Anda di halaman 1dari 6

JABATAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

E-TECH CENTRE
KOLEJ KOMUNITI KUALA TERENGGANU

KERTAS CADANGAN INI DIKEMUKAKAN UNTUK

PROGRAM PEMBUDAYAAN
KEUSAHAWANAN

CADANGAN PROGRAM

BENGKEL PENGURUSAN KEWANGAN

DISEDIAKAN OLEH
Norsuzilawate Binti Zulkapli
(Pegawai Penyelaras Keusahawanan)

2013

1
JABATAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
E-TECH CENTRE
KOLEJ KOMUNITI KUALA TERENGGANU

1.0 PENGENALAN
Strategi utama untuk melariskan perniagaan adalah melalui promosi dan
pengiklanan. Pada hari ini, kita dapat lihat betapa banyak papan-papan iklan,
banting, poster, kertas-kertas iklan dan bermacam lagi cara yang digunakan oleh
para peniaga untuk menghebahkan perniagaan masing-masing. Tidak dinafikan,
promosi dan pengiklanan sememangnya salah satu cara berkesan untuk
menarik para pelanggan. Akan tetapi, penghasilan iklan yang lebih kreatif serta
menarik sudah tentu mampu memberikan impak yang lebih besar berbanding
iklan-iklan biasa yang lain. Melalui bengkel ini, para peserta akan didedahkan
kepada kemahiran untuk menghasilkan iklan perniagaan bagi mempromosikan
perniagaan masing-masing.

2.0 OBJEKTIF BENGKEL/KURSUS


Di antara tujuan bengkel ini diadakan adalah sebagaimana berikut :
2.1 Peserta memahami tujuan pengiklanan dan promosi perniagaan dibuat.
2.2 Peserta mengetahui ciri-ciri pengiklanan perniagaan yang terbaik.
2.3 Peserta dapat menghasilkan iklan perniagaan masing-masing.
2.4 Peserta memahami perkara-perkara yang perlu dielakkan dalam
pengiklanan perniagaan.
2.5 Peserta mengetahui kaedah penyampaian iklan yang terbaik.

3.0 TEMPOH PERLAKSANAAN


Bengkel ini memerlukan tempoh perlaksanaan 1hari (7 jam).

4.0 MODUL PROGRAM


Berikut adalah topik kursus yang dicadangkan

4.1 Promosi dan Pengiklanan Perniagaan


4.2 Ciri-ciri Pengiklanan Perniagaan yang terbaik.
4.3 Penghasilan Iklan Perniagaan
4.4 Perkara-perkara yang perlu dielakkan dalam pengiklanan
4.5 Kaedah Penyampaian Iklan

5.0 JUMLAH PESERTA


30 orang
2
JABATAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
E-TECH CENTRE
KOLEJ KOMUNITI KUALA TERENGGANU
6.0 CADANGAN JADUAL KURSUS (PENGISIAN)

8.00am- 8.30am – 11.00am 11.00am-1.00pm 1.00pm- 2.00pm-4.00pm 4


8.30am (2 ½ j) (2 j) 2.00pm (2 j) .00pm-
5.30pm
(1½ j)

 Sesi Suai Kenal  Ciri-ciri Pengiklanan yang TASK 1 TASK 2


terbaik  Penghasilan Kad  Penghasilan Flyers
Hari  Pengenalan Promosi  Bahan-bahan promosi dan Perniagaan (Business /sakla perniagaan
Pertama dan Pengiklanan iklan Card)  Penghasilan poster
Perniagaan  Kos yang terlibat  Penghasilan Brochure perniagaan
 Kreativiti dalam Perniagaan
pengiklanan

Pendaftaran  Pembentangan TASK 1 TASK 3 Sambungan TASK 3  Pengenalan iklan


Peserta
 Penilaian hasil kerja
 Penghasilan Bunting Rehat- melalui media
perniagaan makan social di internet.
peserta  Kelebihan dan
Minum Pagi  Penghasilan Banner tengahari
 Soal jawab perniagaan kelemahan.

Hari
 Pembentangan TASK 2
Kedua
 Penilaian hasil kerja
peserta  Pembentangan TASK 3  Kesimpulan &
 Soal jawab  Penilaian hasil kerja Penutup
 Soal jawab  Sesi Soal Jawab

3
JABATAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
E-TECH CENTRE
KOLEJ KOMUNITI KUALA TERENGGANU
7.0 ANGGARAN PERUNTUKAN YANG DIPOHON

BIL PERKARA HARGA/UNIT KUANTITI JUMLAH


(RM) (RM)

1 Makan Pelajar 10.00 30 orang x 2 hari 600.00


2 Tenaga Pengajar 80.00 16 jam 1,280.00
JUMLAH BESAR 1,880.00

8.0 CADANGAN TARIKH


31 JULAI – 1 OGOS 2013

9.0 CADANGAN TEMPAT


Kolej Komuniti Kuala Terengganu

4
JABATAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
E-TECH CENTRE
KOLEJ KOMUNITI KUALA TERENGGANU

10.0 PENUTUP
Pusat Pembangunan Usahawan (e-Tech Centre) Kolej Komuniti Kuala
Terengganu mengharapkan agar peruntukan yang dipohon diluluskan bagi e-
Tech Centre meneruskan usaha pembudayaan dan pengukuhan keusahawanan
kepada pelajar-pelajar dan seterusnya menyahut seruan kerajaan untuk
mendidik dan melatih pelajar dengan ilmu-ilmu keusahawanan.

Disediakan Oleh; Disemak Oleh;

(NORSUZILAWATE BINTI ZULKAPLI) (JOHARI BIN OMAR)


Pegawai Penyelaras Keusahawanan Ketua Jabatan
E-Tech Centre Jabatan Pembelajaran Sepanjang Hayat
Kolej Komuniti Kuala Terengganu Kolej Komuniti Kuala Terengganu
Tarikh : Tarikh :

Disahkan Oleh;

(CHE MUKHTAR BIN BAKAR)


Pengarah
Kolej Komuniti Kuala Terengganu
Tarikh :

Catatan dan Kelulusan :


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Diluluskan / Tidak diluluskan ;

(CHE MOHD ARIFF BIN CHE MOHD NOOR)


Pengerusi

5
JABATAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
E-TECH CENTRE
KOLEJ KOMUNITI KUALA TERENGGANU
E-Tech Centre
Kolej Komuniti Wilayah Timur
Tarikh :

LAMPIRAN
SENARAI PESERTA

Anda mungkin juga menyukai