Anda di halaman 1dari 1

Kepada Yth : Kepada Yth :

Bapak/ Sdr Bapak/ Sdr

Tahlil
…………………………… ……………………………
Di Di
Keluarga Alm. Saifudin Zuhri …………………………… ……………………………

Assalamu’alaikum Wr. Wb Assalamu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, kanthi Rahmat lan Taufiqipun saking Gusti Allah SWT, Alhamdulillah, kanthi Rahmat lan Taufiqipun saking Gusti Allah SWT,
maringi idi pangestu, kawulo sekeluarga nyuwun ikhlas lan maringi idi pangestu, kawulo sekeluarga nyuwun ikhlas lan
dangangipun penggalih ngaturi rawuh panjenengan sami : dangangipun penggalih ngaturi rawuh panjenengan sami :

Dinten /Tanggal: Jum’at Wage 28 Pebruari 2020 Dinten /Tanggal: Jum’at Wage 28 Pebruari 2020
Wekdal : 19.00 WIB (Ba’da Isya’) Wekdal : 19.00 WIB (Ba’da Isya’)
Panggenan : Dalemipun Alm. Bpk. Saifudin Zuhri Panggenan : Dalemipun Alm. Bpk. Saifudin Zuhri
Saperlu : Kintun Do’a angleresi 100 dinten Saperlu : Kintun Do’a angleresi 100 dinten
wafatipun Bpk. Saifudin Zuhri wafatipun Bpk. Saifudin Zuhri

Mekaten undangan puniko kulo aturaken, mugiyo andadosaken Mekaten undangan puniko kulo aturaken, mugiyo andadosaken
kawigatosan soho matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sami. kawigatosan soho matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sami.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Hormat kami Hormat kami

Keluarga Keluarga
Alm. Bpk. Saifudin Zuhri Alm. Bpk. Saifudin Zuhri