Anda di halaman 1dari 7

NAMA PELAJAR & NO K/P : GRAACE

MOGAN
(840905-14-
6306)

HEMALATHA
MANOGARAN
(850410-07-
5592)
JEEVAMULLAI
A/P MICHAEL
(XXXXXX-XX-
XXXX)

KUMPULAN : KPLI (1A)


PENGAJIAN BAHASA
INGGERIS

KOD DAN M/PELAJARAN : BAHASA


MELAYU
KOMUNIKASI (BM2051D)

NAMA PENSYARAH : PN.ARFAH BT


AHAMAD

TUGASAN KUMPULAN 5

TOPIK 1.4 LARAS BAHASA

Konsep dan Ciri Laras

• Agama

• Sains

• Matematik

• Seni

• Pendidikan Jasmani

• Kemahiran Hidup
• Sastera

Pilih LIMA petikan ( panjang petikan tidak


melebihi100 perkataan) daripada pelbagai
laras bahasa. Banding bezakan kelima-lima
petikan tersebut untuk melihat aspek yang
berikut:

i. Pilihan perkataan

ii. Istilah

iii. Struktur ayat

Asmah Hj.Omar (1984), berpendapat bahawa laras bahasa

ialah khusus dalam penggunaan bahasa menurut bidang

penggunaannya.

Menurut Kamus Dewan laras bahasa ialah variasi bahasa

mengikut penggunaannya; ragam bahasa yang digunakan

dalam satu-satu masa. Cocok atau padan dengan situasi dan

konteks semasa ketika itu.


Rajiee Hadi dalam Jurnal Dewan Bahasa. Mei, 1994 -

mengutarakan laras bahasa adalah wahana yang

membuktikan kemampuan sesuatu bahasa untuk

mengungkapkan makna dan maksud dalam pelbagai bidang

khusus. Laras bahasa menentukan makna leksikal sesuatu

kata dan pengertian mengkhusus kepada bidang tertentu.

Merangkumi pemilihan diksi, istilah, frasa dan ayat yang

digunakan.

Secara umumnya laras bahasa bermaksud gaya dan cara

penggunaan sesuatu bahasa.

Agama mempunyai laras bahasanya yang tersendiri.Ia

kebanyakkannya membincangkan isu agama dan pengunaan

istilah agamanya dipinjam daripada bahasa Arab. Struktur

ayat yang digunakan juga banyak dipengaruhi oleh struktur

ayat bahasa Arab. Kandungannya mempunyai tamsil

ibarat(kias ibarat) yang bertujuan memberi pengajaran

kepada pembaca.

“Wahai Tuhan kami, kami meminta daripada Engkau

kesejahteraan dalam agama, kesihatan tubuh badan,

keberkatan rezeki, keampunan sebelum mati, rahmat


pada kala mati dan keampunan selepas mati. Wahai

Tuhan kami, senangkanlah kami waktu menghadapi

kematian dan lepaskan kami dari neraka dan anugerahi

kami kemaafan pada waktu perkiraan.”

Petikan di atas adalah satu contoh petikan laras

bahasa agama. Dari segi pilihan perkataanya, perkataan

seperti Tuhan dan Engkau digunakan. Perkataan-perkataan

ini adalah khusus untuk sesuatu agama. Dari segi istilahnya,

ia menggunakan istilah keagamaan yang dipinjam dari

Bahasa Arab & Bahasa Sanskrit seperti rahmat dan neraka.

Struktur ayatnya pula banyak dipengaruhi struktur bahasa

Arab.
BIBLIOGRAFI
1. Asmah Hj. Omar 1984. Bahasa Iklan Perniagaan: Satu
Kajian Retorik. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
Pustaka.