Anda di halaman 1dari 11

STANDARD PRESTASI

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

MATLAMAT KURIKULUM

Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta
berkemahiran, berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup.

OBJEKTIF KURIKULUM

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah berkebolehan untuk:

1. Melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul mengikut konsep pergerakan
2. Mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor
3. Mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan
4. Mengenal pasti aktiviti meningkatkan tahap kecergasan
5. Mengetahui kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala
6. Mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal
7. Melaksanakan aktiviti fizikal dalam suasana yang seronok dan persekitaran yang selamat
8. Mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal; dan
9. Mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.
PERNYATAAN STANDARD PENDIDIKAN JASMANI KSSR

Band Pernyataan Standard

6
Tahu, Faham dan Boleh Buat Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik dan
dengan Beradab Mithali berterusan serta menjana kreativiti minda menjurus kepada gaya hidup sihat
untuk kesejahteraan

5 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kebolehan atas kesedaran


Tahu, Faham dan Boleh Buat kepentingan melakukan pergerakan dan aktiviti fizikal untuk meningkatkan
dengan Beradab Terpuji kemahiran dan kecergasan dan melakukannya secara seronok, mengamalkan
langkah-langkah keselamatan dan mempamerkan tanggungjawab kendiri

4
Tahu, Faham dan Boleh Buat Tahu, faham dan boleh mengaplikasi pengetahuan dan kebolehan untuk
dengan Beradab melakukan pergerakan dan aktiviti yang dapat mengekalkan dan meningkatkan
kemahiran dan kecergasan

3
Tahu, Faham dan Boleh Buat Tahu, faham dan boleh mengembangkan pengetahuan dan kebolehan dalam
kemahiran pergerakan dan kecergasan mengikut konsep pergerakan dan
konsep kecergasan

2
Tahu dan Faham Tahu dan faham melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti fizikal berkaitan
kecergasan

1
Tahu Tahu melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti fizikal
STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


BAND Tahap pertumbuhan APA murid tahu, faham dan boleh buat BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia
pembelajaran murid tahu, faham dan boleh buat

1 Tahu melakukan B1D1 B1D1E1


kemahiran pergerakan Melakukan pergerakan mudah Melakukan pergerakan mudah yang
Tahu dan aktiviti fizikal melibatkan kesedaran tubuh dan
kesedaran ruang, mengikut arah,
mengikut aras, mengikut laluan, mengikut
satah, mengikut irama, mengikut kelajuan
dan mengikut daya

B1D2 B1D2E1
Melakukan aktiviti fizikal yang asas Melakukan aktiviti fizikal yang boleh
meningkatkan suhu badan dan otot, kadar
pernafasan dan kadar nadi

Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 1 2


STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


BAND Tahap pertumbuhan APA murid tahu, faham dan boleh buat BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia
pembelajaran murid tahu, faham dan boleh buat

2 Tahu dan faham B2D1 B2D1E1


melakukan kemahiran Melakukan pergerakan asas Melakukan pergerakan lokomotor asas
Tahu dan Faham pergerakan dan aktiviti
fizikal berkaitan B2D1E2
kecergasan Melakukan pergerakan bukan lokomotor
asas

B2D1E3
Melakukan pergerakan berkaitan
kemahiran manipulasi alatan

B2D1E4
Melakukan pergerakan berirama

B2D2 B2D2E1
Melakukan aktiviti fizikal berkaitan Melakukan aktiviti yang membina kapasiti
kecergasan aerobik

B2D2E2
Melakukan aktiviti kelenturan

B2D2E3
Melakukan aktiviti meningkatkan kekuatan
dan daya tahan otot

Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 1 3


STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


BAND Tahap pertumbuhan APA murid tahu, faham dan boleh buat BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia
pembelajaran murid tahu, faham dan boleh buat

3 Tahu, faham dan boleh B3D1 B3D1E1


mengembangkan Melakukan pergerakan berdasarkan Mengenalpasti konsep pergerakan:
Tahu, Faham dan pengetahuan dan konsep pergerakan  Kesedaran tubuh (bentuk, imbangan,
Boleh Buat kebolehan dalam berat badan, layangan, pendaratan)
kemahiran pergerakan  Ruang diri
dan kecergasan mengikut  Ruang am
konsep pergerakan dan  Arah pergerakan
konsep kecergasan

B3D1E2
Melakukan pergerakan asas
 pergerakan lokomotor asas
 pergerakan bukan lokomotor asas
 pergerakan berkaitan kemahiran
manipulasi alatan
 pergerakan berirama
berdasarkan konsep pergerakan

Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 1 4


STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


BAND Tahap pertumbuhan APA murid tahu, faham dan boleh buat BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia
pembelajaran murid tahu, faham dan boleh buat

