JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 TINGKATAN 1, 2 DAN 3 Peperiksaan Aspek R Meringkaskan karangan - Pendidikan - Ekonomi - Sains

dan Teknologi - Disiplin / Sosial - Kemiskinan - Alam Sekitar - Kempen Kerajaan - Kesihatan - Kebudayaan - Pelancongan - Kekeluargaan Aii Pemahaman Petikan (3) B Karangan Bahan Rangsangan Graf Palang Graf Garisan Carta Pai Gambar Ganbar Rajah Jadual C Karangan a. Karangan Tidak Ai S T R S T R S T : Penggal 1 / Penggal 2 Konstruk Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis Tahun : Sintesis Penilaian 2009 Bil. Item Catatan

A1

ii(1)

ii(3)

ii(2)

B

D Berformat Keperihalan Pendapat Bincangkan Imaginasi Cerita Peribahasa Fakta b. Karangan Berformat Surat Kiriman Rasmi Surat Kiriman Tidak Rasmi Ucapan Ceramah Syarahan Perbahasan Wawancara Berita Komsas (Novel) Tingkatan 1: LDDSS Tingkatan 2: TKP Tingkatan 3: Ekspedisi a) Sinopsis b) Tema c) Persoalan d) Watak e) Perwatakan f) Latar tempat g) Latar Masa h) Latar Masyarakat i) Teknik Plot / Penceritaan j) Plot C2 C4 C5 C1 C3 .

k) Nilai l) Mesej dan Pengajaran D .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful