Anda di halaman 1dari 8

CATATAN PdPR

(Semasa Perintah Kawalan Pergerakan  )


Nama Guru ROHAYA BINTI KASSIM

Minggu          3 Tarikh 04.02.2021 Hari KHAMIS

Matapelajaran BAHASA Kelas 3 CENDEKIAWAN Masa 8.00 PAGI


MELAYU

Tajuk SURIA PAGI

Standard 1.1.1  Mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut ayat 


Pembelajaran             tunggal dengan betul dan tepat.
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai:
         i)  ayat tunggal dan ayat majmuk

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


Pembelajaran 1. Mengecam dan menyebut 5 ayat  tunggal yang terdapat dalam 
            teks dengan betul   dan tepat.
2. Membina lima ayat tunggal berdasarkan gambar dengan betul.

Aktiviti 1.   Murid diminta menonton video pada pautan yang diberi; 


2.   Murid diminta membaca teks dialog bersama-sama guru. BT2 ms 1.
      (Kemahiran Membaca)
3.   Murid mendengar penerangan guru mengenai ayat tunggal dan contoh-
contoh
      ayat tunggal.
4.   Murid diminta mengecam dan memahami ayat tunggal dengan bimbingan 
      guru. BT1 ms 2. (Kemahiran Bertutur)
5.   Murid diminta mendengar dan menyebut lima ayat tunggal. BT1 ms 2.
Take 
      Five (Ambil Lima) (Kemahiran Bertutur)
6.   Murid diminta membina dan menulis lima ayat tunggal berdasarkan
gambar 
      dalam buku tulis. Write It Out   (Kemahiran Menulis)
7.   Murid diminta membuat rakaman video menyebut ayat-ayat yang dibina
      kemudian menghantarkannya kepada guru  Presentation
8.   Murid diminta menjawab soalan kuiz pada pautan berikut;
                    https://wordwall.net/play/10258/527/318

Penglibatan Murid 9 / 32  orang murid

Catatan Guru/ 9 / 9  orang murid menguasai objektif pembelajaran.


Refleksi Hanya sebilangan kecil murid sahaja yang membuat latihan yang diberi.
Kemungkinan murid menghadapi masalah ketiadaan gajet/komputer, kemudahan
Internet dan kekangan masa bagi pihak ibu bapa. 

Penambahbaikan  
CATATAN PdPR
(Semasa Perintah Kawalan Pergerakan  )
Nama Guru ROHAYA BINTI KASSIM

Minggu     5 Tarikh 18.02.2021 Hari Khamis


Matapelajaran Bahasa Melayu Kelas 3 Cendekiawan Masa 8.00 pagi

Tajuk Bantu-membantu di Dapur

Standard 2.1.1(i) Membaca pelbagai jenis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul
Pembelajaran dan intonasi yang sesuai.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


Pembelajaran 1.     Membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan 
     sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
2.    Mengenal pasti dan menulis sekurang-kurangnya tiga ayat tunggal dan tiga
     ayat majmuk berdasarkan teks dengan betul.

Aktiviti 1.   Murid diminta menonton video yang disediakan oleh guru.


                                       https://youtu.be/oztcy2PpeMU
2.   Murid diminta membaca teks bersama-sama guru. BT2  ms 3.  (Kemahiran Membaca)
3.   Murid mendengar penerangan guru mengenai ayat tunggal dan ayat majmuk serta
      contoh-contoh ayat.
4.   Murid diminta mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dengan bimbingan guru. 
      BT1 ms 3. (Kemahiran Bertutur)
5.   Murid diberikan latihan untuk mengenal pasti sama ada ayat yang diberi ayat tunggal
atau ayat majmuk.
6.   Tugasan murid; murid diminta mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk, kemudian
       menulis semula ayat tunggal dan ayat majmuk  yang dikenal pasti. Write It Out 
          (Tuliskanlah) BA1 ms 2
7.   Murid membuat latihan di google form pada pautan berikut:
                             
                                      https://forms.gle/W1DTb761st8SpUVy8

Penglibatan Murid   6 /  32    orang murid

Catatan Guru/   6 /  6   orang murid menguasai objektif pembelajaran.


Refleksi Hanya sebilangan kecil  murid sahaja yang membuat latihan yang diberi.
Kemungkinan murid menghadapi masalah ketiadaan gajet/komputer, kemudahan Internet
dan kekangan masa bagi pihak ibu bapa. 

Penambahbaikan Penerangan yang lebih jelas serta memberikan lebih banyak contoh ayat tunggal dan ayat
majmuk perlu untuk membolehkan murid lebih memahami ayat tunggal dan ayat majmuk.

CATATAN PdPR
(Semasa Perintah Kawalan Pergerakan  )
Nama Guru ROHAYA BINTI KASSIM

Minggu     5 Tarikh 18.02.2021 Hari Khamis


Matapelajaran Bahasa Melayu Kelas 2 Cendekiawan Masa 8.00 pagi

Tajuk Membeli Bahan Kek

Standard 1.1.1      Membaca  dengan  sebutan  yang  betul dan intonasi yang sesuai;
Pembelajaran (i)  perkataan                       (ii) ayat.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


Pembelajaran 1. Membaca perkataan dan ayat yang  terdapat dalam teks dengan sebutan yang
betul dan intonasi yang sesuai.

Aktiviti 1.   Murid diminta menceritakan  pengalaman membantu ibu membuat kek  dan
menyatakan bahan-bahan  untuk membuat kek.
2.   Murid diminta menonton video pengajaran dan pembelajaran.
3.   Murid diminta menyebut perkataan  bersama-sama guru. BT1  ms 4. (Kemahiran
Bertutur)
4.   Murid mendengar penerangan guru mengenai maksud perkataan-perkataan
tersebut.  BT1 ms 4
5.   Murid diminta menulis 10 frasa berdasarkan gambar.dalam buku tulis. List It    
      (Kemahiran  Menulis)
6.   Murid diminta membuat rakaman suara membaca ayat-ayat tunggal dan ayat majmuk 
      kemudian menghantar rakaman tersebut di Google Classroom untuk penilaian
Pentaksiran Bilik Darjah. Shout Out  BA1 ms 3.
7.   Murid diminta menjawab soalan kuiz pada pautan berikut;     Crossword Puzzle

                                                                          https://wordwall.net/play/10717/488/168

Penglibatan Murid   13 /  34   orang murid

Catatan Guru/   13  / 13  orang murid menguasai objektif pembelajaran


Refleksi Hanya sebahagian daripada bilangan murid sahaja yang membuat latihan yang diberi.
Kemungkinan murid menghadapi masalah ketiadaan gajet/komputer, kemudahan Internet
dan kekangan masa bagi pihak ibu bapa. 

Penambahbaikan Penegasan perlu diberi lebih perhatian semasa murid membaca ayat atau teks dengan
sebutan baku.

CATATAN PdPR
(Semasa Perintah Kawalan Pergerakan  )
Nama Guru ROHAYA BINTI KASSIM

Minggu     5 Tarikh 18.02.2021 Hari Khamis


Matapelajaran Pendidikan Seni Visual Kelas 2 Negarawan Masa 8.00 pagi

Bidang/ Tajuk Membuat Corak dan Rekaan – Bersih Pasti Cantik


Teknik  Lipatan dan Guntingan

Standard 1.1.2(i) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam Bidang Membuat Corak
Pembelajaran dan Rekaan berdasarkan rupa, warna, kontra dan harmoni yang ada pada lipatan
dan guntingan.
2.1.2(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan proses
untuk menghasilkan karya dalam Bidang Membuat Corak dan
Rekaan  menggunakan teknik lipatan dan guntingan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


Pembelajaran 1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam Bidang Membuat Corak dan
Rekaan berdasarkan rupa, warna, kontra dan harmoni yang ada pada karya lipatan
dan  guntingan.
2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan proses untuk 
    menghasilkan karya dalam Bidang Membuat Corak dan Rekaan  menggunakan teknik
    lipatan dan guntingan.

Aktiviti 1.  Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini menggunakan saluran Whatsapp dan
medium google classroom  untuk makluman latihan / tugasan.
2.  Murid diminta merujuk buku teks digital yang diberi dan memahamkan mengenai rupa,
     warna, kontra dan harmoni dalam teknik lipatan dan guntingan. BT ms 14 dan 15
3.  Murid diminta menonton video mengenai teknik lipatan dan guntingan.
4.  Murid diminta menjalankan aktiviti melipat dan menggunting dengan menggunakan
teknik lipatan dua kali dan teknik lipatan tiga kali.
5.  Murid diminta meminta bantuan ibu / bapa mengambil gambar murid bersama hasil
kerja. Kemudian  hasil rakaman tersebut dihantarkan ke Google Classroom.

Penglibatan Murid   6  / 28     orang murid

Catatan Guru/   6  /  6     orang murid menguasai objektif pembelajaran.


Refleksi Hanya sebilangan kecil murid sahaja yang membuat latihan yang diberi.
Kemungkinan murid menghadapi masalah ketiadaan gajet/komputer, kemudahan Internet
dan kekangan masa bagi pihak ibu bapa. 

Penambahbaikan Penegasan kekemasan hasil kerja perlu diberi lebih perhatian untuk menghasilkan karya
yang lebih menarik.

CATATAN PdPR
(Semasa Perintah Kawalan Pergerakan  )
Nama Guru ROHAYA BINTI KASSIM

Minggu     5 Tarikh 18.02.2021 Hari Khamis


Matapelajaran Pendidikan Seni Visual Kelas 2 Sasterawan Masa 8.00 pagi

Bidang/ Tajuk Membuat Corak dan Rekaan – Bersih Pasti Cantik


Teknik  Lipatan dan Guntingan
Standard 1.1.2(i) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam Bidang Membuat Corak
Pembelajaran dan Rekaan berdasarkan rupa, warna, kontra dan harmoni yang ada pada lipatan
dan guntingan.
2.1.2(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan proses
untuk menghasilkan karya dalam Bidang Membuat Corak dan
Rekaan  menggunakan teknik lipatan dan guntingan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


Pembelajaran 1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam Bidang Membuat Corak dan
Rekaan berdasarkan rupa, warna, kontra dan harmoni yang ada pada karya lipatan
dan  guntingan.
2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan proses untuk 
    menghasilkan karya dalam Bidang Membuat Corak dan Rekaan  menggunakan teknik
    lipatan dan guntingan.

Aktiviti 1.  Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini menggunakan saluran Whatsapp dan
medium google classroom  untuk makluman latihan / tugasan.
2.  Murid diminta merujuk buku teks digital yang diberi dan memahamkan mengenai rupa,
     warna, kontra dan harmoni dalam teknik lipatan dan guntingan. BT ms 14 dan 15
3.  Murid diminta menonton video mengenai teknik lipatan dan guntingan.
4.  Murid diminta menjalankan aktiviti melipat dan menggunting dengan menggunakan
teknik lipatan dua kali dan teknik lipatan tiga kali.
5.  Murid diminta meminta bantuan ibu / bapa mengambil gambar murid bersama hasil
kerja. Kemudian  hasil rakaman tersebut dihantarkan ke Google Classroom.

Penglibatan Murid 14    /  34   orang murid

Catatan Guru/ 14   /  14    orang murid menguasai objektif pembelajaran.


Refleksi Hanya sebahagian murid sahaja yang membuat latihan yang diberi.
Kemungkinan murid menghadapi masalah ketiadaan gajet/komputer, kemudahan Internet
dan kekangan masa bagi pihak ibu bapa. 

Penambahbaikan Penegasan kekemasan hasil kerja perlu diberi lebih perhatian untuk menghasilkan karya
yang lebih menarik.

CATATAN PdPR
(Semasa Perintah Kawalan Pergerakan  )
Nama Guru ROHAYA BINTI KASSIM

Minggu     5 Tarikh 18.02.2021 Hari Khamis


Matapelajaran Pendidikan Seni Visual Kelas 2 Ilmuwan Masa 8.00 pagi

Bidang/ Tajuk Membuat Corak dan Rekaan – Bersih Pasti Cantik


Teknik  Lipatan dan Guntingan

Standard 1.1.2(i) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam Bidang Membuat Corak
Pembelajaran dan Rekaan berdasarkan rupa, warna, kontra dan harmoni yang ada pada lipatan
dan guntingan.
2.1.2(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan proses
untuk menghasilkan karya dalam Bidang Membuat Corak dan
Rekaan  menggunakan teknik lipatan dan guntingan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


Pembelajaran 1. Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam Bidang Membuat Corak dan
Rekaan berdasarkan rupa, warna, kontra dan harmoni yang ada pada karya lipatan
dan  guntingan.
2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan proses untuk 
    menghasilkan karya dalam Bidang Membuat Corak dan Rekaan  menggunakan teknik
    lipatan dan guntingan.

Aktiviti 1.  Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini menggunakan saluran Whatsapp dan
medium google classroom  untuk makluman latihan / tugasan.
2.  Murid diminta merujuk buku teks digital yang diberi dan memahamkan mengenai rupa,
     warna, kontra dan harmoni dalam teknik lipatan dan guntingan. BT ms 14 dan 15
3.  Murid diminta menonton video mengenai teknik lipatan dan guntingan.
4.  Murid diminta menjalankan aktiviti melipat dan menggunting dengan menggunakan
teknik lipatan dua kali dan teknik lipatan tiga kali.
5.  Murid diminta meminta bantuan ibu / bapa mengambil gambar murid bersama hasil
kerja. Kemudian  hasil rakaman tersebut dihantarkan ke Google Classroom.

Penglibatan Murid   8  /  34    orang murid

Catatan Guru/    8 /    8   orang murid menguasai objektif pembelajaran.


Refleksi Hanya sebilangan kecil murid sahaja yang membuat latihan yang diberi.
Kemungkinan murid menghadapi masalah ketiadaan gajet/komputer, kemudahan Internet
dan kekangan masa bagi pihak ibu bapa. 

Penambahbaikan Penegasan kekemasan hasil kerja perlu diberi lebih perhatian untuk menghasilkan karya
yanglebih menarik.

Anda mungkin juga menyukai