Anda di halaman 1dari 36

Angga Hardianto

Rabu, 25 September 2013


KUMPULAN KULTUM / CERAMAH SINGKAT PENGAJIAN TPA DESA
TALANG LINDUNG

KUMPULAN KULTUM / CERAMAH SINGKAT


PENGAJIAN TPA DESA TALANG LINDUNG

Kunjungi juga : http://angga-hardianto.blogspot.com

Assalamualaykum warohmatullahi ta’ala wabarokatuh

Berikut adalah kumpulan kultum singkat, yang ana buat untuk anak-anak pengajian TPA
Desa Talang Lindung, dan ada baiknya ana bagi2... hehe (*_*)
Mohon maaf kalau terlalu singkat, maklum, ini ana buat untuk anak-anak pengajian TPA
Desa Talang Lindung, Jujun..... Bagi yang mau copy paste juga tidak masalah..
heheheheheheh

MENJADI MANUSIA YANG PANDAI BERSYUKUR

Kaum Muslimin dan Muslimat yang  dirahmati Allah,

Segala puji bagi Allah S.W.T., karena Allah telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak
ni’mat. Jauh lebih banyak nikmat yang telah kita terima dibandingkan kesadaran dan
kesanggupan kita untuk bersyukur.
Selanjutnya saya mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk senantiasa berdoa
kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan, yang biasa
kita kenal dengan istilah sholawat dan salam-sejahtera kepada pemimpin kita bersama, teladan
kita bersama, yakni Nabi Muhammad S.A.W. Dan kita berdo’a kepada Allah, semoga kita yang
hadir di tempat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya dihari kiamat nanti,
amien ya rabbal ‘aalaamien.
Adapun judul kultum kita pada kesempatan kali ini adalah MENJADI MANUSIA YANG
PANDAI BERSYUKUR

Kaum muslimin dan muslimat  yang berbahagia,


Kita mengetahui bahwa Allah Mahabesar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita
hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikitpun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari
Allah. Karena itu, mari kita banyak banyak bersukur kepada Allah.
Allah S.W.T. berfirman: dalam Surat Al-Baqarah ayat 185
“Dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi
hamba-Nya yang bersyukur.”
Syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tenteram,
dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus
mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah SWT.
Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Surat Ibrahim ayat 7

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu
mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."

Rasul SAW adalah manusia yang pandai bersyukur. Suatu ketika, beliau pernah ditanya Bilal,
“Apakah yang menyebabkan baginda menangis, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa
baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang?” Beliau menjawab, “Tidakkah engkau
suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?”
Marilah kita tutup ceramah ini dengan berdoa bersama-sama.
A’udzubillahiminasyaithonirrojim,
Bismillahirrahmanirrahim
Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami,
Ya Allah, sucikanlah kami dari dosa-dosa,
Dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan tercela,
Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hati kami,
Hiasilah diri kami dengan kesabaran dan kesucian,
Rabbana atina fiddunya hasanah, wafilakhirati hasanah, waqina ‘adza bannar,
Subhanarobbika robbil ‘izzati ‘amma yasifun, wassalamun’alal mursalin,
Walhamdulillahirobbil’alamin.
Wassalamualaykum w.r.w.b.
KEUTAMAAN MEMBACA ALQUR'AN
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: KEUTAMAAN MEMBACA AL-
QURAN

Merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu membacadan mengamalkan Al
Qur`an, maka untuk itu, marikita senantiasa membaca Al-Quran danmengamalkannya..
Adapun keutamaan membaca Al Qur`an sebagai berikut :

1. Orang yang selalu membaca Al-Quran akan menjadi Manusia yang terbaik.
Nabi Muhammad S.A.W. bersabda : "Sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Al
Qur`an dan mengajarkannya kepada orang lain.

2. Orang yang selalu membaca Al-Quran akan Dikumpulkan bersama para Malaikat.
Rasulullah bersabda : "Orang yang membaca Al Qur`an dan ia mahir dalam membacanya maka
ia akan dikumpulkan bersama para Malaikat yang mulia lagi berbakti.

3. Orang yang selalu membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala.


4. Orang yang selalu membaca Al-Quran, maka Kedua orang tuanya akan mendapatkan
mahkota surga
Rasulullah bersabda : "Barangsiapa yang membaca Al Qur`an dan mengamalkan apa yang
terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orangtuanya pada Hari
Kiamat kelak.

KaumMuslimin wal Muslimat yang berbahagia


Maka untuk itu,marikita selalu belajar membaca Al-Quran dan mengamalkannya.
Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka malapetaka serta segala jenis penyakit hati akan datang
silih berganti.

Al-Quran merupakan obat segala macam penyakit.


Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra’ ayat 82

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang
beriman

Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, sebelum saya menutupnya, mari kita berdoa kepada
Allah S.W.T, semoga Dia menggerakkan hati dan memudahkan langkah kita dan umat Islam
lainnya untuk kembali kepada Al-Quran, sehingga menjadi umat yang terbaik.

Wassalamualaykum w.r.w.b.
MENANGIS KARENA TAKUT PADA ALLAH SWT
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: CIRI CIRI ORANG MUKMIN
Allah S.W.T. berfirman dalam Surat Al-Anfal ayat 2 dan 3

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah
hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan
hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. yaitu orang-orang yang mendirikan shalat dan
yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
Dalam ayat ini bertemu lima macam dari ciri ciri orang mukmi
Yang pertama: Orang yang gemetar hati nya bila dia mendengarkan orang menyebut nama
Tuhan. Ini tentu karena sudah tertanamnya rasa cinta yang mendalam kepada Allah S.W.T.
sehingga dengan cinta yang tulus ikhlas dimanapun dia berada, nama Tuhan akan tetap
diingatnya. Dan bila ia mendengar orang lain menyebut nama Tuhan jiwanya menjadi
gemetar, karena satu-satunya nama yang dicintainya adalah Allah S.W.T.
Yang kedua; Orang yang beriman itu Apabila dia mendengarkan orang membacakan ayat
Allah yakni Al-Qur’an maka akan bertambahlah imannya.
Al-Qur’an itu laksana telaga, berbondong-bondong orang mengambil air ke sana, namun
telaga itu tidak juga kunjung kering, bahkan bertambah disauk airnya, bertambah dalam
sumur itu. Demikian ilmu pengetahuan yang tersimpan dalam Al-Qur’an, tambah digali
tambah banyak hikmah yang kita dapatkan.

