Anda di halaman 1dari 1

Data Mahasiswa Aktif Semester Ganjil 2021/2022 Angkatan

2019
No NIM NAMA PRODI KETERANGAN
1 2019302010 Aida Anrafia Tl KIP KULIAH
2 2019302011 Auliana Juli Tl KIP KULIAH
3 2019302015 Fahrul Riza Tl KIP KULIAH
4 2019302017 Hidayatullah Tl KIP KUUAH
5 2019302019 lcha Silvia Tl KIP KULJAH
6 2019302020 Khairiyah Tl KIP KUUAH
7 2019302023 M. Ridhaby Tl KIP KULIAH
8 2019302025 Muhaddisin Tl KIP KULIAH
9 2019302028 Muhammad Haykal Tl KIP KULIAH
10 2019302031 Nora Savira Tl KIP KULIAH
11 2019302032 Novilia Tl KIP KULIAH
12 2019302033 Nurul Sukma Tl KIP KULIAH
13 2019302034 Nurul Zaharah Tl KIP KULIAH
14 2019302037 Raissul lkram Tl KIP KULJAH
15 2019302044 Yuna lswara Tl KIP KULIAH
16 2019303009 Anida Soraya AK KIP KULIAH
17 2019303013 Ricca Fitria AK KIP KULIAH
18 2019303014 Riski Candera AK KIP KULIAH
19 2019303015 Riski Sofiana AK KIP KULIAH
20 2019303016 Sandi Maulana AK KIP KULIAH
21 2019303017 Sopan Edi Azwar AK KIP KULIAH
22 2019303018 Tri Astuti AK KIP KULIAH
23 2019303020 Usman Arifin AK KIP KULIAH
24 2019303022 Zinatul Hayati AK KIP KULIAH
25 2019304011 Hafis Husna TM KIP KULIAH
26 2019304013 lswar kamal TM KIP KULIAH
j
Nama-nama diatas dinyatakan b
ebas SPP Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022

� \'l�
rL
Cut
'-1
Faradilla
Kepala Keuangan dan Administrasi