Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas : 4 Inovatif

Tarikh : 2 Mac 2011

Masa : 1 jam (8.30 a.m-9.30 a.m)

Bilangan murid : 35 Orang (18 Lelaki, 17 Perempuan)

Bidang : Menggambar

Tema : Tempat Menarik

Tajuk : Di Tepi Pantai

Teknik : Catan

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :-

ARAS 3
i. Menghasilkan gambar berdasarkan kreativiti murid
dengan menggunakan alat dan bahan yang sesuai.
ii. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan
rakan.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah pergi berkelah di tepi pantai bersama

keluarga.

Bahan Bantu Mengajar : Laptop dan LCD, contoh-contoh hasilan catan.

Alatan dan Bahan : Pensil, pemadam, berus, warna air dan kertas lukisan.

Buku : Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4


Buku Artis Muda Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Nilai :Kreativiti, kekemasan, ketelitian dan kesungguhan.


LANGKA ISI PENGAJARAN AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID STRATEGI
H PENGAJARAN
Set Induksi Pengenalan i) Guru menayangkan i) Murid melihat slide TKP
(5 Minit) Tayangan Powerpoint slide show powerpoint show powerpoint -Kecerdasan Verbal-
berkaitan dengan yang ditayangkan Linguistik
contoh-contoh tempat oleh guru dengan -Kecerdasan visual-
menarik kepada penuh minat. Ruang
murid. ii) Murid melihat dan
ii) Guru menunjukkan memberi respon Kontekstual
contoh hasilan catan tentang hasilan catan
berkaitan dengan tersebut. KBKK
tempat menarik. iii) Murid mendengar -mengenalpasti
iii) Guru mengaitkan penerangan guru -mencirikan
dengan aktiviti dengan teliti.
pembelajaran.
Langkah 1 Perkembangan i) Guru memberi i) Murid mendengar TKP
(5 Minit) Pelajaran penerangan tentang penerangan guru -Kecerdasan Verbal-
cara menghasilkan dengan teliti. Linguistik
Langkah kerja teknik catan :- teknik catan pada ii) Murid melihat dan -Kecerdasan Visual-
a. Lakarkan sebuah gambar
berdasarkan tema dan lukisan. memberi respon ke Ruang
tajuk yang diberi ii) Guru menunjuk cara atas tunjuk cara guru -Kecerdasan
menggunakan pensil. tentang teknik catan tentang teknik catan. Naturalis
b. Warnakan bahagian latar ke atas sebuah
dan objek yang jauh lukisan. KBKK
terlebih dahulu.
c. Warnakan objek yang -Menjana Idea
dekat dengan lebih jelas. -Menghubungkait
-Mensintesis

Langkah 2 Perkembangan Isi i) Guru memberi i) Murid mendengar TKP


(30 minit) arahan kepada murid arahan dan -Kecerdasan Visual-
untuk memulakan memulakan tugasan Ruang
tugasan. dengan teliti. -Kecerdasan Verbal-
ii) Guru meminta murid ii) Murid melaksanakan Linguistik
untuk menghasilkan tugasan dengan
gambaran di tepi penuh minat dan KBKK
pantai menggunakan bersungguh-sungguh. -Membuat urutan
teknik catan. iii) Murid minta cadangan -Menjana idea
iii) Guru memantau dan daripada guru.
memberi bimbingan
aktiviti murid.
Langkah 3 Apresiasi dan Refleksi i) Guru memilih 3 i) Murid-murid TKP
(15 Minit) contoh hasilan yang mendengar ulasan -Kecerdasan Verbal-
terbaik daripada guru dengan teliti. Linguistik
murid. ii) Murid memberi -Kecerdasan
ii) Guru meminta 3 komen ke atas hasil Intrapersonal.
orang murid untuk kerja rakan mereka.
memberi pandangan iii) Murid berbangga atas KBKK
ke atas hasil kerja pujian yang guru Menilai
rakan mereka. berikan.
iii) Guru memberi pujian
ke atas karya terbaik
daripada murid
Penutup Rumusan i) Guru membuat i) Murid mendengar TKP
(5 Minit) rumusan tentang rumusan guru dengan -Kecerdasan Verbal-
pelajaran hari ini penuh teliti. Linguistik
berkaitan dengan
teknik catan. Masteri

KKBK
-Menilai
-Membuat
kesimpulan
REFLEKSI

Pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dan teratur. 90% murid menunjukkan minat dan
kesungguhan ketika membuat teknik catan. Masing-masing menunjukkan kreativiti yang sangat tinggi dalam membuat
kerja. 10% murid didapati masih belum menguasai teknik catan dengan betul. Maka, guru telah mengambil inisiatif untuk
membantu murid yang lemah dari segi teknik catan.

Anda mungkin juga menyukai