Anda di halaman 1dari 8

Find the newsletter online on the Library’s Facebook page!

The AFS Press


April 2011
The Official Student Newspaper of the American Farm School

NEWS and EVENTS


Μπράβο, Βάσω!!! Putting  the  “American”  in  AFS  
Στην µαθήτρια της Σχολής Βάσω During  the  first  semester  at  AFS,  the  American  interns  
organized  some  special  events  to  introduce  students  to  
Τσιµπούκα απονεµήθηκε το 1ο βραβείο
American  c ulture.     Micah  led  a  
ποίησης από την Ένωση Συγγραφέων -
group  o f  creative,  
Λογοτεχνών Ευρώπης. Χάρη στη
enthusiastic  
βράβευση τρία ποιήµατά της θα students  in  
συµπεριληφθούν στην Ανθολογία Νέων making  
Ελλήνων Ποιητών 2011. handmade  “tie-­‐
dye”  shirts,  made  
by  dyeing  white  
shirts  with  your  
AFS Students Travel to Paris own  colors  a nd  
patterns.  Tie-­‐dye  
This winter, AFS students Olga Tialiou and is  a  popular  style  
Delitskos Thodoris, along with graduate Zac Iliadis in  the  U .S.
and one teacher and one parent, went to Paris. Our  
main purpose there was to take part in the wine  
tasting contest and animal marking contest in the
French version of "Zootechnica." Each student who
participated won 180 Euros! Thodoris and Olga took
the 10th and 30th places for the animal marking
contest out of 38 participants. Zac finished in 17th
place out of 39 participants in the wine contest. But
it's our participation that matters most!

We also had the chance to see sights like the Eiffel


Tower, the Louvre Museum, the Seine River and
more. We went shopping and on the second day the
participants from all different countries gathered  
together for dinner. It was a strange meal because Carrie  organized  a  morning  of  making  peanut  butter  a nd  
each person had to bring foods from his home jelly  sandwiches,  the  most  typical  a nd  beloved  American  
country! The tsipouro we brought from AFS sandwich.  Many  students  enjoyed  tasting  peanut  butter  for  
the  first  time!  Carrie  a lso  led  a  C hristmas-­‐card  making  
disappeared in five minutes. We had a great time activity,  which  included  C hristmas  music  a nd  hot  c hocolate.  
and I recommend the program to anyone else who  
has the chance to go! The  interns  have  a lso  showed  students  several  American  
movies  such  a s  Good  Will  Hunting,  Ocean’s  Twelve  and  My  
- Olga Tialiou Big  Fat  Greek  Wedding.  M icah  a nd  Carrie  are  enjoying  their  
weekend  homestays  with  AFS  families  and  look  forward  to  
the  rest  of  their  time  here!  

1
Environmental  Club  Visits     A Ski Trip to Remember
Axios  River  Delta  
 
A  couple  months  a go,  the  AFS  Environmental  
Club  went  on  a  f ield  t rip  to  the  River  Axios’  
Delta.  Everyone  had  to  get  up  really  early  on  a  
Sunday  morning  and  have  a  good  b reakfast,  
because  the  birds  a re  best  seen  during  the  
early  morning  hours.  Similar  to  the  expression  
“The  e arly  bird  catches  the  worm,”  in  this  case,  
the  early  student  catches  the  bird!    
   
The  t rip  started  with  a  v isit  to  a  little  museum  
owned  by  a  group  that  was  managing  the  
delta,  preserving  its  wildlife  and  protecting  its  
habitat.  After  a  short,  informative  speech  we  
headed  to  Loudias,  a  n earby  river,  to  begin   A few weeks ago, twenty students went on a
bird  watching.  Although  the  place  was  full  of   snowboard and ski trip to 3-5 Pigadia. The trip was
garbage  and  all  sorts  of  waste,  it  was  equally   organized by Mr.Kasapidis and the children of the
teeming  with  wildlife.     school. We woke up early on Sunday and we ate
  breakfast. We went to the bus and started the trip.
The drive was perfect because we sang songs and
we passed very beautiful scenery.

