Anda di halaman 1dari 6

Pindaan 2 – 7/3/2012

Unit Pusat Setempat (OSC),


Majlis Perbandaran Sepang,
Persiaran Semarak Api,
63200 CYBERJAYA,
SELANGOR DARUL EHSAN.
Tel : 03-8319 0200
Fax: 03-8320 4700 OSC 2(c)

SENARAI SEMAK PUSAT SETEMPAT (OSC)


PERMOHONAN PERMIT KOREKAN TANAH DAN PERMIT BATUAN

Cadangan Pemajuan :

No.Rujukan Pemohon :

Tarikh :

Sila tandakan pada ruang yang disediakan

3 Ada/Dipatuhi x Tiada/Tidak Dipatuhi - Tiada Berkaitan

A) Senarai Semak Unit Pusat Setempat (OSC)

Bil. Dokumen yang Diperlukan Semakan Semakan


Pemohon MPSepang
1. Surat Permohonan Rasmi Daripada Jurutera
Profesional
2. 1 Salinan Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan
Perparitan Berwarna Bersaiz A1/AO (Dilipat
Saiz A4)
3. 15 Salinan Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan
Perparitan Berwarna Bersaiz A3 (Dilipat Saiz
A4)
Pindaan 2 – 7/3/2012

B) Senarai Semak Permohonan Permit Korekan Tanah dan Permit Batu-Batuan

Bil. Dokumen yang Diperlukan Semakan Semakan


Pemohon MPSepang
1. Surat Permohonan Rasmi Daripada Jurutera
Profesional
2. Borang ‘A’ MPSepang Yang Lengkap
Ditandatangani Oleh Jurutera Profesional
3. 3 Set Pelan Kerja Tanah Diwarnakan Dan
Ditandatangani Oleh Pemilik Dan Jurutera
Profesional
a) 1 Set Linen Dilipat Bersaiz A4
b) 2 Set Kertas Dilipat Bersaiz A4

Butiran Pelan :-
i) Earthwork Plan
ii) Cross Section Plan
iii) Slope (Cut & Fill)
-Geometry
-Height
-Factor of Safety
-Protection Measure
iv) Drainage Plan
v) Cadangan Arah Aliran Perparitan
Hingga Ke Final Discharge Point.
vi) Eathwork Programme
vii) Maintenance Programme
viii) Site supervision
4. 1 Salinan ”Soft Copy” Pelan Kunci, Pelan
Lokasi Dan Pelan Kerja Tanah Dalam
Format Power Point Atau Autocad (Paparan
Sama Seperti Pelan Kerja Tanah Yang
Dikemukakan)
5. 3 Set Kiraan Hidraulik / Laporan MASMA

6. Borang Kiraan Bayaran Proses Pelan Kerja


Tanah
Pindaan 2 – 7/3/2012

i) Senarai Semak Jabatan Dalaman Permit Korekan Tanah dan Permit Batu-Batuan

Bil. Jabatan Dokumen yang Diperlukan Semakan Semakan


Pemohon MPSepang
1. Bahagian 1 Set Pelan Kerja Tanah
Perancangan Butiran Pelan:
Pembangunan - Pelan lokasi
- Pelan kunci
- Slip Traps &Retention Ponds,
Wash Traugh
I) Earthwork Plan
Ii) Cross Section Plan
Iii) Slope (Cut & Fill)
- Geometry
- Height
- Factor Of Safety
- Protection Measure
Iv) Drainage Plan
V) Cadangan Arah Aliran
Perparitan Hingga Ke Final
Discharge Point.
Vi) Earthwork Programme
Vii) Maintenance Programme
Viii) Site Supervision
- Disahkan Oleh Jurutera Awam
Profesional
Pindaan 2 – 7/3/2012

