Anda di halaman 1dari 27

 Pembuka :

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala,


bermunajat kepada tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi
dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam,
akan saya pimpin, bagi yang non Muslim silahkan
menyesuaikan.
Al-Fatihah: “…” (Membaca ummul kitab)

Bismillahirrahmaanirrahim. Allahumma solli ‘ala Sayyidina


Muhammad, Wa’ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah Ya Rahman, pada hari ini, di gedung (...) ini kami
hendak menyelenggarakan acara (...) dengan memohon ridha
dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan
jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang
bermanfaat kepada kami.

Ya allah Ya Wahid, engkau yang Maha satu dan Maha


mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan diantara
kami, janganlah engkau biarkan ada perpecahan diantara kami.
Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bemanfaat
untuk agama, negara dan bangsa ini.

Ya Allah Ya Ghafur. Engkau yang Maha Pengampun atas segala


dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para
pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para
pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini
dalam lindungan rahmat dan ampunanmu.

Ya allah Ya Mujib. Engkau yang Maha mengabulkan doa.


Perkenankanlah doa dan permohonan kami.

Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah.


waqinna ‘adza bannar, subhana rabbika rabbil izzati amma
yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil
alaamiin. Amin ya Rabbal ‘Alamiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

 Penutup :
Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita
berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah
kita laksanakan hari ini.
Bagi yang beragama Islam marilah kita awali dengan membaca
Ummul kitab.
Al-Fatihah: “…” (Membaca ummul kitab)

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..


Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas
segala rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan
kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan
bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan
barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami laksanakan ini.

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..


Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah,
ENGKAU dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan
kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa
persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin
dengan baik dan utuh.

Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..


Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami
serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa


qina ‘adzaban naar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin
ya Rabbal ‘Alamiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Ya allah , ya tuhan kami,

Segala puji serta syukur tercurah kehadirat-mu atas segala rahmat dan karunia
yang telah engkau limpahkan kepada kami , pada saat ini engkau pertemukan kami
kembali dalam acara ...

Untuk itu ya allah ya rahman ya karim jadikanlah acara ... ini sebagai acara yang
engkau ridhai, yang membawa barokah, rahmat, taufiq dan hidayah-mu bagi kami
semuanya, dan bagi para pimpinan ...

Ya allah ya rabbana ya karim.


Kiranya momentum acara ... ini engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi
turunnya rahmat dan karuniamu atas daerah kami yang tercinta ini, sehingga tugas
yang merupakan amanah dari-mu, akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
penuh tanggungjawab serta semangat yang tinggi, demi terwujudnya kemajuan
dalam pembangunan ....

Ya allah, jadikan jabatan ... ini sebagai sumber ketenangan bathin bagi kami dan
sumber segala kebajikan untuk mencapai ridhamu. Dan janganlah engkau jadikan
jabatan ini yang membuatkan kami lalai dan lengah terhadap peringatan dan
seruan mu.

Ya allah ya rahman ya rahim.


Jadikanlah ... yang baru ini, mampu mengemban amanat dan wewenang yang ada
di tangannya untuk menegakkan keadilan, dan menjadi suri tauladan bagi seluruh
masyarakat, sucikan hati dan nuraninya dari sifat zhalim, sehingga dapat segera
terwujud kesejahteraan rakyat lahir dan bathin.

Ya allah yang maha benar


Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada
penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat
melihat kebenaran itu tampak jelas benar, dan mapu mengikutinya, serta dapat
melihat yang salah itu tampak jelas salah, dan mampu menjauhinya

Ya allah tuhan yang maha mulia


Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya,
keikhlasan dalam bekerja dan kemudahan dalam segala urusan kami agar kami
dapat membangun daerah kami ini menjadi daerah maju sejajar dengan daerah-
daerah maju lainnya.

Ya allah
Sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya’, bersihkan
perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami, segala niat yang tidak
terpuji, Segungguhnyalah engkau maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam
dada kami

Ya allah ya tuhan yang maha agung


Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, janganlah engkau cerai
beraikan kami, hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami demi
terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian dan ketentaraman
lahir dan bathin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-yang yang engkau
ridhoi bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang engkau murkai.

Ya allah
Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan, ajarkan kepada kami apa
yang belum kami ketahui dan sempunakan segala kekurangan yang kami miliki
serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang
yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensukuri nikmatmu dan selalu beribadah
dan mengabdikan diri kepadamu

Ya allah tuhan yang maha pengampun.


Engkau maha mengetahui, terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap
kekurangan-kekurangan kami. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami
memohon ampunan, kabulkanlah doa dan permohonan kami.

Bacaan Do’a Penutup untuk Acara Formal (Resmi)


Assalamu’alaikum,wr,wb.
Sembari menadahkan tangan, marilah kita sejenak menundukkan kepala.
Astagfirullahal’azim (3x)
A’uzubillahiminassyaithanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrobbil’alamin, wasshalatuwasshalamu’ala asrhofil anbiyai walmursalin wa’ala
aalihi wa shohbihi rosulillahi ajema’in.
Allahummaghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama robbayanishogira.
Allahumma ihdinasshirothalmustaqim sirothollazi naan’am ta’alaihim ghoiril maghdu bi’alaihim
waladhollin,amin..
Ya Allah, Yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah
kami lakukan baik itu disengaja maupun tidak disengaja.
Ya Allah, Yang Maha Pembimbing hidup kami. Bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami
tapaki guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini.
Ya Allah, Ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan
acara………………………………………..guna menambah wawasan keislaman kami,
meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah serta
memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran Mu. Ya Robb, Ridhoi dan berkahilah
acara kami ini.
Ya Allah, Ya Rahman. Hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat dan keimanan Mu. Matikanlah
kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepada Mu dan bimbinglah setiap langkah hidup
kami. Sungguh, hanya kepada Mu lah tempat kami bergantung.
Robbana zolamna anfusana wa ilantaghfirlana watarhamna lana kunanna minalghosirin.
Robbana atina fiddunia hasanah wa fil a khiroti hasanah waqina ‘azabannar. Subbhanakarabbika
rabbil’izati ‘amma yasifun wassalamu’alarmursalin. Walhamdulillahirrobil’alamin.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
A. Do'a Pembuka Acara

Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah Tabaraka Wata’ala untuk
memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini. ***

A’udzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi ni’amahu Wayukafi maziidah, Ya rabbana walakal
hamdu, walakasy syukru kamaa yambaghi lijalali wajhikal kariim wa'adziima sulthoonik.
Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami...


Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan karunia-MU yang
telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan
negara kami ini.

Allahumma Yaa Allah, Yang Maha Pengampun...


Dalam kekhusu’an dan ketundukan hati, kami memohon Ampunan pada Mu atas segala dosa dan
kesalahan kami yang pernah kami lakukan.

Ya Allah Ya Rabbana...
Acara 3 tahun Bloggerbekasi yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami,
untuk memperoleh ridho-MU semata, kami mohonkan petunjuk dan bimbinganMU kepada kami
agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Sehingga kami dapat senantiasa memetik hikmah
kebersamaan dalam tindakan dan kreasi kami.

Allahumma Ya Allah Ya Karim,...


Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, Blogger yang memiliki sifat amanah dan jujur dalam
hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan hanya
kepada-MU kami memohon pertolongan. Anugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan,
keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah.

Rabbana taqabbalminna innaka antassami’ul alim, watub ‘alaina innaka antattauwaburrahim.


Amin Ya Allah Ya Rabbal ‘alamin

Bacaan Do’a Penutup untuk Acara Formal (Resmi)

Assalamu’alaikum,wr,wb.
Sembari menadahkan tangan.....
marilah kita sejenak, menundukkan kepala...

Astagfirullahal’azim (3x)

 A’uzubillahiminassyaithanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim...........

 Alhamdulillahirrobbil’alamin, wasshalatuwasshalamu’ala asrhofil anbiyai


walmursalin wa’ala aalihi wa shohbihi rosulillahi ajema’in........

 Allahummaghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama robbayanishogira.....

 Allahumma ihdinasshirothalmustaqim sirothollazi naan’am ta’alaihim ghoiril


maghdu bi’alaihim waladhollin,amin....... ◀[home]

✔ Ya Allah,
Yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah kami lakukan
baik itu disengaja maupun tidak disengaja.
✔ Ya Allah,
Yang Maha Pembimbing hidup kami. Bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki
guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini.
✔ Ya Allah,
Ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan acara (……) guna menambah wawasan keislaman
kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah serta
memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran Mu.
✔ Ya Robb,
Ridhoi dan berkahilah acara kami ini.
✔ Ya Allah, Ya Rahman.
Hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat dan keimanan Mu. Matikanlah kami dalam ibadah
terbaik yang kami miliki kepada Mu, dan bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh,
hanya kepada Mu lah tempat kami bergantung.
Robbana zolamna anfusana wa ilantaghfirlana watarhamna lana kunanna minalghosirin............
Robbana atina fiddunia hasanah wa fil a khiroti hasanah waqina ‘azabannar...............
Subbhanakarabbika rabbil’izati ‘amma yasifun wassalamu’alarmursalin....
Walhamdulillahirrobil’alamin.........
Wassalamu’alaikum wr.wb.

DOA ACARA PERESMIAN……..

TAAWUZ

SHALAWAT

HAMDALAH

ALLAHUMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DENGAN SEGALA KEBESARAN DAN KEAGUNGAN-MU, DENGAN TAK HENTI-


HENTINYA KAMI MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU SERTA
DENGAN MENADAHKAN TANGAN UNTUK MEMOHON KEHADIRATMU PADA SAAT
INI KAMI HADIR DALAM MELAKSANAKAN ACARA
PESERESMIAN……………………., TIADA HARAPAN DAN DAMBAAN KAMI
MELAINKAN MENGHARAP BOROKAH DAN REDHO-MU SELALU MENYERTAI
KAMI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DENGAN RAHMAT DAN KASIH SAYANG-MU , SUNGGUH PARA PEMIMPIN-


PEMIMPIN KAMI PADA SAAT INI TIADA HENTI-HENTINYA DALAM BERBUAT,
MEMIKIRKAN DAN MELAKSANKAN SEGALA BENTUK PEMBANGUNAN BAIK
FISIK MAUPUN NON FISIK, SEPERTI PADA SAAT INI TELAH
BERDIRI……………………, HAL INI MERUPAKAN KEBERHASILAN DARIPADA
PEMBANGUNAN NEGARA DAN DAERAH KAMI YANG SANGAT DI DAMBAKAN
OLEH MASYARAKAT DAN KAMI SEMUANYA, UNTUK TERCIPTA MASYARAKAT
YANG SEHAT, UNTUK ITU DENGAN SIFATMU YANG MAHA RAHMAN DAN MAHA
RAHIM YA ALLAH, JADIKAN KAMI SEMUA ORANG YANG PANDAI BERSYUKUR
ATAS NIKMAT YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI, DAN JAUHKAN
KAMI DARI SIFAT KUFUR NIKMAT.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

JADIKAN MOMEN INI SEBAGAI LANGKAH MAJU YANG AKAN MEMACU DAN
MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAMI YANG TERCINTA INI,
SERTA TANAMKAN KEDALAM HATI SANUBARI KAMI UNTUK SELALU TETAP
MEMPERTAHANKAN RASA PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA UKHUWWAH
ISLAMIYAH DENGAN PENUH RASA KEBERSAMAAN DIANTARA KAMI DAN
PEMIMPIN-PEMIMPIN DAERAH KAMI PADA SAAT INI UNTUK TERUS BERBUAT
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH KAMI TERCINTA SAKTI
ALAM KERINCI, DAN LIMPAHKAN KESEHATAN KEKUATAN DAN KESEMPATAN
KEPADA KAMI ,PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI DALAM MENCIPTAKAN
MASYARAKAT KERINCI YANG MADANI. BALDATUN THAYYIBATUN WARABBUN
GHAFUR.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI DAN KESALAHAN ORANG TUA


KAMI ,PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI, DAN PARA SYUHADA KAMI, TERIMA LAH DOA
DAN PINTA KAMI INI.

RABBANA ……………….

DOA KUNJUNGAN INVESTOR MALAYSIA

TAAWUZ
SHALAWAT

HAMDALAH

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

SEGALA PUJI DAN SYKUR KAMI PERSEMBAHKAN KEHADIRAT-MU, DI ATAS


KUDRAT DAN IRADAH-MU JUALAH PADA HARI YANG BERBAHAGIAN INI
ENGKAU PERKENANKAN KAMI HADIR DALAM ACARA KUNJUNGAN PARA
INVESTOR YANG DATANG DARI NEGARA TETANGGA KAMI MALAYSIA KEBUMI
SAKTI ALAM KERINCI, KIRANYA ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI
MENDAPAT BARAKAH DAN REDHA-MU.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA KUASA.

SUNGGUH MERUPAKAN NIKMAT YANG SANGAT BESAR SEKALI BAGI KAMI


WARGA MASYARAKAT KERINCI DIMANA TELAH ENGKAU HAMPARKAN BUMI
SAKTI ALAM KERINCI YANG INDAH, SUBUR DAN PERMAI INI, SERTA
MASYARAKATNYA YANG AMAN, RAMAH. UNTUK ITU KEPADA ENGKAU YA ALLAH
KAMI MOHON KIRANYA BAGI INVESTOR YANG TELAH MENANAMKAN NIATNYA,
DAN MEMBERIKAN PERHATIAN YANG BESAR TERHADAP KABUPATEN KERINCI,
SEHINGGA PADA GILIRANNYALAH , POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN ,SDM
YANG CUKUP TERSEDIA INI, AKAN MENDATANGKAN MANFAAT YANG BESAR
BAIK BAGI INVESTOR MAUPUN BAGI MASYARAKAT KERINCI PADA KHUSUSNYA
DAN INDONESIA PADA UMUMNYA. LIMPAHKANLAH PETUNJUK, BIMBINGAN
DENGAN SIFATMU YANG MAHA RAHMAN DAN MAHA RAHIM KEPADA KAMI
SEMUANYA, UNRTUK MEMBANGUN DAERAH INI AGAR LEBIH MAJU DALAM
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SERTA HASANAH DIDUNIA DAN
HASANAH DI AKHIRAT.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

DENGAN TAUFIQ DAN HIDAYAH-NU, CURAHKAN LAH DIKALBU KAMI, RASA


UKHUWWAH ISLAWIYAH YANG MENDALAM, SERTA JADIKANLAH KAMI ORANG-
ORANG YANG PANDAI BERSYUKUR TERHADAP NIKMAT YANG TELAH ENGKAU
LIMPAH DAN ENGKAU CURAHKAN KEPADA KAMI, DAN JAUKAN KAMI DARI
SIFAT KUFUR NIKAMAT.SERTA BERIKANLAH KUKATAN LAHIR DAN KEKUATAN
BATIN KEPADA PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI DAN KEPADA INVESTOR DAN KEPADA
KAMI SEMUANYA SEHINGGA KAMI DAPAT BERBUAT LEBIH BANYAK LAGI DEMI
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, NEGARA DAN DAERAH KAMI INI ,
AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI PARA PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI
DAN KEPADA KEDUA IBU BAPA KAMI, TERIMALAH DOA DAN PI9NTA KAMI INI.

DOA PELANTIKAN DEWAN HAKIM MTQ

TAAWUZ

SHALAWAT

HAMDALAH

ALLAHUMA YA ALLAH, YA RAHMAN, YA RAHIM,

PUJI DAN SYUKUR KAMI PERSEMBAHKAN KEHADIRAT-MU YA ALLAH DI ATAS


KUDRAT DAN IRADAH-MU JUALAH, ENGKAU PERKENANKAN KAMI HADIR
DITEMPAT INI DALAM MENGIKUTI ACARA SUMPAH DAN PELANTIKAN DEWAN
HAKIM MTQ KE… TK KAB. KERINCI TAHUN…….,SEMOGA ACARA INI MENDAPAT
BAROKAH DAN REDHO-MU.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI.


DENGAN PELAKSANAAN SUMPAH DAN PELANTIKAN DEWAN HAKIM INI, ADALAH
MERUPAKAN SALAH SATU RANGKAIAN KEGIATAN DARIPADA PELAKSANAAN
MTQ YANG AKAN KAMI LAKSANAKAN , DAN MERUPAKAN SEBAGAI PERTANDA
BETAPA CINTANYA KAMI KEPADA KITAB SUCIMU, YANG MENJADI PEDOMAN
HIDUP DAN KEHIDUPAN KAMI DI ATAS DUNIA INI, UNTUK ITU YA ALLAH
BERIKANLAH KEMAMPUAN, SERTA BIMBINGAN KEPADA DEWAN HAKIM YANG
TELAH DILANTIK PADA HARI INI UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS,
MEMBERIKAN PENILAIAN, PADA MTQ TK KAB. KERINCI DENGAN SEBAIK-
BAIKNYA.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

DENGAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU, TANAMKAN KEDALAM HATI


SANUBARI KAMI SEMUANYA, AGAR KAMI SELALU TETAP CINTA DAN SETIA
KEPADA KITAB SUCI-MU ALQUR`AN, DAN SEGALA ISI DAN KANDUNGANNYA
BISA DAPAT KAMI APLIKASIKAN DI DALAM KEHIDUPAN KAMI SEHARI-HARI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

LIMPAHKANLAH KEKUATAN, KESEHATAN, KEPADA KAMI, KEPADA PEMIMPIN-


PEMIMPIN KAMI, AGAR KAMI DAPAT TERUS MELAKSANAKAN SEGALA
PEMBANGUNAN BANGSA DAN DAERAH KAMI BAIK PEMBANGUNAN MENTAL,
MAUPUN PEMBANGUNAN SPRITUAL SERTA KUATKAN PERSATUAN DAN
KESATUAN SERTA UKHUWWAH ISLAMIYAH DIAN TARA KAMI DALAM
MENERUSKAN PEMBANGUNAN UNTUK MENUJU MASYARAKAT YANG mAJU,
DAN SEJAHTERA YAKNI MASYARAKAT YANG MADANI.

DO’A WALIMATUL URUS

TAAWUZ

SHALAWAT

HAMDALAH

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DIBAWAH LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIAMU, PADA SAAT YANG BERBAHAGIA


INI, KAMI DAPAT MELAKSANAKAN ACARA WALIMATUL URUS, MENYAKSIKAN
SEPASANG HAMBAMU YANG TELAH MEMATRI HUBUNGAN SUCI MELALUI IJAB
DAN KABUL AQAD PERNIKAHAN ANTARA
………………………………………………..SERAYA MEMANJATKAN DO’A
KEHIDARATMU, LIMPAHKAN LAH CINTA KASIH, KERUKUNAN DAN KEDAMAIAN,
SALING HORMAT MENGHORMATI DIANTARA MEREKA, DIBAWAH PETUNJUK DAN
REDHOMU

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DARI PELAMINAN YANG INDAH INI,DENGAN BERHIASKAN PAKAIAN KEBESARAN


PENGANTIN, KEHIDUPAN RUMAH TANGGA BARU MULAI BERANGKAT LAKSANA
KAPAL MULAI BERLAYAR MENGARUNGI LAUTAN LUAS YANG PENUH
GELOMBANG OMBAK DAN BADAI, KARUNIAILAH MEREKA KETENANGAN JIWA,
KEKUATAN BATHIN, SINARILAH MEREKA DENGAN NUR CAHAYA MU DENGAN
IMAN DAN TAKWA. TANAMKAN KETABAHAN DAN KESABARAN, DALAM MEREKA
MENJALANKAN BAHTERA RUMAH TANGGANYA,SEMOGA SELALU BERADA
DALAM TATANAN HIDUP YANG PENUH BARAKAH DAN HARMONIS,RUMAH
TANGGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH, SERTA BAHAGIA FIDDUNYA WAL
AKHIRAH.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI


SUKA DAN DUKA SILIH BERGANTI, SENANG DAN SUSAH SELALU ADA . BILA
DATANG KEGONCANGAN HIDUP PERJALANAN HIDUP MENJADI PAHIT. BANTULAH
DAN BIMBINGLAH MEREKA UNTUK BERFIKIR DAN BERZIKIR. TUNJUKI LAH
MEREKA JALAN YANG BENAR DAN LURUS, BANGUNKAN MEREKA
DIKEHENINGAN MALAM UNTUK BERSUJUD DAN BERDO’A, MEMOHON PETUNJUK
KEREDHOAN-MU WALAU BERIRING TETESAN AIR MATA PENUH KEAMPUNAN,

YA ALLAH, ANUGERAHILAH KEDUA MEMPELAI INI DENGAN KETURUNAN YANG


SHOLEH/SHOLEHAH, TAAT MELAKSANAKAN AJARAN-MU SERTA BERBAKTI
KEPADA KEDUA ORANG TUANYA, KEPADA NUSA BANGSA DAN AGAMA,
RAHMATILAH KAMI SEMUA DENGAN KEHIDUPAN YANG BAHAGIA.

‫ اللهم بحق من قال في كتابه العزيز لو انفقت ما فيالرض‬,‫ واجمع لهما في خير وعافية‬, ‫اللهم بارك لهذين العقدين_العرسين‬
‫ اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وهوي‬,‫ ماالفت بين قلوبهم ولكن ال الف بينهم انه عزيز حكيم‬.‫جميعا‬
…………‫ربناهبلنا من ازواجنا وذريتنا‬..……………‫والف‬

DOA PERINGATAN MAULID NABI SAW

TAAWUZ

SHALAWAT

HAMDALAH

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

KAMI PANJATKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA RAHMAT


KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , KEPADA PARA
PEMIMPIN KAMI, KEPADA MASYARAKAT DAN BANGSA KAMI.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM

JADIKANLAH MALAM PERINGATAN MAULID NABI BESAR MUHAMMAD


SAWMALAM INI, SEBAGAI MAJLIS ILMUYANG BERMANFAAT, YANG
MENINGKATKAN PENGETAHUAN KAMI ,MENINGKATKAN KEIMANAN KAMI DAN
MENINGKATKAN AMALIYAH KAMI.

YA ALLAH YA RABBANA.

DEKATKANLAH KAMI DENGAN PERILAKU MUHAMMAD SAW, RASUL YANG


PENUH SURI TAULADAN, PENUH DENGAN AKHLAK YANG TERPUJI YANG
AMANAH DAN YANG JUJUR DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, MENYATU
ANTARA UCAPAN DENGAN PERBUATAN, TIDAK PERNAH RASULMU
BERJANJIKECUALI BERUSAHA MENEPATINYA, YANG RENDAH HATI YANG CINTA
PADA SESAMA TERUTAMA PADA KAUM DHUAFA DAN MASAKIN.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.

JADIKANLAH KAMI SEMUA , BANGSA YANG MEMILIKI SIFAT AMANAH, JIKA KAMI
PEMIMPIN JADIKANLAHN PEMIMPIN YANG AMANAHJIKA KAMI RAKYAT BIASA
JADIKAN RAKYAT YANG AMANAH, KAMI YAKIN DENGAN AMANAH AKAN
MENDATANGKAN RIZKI DAN KEMAKMURAN, SEBALIKNYA SIFAT KHIANAT AKAN
MENDATANGKAN MALAPETAKA DAN KESENGSARAAN.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA GHAFFAR

BETAPA BANYAK MUSIBAH YANG TELAH MENIMPA MASYARAKAT DAN BANGSA


KAMI, KAMI YAKIN MUSIBAH ITU TERJADI KARENA ENGKAU MASIH CINTA DAN
SAYANG KEPADA KAMI, AGAR KAMI MAU KEMBALI KEJALAN-MU. KAMI INGAT
AKAN KEKUASAAN-MU, AGAR KAMI SADARUNTUK AKAN MELAKSANAKAN
ATURAN DAN NORMA-MU
JADIKANLAH KAMI HAMBA-HAMBA-MU ORANG YANG MAU BERTAUBAT
DENGAN TAUBATAN NASUHA.

YA ALLAH, AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, JANGANLAH DENGAN


SEBAB KESALAHAN KAMI DENGAN SEBAB KEZHALIMAN KAMI ENGKAU
MENIMPAKAN AZAB YANG SANGAT DAHSYAD.

YA ALLAH, HANYA KEPADA-MU KAMI MELAKUKAN PEBGABDIAN DAN HANYA


KEPADA-MU KAMI MOHON PERTOLONGAN. IYYAKA NA`BUDU WAIYYAKA
NASTA`IN.

RABBANA TQABBALMINNA INNAKAANTA SSAMIUL ALIM, WATUBALAINA


INNAKA ANTATTAUWABURRAHIM.

DO’A PERINGATAN ISRA`MI`RAJ

TAAWUZ

SHALAWAT

HAMDALAH

ALLOHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI

KAMI PANJATKAN PUJA DAN PUJI KEHADIRAT-MU, KAMI TADAHKAN TANGAN


MEMOHON KARUNIA-MU KAMI MEMOHON BELASKASIH DAN AMPUNAN-M KAMI
HAMBA-HAMBA-MU YANG LEMAH, TAK MAMPU BERBUAT LEBIH DARI YANG
KAMI SANGGUPI, KAMI TAK CUKUP BERBAKTI, DENGAN LIMPAHAN RAHMAT-MU
YANG TIADA BERTEPI.

ALAHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

PADA PERINGATAN ISRA`MI`RAJ INI KAMI SEGENAP MEMOHON RAHMAT-MU,


KIRANYA ENGKAU BERKENAN DAN MENGABULKAN.

YA ALLAH YA ILAHIL `ALAMIN.

TUNJUKILAH KAMI KE JALAN YANG UTAMA, BIMBINGLAH KAMI DALAM SEGALA


LANGKAH DAN USAHA, AGAR KAMI DAPAT BERPERAN SERTA DALAM
PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA, JADIKAN BANGSA KAMI HIDUP SEJAJAR
DENGAN BANGSA-BANGSA LAIN DI DUNIA.

YA ALLAH YA MUHAIMIN YA SALAM.

SELAMATKAN BANGSA KAMI DARI BERBAGAI PERSOALAN, YANG MELANDA


BANGSA KAMI DARI PERPECAHAN DAN PERMUSUHAN YANG MENJURUS KEPADA
SEGALA DISINTEGRASI, BERILAH KAMI KEKUATAN DARI SEGALA
KESINAMBUNGAN DI NEGARA NKRI.

ALLAHUMMA YA QUDDUS YA SALAM.

BERILAH KEKUATAN KEPADA PEMIMPIN KAMI, AGAR MEREKA MAMPU MENJADI


SURI TAULADAN BAGI BANGSA KAMI, YANG SELALU MEMBIMBING DAN
MENGAYOMIMENUJU MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR DIBAWAH
REDHA-MU YA RABBY.

YA ALLAH YA ARSYIL AZHIM.

BIMBINGLAH RAKYAT INDONESIA KEJALAN IDAMAN, ANUGRAHKAN HIDAYAH-


MU KEPADA PEMIMPIN YANG BERIMAN, JAUHKAN BANGSA KAMI DARI DARI
FITNAH DAN PERPECAHAN, BUKAKANLAH PINTU RAHMATKEPADA KAMI DI
DUNIA DAN DI HARI KEMUDIAN .
YA ALLAH YA ZALJALALIWAL IKRAM.

SEJAHTERAKAN KEHIDUPAN KAMI DI DUNIA, DAN BAHAGIAKAN PULA


KEHIDUPAN KAMI KELAK DI ALAM BAKA, HINDARKAN KAMI DARI SIKSA DAN
MALAPETAKA DAN JAUKAN KAMI DARI SIKSA API NERAKA, MASUKKAN KAMI
KEPADA GOLONGAN HAMBA-MU PEWARIS SURGA

YA ALLAH YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA KAMI, DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI, DOSA PEMIMPIN
KAMI, MAAFKAN SEGALA KESALAHAN KAMI, KABULKAN DOA DAN PINTA KAMI.

DOA LOKA KARYA

TAAWUZS

BASMALAH

HAMDALAH, HAMDAN YUWAFI NIKMAHU…

YA RABBANA WALAKAL HAMDU, WALAKA SYUKR$U

ALLAHUMMA SHALLIALA MUHAMMADIN FIL AWWALINA WAL AKHIRIN.

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA


RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI ,
KEPADA PARA PEMIMPIN KAMI, KEPADA MASYARAKAT DAN BANGSA KAMI.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM

JADIKANLAH ACARA LOKAKARYA……..INI , SEBAGAI MAJLIS ILMUYANG


BERMANFAAT, YANG MEMBUAHKAN HASIL DAN KESEPAKATAN UNTUK DAPAT
BERMANFAAT BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN BANGSA KAMI.

YA ALLAH YA RABBANA. TNKS ADALAH MERUPAKAN KEBANGGAAN KAMI,YANG


TERHAMPAR DIBUMI SEKEPAL TANAH SURGA YANG TERCAMPAK KEBUMI, ,
TANAHNYA YANG SUBUR, HUTANNYA YANG MASIH ALAMI, DAM PANORAMANYA
YANG BAGUS DAN INDAH, HAWANYA YANG SEJUK , SERTA MASYARAKATNYA
YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI NILAI AGAMA DAN ADAT, UNTUK ITU
BERILAH PETUNJUK DAN BIMBINGAN KAMI AGAR KAMI DAPAT
MELESTARIKANNYA, DEMI UNTUK KEBUTUHAN DAN KESELAMATAN, KAMI
SERTA ANAK CUCU KAMI DIMASA-MASA YANG AKAN DATANG.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.

JADIKANLAH KAMI SEMUA , BANGSA YANG MEMILIKI SIFAT AMANAH, JIKA KAMI
PEMIMPIN JADIKANLAHN PEMIMPIN YANG AMANAH JIKA KAMI RAKYAT BIASA
JADIKAN RAKYAT YANG AMANAH, KAMI YAKIN DENGAN AMANAH AKAN
MENDATANGKAN RIZKI DAN KEMAKMURAN, SEBALIKNYA SIFAT KHIANAT AKAN
MENDATANGKAN MALAPETAKA DAN KESENGSARAAN.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA GHAFFAR

BETAPA BANYAK MUSIBAH YANG TELAH MENIMPA MASYARAKAT DAN BANGSA


KAMI, KAMI YAKIN MUSIBAH ITU TERJADI KARENA ENGKAU MASIH CINTA DAN
SAYANG KEPADA KAMI, AGAR KAMI MAU KEMBALI KEJALAN-MU. KAMI INGAT
AKAN KEKUASAAN-MU, AGAR KAMI SADAR UNTUK AKAN MELAKSANAKAN
ATURAN DAN NORMA-MU
JADIKANLAH KAMI HAMBA-HAMBA-MU ORANG YANG MAU BERTAUBAT
DENGAN TAUBATAN NASUHA. SERTA JADIKAN KAMI HAMBA-MU YANG PANDAI
BERSYUKUR ATAS SEGALA NIKMAT YANG TELAH ENGKAU BERIKAN KEPADA
KAMI

YA ALLAH, AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, JANGANLAH DENGAN


SEBAB KESALAHAN KAMI DENGAN SEBAB KEZHALIMAN KAMI ENGKAU
MENIMPAKAN AZAB YANG SANGAT DAHSYAD.

YA ALLAH, HANYA KEPADA-MU KAMI MELAKUKAN PEBGABDIAN DAN HANYA


KEPADA-MU KAMI MOHON PERTOLONGAN. IYYAKA NA`BUDU WAIYYAKA
NASTA`IN.

RABBANA TAQABBALMINNA INNAKA ANTASSAMIUL ALIM, WATUB`ALAINA


INNAKA ANTATTAUWABURRAHIM.

DOA PELANTIKAN PENGURUS KNPI

TAAWUZD

BASMALAH

HAMDALAH, HAMDAN YUWAFI NIKMAHU…

YA RABBANA WALAKAL HAMDU, WALAKA SYUKRU

ALLAHUMMA SHALLIALA MUHAMMADIN FIL AWWALINA WAL AKHIRIN.

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA


RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA
SAAT INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM RANGKAIAN ACARA…………UNTUK ITU
YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH PELANTIKAN INI SEBAGAI
ACARA YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ
DAN HIDAYAH-MU BUAT KAMI SEMUANYA, BUAT PENGURUS KNPI YANG TELAH
DILANTIK OLEH………….PADA HARI YANG BERBAHAGIA INI.

YA ALLAH YA RABBANA.

DENGAN TELAH DILANTIKNYA PENGURUS KNPI KAB KERINCI…….., KAMI


MOHON KEPADA ENGKAU SEMOGA KNPI KAB. KERINCI KEDEPAN LEBIH
BERWIBAWA DAN MENJADI PANUTAN PEMUDA DAN PEMUDI KAB. KERINCI,
SERTA TUMBUHKAN RASA PERSATUAN , KESATUAN SERTA RASA
KEBERSAMAAN ,UKHUWWAH ISLAMIYAH KEDALAM LUBUK HATI SANUBARI
KAMI, AGAR KAMI DAPAT MELAKSANAKAN SEGALA PROGRAM PEMBANGUNAN
DI SAKTI ALAM KERINCI DI MASA YANG AKAN DATANG, SEHINGGA TERWUJUD
KERINCI YANG MADANI.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.

APAAPUN YANG KAMI LAKUKAN SAAT INI, KESEMUANYA ADALAH SEMATA-


MATA INGIN UNTUK MENINGKATKAN NUANSA HIDUP DAN PENGHIDUPAN KAMI,
KAMI MENYADARI BAHWA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA ADALAH
DAMBAAN HARAPAN KAMI, UNTUK ITU YA ALLAH, BERILAH KAMI SEKALIAN
KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN DAN MENATA
KEHIDUPAN KAMI MENUJU HARI ESOK YANG LEBIH CERAH DAN DAN LEBIH
BAIK.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA GHAFFAR


JAUHKAN DAN HINDARKANLAH KAMI DARI MUSIBAH DAN BENCANA YANG
MENIMPA KAMI, BETAPA BANYAK MUSIBAH YANG TELAH MENIMPA
MASYARAKAT DAN BANGSA KAMI, KAMI YAKIN MUSIBAH ITU TERJADI KARENA
ENGKAU MASIH CINTA DAN SAYANG KEPADA KAMI, AGAR KAMI MAU KEMBALI
KEJALAN-MU. KAMI INGAT AKAN KEKUASAAN-MU, AGAR KAMI SADAR UNTUK
AKAN MELAKSANAKAN ATURAN DAN NORMA-MU

JADIKANLAH KAMI HAMBA-HAMBA-MU ORANG YANG MAU BERTAUBAT


DENGAN TAUBATAN NASUHA. SERTA JADIKAN KAMI HAMBA-MU YANG PANDAI
BERSYUKUR ATAS SEGALA NIKMAT YANG TELAH ENGKAU BERIKAN KEPADA
KAMI

YA ALLAH, AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, JANGANLAH DENGAN


SEBAB KESALAHAN KAMI DENGAN SEBAB KEZHALIMAN KAMI ENGKAU
MENIMPAKAN AZAB YANG SANGAT DAHSYAD. AMPUNILAH KESALAHAN DAN
DOSA-DOSA KAMI. DOSA KEDUA IBU BAPA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHA
PARA PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI .

YA ALLAH, HANYA KEPADA-MU KAMI MELAKUKAN PEBGABDIAN DAN HANYA


KEPADA-MU KAMI MOHON PERTOLONGAN. IYYAKA NA`BUDU WAIYYAKA
NASTA`IN.

RABBANA TAQABBALMINNA INNAKA ANTASSAMIUL ALIM, WATUB`ALAINA


INNAKA ANTATTAUWABURRAHIM.

DOA PADA ACARA PENYAMBUTAN KAFILAH MTQ

TAAWUZD

BASMALAH

HAMDALAH, HAMDAN YUWAFI NIKMAHU…

YA RABBANA WALAKAL HAMDU, WALAKA SYUKRU

ALLAHUMMA SHALLIALA MUHAMMADIN FIL AWWALINA WAL AKHIRIN.

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA


RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA
PAGI HARI INI DENGAN PENUH RASA HARU DAN BERBAHAGIA , DI RUMAH
DINAS BUPATI KERINCI KAMI HADIR BERSAMA DALAM RANGKAIAN ACARA
PENYAMBUTAN KAFILAH MTQ KAB. KERINCI YANG BARU SAJA KEMBALI DARI
MENGIKUTI MTQ KE 37 TK. PROV. JAMBI DI TANJAB TIMUR ,UNTUK ITU YA
ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN
INI SEBAGAI ACARA YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH,
RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.

DENGAN ACARA PENYAMBUTAN KAFILAH MTQ YANG KAMI LAKSANAKAN PADA


PAGI HARI YANG BERBAHAGIA INI, ADALAH MERUPAKAN SEBAGAI WUJUD RASA
SYUKUR KAMI YANG MENDALAM ATAS KEMBALINYA KAFILAH MTQ KAB.
KERINCI KE DAERAH KAMI BUMI SAKTI ALAM KERINCI SETELAH MENGIKUTI
KEGIATAN MTQ KE 37 .TK,PROV.JAMBI DI KAB.TANJAB TIMUR DALAM KEADAAN
SELAMAT DAN SEHAT SERTA TELAH MEMBAWA HASIL YANG SANGAT
MENGGEMBIRAKAN KAMI, UNTUK ITU YA ALLAH ATAS USAHA DAN SEGALA
DAYA DAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PARA KAFILAH DAN PARA
OFFICIAL KAMI TSB, MERUPAKAN SEBAGAI PENGABDIAN MEREKA KEPADA
DAERAH KAMI KIRANYA YA ALLAH ENGKAU JADIKAN SEBAGAI IBADAH
DISISI-MU. SERTA BERIKANLAH KEPADA SEMUA KAFILAH QORI` DAN QARI`AH
KAMI SEMANGAT YANG TINGGI UNTUK DAPAT TERUS GIAT BERJUANG , DAN
MEMACU PRESTASI AGAR DIMASA-MASA MENDATANG KEBERHASILAN DAPAT
DIPERTAHANKAN DAN LEBIH MENINGKAT LAGI.

