Memperbaiki kelemahan murid
- Membuat penambahbaikan terhadap pengajaran guru
Penilaian melalui konstruk pembelajaran
- Konsep
o Ada persetujuan antara dua pihak (guru dengan murid)
Untuk melaksanakan konstruk pembelajaran, penilaian ini memerlukan persetujuan antara dua pihak.
Memerlukan persetujuan murid. Contoh: guru mencadangkan aktiviti pementasan drama, murid perlu
bersiap sedia untuk melakukan pementasan dari segi mental, fizikal.
o Ada tugasan yg diberikan
o Ditandatangani oleh dua-dua pihak
o Ada syarat2 yang perlu dipatuhi
o Ada budi bicara –tolak ansur
o Ada Sebab dan akibat
- Ikut prosedur
- Murid menentukan apa yang murid nak.

Pulau pandan jauh ke tengah,


Gunung daik bercabang tiga,
Hancur badan dikandung tanah,
Budi yang baik dikenang jua.
Bina satu soalan objektif aras kefahaman berpandukan pantun di atas
CON: Namakan gunung yang bercabang tiga?
a. Gunung daik
b. Gunung pandan
c. .....
d. .......

Menulis sajak
Malam yang gelap, matahari yang bersinar
(daripada rangkai kata-bina sebuah sajak yang puitis)

Apa kelebihan soalan subjektif:


- Mempunyai pelbagai jawapan
- Kurangkan konsep meneka
- Mudah digubal
- Sesuai untuk semua mata pelajaran
- Sesuai untuk keenam-enam aras
- Boleh buat calon menganalisis/ mengintegrasikan idea yang diperoleh

Penilaian secara holistik/menyeluruh/ karangan


Konsep membaca,menulis,mendengar
Untuk menguji kemahiran membaca murid, apakah kriteria2nya:
Membaca secara senyap,nyaring (kenapa murid perlu membaca secara senyap)
Kemahiran bertutur (sebagai guru, uji guna apa?)- menyanyi, membaca
Guru membaca kuat, guru beri soalan pada murid secara lisan (guru mahu uji apa)
Ujian IMLAK
Kelebihan Penilaian melalui pemerhatian (apa kelebihan, kelemahan)
Penilaian melalui portfolio (konsep)
Ujian kefasihan
Kepentingan JSU
Apa yang perlu ada dalam JSU
Beza taksonomi bloom, solo dan domain krathwol
Taksonomi apa yang mempunyai aras kefahaman,analisis.........
- taksonomi bloom
Konsep pengujian,penilaian, pentaksiran.