Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu yang ke : 3 Hari : JUMAAT Tarikh : 28.1.2021

Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik


Masa : 8:10 – 9:10 pagi
Kelas : 4 Arif
Tajuk  3.0 Permainan Alat Muzik
Standard Kandungan 3.1 Bermain alat muzik perkusi
Standard Pembelajaran  3.1.1 Bermain alat muzik perkusi mengikut corak irama yang diberi.

Gabung jalin Matapelajaran : Bahasa Melayu


Standard Kandungan : 2.2 Membaca perkataan
Standard Pembelajaran : 2..2.2 Membaca perkataan
Objektif  Di akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :. Bermain alat perkusi
mengikut detik lagu dengan tempo yang betul dan tepat.
Kriteria Kejayaan Murid dianggap berjaya jika :-
Sederhana : Bermain corak irama dengan tempo yang betul menggunakan
alat perkusi.
Tinggi : Bermain corak irama dengan tempo yang betul dan tepat
menggunakan alat perkusi.
Aktiviti Pemula  Murid melakukan aktiviti pemanasan suara dengan bimbingan guru.

Aktiviti Utama 1. Murid mendengar lagu “Kami Anak Malaysia” yang dimainkan.

2. Murid dibimbing untuk menyebut lirik lagu dengan betul.

3. Murid memainkan alat perkusi mengiringi lagu.

Aktiviti Penutup  Murid bercerita tentang negara Malaysia.

Pengukuhan  Latih tubi

Refleksi ……… /………...orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan
………. /………...orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan
Catatan Aktiviti PdPc di tangguhkan kerana:
Aktiviti sekolah / daerah (nyatakan)
...........................................................................
Guru cuti sakit / CRK / Lain-lain cuti
Mesyuarat/ Kursus/ Bengkel