Anda di halaman 1dari 9

Bahagian B (55 markah)

Jawab semua soalan.

1. Padankan jenis masalah dengan pernyataan berikut dengan menulis A atau B pada petak yang
disediakan.
A Masalah inventif
B Masalah bukan inventif

Azrul mudah memotong daging setelah mengasah pisau yang


pada mulanya tumpul.

Puan Ramlah telah menambahkan manik di baju kurungnya


dan menyebabkan bajunya susah digosok.

Tee telah memotong roti menggunakan pisau biasa dan


akibatnya potongan rotinya tidak memas
(3 markah)

2. Lengkapkan carta aliran berikut dengan mengisi jawapan pada ruang yang disediakan.

Buah Bakul Memegang

Produk Fungsi Objek


b) ________________
a) ________________ c) ________________
(3 markah)

3. Lengkapkan rajah yang berikut.

Teknologi Pembuatan

(2 markah)

4. Tandakan (√) bagi pernyataan yang berkaitan dengan kebaikan membuat model secara acuan dan
(X) bagi yang tidak berkaitan pada petak yang disediakan.
Bentuk model yang dihasilkan adalah seragam

Acuan biasanya boleh digunakan sekali sahaja

Kaedah ini menjimatkan masa


(3 markah)
5. Berikut adalah jenis kaedah pemisahan bagi mengenal pasti masalah inventif.

A Pemisahan ruang

B Pemisahan masa

Padankan jenis kaedah pemisahan itu dengan situasi dengan menulis A atau B pada petak yang
disediakan.

Kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah
untuk murid yang rendah

Khemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil


semasa disimpan

Alat pengukur perlu pendek untuk menyukat lebar dan perlu


panjang untuk menyukat jarak.
( 3 markah )

6. Tandakan ( ✓ ) bagi proses pembuatan menggunakan kaedah konvensional yang betul dan (✗ ) bagi
yang salah pada ruang yang disediakan.

(3 markah )

7. Tanda (✓) bagi padanan komponen basikal dan mekanikal yang betul dan (✗) pada yang salah pada
ruang jawapan.

Ruang
Komponen basikal Komponen mekanikal
Jawapan
Brek Tuas

Roda Rantai

Handle Galas bebola


( 3 markah )
8. Berikut adalah langkah penyelesaian masalah bukan inventif.

Menilai penyelesaian masalah A Membuat B


pilihan

Menyenarai kaedah peneyelesian masalah C

Lengkapkan carta alir mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B dan C dalam ruang
yang disediakan.

Mula

Mengenalpasti
masalah

Melaksanakan
pilihan

TIDAK

YA

Selesai
(3 markah)
9. Maklumat berikut berkenaan teknologi pembuatan produk.

A Kaedah konvensional

B Kaedah moden

Padankan pernyataan di bawah dengan kaedah yang betul dengan menulis A atau B pada ruangan
yang disediakan.

Melicinkan permukaan kayu dengan menggunakan mesin pelelas

Menumbuk bahan masakan menggunakan lesung batu

Menggali dan menggemburkan tanah menggunakan cangkul


(3 markah)

10. Tandakan (√) pada komponen mekanikal yang betul dan (✗) bagi yang salah pada petak yang
disediakan berdasarkan rajah dibawah.

Gelongsor

Rantai

Gear
(3 markah)
11. Rajah menunjukkan komponen sistem mekanikal.

A C

Padankan rajah dengan fungsi. Tulis jawapan A ,B dan C pada ruang jawapan.

Ruang
Fungsi
Jawapan

Mengurangkan geseran semasa menggerakkan komponen

Memegang dan mencengkam mata gerudi

Menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar

(3 markah)

12. Berikut adalah formula pengiraan parameter elektrik menggunakan hukum Ohm.

A IR

V
B
R

Padankan formula dengan parameter yang betul. Tulis A, atau B pada ruangan jawapan yang
disediakan.
Ruang
Parameter
Jawapan

Arus (ampere)

Voltan (volt)
(2 markah)

13. Rajah A dan B adalah peranti input dan peranti output yang disambung pada mikropengawal.

A B

Tentukan peranti itu dengan menulis A dan B pada ruang yang disediakan.

Peranti Input

Peranti Output

(2 markah)

14. Tandakan (√) pada tiga peralatan elektrik yang menggunakan elemen pemanas pada petak yang
disediakan.
Pemukul telur

Cerek elektrik

Pembakar roti

Pengisar

Seterika
(3 markah)
15. Rajah berikut menunjukkan reka bentuk sebuah litar elektrik. Hitungkan nilai rintangan dalam litar
tersebut.

(3 markah)
16. Padankan komponen dengan simbol yang tepat dengan menulis A, B dan C pada ruang yang
disediakan.

A Diod

Bateri
B

Suis
C

(3 markah)
17. Berikut adalah tiga teknik penanaman dalam sistem hidroponik.
(3 markah)

A Teknik takung B Aeroponik C Teknik aliran cetek

Padankan teknik itu dengan rajah dengan menulis A ,B dan C . Tulis jawapan pada ruang yang
disediakan.

18. Rajah menunjukkan perkakasan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan.

A B C
Padankan nama peralatan berikut dengan menulis jawapan A ,B dan C pada ruang jawapan.

Periuk nasi elektrik

Ketuhar elektrik

Pengisar pelbagai guna


(3 markah)
19. Rajah menunjukkan alatan dalam reka bentuk makanan.

Padankan fungsi alatan dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.
Digunakan unuk memotong halus herba dan
sayur-sayuran

Digunakan untuk memisahkan daging dari


tulang

Digunakan untuk membuang kulit sayur-


sayuran dan buah-buahan
(3 markah)

20. Nyatakan satu alatan yang digunakan untuk menghias makanan.

__________________________________________________________________________________

(1 markah)

Anda mungkin juga menyukai