BUAT PANDUAN RAKAN2 SUP BAGI MEMANTAPKAN BILIK GERAKAN UPP DI SEKOLAH MASING-MASING. SEMOGA BERJAYA. 1.

Anugerah BOP Cemerlangkategori BiliK Khas (SR, SM)2. Anugerah BOP Cemerlangkategori Bilik Diubahsuai (SR,SM)3. Anugerah Setiausaha 1. Anugerah BOP Cemerlangkategori Bilik Khas (SR, SM)2. Anugerah BOP Cemerlangkategori Bilik Diubahsuai (SR, SM)3. Anugerah SetiausahaPeperiksaan Cemerlang (SR, SM)

BOP/SPP/JPNJ 1 INSTRUMEN PENGANUGERAHAN BILIK OPERASI PENTAKSIRAN BAHAGIAN A : N A M A S E T I A U S A H A P E P E R I K S A A N J E N I S P E P E R I K S A A N B I L A N G A N M U R I D L E L A K I : P E R E M P U A N : . B I L A N G A N G U R U L E L A K I : P E R E M P U A N : B I L A N G A N S T A F S O K O N G L E L A K I : P E R E M P U A N 1

MAKLUMAT KHAS . 1 PENT ADBI RAN DAN PE NGURUSAN 1.1 Carta Organisasi Unit Penilaian dan Peperiksaan. 1.2 Misi, Visi dan Piagam Pelanggan

BAHAGIAN B :

2 BUKU PANDUAN & PENGURUSAN 2.1 Buku Panduan Pengendalian Peperiksaan BertulisPin.3/03, (LP) 2.2 Buku Fail Meja Setiausaha UPSR/PMR/SPM , (LP) 2.3 Buku Manual Prosedur Kerja (Unit Penilaian PeperiksaanSekolah (Peperiksaan Awam) (LP) 2.4 Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah(LP) 2 . 5 P a n d u a n M a nu a l P e l a n T i n d a k a n m e n g h a d a p i ba n j ir , ancamanbom, ketidakaturan, pengurusan bilik kebal semasapeperiksaan dan pengurusan kes khas (JPNJ). 2.6 Manual Pelan Tindakan Urusan Pentaksiran BerasaskanSekolah(JPNJ) 2.7 Panduan Keselamatan Dokumen Dalam PengurusanPentaksiranBerasaskan Sekolah (JPNJ) 2.8 Panduan Manual Pengguna (Sistem Tuntutan ElaunPetugasPeperiksaan). 2.9 Buku Aplikasi PLBS Cetakan & Analisis PLBS (JPNJ) 2.10 Buku Pelawat 2.11 Buku Stok 2.12 Buku Keluar / Masuk Guru-Guru

1.2.3.4. 3. 3.1.1.3 Surat panggilan mesyuarat 3.12 Minit-minit mesyuarat.4.4.1 Fail Pentaksiran Sekolah ( Fail Induk) 3.4 Surat pemberitahuan taklimat kepada murid.5 Senarai Jawatankuasa Induk (sekolah).1 Carta organisasi AJK Pentaksiran 3.15 Tugasan atau soalan (jika ada).2.1.4. 3.4.3.6 Senarai Jawatankuasa (semua panatia). 3.17 Borang-borang calon yang berkaitan.1.4.4.1.3 Fail Individu ( ikut kelas & mata pelajaran ) .1 Fail Am (Pengurusan) 3.1.1.4.3 Analisis peperiksaan dalaman (SAP) 3. 3.4.2 Sijil 3.1.2 Jadual waktu peperiksaan dalaman 3.1 Carta Induk Organisasi PBS (Sekolah) .4.4.1.2.4. 3. 3.4 Fail Pentaksiran Berasaskan Sekolah 3.1.4.4.4. 3.2 Fail Pentaksiran Sekolah ( Mengikut Panitia MataPelajaran) 3.1.16 Senarai KPS dan PS. JPN.1. PPD 3.2.1 Borang Markah Induk ( ikut kelas & mata pelajaran ) .18 Contoh Sijil. 3.4.4.1.2 Surat pelantikan Jawatankuasa Penilaian & Peperiksaan 3.1.1.3.1.1.8 Surat-surat perlantikan dan akuan penerimaperlantikan.1.1.3.9 Jadual Pelaksanaan.4.4. 3.2 Fail Peperiksaan Dalaman 3.3. 3.4.5 Surat Pekeliling / surat siaran 3.4. SISTEM FAIL 3.4 Minit mesyuarat / surat LP.13 Laporan yang berkaitan.1 Takwim Peperiksaan Dalaman 3. 3.2. 3. 3.2.3 Surat-surat siaran yang berkaitan dengan PBS .11 Surat-surat panggilan mesyuarat. 3.10 Prosedur kerja.4.1.7 Senarai Jawatankuasa Kes Khas .1.1.4.14 Senarai calon berdaftar.2 Carta Organisasi mengikut komponen PBS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful