Anda di halaman 1dari 10

KSSR PEND.

KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)


TAHUN 1

STANDARD STANDARD
MING TEMA / UNIT KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
GU

1 LISAN 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar dan


1. Kemahiran bergerakbalas bergerakbalas
Mendengar terhadap pelbagai bunyi terhadap suara
manusia

1.1.2 Mendengar dan


bergerakbalas
terhadap bunyi haiwan

2 LISAN
1. Kemahiran 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar dan
Mendengar bergerakbalas bergerakbalas
terhadap pelbagai bunyi terhadap bunyi
kenderaan/ benda

1.1.4 Mendengar dan


bergerakbalas
terhadap bunyi alam
semulajadi

3 LISAN
1. Kemahiran 1.2 Memberi perhatian 1.2.1 Mendengar,
Mendengar kepada bunyi mengecam dan
yang didengar menyebut nama abjad

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 1
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

dengan
betul dan tepat.

1.2.2 Mendengar dan


menyebut bunyi
vokal dan suku kata
terbuka
dengan betul dan
tepat.

4 LISAN 1.2 Memberi perhatian 1.2.3 Mengecam bunyi


1. Kemahiran kepada bunyi kenderaan
Mendengar yang didengar /benda
1.2.4 Mengecam bunyi alam
semula
jadi

5 LISAN
1. Kemahiran 1.3 Mengenal pasti bunyi 1.3.1 Memberi tindak balas
Mendengar yang arah bunyi
didengar yang didengar

1.3.2 Membezakan bunyi


yang
didengar

6 LISAN

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 2
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

1. Kemahiran 1.4 Ucapan bertatasusila 1.4.1 Mendengar dan


Mendengar bertindak balas
terhadap pengucapan
bertatasusila

7 LISAN
1. Kemahiran 1.5 Mendiskriminasikan 1.5.1 Mengecam bunyi
Mendengar bunyi bukan bahasa

1.5.2 Mengenal bunyi


bahasa
( huruf a hingga z )

8 BERTUTUR 2.1.1 Meniup wisel, bulu


2. Kemahiran Bertutur 2.1 Prabertutur ayam dan tisu
2.1.2 Membuat mimik muka

9 BERTUTUR
2. Kemahiran Bertutur 2.1 Prabertutur 2.1.2 Membuat mimik muka

2.1.3 Membuat latihan


artikulasi

10 BERTUTUR
2. Kemahiran Bertutur 2.2 Mengajuk bunyi 2.2.1 Mengajuk bunyi
manusia

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 3
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

2.2.2 Mengajuk bunyi


haiwan

2.2.3 Mengajuk bunyi alam


semula jadi

11 BERTUTUR
2. Kemahiran Bertutur 2.3 Ucapan bertatasusila 2.3.1 Mengajuk ucapan
bertatasusila

2.3.2 Menyebut ucapan


bertatasusila

12 BERTUTUR
2. Kemahiran Bertutur 2.4 Menghasilkan bunyi 2.4.1 Menjerit dengan nada
bukan bahasa kuat dan
perlahan

2.4.2 Ketawa dengan nada


kuat dan
perlahan

2.4.3 Menghasilkan bunyi


bebelan

13 BERTUTUR
2. Kemahiran Bertutur 2.5 Menghasilkan bunyi 2.5.1 Murid mengajuk bunyi

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 4
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

bahasa huruf dan


suku kata (KV)

14 BERTUTUR
2. Kemahiran Bertutur 2.5 Menghasilkan bunyi 2.5.1 Murid mengajuk bunyi
bahasa huruf dan
suku kata (KV)

15 BACAAN
3. Prabacaan 3.1 Mengenal persamaan 3.1.1 Mengecam persamaan
objek, huruf dari segi
dan suku kata warna

3.1.2 Mengecam persamaan


dari segi
bentuk

16 BACAAN
3. Prabacaan 3.1 Mengenal persamaan 3.1.3.Mengecam persamaan
objek, huruf dari segi
dan suku kata saiz

3.1.4 Mengecam persamaan


dari segi
pengamatan

17 BACAAN
3. Prabacaan 3.2 Mengenal perbezaan 3.2.1 Mengecam perbezaan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 5
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

objek, huruf dari segi


dan suku kata warna

3.2.2 Mengecam perbezaan


dari dari
segi bentuk

18 BACAAN
3. Prabacaan 3.2 Mengenal perbezaan 3.2.3 Mengecam perbezaan
objek, huruf dari segi
dan suku kata saiz

3.2.4 Mengecam perbezaan


dari segi
pengamatan

19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21 4. Kemahiran 4.1 Menyebut huruf 4.1.1 Menyebut huruf a


Membaca hingga z

22 4. Kemahiran 4.1 Menyebut huruf 4.1.1 Menyebut huruf a


Membaca hingga z

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 6
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

23 4. Kemahiran 4.1 Menyebut huruf 4.1.2 Menama dan


Membaca membunyikan huruf
vokal

24 4. Kemahiran 4.1 Menyebut huruf 4.1.2 Menama dan


Membaca membunyikan huruf
vokal

25 4. Kemahiran 4.2 Membunyikan suku kata 4.2.1 Membunyikan suku


Membaca kata KV

26 4. Kemahiran 4.2 Membunyikan suku kata 4.2.1 Membunyikan suku


Membaca kata KV

27 4. Kemahiran 4.2 Membunyikan suku kata 4.2.1 Membunyikan suku


Membaca kata KV

28 TULISAN
5. Pratulisan 5.1 Menggerakkan jari tanpa 5.1.1 Menggerakkan jari
alatan secara bebas

5.1.2 Mengerakkan jari


secara terkawal
– contoh “mazing

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 7
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

29 TULISAN 5.2 Menggerakkan jari 5.2.1 Memegang pensel


5. Pratulisan dengan alatan dengan cara
yang betul

5.2.2 Membuat pelbagai


bentuk secara
terkawal dengan
pensel

30 TULISAN 5.3 Koordinasi mata tangan 5.3.1 Membuat pergerakan


5. Pratulisan tangan
secara terkawal

5.3.2 Membuat pergerakan


tangan
dengan menggunakan
pensel
secara terkawal

31 TULISAN
5. Pratulisan 5.4 Menggunakan pensel 5.4.1 Menyurih bentuk yang
disediakan

5.4.2 Menekap gambar

32 TULISAN 5.4 Menggunakan pensel 5.4.3 Menyambung titik-titik


5. Pratulisan
5.4.4 Membuat “mazing”

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 8
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

33 6. Kemahiran Menulis 6.1 Menulis huruf 6.1.1 Menulis huruf besar A


hingga Z

34 6. Kemahiran Menulis 6.1 Menulis huruf 6.1.1 Menulis huruf besar A


hingga Z

35 6. Kemahiran Menulis 6.1 Menulis huruf 6.1.2 Menulis huruf kecil a


hingga z

36 6. Kemahiran Menulis 6.1 Menulis huruf 6.1.2 Menulis huruf kecil a


hingga z

37 6. Kemahiran Menulis 6.2 Menulis suku kata 6.2.1 Menyalin suku kata KV

38 6. Kemahiran Menulis 6.2 Menulis suku kata 6.2.1 Menyalin suku kata KV

39 KOMUNIKASI
7. Kemahiran 7.1 Bercerita tentang diri 7.1.1 Bercerita tentang diri
Komunikasi dan keluarga sendiri

40 KOMUNIKASI 7.1 Bercerita tentang diri 7.1.2 Bercerita tentang


7. Kemahiran dan keluarga keluarga
Komunikasi

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 9
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 10