When at last we reached the mountain, we felt that it


was very cold. However, the snow was perfect;
everything was white and frozen. We put on our skis
and snowboards and we rolled down. It was
wonderful! Although we fell down a lot, it was
terribly funny. We sometimes failed to stand on our
  snow boards, but we did not stop trying and helping
  each other. The greatest difficulty was to ascend the
You  could  see  b irds  everywhere:  flamingos,   chairlift.
pelicans,  wild  ducks,  sea  eagles,  swans  and  
grebes.  Our  tour  guide  provided  us  with   The impressions of all the children who went on the
binoculars  so  we  could  see  the  birds  b etter.   trip were quite positive. It was something new for
We  even  managed  to  capture  some  amazing   us, something very interesting and exciting, full of
photos  using  phones,  cameras  and  even  a   fun and adventure. The hours passed without us
mobile  phone  combined  with  binoculars!   even realizing it, drinking hot chocolate in the
In  the  end,  the  t rip  was  a  success  and  I  b elieve   cafeteria and skiing on the slopes. When it came
all  of  us  learned  something  that  day  and   time to go, we all felt sad. For some of us it was the
became  more  sensitive  about  the  world  that   first time we had taken such a trip with the school,
surrounds  us.   and for others it was the last trip before graduation.
-­‐  Antony  Tsiakmakis   The homecoming was pretty quiet; most of us slept
until the end of the journey listening to songs.
Finally, we went to dinner.

I hope it was a memorable day for all, and that this


trip will remain in our thoughts and in our hearts!
- Fotoula Papandreou

2
American  Jazz  Group  Performs  at  AFS   Boys’ Soccer Team Captures Victory at
German School Tournament
The sports tournament at the German School in January
was so exciting and fun for all AFS athletes and fans.
AFS fans made a lot of noise at the German School to
push athletes to win every game. One highlight of the
tournament was the victory cup being won by the boys’
soccer team. In other sports we didn't have many wins,
but we played with passion in all matches. To sum up,
AFS students worked hard, gave a lot of effort and had a
great time at the tournament.
- Michael Oustoglou & Antonis Papadopoulos
Στις 28 Mαρτίου κλήθηκαν όλα τα παιδιά που
δήλωσαν για το Κολέγιο “Perrotis” να
παρακολουθήσουν µια Jazz µπάντα από την Αµερική.
Ένα από αυτά τα παιδιά ήµουν κι εγώ,κι έτσι
αποφάσισα να γράψω γι’αυτή την µοναδική εµπειρία
στην σχολική εφηµερίδα. Για µένα ήταν κάτι
πρωτόγνωρο, δεν είχε τύχει ξανά να παρακολουθήσω
τέτοιου είδους µουσική ζωντανά. Οφείλω να
οµολογήσω πως ενθουσιάστηκα από την οµαδικότητα
που χαρακτήριζε την µπάντα, από τα τραγούδια που
παίχτηκαν κι απ’τον τρόπο που ο ταλαντούχος κ. Mike
Davison διηύθυνε την ορχήστρα και γινόταν ένα µε το
ακροατήριο! Επιπλέον, κάτι ακόµα που θα έχω να
θυµάµαι από εκείνη την ξεχωριστή βραδιά είναι ο
χορός που έκανα µε την κ. Άννα Καλίντσεβα (η oποία
ήταν άψογη!), και που κι εκείνη µε την σειρά της
χόρεψε µε τον κ. Αθανάσιο Κασαπίδη και ο χορός
τους φάνταζε επαγγελµατιών! Οι αναµνήσεις που έχω The  Newest  Club  at  AFS:  Italian  Club  
είναι υπέροχες και στην πρώτη ευκαιρία θα Buon   giorno  amici,  
παρακολουθούσα ξανά κάτι ανάλογο. Προτείνω Our  teachers,  Carrie   Rosenblum  from  Connecticut,  
ανεπιφύλαχτα σε όλους σας να παρακολουθήσετε µια USA  and  Nazli  G urkas  from  Turkey  have  taken  on  the  
τέτοια συναυλία , δεν θα το µετανιώσετε. teaching  of  the  Italian  language.  The  class   consists  of  
- Stelios Politikos seven  students  who   have   chosen  to  devote  some  of  
their  free  time   every  Sunday  night.  I n  this   class,  we  
learn   many  things  about  Italy  a nd  the  Italian  
language.    We   do   not  only  learn  rules,   but  we   have  
Οι µαθητές της ΑΓΣ χορεύουν «παραδοσιακά» the  chance   to  see   sights  a nd   monuments  of  Italy  
through   pictures,  listen  to  Italian  music,   taste  Italian  
Την Κυριακή 8 Μαίου 2011, η ΑΓΣ, στα πλαίσια του foods  a nd  many  other  interesting  things.    
προγράµµατος των εξωσχολικών δραστηριοτήτων θα -­‐  Vladimiros   Topalidis  &  Diamantis   Kandilas  
οργανώσει τη 2η Συνάντηση Σχολικών Οµίλων  
/Συλλόγων Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στην
πλατεία Μοσκαχλαίδη, στην ΑΓΣ . Η Συνάντηση αυτή
είναι ενταγµένη στα πλαίσια της εκδήλωσης «Μέρα
Μαγιού», η οποία θα είναι µια µεγάλη γιορτή για το
Σχολείο µας µε την παρουσία 5000 ατόµων που θα
έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους χώρους µας,
να ενηµερωθούν για τα προγράµµατά µας και να
παρακολουθήσουν παράλληλες εκδηλώσεις µε
χορευτικά συγκροτήµατα, ορχήστρες και πολλές
εκπλήξεις. Θα σας περιµένουµε όλους να έρθετε µε
την οικογένεια ή τους φίλους σας για να περάσουµε
καλά και να χειροκροτήσουµε τα παιδιά µας που θα
δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό.

3
AFS SPORT S TO URNAMENT

Ένα ξεχωριστό αθλητικό γεγονός έλαβε


χώρα στην Σχολή µας απ’ την Παρασκευή
18 έως την Κυριακή 20 του Μάρτη. Τα
σχολεία που συµµετείχαν ήταν: Η Γερµανική
Σχολή, το Κολλέγιο Ανατόλια, το Pinewood,
τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και φυσικά η
Αµερικανική Γεωργική Σχολή. Τα αθλήµατα
στα οποία συµµετείχαν τα παραπάνω σχολεία
ήταν το µπάσκετ(αγοριών) και το
ποδόσφαιρο(αγοριών και κοριτσιών). Επίσης
πραγµατοποιήθηκε ένας φιλικός αγώνας
βόλεϊ κοριτσιών, ανάµεσα στην Αµερικάνικη
Γεωργική Σχολή και στη Γερµανική Σχολή.
The  tournament  was  kicked  off  with  an  
Οι θέσεις οι οποίες κατέλαβαν οι οµάδες ήταν: American-­‐style  “pep  rally”  on  Thursday  
ΘΕΣH night.  The  evening  of  games  and  fun  
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ
competition  concluded  with  the  highly-­‐
Γερµανική Μπάσκετ(αγοριών) 4η anticipated  pizza-­‐eating  contest.    
Σχολή Ποδόσφαιρο(αγοριών) 2η
Ποδόσφαιρο(κοριτσιών) 3η

Ανατόλια Μπάσκετ (αγοριών) 2η


Ποδόσφαιρο(κοριτσιών) 2η
Ποδόσφαιρο(αγοριών) 3η

Ανατόλια Ποδόσφαιρο (αγοριών) 4η


I.B.

The  boys’  basketball  t eam  huddles.  

Pinewood Μπάσκετ(αγοριών) 5η
Ποδόσφαιρο(κοριτσιών) 4η

Εκπ. Μπάσκετ (αγοριών) 1η


Μαντουλίδη

Α.Γ.Σ. Μπάσκετ(αγοριών) 3η
Ποδόσφαιρο(αγοριών) 1η
Ποδόσφαιρο(κοριτσιώ 1η
ν)
Τέλος, αξίζει ν’ αναφέρουµε πως
αρκετά παιδιά της Σχολής συµµετείχαν ως
εθελοντές στο τουρνουά, βοηθώντας στους
The  tournament  ran  smoothly  thanks  to  
χώρους του γυµναστηρίου και του γηπέδου.
the  hard  work  and  organization  of  
dozens  of  AFS  v olunteers!  
-­‐  Morfi  C hatzifotiou,  Marialena  Chatzizisi    
 &  Giannis  Topalidis

4
The  girls’  soccer  team,  muddy  but  t hrilled,  poses   Boys’  soccer  team  members  celebrate  their  
for  a  victory  shot.   championship.  