Kemudian yang ke tiga: Tanda dari orang mukmin itu ialah orang yang menyerahkan diri
semata-mata kepada Allah S.W.T. dan tidak menyangkutkan nasib kepada orang lain,
dalam segala bentuknya.
Yang ke-empat: yaitu orang yang mendirikan shalat, dengan segala rukun dan syaratnya
dan lengkap dengan segala peraturan yang sudah ditentukan.
Yang ke-lima: Orang yang beriman adalah orang yang menafkahkan hartanya pada jalan
Allah, atau memberikan bantuan kepada fakir miskin dan anak yatim.
Itulah lima butir ciri-ciri orang yang beriman dan masih banyak lagi ciri ciri yang lainnya.
Dan adapun lima butir itu adalah ringan, tapi karena kadang-kadang ringan, sering
dilupakan oleh orang Islam sendiri, padahal disanalah terletak ciri ciri seorang mukmin.

Demikianlah kultum kita pada kesempatan kali ini, lebih kurang saya mohon maaf
Wassalamualaykum w.r.w.b.

MAKNA SEBUAH KEBAHAGIAAN


Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: MAKNA SEBUAH
KEBAHAGIAAN
Sebenarnya kebahagiaan itu ada pada diri semua orang, tidak memandang sikaya dan simiskin,
pejabat dan segala kemewahan duniawi, namun terletak pada jiwa dan hati yang tenang. Tidak
harus kaya atau pejabat dan orang berharta, tetapi semua orang bisa memiliki kebahagiaan itu.
Justu orang yang kaya yang selalu disibukkan dengan kekurangan dan pekerjaan sehingga hati
mereka menjadi tidak tenang. sebab, berapapun harta yang mereka miliki masih saja kurang
tidak pernah merasa pas dan cukup.
Oleh sebab itu, marilah kitaselalu ingat pada yang member Zat Yang Menentukan kebahagiaan,
karena Allah lah Zat yang member ketenangan kepada siapapun yang dikehendakinya, maka dari
itu marilah kita mengejar terus kebahagiaan itu dengan senantiasa ingat kepada Allah.
Mana mungkin kebahagiaan itu diberikan kepada orang-orang yang durhaka kepada Tuhannya,
banyak mereka beranggapan bahwa kebahagiaan itu terletak pada harta yang banyak dan
bertumpuk saja. Anggapan yang seperti itu tidak benar. Mereka lupa bahwa kemegahan,
kedudukan dan semua kemewahan dunia itu pasti binasa tidak ada yang abadi.
Kalau orang mengerti bahwa hidup didunia ini hanyalah sebentar dan sementara. Seharusnya
mereka sadar dan mencari bekal untuk persiapan nanti dalam perjalanannya menuju akhirat yang
abadi. Sehingga dengan dengan perbekalan itu diharapkan agar mencapai tujuan ke akhirat
dengan selamat, dengan mengerjakan amalan-amalan yang baik, dan segera bertaubat atas dosa
yang pernah dilakukannya.
Kaum Muslimin yang berbahagia....
Jadi,kebahagiaan itu tidak terletak pada harta dan dunia, tetapi terletak pada keimanan.
Allah S.W.T. berfirman dalam Surat Ar-Ra’du ayat 29

Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali
yang baik.

Hanya inilah yang dapat saya sampikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kalau
ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan: WABILLAHI TAUFIK
WAL HIDAYAH.

WASSALAMU’ALAYKUM W.R.W.B.

HAKEKAT KEMULYAAN
Assalamu’alaykum W.R.W.B.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: HAKEKAT KEMULIAAN
Banyak sekali orang yang mencari kemuliaan dunia, tapi melupakan kemuliaan akhirat.
Banyak orang yang mencari kemuliaan dengan harta, tetapi harta tidakbisa membuat orang
menjadi mulia untuk selama-lamanya.... Tetapi HAKEKAT KEMULYAAN itu ialah: Keimanan,
Ketaqwaan dan Ilmu Pengetahuan.
Kalaulah tiga hal ini telah ada pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang mulya, mulya
didunia dan mulya diakhirat.
Yang pertama yaitu: Keimanan.
Iman artinya percaya, tetapi iman ini tidaklah cukup dengan percaya atau yakin saja, tetapi harus
kita sesuaikan dengan perilaku kita sehari-hari.
Rasulullah S.A.W. bersabda: “Iman kepada Allah ialah, diucapkan dengan lisan, diyakini
didalam hati, dan diamalkan dengan anggota badan”.
Itu yang pertama keimanan.
Kemudian yang kedua, yang dapat membuat seseorang itu mulya ialah Ketaqwaan.
Taqwa adalah menjalankan perintah Allah,dan menjauhi segala larangan-Nya.
Kalau lah kita sudah menjadi orang yang bertaqwa, maka kita akanmenjadi orang yang Mulia
didunia dan akhirat.....
Allah S.W.T. berfirman;
‫ِإ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد هَّللا ِ َأ ْتقَا ُك ْم‬
“Sungguh yang paling mulya diantara kamu ialah orang yang paling bertaqwa”.
Kemudian yang terakhir adalah Ilmu Pengetahuan.
Rasulullah bersabda: “Bagi siapa yang ingin bahagia didunia harus dengan ilmu, ingin bahagia
diakhirat harus dengan ilmu, dan ingin bahagia kedua-duanya harus juga dengan ilmu”.
Maka untuk itu saudara-saudara, mari kita tingkatkan Keimanan, Ketaqwaan, dan Ilmu
Pengetahuan kita, mudah mudahan kita menjadi orang yang bahagia dan orang yang mulya,
baik didunia, maupun diakhirat nanti. Amin……
Wassalamu’alaykum W.R.W.B.

