Anda di halaman 1dari 1

AKUAN PENERIMAAN PERMOHONAN KURSUS

CAREER PATH COMPETENCY MATRIX (CPCM)

Nama Pemohon : NORSUZILAWATE BINTI ZULKAPLI


No. Kad Pengenalan : 811125115442
Gred Jawatan : DH44

Bil. Kod Kursus Nama Kursus Tarikh Memohon

1 CPCM E/1 INOVASI DAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TVET 2013-05-09 22:29:00.0

Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan anda telah diterima dan akan diproses. Sila berhubung dengan
Pegawai Latihan di Institusi masing - masing atau Pegawai di Bahagian Latihan dan Pembangunan Kerjaya, Jabatan
Pengajian Politeknik sekiranya terdapat sebarang pertanyaan.

NOTA: Slip ini adalah cetakan komputer dan tidak perlu ditandatangan.
Satu salinan slip penerimaan permohonan kursus ini hendaklah diserahkan kepada Pegawai Latihan di tempat anda bertugas untuk
tindakan selanjutnya.

borangcpcm

Anda mungkin juga menyukai