Anda di halaman 1dari 4

Pengerusi : Bismillahhirahmannirrahim, AlHamdulillahi robbil ‘alamiin, wassolatu wassalaamu ‘alaa

asyrofil anbiyai wal mursaliin.. wa ‘ala alihi wa sohbihi ajma’iin. Assalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh, Salam Ukhwah, Salam Kasih Sayang dan Salam 1 Malaysia. Warga dewan sekalian,

Bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadaNya, dapat kita

bertemu kita lagi dalam gelanggang Forum Remaja bersama saya Nur Hasmira Hasbullah pada

pagi/petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Alah sekalian, sebelum saya

memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, dewasa ini, masalah disiplin

dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua

pihak. Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan.

Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini Pendisiplinan pelajar: Tanggungjawab Siapa? Persoalan

inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan

pendidikan akhlak di sekolah khususnya dalam persoalan mengatasi masalah disiplin pelajar.

Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan

tiga orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga dewan

sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah di sebelah kanan saya,

ahli panel pertama, saudara/saudari _______________________ yang merupakan

__________________________ Apa khabar saudari? Panel Pertama : AlHamdulillah sihat Cik

Pengerusi. Cik Pengerusi macamana? Pengerusi : Alhamdulillah, sihat juga. Seterusnya ahli panel

kedua, ayu berbaju kurung saudari/saudara____________________________, jawatan. Selamat

datang saudari. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudari/saudara

_________________. Selamat datang juga buat saudara. Sebelum saya menyimpang dengan lebih

jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya konsep tanggungjawab dan disiplin. Panel

Pertama: Terima kasih pengerusi yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan.

Terlebih dahulu, yang dihormati, barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-

rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pada pendapat saya,

tanggungjawab dan disiplin tidak dapat dipisahkan dan sudah semestinya membawa kepada
persoalan yang berkait dengan kawalan individu, pemimpin, masyarakat dan sebagainya. Kawalan

inilah yang penting dalam menentukan jati diri, akhlak, serta kualiti yang ingin dicapai ataupun di

tonjolkan. Ringkasnya tanggungjawab adalah rukun utama dalam pembentukan disiplin. Di sekolah,

disiplin satu kawalan sosial bagi mewujudkan suasana tenteram supaya proses pengajaran dan

pembelajaran dapat dijalankan dengan teratur dan lancar. Maka disinilah terletaknya

tanggungjawab yang digalas oleh semua pihak yang terlibat dengan disiplin pelajar sama ada murid

itu sendiri, guru disiplin, guru-guru, pihak pentadbiran mahupun ibu bapa atau masyarakat

umumnya. Bagi masyarakat di luar sekolah, tanggungjawab dan disiplin adalah asas penting bagi

membentuk kerukunan hidup selaras dengan norma, nilai dan aspirasi negara. Amanah yang dipikul

dengan baik adalah tunjang kepada kawalan sosial yang baik. Namun tidak dinafikan, ramai juga

masyarakat di luar sana menganggap tanggungjawab dan disiplin adalah suatu perkara yang sangat

negatif iaitu merupakan masalah sosial dan tidak amanah sedangkan hakikatnya ia merupakan usaha

yang perlu bagi memperbaiki etika dan gaya hidup bertamadun manusia. Contohnya orang Jepun

yang membangunkan negara mereka setelah menjadi padang jarak padang tekukur dan kini

merupakan negara moden seperti sekelip mata. Asasnya tidak lain dan tidak bukan adalah

tanggungjawab dan disiplin yang hebat. Pengerusi : Terima kasih kepada panel pertama kita atas

lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi panel pertama ada menyatakan bahawa, disiplin

dan tanggungjawab perlu bergerak seiring untuk mencapai tahap kecemerlangan yang maksimum. Ia

boleh diibaratkan sebagai irama dan lagu, iaitu tidak sempurna disiplin tanpa tanggungjawab, dan

tanpa tanggungjawab, disiplin tidak akan dapat dibentuk. Justeru, saya ingin menanyakan persoalan

seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, apakah asas kepada pendisiplinan pelajar agar

kecemerlangan secara holistik dapat dicapai? Panel Kedua: Soalan yang amat menarik daripada

pengerusi kita pada hari ini. Bismillah.. Baiklah sebenarnya, latar belakang keluarga, suasana sekolah

dan keadaan persekitaran mempengaruhi tindakan para pelajar untuk melanggar peraturan yang

ditetapkan. Saya berpendapat peranan semua pihak diperlukan dalam memastikan permasalahan ini

