Anda di halaman 1dari 2

JADWAL PELAJARAN SMP NEGERI 2 RANGSANG KAB.

KEPULAUAN MERANTI

TAHUN PELAJARAN TAHUN 2O22/2O23

NO HARI WAKTU JAM KELAS GURU PIKET


KE
VII VIII IX
07.30-08.10 1 U P A C A R A
S 08.10-08.50 2 B. INDONESIA IPA MATEMATIKA 1. Rina Ningsih
E 08.50-09.30 3 B. INDONESIA IPA MATEMATIKA 2. Zulfan Adi, SE
1 N 09.30-10.10 4 MATEMATIKA B. INGGRIS IPS
I 10.10-10.40 5 I S T I R A H A T
N 10.40-11.20 6 MATEMATIKA B. INGGRIS IPS
11.20-12.00 7 B. INGGRIS PKN PAI
12.00-12.40 8 B. INGGRIS PKN PAI

07.30-08.10 1 MATEMATIKA B. INDONESIA IPA


S 08.10-08.50 2 MATEMATIKA B. INDONESIA IPA 1. Siti Hajar, S.Pdi
E 08.50-09.30 3 PAI MATEMATIKA PKN 2. Rivaldi, S.Pd
2 L 09.30-10.10 4 PAI MATEMATIKA PKN
A 10.10-10.40 5 I S T I R A H A T
S 10.40-11.20 6 IPA IPS B. INDONESIA
A 11.20-12.00 7 IPA IPS B. INDONESIA

07.30-08.10 1 PENJAS MATEMATIKA IPA


08.10-08.50 2 PENJAS MATEMATIKA IPA 1. S. Supriadi, S.Pd
R 08.50-09.30 3 PKN B. INDONESIA IPS 2. Siti Munfiati, S.Pd
3 A 09.30-10.10 4 PKN B. INDONESIA IPS
B 10.10-10.40 5 I S T I R A H A T
U 10.40-11.20 6 B. INGGRIS IPS SENI BUDAYA
11.20-12.00 7 B. INGGRIS IPS SENI BUDAYA
07.30-08.10 1 B. INDONESIA PENJAS B. INGGRIS
K 08.10-08.50 2 B. INDONESIA PENJAS B. INGGRIS 1. Rivaldi, S.Pd
A 08.50-09.30 3 IPS B. INGGRIS MATEMATIKA 2. Rina Ningsih
4 M 09.30-10.10 4 IPS B. INGGRIS MATEMATIKA
I 10.10-10.40 5 I S T I R A H A T
S 10.40-11.20 6 IPA TIK B. INDONESIA
11.20-12.00 7 IPA TIK B. INDONESIA

07.30-08.10 1 YASIN YASIN YASIN


J 08.10-08.50 2 IPS IPA PRAKARYA 1. Siti Munfiati, S.Pd
U 08.50-09.30 3 IPS IPA PRAKARYA 2. Widodo, S.Pd
5 M 09.30-10.00 4 I S T I R A H A T
A 10.00-10.40 5 SENI BUDAYA PAI TIK
T 10.40-11.20 6 SENI BUDAYA PAI TIK

07.30-08.10 1 SENAM SENAM SENAM


S 08.10-08.50 2 PRAKARYA SENI BUDAYA PENJAS 1. Zulfan Adi, SE
A 2. Siti Hajar, S.Pdi
08.50-09.30 3 PRAKARYA SENI BUDAYA PENJAS
6 B
T 09.30-10.00 4 I S T I R A H A T
U 10.00-10.40 5 TIK PRAKARYA B. INGGRIS
10.40-11.20 6 TIK PRAKARYA B. INGGRIS

Mengetahui Repan, 1 Januari 2022

Kepsek Wakur

Muslim, S.Ag Syofian, S.Pd

NIP. 197105052006041015 NIP. 196702042008011007

Anda mungkin juga menyukai