Anda di halaman 1dari 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU KERTAS 2

TINGKATAN 1, 2 DAN 3

Peperiksaan : Penggal 1 / Penggal 2 Tahun : 2009

Konstruk Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Bil. Catatan


Aspek Item
R S T R S T R S T
Ai Meringkaskan karangan
- Pendidikan
- Ekonomi
- Sains dan Teknologi
- Disiplin / Sosial A1
- Kemiskinan
- Alam Sekitar
- Kempen Kerajaan
- Kesihatan
- Kebudayaan
- Pelancongan
- Kekeluargaan
Aii Pemahaman Petikan (3) ii(1) ii(3) ii(2)
B Karangan Bahan
Rangsangan
Graf Palang
Graf Garisan
Carta Pai
Gambar B
Ganbar Rajah
Jadual
C Karangan
a. Karangan Tidak
Berformat
Keperihalan
Pendapat C2
Bincangkan C4
Imaginasi C5
Cerita
Peribahasa
Fakta
b. Karangan Berformat
Surat Kiriman Rasmi
Surat Kiriman Tidak Rasmi
Ucapan
Ceramah C1
Syarahan
Perbahasan
Wawancara
Berita C3
D Komsas (Novel)
Tingkatan 1: LDDSS
Tingkatan 2: TKP
Tingkatan 3: Ekspedisi
a) Sinopsis
b) Tema
c) Persoalan
d) Watak
e) Perwatakan
f) Latar tempat
g) Latar Masa
h) Latar Masyarakat
i) Teknik Plot / Penceritaan
j) Plot
k) Nilai
l) Mesej dan Pengajaran D