Students,  athletes,  coaches  and  v olunteers  


worked  together  to  make  the  tournament  a  
success.  
 
Happy  seniors  celebrate  t heir  last  AFS  basketball  
game.  

Proud  girls’  and  boys’  soccer  players  show  


off  their  c hampionship  cups.  

Boys’  soccer  players  on  the  bench.  

5
CREATIVE WRITING
A New Beginning Diary

Two years ago, my best friend Mary Sometimes when I feel lost because something bad
called and told me that her house had been has happened to me, only one thing can make me feel
destroyed by a hurricane. She cried for hours better...here in Halkidiki we have a lot of beautiful beaches,
and I tried to calm her down. She and her but none of them can compare to my village’s beach. The
parents were really disappointed. They had lost reason is we have a really big stone where I go when I want
their home and they didn’t know what to do. to relax and forget all my problems. Also, when I climb onto
They were especially worried about the this stone I always feed the seagulls, which is something I
youngest member of the family, Mary’s sister, love to do.
who was two years younger than she. For me, this stone is the most lovely place. I have
While Mary was talking to me, I was been going there since I was five years old. When I am on
thinking about something helpful we could do this stone, I can feel the wind and smell the sea. I also have
for them. I hung up the phone and ran to my an amazing view, so the best time to go there is at sunset.
parents. I told them what had happened and Maybe for others this stone is just a big stone on the beach,
they offered to help Mary’s family. My father but for me it is something more. I could never think of a better
immediately called some of his friends and place to go when I need to relax.
together with their families, they volunteered to - Katerina Didaskalou
build Mary’s house again.
I called Mary and told her the good
news. She was really happy when she heard it. Απόψε
Starting the next day and for three weeks, we Απόψε θέλω να αγκαλιάσω την πανσέληνο
worked all together to rebuild the house. While Να θυµηθώ το άρωµά σου
we were building, Mary’s family lived in my Να φωνάξω το όνοµά σου
house.This was a small present for my best
friend. I was so happy that I could do something Απόψε στρέψε το βλέµµα στον ουρανό
to help her. Now they have this house and a Ασε την πανσέληνο να σε τυλίξει µε φως λευκό
safe place to live! ταξίδεψε µε στις νότες που µε έµαθες να τραγουδώ
- Zefi Kalinderi
Απόψε η νύχτα είναι δικιά σου
Πίστεψε µε και θα δεις
Κάτι το πραγµατικό
Advice  from  Olga   Κάτι το µαγευτικό
 
1)  Set  a  high  goal  and  try  to  get  it.  Don’t  stop   Απόψε τα άστρα και το σύµπαν
until  you  a chieve  it.     εσένα σε βρήκαν
  και σου δώσαν πολλά
2)  Don’t  worry!  Be  happy.     από µένανε φιλιά
 
Απόψε έχω κάτι να σου πω
3)  Your  f riends  a re  your  family,  so  don’t  lose   Εχω για σύµµαχο γη και ουρανό
them.     Το πόσο σ`αγαπώ
 
4)  Don’t  judge  others  from  how  they  look;   Απόψε θέλω να σε ονειρευτώ
see  what  they  have  in  their  hearts.   Απόψε να σε ερωτευτώ
  Απλά απόψε σ`αγαπώ.............
-­‐  Olga  Tialiou  
- Panos Gorlitsas

