Anda di halaman 1dari 11

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH MERADONG

PENTAKSIRAN SETARA STANDARD TAHUN 2021


DAERAH MERADONG

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6


November
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A (20 soalan) dan Bahagian B
(A, B, C, D, E & F)).

2. Jawab semua soalan.

3. Bahagian A: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.
Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.

4. Bahagian B: Tuliskan jawapan anda pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak (termasuk muka hadapan)


[BAHAGIAN A: 20 SOALAN]

Tandakan jawapan yang betul.

1. Murid perlu ___________ dengan


menolak badan ke atas dan ekstensi tangan 3. Apakah pergerakan yang dilakukan oleh
ketika melepasi palang dalam melakukan murid di bawah?
Teknik lompat tinggi gaya Fosburi Flop.

A. lari landas A. Guling balak

B. layangan B. Berjalan

C. melonjak C. Skip

D. mendarat D. Lombol kangkang

2. Murid perlu menggenggam palang 4. Pergerakan yang dilakukan oleh


dengan ___________ ketika melakukan
murid di bawah adalah pada fasa _____
kemahiran bergayut songsang.
dalam acara lompat jauh.

A. layangan.

B. lonjakan

C. mendarat
A. genggaman atas
D. layangan
B. genggaman bawah

C. genggaman sisi

D. genggaman campur
1
111

5. Apakah yang dilakukan oleh murid di

bawah? 7. Nicole Ann David terkenal dalam sukan

__________.

A. Boling

B. Memanah

C. Skuasy

D. Congkak

A. Bergayut dan mengayun dengan 8. Apakah yang dilakukan oleh murid di

gengaman campur. bawah?

B. Bergayut dan mengayun dengan

genggaman bawah.

C. Bergayut dan mengayun dengan

genggaman atas.

D. Bergayut dan mengayun selamat.

6. Apakah yang dilakukan oleh murid di

bawah?
A. Bergayut dan mengayun dengan

gengaman campur.

B. Bergayut dan mengayun dengan

genggaman bawah.

C. Bergayut dan mengayun dengan

genggaman atas.

D. Bergayut dan mengayun dengan

genggaman kiri.
A. Hambur tanpa papan anjal

B. Hambur di atas papan anjal

C. Bergayut songsang

D. Putaran 3600

2
111

11. Apakah nama alatan di bawah?

9. Pemain perlu mengenal pasti _________

yang sesuai sebelum menghantar bola

dalam permainan hantar jaya.

A. ruang
A. Papan anjal
B. masa
B. Skital
C. lokasi
C. Kon
D. pengadang
D. Trampolin

10. Bagi mengelakkan kecederaan semasa


12. Mengapa kita perlu memakai kasut yang
mendarat, murid perlu __________.
sesuai semasa berjoging?

A. untuk bergaya.
A. mendarat dengan fleksi lutut, angkat

tangan lurus dan berdiri tegak. B. untuk kelihatan cantik.

B. mendarat dengan lutut lurus, angkat C. untuk mendapat markah.

tangan lurus ke belakang dan berdiri D. untuk keselamatan.

bongkok.

C. mendarat dengan kepala, angkat 13. Apakah pergerakan yang dilakukan


tangan lurus dan duduk Oleh murid di bawah?
mencangkung.

D. mendarat dengan punggung, angkat

tangan lurus dan duduk bersila.

A. Guling balak

B. Imbangan atas bangku

C. Skip

D. Lombol kangkang

3
111

14. Lari beritma melepasi halangan 16. Permainan pantas pintas memerlukan
memerlukan murid _________ pantas aksi murid ____________ bola dengan
pantas dan menghantar kepada rakan
dengan kelajuan yang terkawal sambil
sepasukan.
melepasi halangan yang sekata jarak
dan ketinggiannya.
A. memintas
A. berjalan
B. menjaring
B. berlari
C. menahan
C. merentas
D. menggelecek
D. bergerak.

