Anda di halaman 1dari 22

KEMAHIRAN Huruf-huruf vokal

PEMULIHAN
1
STANDARD 1.1mendengar dan memberi respons
KANDUNGA 1.2Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi
N pelbagai tujuan
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid berupaya mengenal dan mengecam
PEMBELAJA bentuk huruf vocal.
RAN
KRITERIA 1. Murid dapat mengenal dan mengecam 5 huruf vocal
KEJAYAAN yang dipapar oleh guru dengan betul.

BBM Kad huruf vocal Bersama gambar/ tanpa gambar


audio
AKTIVITI 1. Guru membuka modul 1(m/s 1)
2. Murid diarah oleh guru untuk Menyusun kacang
didalam bentuk huruf.
3. Guru mainkan you tube
https://www.youtube.com/watch?v=m9zoaDCmQ-o
huruf – huruf vocal.
4. Murid memerhati dan mengikuti sebutan di youtube
Bersama guru.
5. Murid menulis huruf vocal yang disebut diawan dan
diatas meja ikut Gerakan guru.
6. Murid diberi lembaran untuk mewarna huruf vocal
yang sama seperti dipaprkan.
7. Murid akan membaca dibawah seliaan ibu bapa.
KEMAHIRAN Huruf-huruf vokal
PEMULIHAN 1
STANDARD 2.1 Asas membaca untuk menyampaikan maklumat dan idea
KANDUNGAN bagi pelbagai tujuan.
2.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
bukan grafik
OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid berupaya menyebut huruf vocal dan
PEMBELAJAR membunyikan huruf vocal.
AN
KRITERIA 1. Murid boleh menyebut dan membunyikan 5 huruf
KEJAYAAN vocal yang dipapar oleh guru dengan betul.

BBM Kad huruf vocal Bersama gambar/ tanpa gambar


Video/ modul/ alat tulis
AKTIVITI 2. Guru membuka modul 1(m/s 1)
3. Murid memerhati kad bacaan yang disediakan didalam
modul.
4. Guru mainkan you tube murid memerhati dan
mengikut bacaan. https://www.youtube.com/watch?
v=bjZuZ69qvYs

5. Murid melekat huruf vocal pada objek yang betul.


6. Murid memadankan gambar dan huruf vocal.
7. Murid akan membaca modul semula dibawah seliaan
ibu bapa.
BACA BERSAMA VIDEO
Suaikan huruf dengan gambar berawalan huruf vokal.
KEMAHIRAN Huruf-huruf vokal
PEMULIHAN
1
STANDARD 3.1 Asas menulis
KANDUNGAN
OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid berupaya menulis huruf vocal dengan
PEMBELAJAR betul.
AN
KRITERIA 1. Murid boleh menulis 5 huruf vocal dengan bentuk
KEJAYAAN yang betul dengan kemas.

BBM Video/ modul/ alat tulis


AKTIVITI 1. Guru membuka modul

2. Murid menulangi bacaan yang disediakan didalam


modul.

3. Guru mainkan you tube murid memerhati dan


mengikut bacaan semula
https://www.youtube.com/watch?v=bjZuZ69qvYs

4. Murid menulis huruf berdasarkan panduan diberi


https://www.youtube.com/watch?v=UnTlZz5cKw8

5. Murid akan menulis dan warnakan gambar yang betul


di dalam modul menulis dibawah seliaan ibu bapa.

6. Murid akan membunyikan, menyebut dan membaca


huruf vocal dengan betul.

7. Murid diminta hantar gambar lembaran yang


disiapkan.
UJIAN DIAGNOSTIK
Kemahiran Pemulihan 1

Menyebut huruf vokal


Menguasai (/) Tidak Menguasai (x)

a
i
u
o
Menulis e huruf vocal
berdasarkan gambar.

Anda mungkin juga menyukai