6
PR E-EXA M FEATURE: FIGHTING STR ESS
• Σκέψου θετικά για τις εξετάσεις.
 Θα σε βοηθήσουν περισσότερο σκέψεις,
Οδηγός επιτυχίας στις εξετάσεις
όπως «θα κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ και όλα
Οι εξετάσεις αποτελούν, αναµφίβολα, µια θα πάνε καλά», παρά σκέψεις, όπως «δεν
στρεσογόνο διαδικασία. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις, προχωράω καθόλου µε το διάβασµα, είναι
όπου τα αποτελέσµατα των εξετάσεων κρίνονται δύσκολα και θα τα παρατήσω».
µεγάλης σηµασίας για τη ζωή µας, οι σκέψεις Είναι σηµαντικό, όταν κάνεις αρνητικές σκέψεις,
γύρω από την επιτυχία και την αποτυχία είναι να ελέγχεις την ορθότητά τους. Αυτό µπορείς να
συνεχείς και έντονες. Συχνά, δηµιουργείται ένας
το πετύχεις, απαντώντας στις παρακάτω απλές
φαύλος κύκλος άγχους και αρνητικών σκέψεων, σε
σηµείο που µπορεί να µας ακινητοποιήσει και να ερωτήσεις:
εγκαταλείψουµε την προσπάθειά µας. Από την  Τι αποδείξεις έχω για τις σκέψεις που
άλλη πλευρά, υπάρχει και το λεγόµενο κάνω;
«δηµιουργικό» άγχος που θεωρείται ιδιαίτερα  Θα µπορούσαν να υπάρχουν άλλες
ωφέλιµο, καθώς µας κινητοποιεί, ώστε να εναλλακτικές εξηγήσεις και λύσεις στο
συγκεντρωθούµε καλά και να είµαστε σε πρόβληµά µου;
εγρήγορση.
 Πώς µε βοηθάει το να σκέφτοµαι έτσι;
Πώς µπορούµε, λοιπόν, να βοηθήσουµε τον εαυτό  Ποιές θα µπορούσαν να είναι οι συνέπειες,
µας σε συνθήκες άγχους, όπως είναι αυτές των αν άλλαζα τον τρόπο που σκέφτοµαι;
εξετάσεων, και να διασφαλίσουµε την επιτυχία
µας; Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
• Πάρε βαθιές και ήρεµες αναπνοές και
Ακολουθούν πρακτικά βήµατα προς συνδύασε τες µε θετικές και ρεαλιστικές σκέψεις,
εξεταζόµενους:
όπως: «ακόµα κι αν αγχωθώ, θα το αντιµετωπίσω».
Πριν τις εξετάσεις • Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις και
οργάνωσε το χρόνο σου.
• Οργάνωσε το χώρο και το χρόνο της • Χρησιµοποίησε πρόχειρο για να οργανώσεις
µελέτης σου. τις σκέψεις σου.
Είναι σηµαντικό να ελέγξεις οτιδήποτε διασπά την • Ξεκίνα µε τα θέµατα που γνωρίζεις καλύτερα.
προσοχή σου και να φροντίσεις προς όφελος της
• Αν κολλήσεις σε µια ερώτηση, προχώρησε
συγκέντρωσής σου, έτσι ώστε να έχεις τον
απαραίτητο χρόνο. στην επόµενη.
• Φτιάξε ένα πρόγραµµα µελέτης. • Μόλις νιώσεις τα πρώτα σηµάδια πανικού,
Δώσε προσοχή στα ακόλουθα σηµεία: επανέλαβε µια λέξη ή φράση που σε ηρεµεί (π.χ.
 Όσο περισσότερες λεπτοµέρειες περιέχει η «ήρεµα», «θα τα καταφέρω»).
ύλη, τόσο πιο πολλές επαναλήψεις είναι • Μη βιαστείς να παραδώσεις το γραπτό σου.
απαραίτητες. Άφησε χρόνο για να ξαναδιαβάσεις τις απαντήσεις
 Είναι καλό να προετοιµάζεσαι για τις σου.
εξετάσεις, δηµιουργώντας από πριν ένα
µακροπρόθεσµο πλάνο. Τέλος, είναι καλό να θυµάσαι:
 Μην αφήνεις την επανάληψη για την
τελευταία στιγµή. Η ζωή συνεχίζεται και µετά τις εξετάσεις. Θα
 Στον προγραµµατισµό πρέπει να υπάρξουν πολλές ευκαιρίες για να δοκιµαστείς και
προβλέπονται διαλείµµατα, ανάλογα µε το να πετύχεις στους µελλοντικούς σου στόχους.
χρόνο που διαθέτεις.
Φιλαρέτη Δ. Τζάλλα
• Φρόντισε τον ύπνο και τη διατροφή σου.
Ψυχολόγος