B3D2
Melakukan aktiviti fizikal berdasarkan B3D2E1
konsep kecergasan Mengenalpasti konsep kecergasan
melalui aktiviti yang boleh meningkatkan:
 suhu badan dan otot
 kadar pernafasan
 kadar nadi

B3D2E2
Melakukan aktiviti
 yang membina kapasiti aerobik
 kelenturan
 meningkatkan kekuatan dan daya
tahan otot
berdasarkan konsep kecergasan

Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 1 5


STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


BAND Tahap pertumbuhan APA murid tahu, faham dan boleh buat BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia
pembelajaran murid tahu, faham dan boleh buat

4 Tahu, faham dan boleh B4D1 B4D1E1


mengaplikasi Memahami perkara-perkara yang Mengukur ketinggian dan menimbang
Tahu, Faham dan pengetahuan dan boleh meningkatkan kemahiran dan berat badan untuk mengekalkan ukuran
Boleh Buat kebolehan untuk kecergasan yang ideal
dengan Beradab melakukan pergerakan
dan aktiviti yang dapat B4D1E2
mengekalkan dan Mengetahui organ penting, komponen
meningkatkan kemahiran dalam badan dan bentuk badan untuk
dan kecergasan mengekalkan komponen kecergasan diri

B4D1E3
Memahami peraturan dan konsep
keselamatan di tempat melakukan aktiviti

B4D1E4
Mengetahui keperluan air sebelum,
semasa dan selepas melakukan aktiviti
fizikal

B4D1E5
Mengamalkan membuat persediaan diri
sebelum, semasa dan selepas melakukan
sesuatu aktiviti

Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 1 6


STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


BAND Tahap pertumbuhan APA murid tahu, faham dan boleh buat BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia
pembelajaran murid tahu, faham dan boleh buat

B4D2 B4D2E1
Mengaplikasi pengetahuan konsep Mengaplikasi pengetahuan konsep
pergerakan untuk melakukan pergerakan untuk melakukan gimnastik
kemahiran motor asas:
 Kemahiran hambur dan pendaratan
 Pergerakan yang memerlukan
imbangan dan sokongan badan
 Kemahiran putaran

B4D2E2
Mengaplikasi pengetahuan konsep
pergerakan untuk melakukan akuatik
asas

Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 1 7


STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


BAND Tahap pertumbuhan APA murid tahu, faham dan boleh buat BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia
pembelajaran murid tahu, faham dan boleh buat

5 Menguasai dan B5D1 B5D1E1


mengaplikasi Berkebolehan melakukan aktiviti Menggunakan pelbagai kecekapan
Tahu, Faham dan pengetahuan dan rekreasi dan kesenggangan kemahiran pergerakan semasa
Boleh Buat dengan kebolehan atas kesedaran melakukan aktiviti rekreasi dan
Beradab Terpuji kepentingan melakukan kesenggangan, serta mampu
pergerakan dan aktiviti memperlihatkan rasa seronok apabila
fizikal untuk meningkatkan melakukan aktiviti tersebut
kemahiran dan
kecergasan dan B5D1E2
melakukannya secara Menggunakan kemahiran motor halus
seronok, mengamalkan dalam aktiviti aktiviti rekreasi dan
langkah-langkah kesenggangan
keselamatan dan
mempamerkan
tanggungjawab kendiri B5D2 B5D2E1
Berkebolehan melakukan kemahiran Menunjukkan keyakinan melalui
keyakinan kemahiran keyakinan

B5D3 B5D3E1
Menunjukkan tanggungjawab kendiri Menerima cabaran, kemenangan dan
dan berinteraksi sosial kekalahan serta berkomunikasi dengan
baik semasa melakukan aktiviti

Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 1 8


STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


BAND Tahap pertumbuhan APA murid tahu, faham dan boleh buat BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia
pembelajaran murid tahu, faham dan boleh buat

B6D1 B6D1E1
6 Memperkembangkan Menjana kreativiti semasa melakukan Menjana kreativiti semasa melakukan
pengetahuan dan aktiviti aktiviti fizikal, aktiviti rekreasi dan
Tahu, Faham dan kemahiran secara kesenggangan
Boleh Buat sistematik dan berterusan
dengan Beradab serta menjana kreativiti
Mithali minda menjurus kepada B6D2 B6D2E1
gaya hidup sihat untuk Memperkembangkan konsep Mengamalkan aktiviti memanaskan dan
kesejahteraan kecergasan semasa melakukan menyejukkan badan mengikut urutan
aktiviti kecergasan fizikal

B6D2E2
Melakukan pergerakan dan senaman
yang boleh menguatkan organ badan
dan meningkatkan kecekapan fungsi otot
secara sistematik dan berterusan

Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 1 9


STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS


BAND Tahap pertumbuhan APA murid tahu, faham dan boleh buat BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia
pembelajaran murid tahu, faham dan boleh buat

Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 1 10

Anda mungkin juga menyukai