ORANG YANG MENDAPAT PERTOLONGAN DARI ALLAH


Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: ORANG YANG MENDAPAT
PERTOLONGAN DARI ALLAH
Nabi S.A.W., beliau bersabda: “Ada tujuh golongan orang yang akan ditolong oleh Allah pada
hari hari kiamat nanti, yaitu:

1. Pemimpin yang adil;

Kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka hendaklah kita menjadi pemimpin yang adil,
hendaklah kita menjadi pemimpin yang tidak korupsi....

2. Yang mendapat pertolongan Allah adalah Pemuda yang tumbuh dewasa didalam
beribadah kepada Tuhannya;

Maka untuk itu,mari kita senantiasa beribadah kepada Allah S.W.T., hendaklah kita senantiasa
mendirikan solat, membayar zakat, dan berpuasa, semoga Allah akan menolong kita dihari
kiamat nanti.

3. Yang mendapat pertolongan Allah adalah Orang yang hatinya terpaut dengan masjid,,

Kalau kita selalu pergi ke masjid, melaksanakan solat dimasjid, maka kita akan mendapat
pertolongan Allah dihari kiamat nanti.

4. Yang mendapat pertolongan Allah adalah orang yang saling berteman karena Allah,..

Berteman karena Allah artinya selalu mengajak teman untuk beribadah kepada Allah, selalu
mengajak teman untukmendirikan solat, maka kita juga akan mendapat pertolongan dari Allah

5. Seorang lelaki yang jika diajak berbuat zina oleh seorang wanita yang cantik, lalu ia
menjawab: “Sungguh saya takut kepada Allah;
6. Yang mendapat pertolongan Allah adalah Orang yang bersedekah dengan cara ikhlas
karena Allah S.W.T.
7. Yang mendapat pertolongan Allah adalah orang yang ingat kepada Allah, lalu berlinang
air matanya.”

Kita harus ingat kepada Allah dengan berbagaimacam cara, yaitu dengan berbuat baik sesama
manusia, mendirikan solat dan lain sebagainnya.
Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
Allah S.W.T. berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 152
FARKURUNI AZKURKUM, WAS KURU LI WALA TAKFURUN
ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat pula kepadamu
Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. WASSALAMUALAYKUMW.R.W.B.
BERBUAT BAIK KEPADA KEDUA ORANG TUA
Assalamualaykum w.r.w.b.
Mari kita bersukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kita kesehatan.
Kemudian mari kita ber solawat kepada Nabi Muhammad, dengan mengucapkan
ALLOHUMMA SOLLI ALA MUHAMMAD.
Adapun judul kultum saya pada kesempatan ini adalah BERBUAT BAIK KEPADA KEDUA
ORANG TUA
Allah S.W.T telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua,
karena orang tua kita telah mengasuh kita diwaktu kecil.
Rasulullah bersabda:
AL-JANNATU TAHTA AQDA MIN UMMAHAT
Surga dibawah telapak kaki ibu....
Maka untuk itu, mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan kita selalu berdoa
kepada Allah, doanya adalah: ALLOHUMMAG FIRLI ZUNUBI, WALIWA LIDAYYA,
WARHAMHUMA, KAMA RONNAYANI SOGIRO.
YA ALLAH, AMPUNILAH AKU, DAN KEDUA ORANG TUAKU, DAN KASIHANILAH
ORANG TUAKU, SEPERTI ORANG TUAKU TELAH MENDIDIK AKU DIWAKTU AKU
KECIL.
INILAH YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN...
Wassalamualaykum w.r.w.b.

DOA
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: DO’A
Doa adalah inti sari ibadah, bahwa dengan berdo’a, berarti mengakui kelemahan diri dan
meyakinkan atas kekuatan dan kekuasaan Allah S.W.T...
Nabi Muhammad S.A.W. pernah bersabda, bahwa doa adalah pokok ibadah, doa adalah senjata
orang mukmin, tiang agama, dan do’a juga merupakan cahaya langit dan bumi.
Allah berfirman dalam Surat Al-Mukmin ayat 60:
UD-U NI AS TAJIB LAKUM
Berdo’alah kepada-Ku, niscaya aku kabulkan.
Maka untuk itu, saya menghimbau kepada teman-teman semuanya, agar dapat membiasakan diri
untuk selalu memohon kepada Allah, baik berdoa dalam solat, maupun diluar solat....
Teman-teman yang berbahagia...
Kita sebagai manusia tentu memerlukan Allah S.W.T... maka untuk itu, sudah sepantasnya kita
melaksanakan perintah Allah, yakni solat, puasa, zakat, dan lain sebagainya.

Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon
maaf.
Wassalamu’alaykum w.r.w.b.

BAHAYA LIDAH
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: BAHAYA LIDAH

Lidah tidak bertulang, maka lidah mudah sekali untuk digerakkan, baik dalam berbicara hal-hal
kebaikan, maupun berbicara dalam hak kejahatan...

Kalau kita berbicara mengenai kebaikan, maka kita adalah orang yang beruntung, dan kita akan
mendapatkan teman yang banyak..

Kalau kita berbicara mengenai hal kejahatan, berbicara dan berkata bohong, maka kita pasti tidak
akan mendapat teman yang banyak.

Allah telah menyuruh kita untuk berkata benar dan jujur.


Sebagaimana Allah S.W.T. berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 70

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang
benar,
Kaum Muslimin yang berbahagia.
Bahagia dan celakanya seseorang, kebanyakan ditentukan oleh lidahnya,
Pepatah Arab mengajarkan:
SALAMATUL INSAN, FI HIFZIL LISAN
Artinya: selamatnya seseorang, tergantung kepada dapat atau tidaknya ia memelihara lidahnya...

Maka untuk itu, mari kita memohon kepada Allah S.W.T. semoga kita selalu diberikan kekuatan
untuk mengendalikan lidah kita....

Demikian kultumsaya pada kesempatan kali ini,


Wassalamualaykum w.r.w.b.

NERAKA DAN CALON-CALON PENGHUNINYA

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: NERAKA DAN CALON
PENGHUNINYA

Neraka adalah suatu tempat balasan bagi manusia dan jin, sebagai balasan perbuatan-perbuatan
yang buruk.
Dan didalam neraka ada api yang sangat panas, seperti sabda Nabi Muhammad S.A.W. bahwa
api neraka panasnya tujuh puluh kali lipat api didunia ini...

Kaum muslimin yang berbahagia.

Adapun neraka itu bermacam-macam:


Yang pertama adalah neraka JAHANNAM. Dan penghuni neraka jahannam adalah orang-orang
kafir.
Yang kedua yaitu neraka JAHIM adalah orang yang menumpuk-numpuk harta dan tidak mau
bersedekah sedikitpun kepada orang lain.
Yang ketiga yaitu neraka HAWIYAH
Yang ke empat adalah neraka SA’IR, dan penghuninya adalah orang-orang yang memakan harta
anak yatim.
Yang kelima adalah neraka LAZO, dan penghununya adalah orang-orang yang tidak mau
melaksanakan perintah Agama.
Kemudian yang ke enam adalah neraka SAKOR, dan penghuninya adalah orang-orang yang
tidak mau mendirikan solat.
Jadi kalau kita tidak mau mendirikan solat, maka diakhirat nanti kita akan dimasukkan kedalam
neraka SAKOR...
Sedangkan dalam neraka itu terdapat api yang sangat panas.
Maka untuk itu, marilah kita selalu beribadah kepada Allah S.W.T. semoga kita tidakdimasukkan
kedalam api neraka.
Amin ya Robbal ‘alamin

Wassalamualaykum w.r.w.b.

KELOMPOK MANUSIA DIHARI KIAMAT

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: KELOMPOK MANUSIA DI HARI
KIAMAT
Bermacam-macam bentuk manusia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat nanti, Rasululloh
pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya: Bahwa manusia akan dibangkitkan dalam
keadaan berkelompok.
Kelompok pertama adalah kelompok manusia yang tidak punya tangan dan kaki... Sebab mereka
didunia selalu menyakiti temannya...
Kelompok yang kedua adalah kelompok manusia yang berkepala babi tetapi berbadan manusia,,
Sebab mereka selama didunia tidak mau mendirikan solat...
Padahal Allah telah menyuruh kita untuk mendirikan solat lima kali sehari semalam,
sebagaimana firman Allah S.W.T.
AQIMUSSOLAH.. INNASSOLA TA TANHA ANIL FAHSA IWAL MUNGKAR...
Yang artinya: dirikanlah solat, sesungguhnya solat mencegah perbuatan keji dan mungkar....
Solat adalah tiang agama, Kalau kita mendirikan solat, berarti kita telah menegakkan agama, dan
kalau kita tidak mendirikan solat, berarti kita tidak punya agama..
Dan orang yang tidakmau mendirikan solat,maka dihari kiamat nanti, kita akan menjadi manusia
berkepala babi, berbadan manusia.
Kaum Muslimin yang berbahagia,
Inilah yang dapat saya sampaikan, kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan.
Wassalamualaykum w.r.w.b.

ORANG YANG DIKASIHI OLEH ALLAH S.W.T.

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: ORANG-ORANG YANG DICINTAI
ATAU DISAYANGI OLEH ALLAH S.W.T.

Allah S.W.T. berfirman: Aku mencintai dan menyayangi tiga golongan manusia, yaitu
Yang pertama: Aku cinta kepada orang yang suka menolong orang lain..
Kalau kita suka menolong orang lain, maka Allah akan sayang kepada kita.
Maka untuk itu, mari kita saling tolong menolong, supaya Allah sayang kepada kita.

Kemudia yang kedua, Allah cinta dan sayang kepada orang yang tidak sombong,, kalau kita
tidak sombong, maka Allah juga akan sayang kepada kita, dan kalau kita sombong, maka Allah
benci kepada kita.

Yang ketiga, Allah sayang kepada orang yang bertaubat dan mohon ampun kepada Allah.
Maka untuk itu, mari kita mohon ampun kepada Allah S.W.T., dan menjalankan segala perintah-
NYA, yaitu mendirikan solat, membayar zakat dan berpuasa dibulan romadan, semoga Allah
sayang kepada kita....

Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan,,


Wassalamualaykum w.r.w.b.

MENDIRIKAN SOLAT
Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: MENDIRIKAN SOLAT

Solat adalah tiang agama, barangsiapa yang mendirikan solat, berarti dia telah mendirikan
agama, dan barangsiapa yang tidak mendirikan solat, berarti dia tidakpunya agama.

Solat merupakan kewajiban bagi kita umat Muslim, kalau kita tidak mau mendirikan solat,
bararti kita bukan orang yang beragama ISLAM.

Allah S.W.T. berfirman:


Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,.
Jadi kalau kita punya masalah, maka kita harus minta tolong kepada Allah dengan mendirikan
solat..

Sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang sabar dan mau mendirikan solat, kalau
kita mau mendirikan solat,maka Allah akan menolong kita, dan kalau kita tidak mendirikan solat,
berarti Allah tidak akan menolong kita...

Maka untuk itu, mari kita mendirikan solat, somoga Allah mau menolong kita, dan kalau Allah
menolong kita, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kita...

Kaum muslimin yang berbahagia...


Inilah yang dapat saya sampaikan, kalau ada kata saya yang salah saya mohon maaf
Wassalamualaykum w.r.w.b.

PUASA DIBULAN ROMADAN

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: BERPUASA DIBULAN ROMADAN

Puasa adalah salah satu dari rukun Islam, kalau kita tidak berpuasa, bararti Islam kita belum
sempurna...

