Anda di halaman 1dari 2

KOLEJ VOKASIONAL

SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTAIN BILLAH


KM 13, Jalan Lipis-Benta, 27200 Kuala Lipis,
Pahang Darul Makmur. Sekolah Kluster Kecemerlangan.
Tel : 09-3227955 Faks : 09-3227389 E-Mel : cha3002@moe.edu.my

Ruj.kami : CHA3002.500-7/1 ( )
Tarikh :

PERMOHONAN CUTI REHAT KHAS (CRK)


(KHAS UNTUK GURU)

Saya memohon cuti rehat selama ____________ hari mulai *daripada/pada ____________
hingga ____________.

Alamat semasa bercuti : __________________________________________________


__________________________________________________
__________________________________________________

Sebab bercuti : __________________________________________________


__________________________________________________

Tandatangan Pemohon : __________________________________


Nama Penuh : __________________________________
Jawatan : __________________________________
Tarikh : __________________________________

KETERANGAN CUTI REHAT KHAS

Layak Tahun Telah Di Ambil Baki Masih Ada Jumlah Ambil Baki Semasa
Ini Tahun Ini Terkini

Permohonan ini disokong/tidak disokong

Tarikh : ___________________________ ____________________________


(Tandatangan Penolong Kanan)

Permohonan ini diluluskan/tidak diluluskan

Tarikh : ___________________________ ____________________________


(Tandatangan Pengetua)

PERINGATAN :
1. Borang perlu diisi 2 salinan.
2. Permohonan dikehendaki berjumpa sendiri Pengetua untuk mendapat kelulusan setelah mendapat sokongan Guru Penolong
Kanan. Sila bawa bersama kad perakam waktu.
3. Pegawai yang memohon cuti hendaklah memastikan terlebih dahulu cuti diluluskan sebelum bercuti.
Ruj.kami : CHA3002.500-7/1 ( )
Tarikh :
PERMOHONAN CUTI REHAT (CR)
(ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA)

Saya memohon cuti rehat selama ____________ hari mulai *daripada/pada ____________
hingga ____________.

Alamat semasa bercuti : __________________________________________________


__________________________________________________
__________________________________________________

Sebab bercuti : __________________________________________________


__________________________________________________

Tandatangan Pemohon : __________________________________


Nama Penuh : __________________________________
Jawatan : __________________________________
Tarikh : __________________________________

KETERANGAN CUTI REHAT

Layak Tahun Telah Di Ambil Baki Masih Ada Jumlah Ambil Baki Semasa
Ini Tahun Ini Terkini

Permohonan ini disokong/tidak disokong

Tarikh : ___________________________ _______________________________


(Tandatangan PK Pentadbiran/PK HEM
PK Kokurikum/KPT)

Permohonan ini diluluskan/tidak diluluskan

Tarikh : ___________________________ ____________________________


(Tandatangan Pengetua)

PERINGATAN :
4. Borang perlu diisi 2 salinan.
5. Permohonan dikehendaki berjumpa sendiri Pengetua untuk mendapat kelulusan setelah mendapat sokongan Guru Penolong
Kanan/KPT. Sila bawa bersama kad perakam waktu untuk ditandatangan oleh Pengetua.
Pegawai yang memohon cuti hendaklah memastikan terlebih dahulu cuti dilulu

Anda mungkin juga menyukai