ii) Senarai Semak Jabatan Luaran Permit Korekan Tanah dan Permit Batu-Batuan

Bil. Jabatan Dokumen yang Diperlukan Semakan Semakan


Pemohon MPSepang
1. JKR 3 Set Pelan Kerja Tanah
- Negeri Selangor Butiran Pelan:
(Tel : 03 - 55190290) - Pelan lokasi
- Pelan kunci
JKR - Slip Traps &Retention Ponds,
- Daerah Sepang Wash Traugh
(Tel : 03 – 87061040) I) Earthwork Plan
Ii) Cross Section Plan
Iii) Slope (Cut & Fill)
- Geometry
- Height
- Factor Of Safety
- Protection Measure
Iv) Drainage Plan
V) Cadangan Arah Aliran
Perparitan Hingga Ke Final
Discharge Point.
Vi) Earthwork Programme
Vii) Maintenance Programme
Viii) Site Supervision
- Disahkan Oleh Jurutera Awam
Profesional
3 Set Pelan Kerja Tanah
2. JPS Butiran Pelan :-
- Negeri Selangor i) Pelan Tapak Kerja Tanah (Overall
(Tel : 03 - 55447348) Earthwork Layout)
ii) Aras Tapak (Platform Level) Cut
JPS & Fill Slopes Along Boundry.
- Daerah Sepang iii) Keratan Rentas Di Tempat
(Tel : 03 – 87061080) Strategik (Cut &Fill) Slopes)
iv) Aras Sediada Di Lot
Bersebelahan (Drain, Platform)
v) Perangkap Kelodak, Sediment
Basin Dan Struktur Berkaitan.
vi) Kiraan Hidrolik Untuk Perangkap
Kelodak
Vii)Saluran Keluar Utama (Dari
Tapak Ke Sungai/Parit Utama
Sediada)
- Pelan Ukur Saluran Keluar
(Level, Size, Detail, Etc)
- Struktur Sediada (Level, Size,
Detail, Etc)
- Kiraan Hidrolik Saluran Keluar
(Capacity And Upgrading)
Pindaan 2 – 7/3/2012

Bil. Jabatan Dokumen yang Diperlukan Semakan Semakan


Pemohon MPSepang
- 3 Pelan Kerja Tanah Yang
3. JMG Negeri Ditindih Dengan Pelan Susunatur
Selangor
(03 – 55101833) - 1 Pelan Keratan Rentas Cerun
Potongan Dan Tambakan

- 1 Laporan Geoteknikal Bagi


Pembangunan Kawasan Sensitif
Geologi Dan Lereng Bukit Yang
Berkelas III dan IV

- 1 Laporan Kaedah Peletupan


Secara Terkawal Yang
Disediakan Oleh Jurutera
Perlombongan Profesional
Mengikut Garis Panduan Kerja-
Kerja Perletupan Pembangunan
JMG 2008 Sekiranya Melibatkan
Kerja Peletupan Batuan.
Pindaan 2 – 7/3/2012

Adalah Disahkan Bahawa Perkara Di Atas Telah Disertakan Untuk Permohonan


Permit Korekan Tanah Dan Permit Batuan

Tandatangan: ...............................................................................

Nama :...........................................................................................

Tel :................................. H/p :..........................................

Nota :
a. Setiap salinan dokumen perlu diakui sah.
b. Semua laporan disediakan dalam Bahasa Melayu dan bersaiz A4 (portrait).
c. Pelan hendaklah dilipat bersaiz A4.
d. Tanda (3) Yang Berkaitan Sahaja.
____________________________________________________________________________

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

i. Jabatan Kejuruteraan, MPsepang

Disemak oleh: …………………………………………………………………………………………..

Tandatangan: ……………………………… Tarikh : …………...…………………………………..

ii. Unit OSC, MPSepang

Disemak oleh : …………………………………………………………………………………………..

Tandatangan : ……………………………… Tarikh : …………...…………………………………..

BAGI PERMOHONAN TIDAK LENGKAP

Dikembalikan Permohonan Permit Korekan Tanah Dan Permit Batuan Kepada :

Nama Penerima : ……………………………………. No. Kad Pengenalan : …………………….

Tarikh: ………………………………………………… Tandatangan : ………………………………

Anda mungkin juga menyukai