Anda di halaman 1dari 1

Pengertian sudut

Sudut adalah ruang yang terletak diantara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan.

Pada sebuah sudut terdapat unsur-unsur seprti kaki sudut,titik sudut,dan daerah sudut.

Daerah sudut
Kaki sudut

Titik sudut

Macam-macam sudut
1. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 o dan 90 o

2. sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 o dan berbentuk siku-siku.

3. sudut tumpul adalah sudut antara 90 o dan 180o