Allah s.w.t., berfirman dalam surat Al-Baqarah : 183


Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa...

Berpuasa dapat membuat kita menjadimanusia yang bertakwa.


Orang yang benar-benar berpuasa, ia tidak makan atau minum apa pun secara sembunyi-
sembunyi sebelum waktu berbuka. Dalam cuaca dan musim panas yang keras sekalipun, atau
ketika kerongkong mengering kerana terasa amat haus, ia tidak minum air setitis pun. Dalam
keadaan lapar dan haus, ia tidak terfikir untuk makan sedikit pun!
Rasulullah pernah bersabda, bahwa apabila kita berpuasa,maka kita tidak akan dimasukkan
kedalam api neraka.
Maka untuk itu, mari kita melaksanakan puasa, semoga kita menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa, amin ya robbal alamin....

Wassalamualaykum w.r.w.b.

HIKMAH BULAN SUCI RAMADAN

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: HIKMAH BULAN SUCI
RAMADAN

Adapun hikmah bulan suci Romadan adalah:


Yang pertama: Allah akan menerima segala amal perbuatan kita, dan mengampuni dosa-dosa
kita.
Yang kedua: Kalau kita berpuasa dibulan ramadan, maka dosa kita yang telah lalu diampuni oleh
Allah s.w.t.,
Sebagaimana Nabi Muhammad s.a.w., bersabda yang artinya: Barangsiapa yang berpuasa
dibulan romadan, dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah lalu.
Yang ketiga: Hikmah bulan suci romadan adalah, bahwa Allah akan mengikat para setan dibulan
romadan, sehingga kita tidak bisa digoda oleh setan....

Kaum muslimin yang berbahagia.


Mari kita menyambut kedatangan bulan suci romadan dan mari kita melaksanakan puasa dibulan
itu, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu,

Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, kalau ada kata-kata saya yang salah saya mohon
maaf.
Wassalamualaykum w.r.w.b.

HAL YANG MENYEBABKAN MANUSIA MASUK NERAKA

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: HAL YANG MENYEBABKAN
MANUSIA MASUK NERAKA

Ada beberapa hal yang menyebabkan kita masuk neraka, yaitu:

1. Tidak mau memahami ayat-ayat Allah.

Ayat-ayat Allah antara lain adalah Al-Quran, dan kalau kita tidak mau memahami Al-Quran dan
tidak mau belajar membaca Al-Quran, maka kita akan masuk neraka

2. Yang dapat menyebabkan manusia masuk neraka adalah karena manusia tidak mau
bersukur apabila melihat kekuasaan Allah.

Maka untuk itu, apabila kita melihat kekuasaan Allah, berarti kita harus memuji Allah s.w.t.,
dan bersukur kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan segala perintah dari Allah S.W.T.

3. Orang yang dimasukkan kedalam neraka adalah,orang yang tidak mau mendengar
nasehat orang tua dan nasehat dari orang lain.

Jadi, kalau kita tidak mau dimasukkan kedalam neraka, maka kita harus mendengar
nasehat kedua orang tua kita, dan mendengan nasehat dari orang lain

Teman-teman yang berbahagia.

Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf

Wassalamualaykum w.r.w.b.

MANFAAT MEBACA AL-QURAN


Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultum kita pada kesempatan kali ini adalah: MANFAAT MEBACA AL-QURAN

AL-QURAN adalah firman Allah s.w.t., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.,
Kalau kita mau membaca dan memahami ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala
dari Allah s.w.t.,
Jadi, kita tidak hanya membaca Al-Quran, akan tetapi kita juga harus mengamalkan apa yang
diperintahkan oleh Al-Quran, karena kalau kita hanya membacanya, dan tidak
mengamalkannya, sama saja dengan kayu yang tidak berbuah.

Dalam Al-Quran tersimpan semua rahasia kehidupan dan ilmu pengetahuan,, maka untuk itu,
mari kita biasakan diri kita membaca Al-Quran, baik ditempat pengajian maupun dirumah kita
sendiri, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran dirumah kita, maka para setan akan masuk
kerumah kita, tetapi kalau kita membaca Al-Quran dirunah kita, maka setan tidak akan masuk
kerumah kita….

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang arinya:


Sinarilah rumahmu dengan sembahyang dan bacaan Al-Quran…
Jadi, bacaan Al-Quran dapat menjadi cahaya yang menyinari rumah kita.

Inilah yang dapat saya sampaikan.


Wassalamualaykum w.r.w.b.
BERSABAR DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultum kita pada kesempatan kali ini adalah: BERSABAR DALAM
KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Didalam kehidupan ini, banyak sekali hal yang harus kita hadapi, namun kita tidak boleh putus
asa terhadap hal tersebut, dan kita harus tetap bersabar.

Allah s.w.t. berfirman dalam surat ali imron ayat 200


Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu…..

Demikian Allah telah mnyuruh kita untuk berbuat sabar, jadi kalau kita ditimpa bahaya penyakit
dan lain sebagainya, maka kita harus bersabar, karena Allah bersama orang yang sabar, dan
Allah akan menolong orang yang sabar.

Teman-temanku yang berbahagia,


Kita harus bersabar dalam segala sesuatu, karena Allah juga akan memberikan petunjuk kepada
orang-orang yang bersabar, dan Allah juga memberi pahala yang banyak kepada orang-orang
yang sabar.
Maka untuk itu, mari kita tanamkan dalam hati kita sifat sabar, dan jangan menjadi manusia yang
pemarah, karena Allah tidak suka kepada orang yang pemarah, apalagi kepada orang yang suka
memarahi kedua orang tuanya, maka Allah sangat benci kepada orang yang membenci kedua
orang tuanya…

Kaum muslimin yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan.


Wasssalamualaykum w.r.w.b.