7
EXPA ND YOUR KNOWLEDGE
The  Value  of  Trees   The Golden Ratio
In  an  ecosystem,  every  element  has  a  very   Have you ever wondered about the relationship
specific  and  definite  role.  The  primary  role  of   between:
trees  is  the  c apture  of  solar  energy  by   • Leonardo DaVinci and Phidias?
photosynthesis.  Every  tree  functions  as  an  energy   • The Nautilus Shell and the Fibonacci
center  that  is  connected  to  t he  sun  and  is  t he   sequence?
source  of  every  biological  process.  Solar  energy,   • The Pentagram and the sunflower, the
water  and  minerals  feed  the  trees,  and  the  trees   Parthenon or the human body?
feed  the  herbivores.  
The answer to all of the above is the same, and it is
Some  of  the  other  functions  that  trees  have  are:  
1.  They  remove  carbon  dioxide  from  the  air,  
producing  oxygen  with  t heir  leaves.   called Phi ( ) ,which is an irrational
2.  They  influence  t he  temperature  and  the  
number approximately equal to 1.618. No matter how
humidity  of  the  atmosphere.  
outrageous it sounds, Phi appears almost everywhere
3.  They  protect  the  soil  from  erosion  and  fertilize   around us!
it  with  nutritious  substances.   The Phi Number (φ), also known as the “golden ratio”
4.  They  contribute  to  cleansing  t he  water  of  the   or “the divine proportion” creates shapes and analogies
subsoil.   that are most pleasing to the eye. Every scientific field
5.  They  constitute  a  refuge  for  many  species  of   has detected Phi in the most unthinkable places on
animals. Earth. For example, if we divide the number of female
-­‐  Anastasia  Stai  &  t he  Environmental  C lub   bees with the male ones in every hive in the world, we
get this number. Even if we divide the numbers of
petals in a flower with the number of its sepals or the
Γαστρονοµία: length of one coil of a nautilus shell with the next one,
the result is…1.618! The person who investigated the
µέσο σύνδεσης ή διαφοροποίησης existence of this exceptional proportion between
elements is Leonardo DaVinci, who saw this number
Κάθε λαός έχει τα δικά του γαστρονοµικά emerging from the relationships between the length
στοιχειά τα όποια είναι συγχρόνως και µέρος from our head to the ground and from our belly button
της πολιτιστικής του κληρονοµίας. Όπως ένα to the ground.
αρχαίο εύρηµα θυµίζει στο λαό του την Phi also appears in arts (sculpturing,
architecture etc.). More specifically, architects know
πολιτιστική του ταυτότητα έτσι και µια
that the only proportion that gives the sense of
συνταγή από τις πιο απλές µέχρι τις πιο perfection is that of the golden ratio. It is also worth
σύνθετες µπορεί να επισηµάνει την προέλευση mentioning that in works of significant artistic value
του καθενός και να τον κάνει ξεχωριστό. like the Parthenon, The Pyramids of Egypt and even
Η γαστρονοµία όσο διαφοροποιεί τους λαούς the 5 Symphony by Beethoven, we can detect the
th

τόσο τους ενώνει. Από την εποχή των existence of the number φ.
However, the most impressive and
θαλασσοπόρων συναντάµε ανταλλαγή
unimaginable connection, which left linguists and
γαστρονοµικών στοιχείων µεταξύ των λαών. readers speechless, is the one that relates Phi to the
Οι λαοί έπαιρναν και έδιναν στοιχειά ο ένας Greek language. According to many studies, is has
στον άλλον. Έτσι µπορούµε να συναντήσουµε been proven that every Greek word either gives off or
σήµερα πολλά κοινά υλικά και µεθόδους contains a number. The Ancient Greek Philosophers
παρασκευής φαγητών ανάµεσα στους λαούς. took the combination of numbers contained in the
names of their Gods into great consideration. So for
Ωστόσο πολλές φορές χωρίς να υπάρχει
instance, if we divide the sum of the numbers that
επικοινωνία µεταξύ δυο πολιτισµών µπορούν correspond to the word Απόλλων (Apollo=1061) with
να έχουν κοινά στοιχειά είτε γιατί οι άνθρωποι the one in the word Άρτεµις (Artemis=656), we get
’θελαν να κάνουν αλλαγές επειδή δεν τους φ.Also, the great saying by the Delphic Oracle «µηδέν
αρέσουν κάποια υλικά , είτε γιατί θελαν να άγαν» which means “nothing excessive” corresponds to
πειραµατιστούν σε νέες γεύσεις. the numbers 162 or approximately 100φ. Amazing
coincidences, don’t you think?!
-­‐  Dimitris  Passalidis  
-Theodosis Dimitrasopoulos