17. Lakuan dalam gambarajah di bawah


15. Murid di bawah menghantar bola
menunjukkan __________.
menggunakan teknik hantaran
_________.

A. hantaran dada

B. hantaran bahu

C. hantaran belakang

D. hantaran sisi
A. hantaran lambung

B. hantaran leret 18. Bermain di padang atau gelanggang


C. hantaran sisi terbuka semasa hujan atau ribut boleh
D. hantaran ke belakang mengakibatkan __________.

A. mabuk dan pengsan.

B. badan tidak berpeluh.

C. cepat merasa letih.

D. kecederaan atau kemalangan.

4
111

19. Lakuan dalam gambarajah di bawah

menunjukkan__________________

A. hantaran dada

B. hantaran bahu

C. hantaran atas kepala

D. hantaran sisi

20. Kenyataan di bawah berkaitan dengan

1. Kasut yang sesuai diguna dalam


setiap aktiviti.
2. Cahaya lampu yang sesuai untuk
melakukan aktiviti.

A. Disiplin dalam sukan

B. Peraturan yang betul dan selamat.

C. Langkah keselamatan semasa


beraktiviti.

D. Arahan untuk setiap guru pendidikan

jasmani.

5
[BAHAGIAN B: 60 MARKAH]

(60 MARKAH)

A. Isi tempat kosong tentang lombol kangkang atas peti lombol di bawah ini.
[10 markah]

tangan lonjak landas fleksi kaki

1. Lari _______________________.

2. _____________________ dengan kedua-dua belah kaki dengan tapak _____________

di atas peti lombol.

3. Buka ____________________________.

4. Mendarat dengan _________________________ lutut.

6
111

B. Nyatakan perlakuan yang betul pada gambar di bawah ini.


[10 markah]

Berlari di atas bebola kaki Condongkan badan ke hadapan

Tegakkan kepala dan pandang


ke hadapan
Tangan diayun pantas

Lutut diangkat tinggi

(e)

7
111

C. Lengkapkan kemahiran menghantar dan menerima bola dengan alatan dalam


permainan hantar dan menang di bawah ini.
[10 markah]

hantaran menggelecek pemenang empat menguis

1. Bahagikan kepada beberapa kumpulan dengan _____________________ orang sekumpulan

A, B, C, dan D.

2. Pemain A menolak bola kepada B. Pemain B menahan dan memukul bola kepada C.

Pemain C menahan dan ________________ bola kepada D. Pemain D menahan dan

_______________ bola ke posisi pemain.

3. Semua pemain akan bergerak ke posisi seterusnya untuk melakukan semua kemahiran

__________________.

4. Kumpulan pemain yang terdahulu menghabiskan semua kemahiran hantaran ialah

___________________.

8
111

D. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang fasa-fasa dalam lompat jauh.

[10markah]

lonjak badan berdiri pantas tilam

1. ___________ sedia

2. Buat larian landas : Berlari ___________ untuk mendapatkan momentum sudut lompatan.

3. Buat lonjakan : ___________ dengan menolak badan ke atas dan ekstensi tangan ketika

melepasi palang.

4. Buat layangan : Lentikkan ___________ pada bahagian pinggang dan ekstensi tangan selari

dengan badan.

5. Buat pendaratan : Ekstensi kaki agar tidak menyentuh palang dan jatuhkan bahagian

belakang badan di atas ___________ pendaratan.

E. Tuliskan “Betul” pada pernyataan yang betul dan “Salah” pada pernyataan yang salah.
9
111

(10 markah)

Aspek keselamatan perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti


1.
fizikal.

Daya tahan kardiovaskular ialah kecekapan jantung mengepam


2.
darah beroksigen.

Aktiviti berjoging hanya sesuai dilakukan secara berkumpulan di


3.
padang rumput.

Daya tahan kardiovaskular yang baik membantu kita melakukan


4.
aktiviti fizikal dalam jangka panjang.

Kadar nadi boleh diambil pada mana-mana bahagian anggota


5.
badan.

F. Gariskan jawapan yang betul. (10 markah)

1. Sebelum memulakan aktiviti fizikal, kita mesti melakukan aktiviti ( menyegarkan ,


memanaskan) badan.

2. Aktiviti regangan membantu mengelakkan risiko ( kecederaan , keasidan ) pada sendi.

3. Kita perlu mengira ( kadar nadi , jumlah alatan ) sebelum dan selepas bersenam.

4. Aktiviti fartlek bertujuan mengelakkan ( kebosanan , kesakitan ).

5. Bagi mendapatkan kesan optimum, aktiviti fizikal perlu dilakukan secara berterusan sekurang-
kurangnya ( 10 minit , 40 minit ).

KERTAS SOALAN TAMAT

10

Anda mungkin juga menyukai