KEUTAMAAN BERSODAQOH

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultum kita pada kesempatan kali ini adalah: KEUTAMAAN BERSODAQOH

Allah s.w.t. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254


Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau sedekahkanlah sebagian rezeki yang telah
Allah berikan kepadamu….

Jadi, Allah s.w.t. memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersodaqoh atau selalu menolong
teman dan menolong orang lain…
Keutamaan sodaqoh ialah:
Yang pertama: membiasakan diri untuk menolong orang lain.
Kalau kita mau menolong sesame muslim, maka Allah juga akan menolong kita,, tapi kalau kita
tidak mau menolong sesame muslim, maka Allah juga tidak akan menolong kita.
Maka untuk itu, mari kita senantiasa bersedekah, supaya Allah mau menolong kita…

Yang kedua: Sodaqoh dapat membersihkan harta kita, dan sodaqoh juga dapat mensucikan jiwa
kita
Kalau kita bersedekah kepada orang yang tidak mampu, berarti kita telah mensucikan harta kita,
dan mensucikan jiwa kita…

Kalau jiwa kita telah bersih, maka kita akan dimasukkan oleh Allah kedalam surga…

Kaum muslimin yang berbahagia…


Inilah yang dapat saya sampaikan..
Wassalamualaykum w.r.w.b.

MENSUKURI NIKMAT ALLAH

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultum kita pada kesempatan kali ini adalah: MENSUKURI NIKMAT ALLAH

ALLAH s.w.t. telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, sebagaimana firman Allah
dalam surat al kausar ayat 1 dan 2
Sesungguhnya, Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak…
Maka dirikanlah solat, dan berkurbanlah….

Teman-temanku yang berbahagia


Ayat diatas menerangkan kepada kita, bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak
kepada kita, maka kita harus mensukurinya, yaitu dengan cara mendirikan solat dan berkurban.

Kalau kita mensukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah
nikmat dan rahmatnya kepada kita.
Seperti mana firman Allah s.w.t. yang artinya:
Apabila kamu bersukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya, dan apabila kamu
tidak bersukur, maka akan mendapat azab yang sangat menyakitkan…

Jadi, kalau kita menadapat nikmat berupa harta, maka kita harus bersukur kepada Allah s.w.t.,
supaya harta kita dapat ditambah oleh Allah.
Dan kalau kita mendapat nikmat iman, maka kita juga harus bersukur, suapaya iman kita
bertambah…

Kaum muslimin wal muslimat rohimakumulloh


Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf,
Wassalamualaykum w.r.w.b.

ORANG YANG DIRINDUKAN OLEH SURGA

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultum kita pada kesempatan kali ini adalah: ORANG-ORANG YANG
DIRINDUKAN OLEH SURGA

Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya:


Surga akan merindukan dan akan memanggil tiga golongan manusia.
Yang pertama: Orang yang selalu membaca Al-Quran.
Kalau kita selalu membaca Al-Quran, maka surga akan memanggil kita, dan kalau surga
memanggil kita, berarti kita boleh memasuki surga tersebut…

Yang kedua: Surga akan merindukan orang yang selalu berkata benar dan jujur. Maka untuk itu,
janganlah kita berbicara bohong, kalau kita berbicara bohong, maka orang lain akan menjauhi
kita, dan kita tidak akan dimasukkan kedalam surga.

Yang ketiga: Surga merindukan orang mau menolong orang yang kelaparan.

Dan yang kepempat: surga merindukan orang yang berpuasa dibulan romadan…
Kalau kita mau berpuasa dibulan romadan, maka kita akan dimasukkan kedalam surga,,

Kaum muslimin yang berbahagia.


Inilah yang dapat saya sampaikan, dan semoga Allah s.w.t. memasukkan kita kedalam surga,
Amin ya robbal alamin….

Wassalamualaykum w.r.w.b

CIRI-CIRI ORANG MUNAFIK

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultum kita pada kesempatan kali ini adalah: CIRI-CIRI ORANG MUNAFIK

Allah s.w.t. berfirman, dalam surat Al Ahzab ayat 17


Dan orang-orang munafik itu tidak akan memperoleh perlindungan Allah.

Jadi, Allah s.w.t. tidak akan menolong orang-orang yang munafik. Maka untuk itu, janganlah
kita menjadi orang yang munafik

Kaum Muslimin yang berbahagia….


Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang artinya:
Ciri cirri orang munafik ada tiga, yaitu:
Yang pertama, apabila berbicara ia suka berdusta,,
Kalau kita suka berdusta dan berbohong, maka kita akan termasuk menjadi orang yang munafik,
dan Allah tidak akan menolong manusia yang suka berkata dusta dan Allah juga tidak akan
menolong orang yang suka berbohong.

Yang kedua: cirri-ciri orang munafik adalah: Apabila berjanji ia suka ingkar

Dan yang ketiga: Apabila dipercaya ia suka hianat.

Teman-temanku yang berbahagia,..


Janganlah kita menjadi orang yang munafik, karena Allah tidak akan menolong orang yang
munafik.
Inilah yang dapat saya sampaikan, kalau ada kata saya yang salah saya mohon maaf yang
sebesar-besarnya.
Wassalamualaykum w.r.w.b.
ETIKA BERPAKAIAN

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultum kita pada kesempatan kali ini adalah: ETIKA BERPAKAIAN

Dalam agama Islam, Allah s.w.t. telah mengatur sagala kehidupan manusia, bahkan
berpakaianpun ada aturannya.

Adapun aturan dalam berpakaian adalah:


Yang pertama, kita harus memakai pakaian yang bersih, karena kebersihan adalah bagian dari
iman…
Pakaian kita tidak boleh terkena kotoran dan najis, dan apabila pakaian kita telah terkena najis,
maka kita harus mensucikannya dengan tujuh kali air bersih, dan ditambah satu kali dengan air
yang dicampur tanah.

Yang kedua: Pakaian harus menutup aurat,


Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sedangkan perempuan harus menutup seluruh
tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.

Yang ketiga: Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan dan perempuan tidak
boleh memakai pakaian laki-laki.
Yang ke-empat: apabila kita hendak memakai pakaian, maka hendaklah kita membaca
BISMILLAHIRROHMANISSROHIM

Kaum muslimin yang berbahagia.


Inilah yang dapat saya sampaikan, dan saya mengajak kepada teman-teman sekalian, mari kita
berpakaian sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, supaya kita bias
memperoleh surga dihari kiamat nanti.

Wassalamualaykum w.r.w.

ETIKA BERBICARA

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultum kita pada kesempatan kali ini adalah: ETIKA BERBICARA

Didalam Agama Islam, ada aturan apabila kita berbicara, yaitu: 

Yang pertama: Hendaknya berbicara di dalam kebaikan. Karena Allah s.w.t. menyuruh kita
untuk berbuat baik, dan tidak menyuruh kita untuk berbuat jahat.
 
Yang kedua: hendaklah berbicara dengan suara yang enak didengar oleh orang lain, tidak terlalu
keras dan tidak pula terlalu rendah,
 
Yang ketiga: Tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa.

Yang keempat: Menghindari perkataan yang jorok atau keji.

Yang kelima: kiata harus Menghindari perkataan kasar, keras dan ucapan yang menyakitkan
perasaan orang lain, karena hal tersebut dapat mengundang kebencian, dan permusuhan

Inilah yang dapat saya sampaikan.


Wassalamualaykum w.r.w.b.

KETIKA AJAL MENJEMPUT NYAWA


Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: KETIKA AJAL MENJEMPUT
NYAWA

Setiap yang punya nyawa,pasti akan merasakan mati,, tidak ada yang kekal hidup didunia ini..
Coba kita lihat diri kita manusia, saat kita lahir, kita menjadi bayi yang merah tidak berdaya,
kemudian tidak lama kemudian, kita meningkat menjadi anak-anak, dan dari kehidupan anak-
anak, berubah lagi kita menjadi remaja, dan dari masa remaja, meningkat lagi kita kepada usia
tua, lalu setelah kita menjadi usia tua, tidak lama kemudian kita akan menemui batas kehidupan
didunia ini, yang disebut dengan Kematian,,..

Setiap yang hidup pasti akan mati,, dan ketika ajal menjemput nyawa, sakitnya tidak terkira.
Ada sebuah riwayat menjelaskan, bahwa rasa sakitnya mati adalah seperti tujuh puluh kali
pukulan pedang.

Teman teman yang berbahagia, setelah kita mati, maka kita akan dikuburkan, dan kemudian kita
dimintakan pertanggungan jawab terhadap perbuatan kita didunia ini.
Kalau selama hidup didunia kita selalu berbuat baik, maka kita akan dimasukkan kedalam
neraka, dan apabila kita selama didunia selalu berbuat jahat, maka kita akan dimasukkan
kedalam neraka.
Maka untuk itu, sebelum ajal menjemput nyawa, marilah kita selalu berbuat baik, mudah-
mudahan Allah memasukkan kita kedalam surga.
Amin ya robbal Alamin.

Hanya inilah yang dapat saya sampaikan.

Wassalamulaykum w.r.w.b.

PENYAKIT-PENYAKIT HATI
Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: PENYAKIT-PENYAKIT HATI

Hati adalah segumpal darah dalam tubuh manusia, apabila hati kita baik,maka seluruh perbuatan
kita akan baik, dan apabila hati kita sakit, maka seluruh perbuatan kitapun juga akan
menimbulkan penyakit.

Dan adapun penyakit hati yang harus kita hindari adalah:


Yang pertama adalah Dusta atau berbohong,
Kita harus menjauhi sifat dusta, sebab, Allah tidak menyukai orang yang berdusta,
Dan kalau kita brbohong, maka kita akan sedikit mendapatkan teman.

Kemudian penyakit hati yang kedua adalah SOMBONG.


Kita juga harus menjauhi sifat sombong, sebab,kita tidak punya apa-apa, semua yang kita miliki
adalah milik Allah s.w.t.,

Kaum muslimin yang berbahagia...


Hanya inilah yang dapat saya sampaikan, kalau ada kata-kata saya yang salah, sayamohon maaf,
Waassalamualaikum w.r.w.b.

MENJADI ANAK YANG SOLEH

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: MENJADI ANAK YANG SOLEH

Setiap kita yang lahir kedunia ini, pasti mempunyai orang tua, kalau tanpa kedua orang tua kita,
maka kita tidak akan bisa hidup didunia ini, maka untuk itu, janganlah kita medurhakai kedua
orang tua kita.

Rasulullah pernah menjelaskan, bahwa Apabila orang orang tua kita marah kepada kita, berarti
Allah juga marah kepada kita, dan apabila kedua orang tua kita sayang kepada kita, berarti Allah
juga sayang kepada kita.

Teman-temanku yang berbahagia.


Maka untuk itu, jadilah anak yang taat kepada kedua orang tua, mudah-mudahan Allah sayang
kepada kita.

Dan kalau kita berbuat jahat kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan memasukkan kita
kedalam neraka.

Kaum Muslimin yang berbahagia.


Hanya inilah yang dapat saya sampaikan,
Wassalamualaykum w.r.w.b.
MENJAGA HATI
Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: MENJAGA HATI
Menjaga hati dari sifat yang tidak baik adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah,
maka untuk itu, kita harus menjaga hati kita dari beberapa penyekit hati, yaitu:

Yang pertama, kita harus menjaga hati kita dari sifat sombong.
bila kita merasa pintar, masih ada yang lebih pintar dari kita, dan bila kita merasa kaya, masih
ada lagi yang lebih kaya dari kita... maka untuk itu, janganlah kita menjadi orang yang
sombong.
Yang kedua, janganlah kita merasa putus asa, baik dalam bekerja, maupun dalam menuntut ilmu.
Kita tidak boleh putus asa dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib bagi umat Islam

Kaum Muslimin yang berbahagia.


Walaupun orang lain tidak tahu isi hati kita, tapi Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita,
maka untuk itu, mari kita menjaga hati kita dari sifat yang tidak baik.
IMAN DAN AMAL SOLEH
Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: IMAN DAN AMAL SOLEH

Allah s.w.t., berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 97


:Artinya
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan  dalam keadaan
beriman, maka sesungguhnya akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik dan
sesungguhnya Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang
telah mereka kerjakan” (An-Nahl: 97)

Allah ta’ala mengabarkan dan menjanjikan bagi siapa saja yang menggabungkan antara iman
dan amal shaleh dengan kehidupan yang baik di dunia ini.
Dan Allah juga akan memberikan pahala kepada orang yang beriman dan beramala soleh.

Maka untuk itu, mari kita mengerjakan amal-amal yang soleh, seperti solat, puasa,mengaji,
dan lain sebagainya,, supaya Allah memberikan pahala kepada kita, dan supaya kita bisa masuk
kedalam surga....
Amin ya robbal alamin....
Hanya inilah yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaykum w.r.w.b.
MENUNTUT ILMU
Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: MENUNTUT ILMU 

Rasulullah pernah bersabda, yang artinya: Tuntutlah ilmu mulai dari kecil sampai kamu
meninggal dunia...
Rasulullah telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, sebab oleh karena ilmu-lah,
seseorang bisa hidup bahagia.

Apabila kita hendak bahagia didunia,maka kita harus mempelajari ilmu-ilmu tentang dunia.
Apabila kita hendak bahagia hidup diakhirat, maka kita harus mempelajari ilmu-ilmu tengtang
akhirat.
Dan apabila kita hendak bahagia hidup didunia dan akhirat,maka kita harus mempelajari ilmu-
ilmu dunia dan akhirat.

Maka untuk itu, tuntutlah ilmu mulai sekarang,... jangan menunggu hari tua,,..
Pepatah pernah mengajarkan:
Apabila kita belajar diwaktu kecil, bagai mengukir diatas batu,
Dan apabila kita belajar sesudah dewasa, bagai mengukir diatas air...
Kaum Muslimin yang berbahagia....

Hanya inilah yang dapat saya sampaikan.


Wassalamaulaykum w.r.w.b

ADAB MEMBACA AL-QURAN

Assalamualaykum W.R.W.B.
ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, ASSOLATU WASSALAMU ‘ALA ASROFIL
AMBIYA IWAL MURSALIN, WA A’LA ALIHI WA SOHBIHI AJ MA’IN, AMMA BA’DU.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T., karena Dia telah
memberikan ni’mat kepada kita, sehingga kita bisa hadir ditempat yang kita cintai ini....
Kemudia solawat dan salam kita tujukan kepada nabi Muhammad S.A.W. karena beliau telah
membawa kita dari alamjahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini..
Adapun judul kultumkita pada kesempatan kali ini adalah: ADAB MEMBACA AL-QURAN

Al-Quran adalah firman Allah s.w.t, yang diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w. dan Al-
Quran juga merupakan pedoman hidup bagi manusia, berarti kita wajib belajar membaca Al-
Quran.

Kita harus belajar membaca Al-Quran, dan kita juga harus mengikuti perintah yang ada dalam
Al-Quran, dan menjauhi larangan yang ada didalam-nya.

Dan apabila kita membaca Al-Quran, ada beberapa adab yang harus kita ikuti:
Yang pertama: apabila hendak membaca Al-Quran, maka mulailah dengan membaca
AUZUBILLAHI MINASSAITONIRROJIM.

Yang kedua: Apbila kita membaca Al-Quran, hendaklah dalam keadaan suci dan bersih.

Yang ketiga: Apabila kita mendengar seseorang membaca Al-Quran,maka kita harus tenang, dan
kita harus mendengarnya dan memperhatikannya.

Kaum Muslimin yang berbahagia.


Inilah yang dapat saya sampaikan, kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan.
Wassalamualaykum w.r.w.b

Diposkan oleh angga hardianto di 17.36


Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

1 komentar:

1.

Idang Prakoso12 Juli 2014 06.19

terima kasih kpd mas ANGGA HARDIANTO ... ini sangat membantu saya

Balas

Muat yang lain...


Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Arsip Blog
 ►  2014 (13)
 ▼  2013 (20)
o ►  Desember (1)
o ▼  September (19)
 KUMPULAN KULTUM / CERAMAH SINGKAT PENGAJIAN TPA
D...
 KATA ASING/’AJAM (NON ARAB) DALAM QUR’AN JUZZ 3
 DOWNLOAD KAMUS BAHASA JUJUN (*_*)
 VIDEO
 DOWNLOAD MP3 AL-HIWAR / PERCAKAPAN BAHASA ARAB
 DOWNLOAD BUKU DAN MP3
PERCAKAPAN/DIALOG/MUHADATSAH...
 DAFTAR BELAJAR BAHASA ARAB
 E-BOOK BELAJAR BAHASA ARAB
 DOWNLOAD MP3 AL-HIWAR / PERCAKAPAN BAHASA ARAB
 BELAJAR BAHASA ARAB
 FOTO EDITANKU... wkwkwkwkwkwkwkwkw
 KUMPULAN MAKALAH GUE
 DOWNLOAD TERJEMAHAN AL-QUR'AN JUZZ 1 (Angga Hardia...
 PENJELASAN TENTANG KESALAHAN/KONTRADIKSI AL-
QUR'AN...
 Cara Mudah Menghafal Nama-nama Surat Dalam Al-Qura...
 KHUTBAH / CERAMAH
 FADHILAH SHALAT TARAWIH (DURRATUN NASHIHIN)
 Kumpulan Do'a
 ASSALAMU'ALAYKUM

Mengenai Saya

angga hardianto
Lihat profil lengkapku
Template Simple. Diberdayakan oleh Blogger.

Anda mungkin juga menyukai