dapat pendisiplinan terletak di bahu ibu bapa. Seharusnya, pihak ibu bapa perlu sedar akan
kepentingan hubungan yang erat dengan guru-guru di sekolah. Perjumpaan berkala di antara ibu

bapa para pelajar dengan pihak sekolah perlu diadakan sekerap yang boleh. Tindakan ini amat

penting kerana ianya boleh menjadi medium perbincangan prestasi dan disiplin anak-anak mereka di

sekolah. Hal ini amat signifikan kerana sekiranya golongan ibu bapa mengambil remeh tentang

masalah disiplin anak-anak mereka di sekolah, golongan anak-anak itu akan merasa bebas dan

terbiar sehingga menyebabkan mereka membuat tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan

perhatian seperti melawan guru, ponteng kelas, ponteng sekolah, membuli dan sebagainya yang

mana hal ini akan menambah dan meningkatkan masalah kes disiplin di sekolah. Oleh itu, pihak ibu

bapa dan guru di sekolah perlu mengadakan hubungan yang baik supaya segala masalah yang

berkaitan dengan pelajar dapat diselesaikan “sebelum nasi menjadi bubur”. Pengerusi : Terima kasih

kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi

bersuluh bahawa sebenarnya terdapat banyak asas pendisiplinan yang boleh diimplementasikan

untuk mengawal masalah disiplin pelajar di sekolah. Jika dua orang panel kita tadi menerangkan

tentang konsep tanggungjawab dan disiplin serta menghuraikan dengan selengkapnya tentang asas-

asas pendisipinan pelajar, saya ingin meminta pendapat panel ketiga tentang persoalan

‘Pendisiplinan pelajar, sebenarnya terletak di bahu siapa’? Dipersilakan.. Panel Ketiga :

Bismillah...Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum

ini. Untuk menjawab persoalan ini, umum sedia maklum, isu-isu berkaitan dengan masalah disiplin di

kalangan pelajar sekolah sering diperkatakan pada masa kini dan menjadi fokus media massa.

Buktinya, pada 5 Ogos 2007, berita penangkapan kanak-kanak berumur 12 tahun yang dituduh

terlibat dalam kejadian menculik dan merogol wanita berumur 30 tahun berulangkali secara bergilir-

gilir telah disiarkan di Buletin 1.30. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Dengar-dengarkan pantun

ini : Berburu ke padang datar, Dapat rusa berbelang kaki; Berguru kepalang ajar, Bagai bunga

kembang tak jadi. Pantun empat kerat tadi membawa maksud menuntut ilmu biarlah dengan cara

yang betul dan bersungguh-sungguh. Jika tidak, ilmu yang dituntut akan hilang atau sia-sia begitu

sahaja. Manusia dituntut mencari ilmu sehingga ke akhir hayat. Sebagaimana sabda Nabi
Muhammad s.a.w yang bermaksud: "Sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi

setiap Muslim.” (Riwayat Ahmad dan Ibn Majah) Ilmu diperoleh daripada pelbagai sumber antaranya

melalui pembacaan, penelitian, pentaakulan belajar daripada pengalaman lepas serta yang paling

utama menuntut ilmu daripada seseorang yang pakar dalam bidang tertentu yang digelar guru.

Konsep guru merujuk kepada seseorang yang mengajar dan mendidik sama ada untuk mencapai

kejayaan akademik atau kemuliaan akhlak. Guru ada di mana-mana. Ibu bapa boleh menjadi guru

yang paling baik buat anak-anaknya. Seorang kakak atau abang boleh menjadi guru kepada adik-

adiknya. Masyarakat juga boleh bertindak sebagai guru sekiranya wujud kerencatan dalam kelompok

sosialnya. Hakikatnya, semua orang bertindak sebagai guru dalam kehidupannya. Guru dalam

konsep ini lebih kepada tugas ingat-mengingati, saling mencerna pemikiran melalui pengalaman,

mendidik dan mendisiplinkan diri sendiri dan orang lain serta mengajar sesuatu yang berlaku dalam

hidup dengan penerimaan yang baik. Maka pendapat saya tidak lain dan tidak bukan adalah

tanggungjawab didikan tidak kiralah daripada ibu bapa, guru, masyarakat, media massa dan semua

yang terlibat adalah bertanggungjawab dalam pembentukan disiplin iaitu pendisiplinan pelajar.

Seperti kata-kata sahabat Rasulullah SAW tentang penilaian baik masyarakat ( muslimin ) adalah baik

pada Allah SWT dan sebaliknya jika penilaian buruk maka buruklah bagi Allah SWT.

Anda mungkin juga menyukai