Anda di halaman 1dari 4

ANALISA

KOMPONEN SLOT JUMLAH KOMPONEN SLOT JUMLAH


MINIT MINIT

RUTIN 10 minit x 3 (BM), 50 Minit P.ISLAM/ P.MORAL 60 minit x 2 120 Minit


10 minit x 2 (BI) (Modul Asas)

PERBUALAN PAGI 20 minit x 3 (BM), 100 Minit AKTIVITI LUAR 40 minit x 1 (BM), 80 Minit
20 minit x 2 (BI) (Modul Asas) 40 minit x 1 (BI)

REHAT 30 minit x 3 (BM), 150 Minit MATEMATIK 40 minit x 1 40 Minit


30 minit x 2 (BI) (Modul Asas)

REFLEKSI 10 minit x 3 (BM), 50 Minit MODUL BERTEMA 30 minit x 1, 100 Minit


10 minit x 2 (BI) (BM) 30 minit x 1
40 minit x 1

BAHASA MALAYSIA 30 minit x 3 90 Minit MODUL BERTEMA 30 minit x 3, 330 Minit


(Modul Asas) (BI) 40 minit x 6,

BAHASA INGGERIS 30 minit x 3 90 Minit JUMLAH 1200 Minit


(Modul Asas) KESELURUHAN
JADUAL WAKTU KELAS PRASEKOLAH

10 minit 20 minit 40 minit 40 minit 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 10 minit

MASA 8.00 – 8.10 8.10 – 8.30 8.30 – 9.10 9.10 – 9.50 9.50 – 10.20 – 10.50 10.50 – 11.20 11.20 – 11.50 11.50-12.00
10.20
HARI
ISNIN R PP M.TEMA MATH R BM M.TEMA M.TEMA REFLEKSI
(BM) (BM) (BI) (M.Asas) (BM) (M.Asas) (BI) (BI) (BM)
BI KREATIVITI KREATIVITI
SELASA U PP M.TEMA M.TEMA E P.ISLAM P.ISLAM BI REFLEKSI
(BM) (BM) (BI) (BI) (BM) (M.Asas) (M.Asas) (M. Asas) (BM)
BI FIZIKAL
RABU T PP A.LUAR M.TEMA H P.ISLAM P.ISLAM BM REFLEKSI
(BI) (BI) (Asas BM) (BI) (BI) (M.Asas) (M.Asas) (M..Asas) (BI)
KETRAMPILAN

KHAMIS I PP A.LUAR M.TEMA A BI M.TEMA M.TEMA REFLEKSI


(BM) (BM) (Asas BI) (BI) (BM) (M. Asas) (BM) (BM) (BM)
MATH BM BM

JUMAAT N PP M.TEMA M.TEMA T BM M.TEMA BI REFLEKSI


(BI) (BI) (BI) (BI) (BI) (M.Asas) (BM) (M. Asas) (BI)
AWAL SAINS KEMANUSIAAN KTI-MUZIK

Rutin - Doa, Ucap Selamat, Nyanyian, Perbualan Pagi ( Morning Meeting )

Penamat - Perbincangan (refleksi ), Pesanan Guru, Kebersihan Kelas, Ucap Selamat


JADUAL WAKTU KELAS PRASEKOLAH

10 minit 20 minit 40 minit 40 minit 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 10 minit

MASA 8.00 – 8.10 8.10 – 8.30 8.30 – 9.10 9.10 – 9.50 9.50 – 10.20 10.20 – 10.50 10.50 – 11.20 11.20 – 11.50 11.50-12.00

HARI
ISNIN R PP P.ISLAM MATH R BM M.TEMA BI REFLEKSI
(BM) (BM) (M.Asas) (M.Asas) (BM) (M.Asas) (BI) (M.Asas) (BM)
MUZIK
SELASA U PP A.LUAR M.TEMA E BI M.TEMA M.TEMA REFLEKSI
(BI) (BI) (Asas BM) (BI) (BI) (M. Asas) (BI) (BI) (BI)
KETRAMPILAN AWAL SAINS BI
RABU T PP P.ISLAM M.TEMA H BM M.TEMA M.TEMA REFLEKSI
(BM) (BM) (M.Asas) (BI) (BM) (M.Asas) (BM) (BM) (BM)
FIZIKAL AWAL SAINS BM

KHAMIS I PP A.LUAR M.TEMA A BI M.TEMA M.TEMA REFLEKSI


(BI) (BI) (Asas BI) (BI) (BI) (M. Asas) (BI) (BI) (BI)
BI SENI SENI

JUMAAT N PP P.ISLAM M.TEMA T BM M.TEMA M.TEMA REFLEKSI


(BM) (BM) (M.Asas) (BM) (BM) (M.Asas) (BI) (BI) (BM)
BM MATH KEMANUSIAN

Rutin - Doa, Ucap Selamat, Nyanyian, Perbualan Pagi ( Morning Meeting )

Penamat - Perbincangan (refleksi ), Pesanan Guru, Kebersihan Kelas, Ucap Selamat


JADUAL WAKTU KELAS PRASEKOLAH

10 minit 20 minit 20 minit 20 minit 40 minit 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 10 minit

MASA 8.00 – 8.10 – 8.30 – 8.50 8.50 – 9.10 9.10 – 9.50 9.50 – 10.20 – 10.50 – 11.20 – 11.50-12.00
8.10 8.30 10.20 10.50 11.20 11.50
HARI
ISNIN R PP M.TEMA MATH P.ISLAM R BM M.TEMA BI REFLEKSI
(BM) (BM) (BI) (M.Asas) (M.Asas) (BM) (M.Asas) (BI) (M.Asas) (BM)
FIZIKAL MUZIK
SELASA U PP M.TEMA M.TEMA A.LUAR E BI M.TEMA M.TEMA REFLEKSI
(BI) (BI) (BI) (BI) (Asas BM) (BI) (M. Asas) (BI) (BI) (BI)
BI KETRAMPILA AWAL BI
N SAINS
RABU T PP A.LUAR M.TEMA P.ISLAM H BM M.TEMA M.TEMA REFLEKSI
(BM) (BM) (Asas BI) (BI) (M.Asas) (BM) (M.Asas) (BM) (BM) (BM)
BI AWAL BM
SAINS

KHAMIS I PP M.TEMA A.LUAR M.TEMA A BI M.TEMA M.TEMA REFLEKSI


(BI) (BI) (BI) (Asas BI) (BM) (BI) (M. Asas) (BI) (BI) (BI)
BI BM SENI SENI

JUMAAT N PP M.TEMA M.TEMA P.ISLAM T BM M.TEMA M.TEMA REFLEKSI


(BM) (BM) (BI) (BI) (M.Asas) (BM) (M.Asas) (BI) (BI) (BM)
KETRAMPILAN FIZIKAL MATH KEMANUSI
AN

Rutin - Doa, Ucap Selamat, Nyanyian, Perbualan Pagi ( Morning Meeting )

Penamat - Perbincangan (refleksi ), Pesanan Guru, Kebersihan Kelas, Ucap Selamat

Beri Nilai