Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

27 Selasa 17/8/2021 6P & 6I 8-30-9.30 SAINS

TEMA: BUMI DAN SAINS ANGKASA UNIT: 10.0 GERHANA


TAJUK: GERHANA BULAN DAN GERHANA MATAHARI
STANDARD
10.1 Fenomena Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari.
KANDUNGAN
10.1.1 Memerihalkan fenomena Gerhana Bulan dengan bantuan lakaran berdasarkan:
STANDARD • kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari;
PEMBELAJARAN • sifat cahaya;
10.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat:
OBJEKTIF
Memahami fenomena gerhana bulan sekurang-kurangnya kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari dan
PEMBELAJARAN
sifat cahaya.

1. Murid memahami fenomena gerhana bulan berdasarkan penerangan Guru melalui Google Meet
2. Murid menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari semasa fenomena gerhana Bulan dalam
AKTIVITI PDPC bentuk Peta Alir Latihan (Telegram)
3. Rumusan dalam penerangan Telegram.
.

Stretch to Sketch (Lukis mengikut


AKTIVITI PAK-21 i-Think Map - Peta Alir
kreativiti)
KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi / Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Lampu suluh, tanah liat, lidi sate, pinggan polisterina, gelung kadboard dan kepingan polisterina.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Kelestarian alam sekitar Menjaga keselamatan
TP 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Perbentangan
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai