Anda di halaman 1dari 3

Sasaran

Petunjuk   Pegawai
Matlamat Prestasi Utama
Objektif Strategi Bertang-
Strategik (KPI) TOV 2023
2021 2022 2024 2025 gungjawab

1. Meningkatkan % Murid Lulus 65.66%  75 85 90 95 100 1. Meningkatkan pencapaian akademik  PK


Pencapaian peratus murid lulus semua           dengan kerjasama antara guru dan ibu bapa. AKADEMIK
prestasi dalam UPSR. matapelajaran           PENYELARAS
akademik               2. Meningkatkan pencapaian A melalui TAHUN 6
yang tinggi Meningkatkan   25 kerjasama PPD dan tenaga pakar GBSM
oleh semua bilangan murid Bilangan Murid 2 4 10 15 20
murid. memperoleh ‘A’ Memperoleh ‘A’           3. Mengadakan perjumpaan yang berkala
  semua mata Semua Mata           bersama penjaga dan mewujudkan Kumpulan
pelajaran dalam Pelajaran           WhatsApp untuk memaklumkan
UPSR .             perkembangan anak-anak
 Meningkatkan            
Gred Purata             4. Mengadakan LADAP PdPC PA21 dan
Sekolah (GPS) VLE Frog dengan bantuan PPD, PKG dan
dalam dalam Gred Purata 2.98  2.82 2.48 2.18 1.85 tenaga pakar yang dapat memantapkan PdPC
UPSR. Sekolah           guru
             
Meningkatkan  Gred Purata           5. Menganjurkan program kepentingan
Gred Purata Mata Mata Pelajaran           akademik dan motivasi diri usahasama PIBG
Pelajaran (GPMP)    2.63          dan PPD
bagi setiap BM Penulisan    2.13  1.88  1.65  1.40
matapelajaran   2.35        
dalam UPSR BM Pemahaman   2.43 2.14 1.88 1.60
         
Bi Penulisan 3.58
    3.00 2.64 2.31 1.97
BI Pemahaman 3.18        
    3.10 2.73 2.40 2.04
Matematik 3.32        
    3.25 2.95 2.59 2.21
Sains 2.80        
2.75 2.53  2.23 1.89
Matlamat Objektif Petunjuk Sasaran Strategi Pegawai
 
Prestasi Utama TOV 2023 2025 Bertang-
Strategik 2021 2022 2024
(KPI) gungjawab

Meningkatkankan  % Murid 55  60  70  80 90 100 Memantapkan penguasaan kemahiran 3M PK P


pencapain murid menguasai           Guru Pemulihan
Meningkatkan penguasaan
dalam Penguasaan Literasi Bahasa           (Literasi Bahasa Melayu,
GURU BM
Literasi BM, Melayu           Literasi Bahasa Inggeris) GURU BI
Literasi BI dan             GURU MATE
Numerasi (Tahap % Murid 55  60  70  80 90 I. Program Diagnostik Literasi
100 Dan Numerasi
1).  menguasai           Tahun 1 – Tahun 3
  Literasi Bahasa          
  Inggeris           II. Program Permuafakatan
              Ibubapa Pemulihan
  % Murid 55 60 70 80 90 100
 Program Kolaborasi Guru
  menguasai           Pemulihan dan Guru Mata
  Literasi           Pelajaran
  Matematik           (BM, BI dan Matematik)
           
         
Meningkatkan Peratus % Murid lulus          
Lulus PKS (Tahap 2) semua matapelajaran
         
sekurang-kurangnya
dengan Gred D        
 
dalam Peperiksaan
  Akhir Tahun (Tahun
  4-6)
   
  Tahun 4
          PK P
  Tahun 5 50  Memantapkan PdPC guru
38.33  60 70 80  SEMUA GURU
      100
         MP
  Tahun 6 50 
35.29   60 70  80 
      100
55  
45.54  65 75 85
100
Peratus murid  
Celik Al Quran Semua guru PAI
Meningkatkan Memperkasakan penguasaan membaca Al
bilangan murid 50 70 75 80
Celik Al Quran 60 85 quran
   

Sasaran
Petunjuk   Pegawai
Matlamat Prestasi Utama
Objektif TOV 2023 Strategi Bertang-
Strategik (KPI) 2021 2022 2024 2025 gungjawab

Peningkatan Kekerapan 60% 70% 80% 100% 100% 100% Memantapkan kerjasama antara SIP dan PK Pentadbiran
penggunaan PA21 penggunaan SISC+ daerah
dalam PDPC PA21 dalam
sebulan