YA ALLAH YA RABBANA.

KUATKAN DAN TUMBUHKAN RASA PERSATUAN , KESATUAN SERTA RASA


KEBERSAMAAN ,UKHUWWAH ISLAMIYAH KEDALAM LUBUK HATI SANUBARI
KAMI, AGAR KAMI DAPAT MELAKSANAKAN SEGALA PROGRAM PEMBANGUNAN
DI SAKTI ALAM KERINCI DI MASA YANG AKAN DATANG, SEHINGGA TERWUJUD
MASYARAKAT KERINCI YANG MADANI.

‫ اللهم اشرح با القران صدورنا ويسربه امورنا وعظم به اجورنا‬,‫اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا الي صراط المستقيم‬
..…‫ اللهم اغفرلنا ذنوبنا‬.‫ اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬. ‫وحسن به اخلقنا‬

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬

DOA PADA ACARA PENILAIAN KUA PERCONTOHAN/TELADAN

‫نعوذ باال منالشيطان الرجيم¸بسم ال الرحمن الرحيمو‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

‫اللهم اغفرلنا ذنوبنا ولباءنا ولمهاتنا ولجدينا ولجداتنا ولذاتذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والموءمنات يا ال يا‬
‫رب العالمينن‬

ALLAHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA


RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA
HARI INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM MENGIKUTI RANGKAIAN ACARA
PENYAMBUTAN TIM PENILAIAN KUA KEC. PERCONTOHAN TK. NASIONAL TAHUN
2007,UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH ACARA YANG
KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA YANG ENGKAU REDHAI, YANG
MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.

TERANGILAH HATI KAMI DENGAN KEDAMAIAN DAN KEBAHAGIAAN AGAR


KAMI DAPAT MELAKSANAKAN SEGALA TUGAS DAN PEKERJAAN KAMI
SEHINGGA KAMI DAPAT MENATA DAN MELAKSANAKAN TUGAS DIBAWAH
BIMBINGAN DAN PETUNJUK-MU, SEPERTI HALNYA PADA HARI YANG
BERBAHAGIA INI, KAMI MELAKSNAKAN KEGIATAN

PENILAIAN KUA KEC. PERCONTOHAN/TELADAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2007


YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI DI KUA KEC. KAYU ARO KAB. KERINCI
PROV. JAMBI ADALAH MEMILIKI NILAI DAN MAKNA YANG SUNGGUH BERARTI
BAGI KAMI, DALAM RANGKA UNTUK MENJADIKAN TUGAS DAN PEKERJAAN
KAMI SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT AGAR LEBIH TERARAH
DAN LEBIH BAIK SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT KAMI UNTUK MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

KAMI MOHON KEPADA-MU DENGAN NAMA-MU YANG SUCI, KEAGUNGAN DAN


KEBESARAN-MU YANG BILA DIMOHONKAN KIEBAJIKAN DENGANNYA
DIPEROLEH KEBAJIKAN ITU , BILA DITOLAK KEBURUKAN DENGAN
MENYEBUTNYA TERJAUHLAH KEBURUKAN ITU, YA ALLAH TANAMKAN
KEDALAM JIWA KAMI KEINDAHAN-MU SERTA SIFAT-SIFAT-MU YANG TERPUJI,
LIMPAHKANLAH KEPADA TIM PENILAI KUA KEC. PERCONTOHAN TK. PROV.JAMBI
, DAN KEPADA KAMI SEMUANYA AGAR KEGIATAN INI MENJADI AMAL IBADAH
DAN TERLAKSANA DENGAN BAIK DAN SUKSES,

ALLAHUMMA YA ALLAH YA GHAFFAR

HANYA KEPADA-MU KAMI MELAKUKAN PEBGABDIAN DAN HANYA KEPADA-MU


KAMI MOHON PERTOLONGAN. IYYAKA NA`BUDU WAIYYAKA NASTA`IN.

RABBANA TAQABBALMINNA INNAKA ANTASSAMIUL ALIM, WATUB`ALAINA


INNAKA ANTATTAUWABURRAHIM.

RABBANA ATINA FIDDUNYA….

DOA PADA ACARA HARI BAYANGKARA KE 61 DI POLSEK AIR HANGAT

‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT MU ATAS SEGALA


RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI, PADA
SAAT INI KAMI HADIR DALAM MELAKSANAKAN ACARA MEMPERINGATI HARI
BAYANGKARA KE-61 TAHUN 2007 DI…………………., UNTUK ITU YA ALLAH,
BERKAHILAH DAN RIDHOILAH ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI.

YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM

BERKAT KARUNIA DAN NIKMAT-MU , KAMI SEMUA DAPAT MEMPERINGATI


HARI BAYANGKARA YANG KE-61 TAHUN 2007, YANG MERUPAKAN HARI YANG
SANGAT BERSEJARAH YANG TAK DAPAT KAMI LUPAKAN SEPANJANG HAYAT,
SEMOGA DENGAN PERINGATAN INI, BAGI SEGENEP ANGGOTA BHAYANGKARA
KEDEPAN AKAN LEBIH MAJU DAN DAPAT MENJADI PEMBIMBING DAN PANUTAN
UMAT DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KETENANGAN, KESTABILAN, DAN
KESEJAHTERAAN BAGI BANGSA DAN NEGARA KAMI YANG TERCINTA INI.

YA ALLAH

BIMBING DAN BERILAH KAMI PETUNJUK UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT


DAN NEGARA KAMI BERDASARKAN PANCASILA UUD 1945 UNTUK MEWUJUDAKN
KEAMANAN DAN KEMAKMURAN SERTA KESEJAHTERAAN LAHIR DAN BATHIN
BAGI SELURUH RAKYAT KAMI DALAM NAUNGAN RIDHO-MU.

ALLOHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI

KUATKAN RASA PERSATUAN DAN KESATUAN DIANTARA KAMI, SERTA


BIMBINGLAH KAMI SEMUANYA, AGAR KAMI SELALU TETAP BERADA PADA
JALAN DAN PETUNJUK-MU.

YA ALLAH YA TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI SERTA


DOSA DAN KESALAHANKEDUA ORANG TUA KAMI TERIMALAH DO`A DAN PINTA
KAMI INI.

‫ربنا اتنا في الدنيا حسنةوفي الخر ة حسنة وقنا عذاب النار والحمد ل رب العالمين‬
DO`A PADA ACARA PENURUNAN BENDERA HUT RI KE 62

‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم ¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLOHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU PADA SAAT INI


KAMI HADIR DI LAPANGAN MARDEKA SUNGAI PENUH , MELAKSANAKAN
UPACARA PENURUNAN DUPLIKAT BENDERA MERAH PUTIH DALAM RANGKAIAN
PELAKSANAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE 62 TAHUN 2007, UNTUK MENDAPATKAN BAROKAH,
PETUNJUK DAN MAGFIRAH-MU YA ALLAH, KAMI BERMUNAJAT DAN BERDO’A
KEHADIRAT-MU, DENGAN PENUH KHUSYUK DAN PENGHARAPAN, KIRANYA YA
ALLAH TERIMALAH KEHADIRAN KAMI INI DENGAN SIFAT-MU YANG RAHMAN
DAN RAHIM DAN JADIKANLAH UPACARA INI SEBAGAI KEGIATAN YANG ENGKAU
BERKATI DAN ENGKAU RIDHOI.

ALLOHUMMA YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM.

CURAHKAN SELALU KASIH DAN SAYANGMU KEPADA KAMI ,PARA PAHLAWAN


DAN PEJUANG KAMI, BAIK YANG DIKENAL MAUPUN YANG TIDAK DIKENAL,
BERILAH MEREKA TEMPAT YANG LAYAK DISISI-MU KARENA SELAMA
PERJUANGAN MEREBUT KEMERDEKAAN RI, BUMI PERTIWI INI DIBASAHI
KERINGAT DAN DARAH PEJUANG, SYUHADA KAMI SERTA CUCURAN AIR MATA
ANAK CUCU MEREKA, KARENA ITU YA ALLAH TERIMALAH PENDERITAAN DAN
PERJUANGAN SERTA PENGORBANAN MEREKA SEBAGAI BHAKTI DAN
PENGABDIAN MEREKA KEPADA MU YA ALLAH, AMPUNILAH KESALAHAN,
KEKHILAPAN DAN DOSA MEREKA.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

TUNJUKKANLAH KEPADA PARA PEMIMPIN KAMI, KEPADA RAKYAT DAN BANGSA


KAMI JALAN YANG BENAR, AGAR KAMI DAPAT MELALUINYA DENGAN SINAR
KEBENARAN-MU, DAN PERLIHATKANLAH PULA KEPADA KAMI JALAN YANG
SALAH AGAR KAMI DFAPAT MENGHINDARINYA DENGAN KESADARAN DAN
PENUH KEINSYAFAN.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

TINGKATKANLAH RASA KEBANGSAAN DAN KEBERSAMAAN KAMI UNTUK


MEMBANGUN INDONESIA YANG BERSATU, AMAN, ADIL, DEMOKRATIS, DAN
SEJAHTERA, TEGUH DAN KOKOHKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
KAMI, MANTAPKAN STABILITAS DAN KETAHANAN NASIONAL KAMI YA ALLAH
DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD 1945.

YA ALLAH…….HINDARKANLAH NEGARA DAN BANGSA KAMI DARI AZAB DAN


BENCANA, DAN BERIKANLAH PETUNJUK DAN JALAN KELUAR UNTUK KAMI
DAPAT TERHINDAR DARI SEGALA KRISIS DAN BENCANA YANG MENIMPA BANGSA
KAMI.

ALLAHHUMMA YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA PEMURAH DAN MAHA


PENGASIH , AMPUNILAH SEGALA DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA ORANG
TUA KAMI,DAN DOSA PARA PEMIMPIN KAMI, SERTA AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEJUANG DAN SYUHADA KAMI , ENGKAU MAHA
MENDENGAR, KABULKAN DO’A DAN PINTA KAMI.

‫ربنا اتنا في الدنيا حسنةوفي الخر ة حسنة وقنا عذاب النار والحمد ل رب العالمين‬

DOA PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH PEJABAT STRUKTURAL


‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم ¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA


RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA
SAAT INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM ACARA PELANTIKAN/PENGAMBILAN
SUMPAH PEJABAT STURUKTURAL ESELON…………………………… DI
LINGKUNGAN…………………….. UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM
JADIKANLAH PELANTIKAN INI SEBAGAI ACARA YANG ENGKAU REDHAI, YANG
MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU BUAT KAMI
SEMUANYA, BUAT PEJABAT YANG TELAH DILANTIK DAN DIAMBIL SUMPAHNYA
PADA HARI INI.

YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM.

DENGAN TELAH DILANTIK DAN DIAMBIL SUMPAHNYA BAGI PARA PEJABAT


ESELON…………. DILINGKUNGAN …………………………….. KAB. KERINCI PADA
HARI INI, SEMOGA DENGAN MOMENTUM INI ENGKAU AKAN MENCURAHKAN
RAHMAT DAN KARUNIA-MU, SEHINGGA TERHADAP TUGAS YANG MERUPAKAN
AMANAH DARIPADA-MU, AKAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-
BAIKNYA , PENUH TANGGUNGJAWAB SERTA SEMANGAT YANG TINGGI, DEMI
TERWUJUDNYA VISI DAN MISSI ………………………….KAB. KERINCI PADA
KHUSUSNYA, DAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA PADA
UMUMNYA.

WAHAI YA ALLAH, JADIKAN PULA JABATAN INI SEBAGAI SUMBER KETENANGAN


BATHIN BAGI KAMI DAN SUMBER KEBAIKAN APAPUN YANG KAMI KERJAKAN
MENJADI IBADAH DISISI-MU, DAN SEBALIKNYA JANGANLAH ENGKAU JADIKAN
JABATAN INI YANG MEMBUATKAN KAMI LALAI DAN LENGAH DENGAN
PERINGATAN DAN SERUAN MU.

ALLOHUMMA YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM.

ENGKAULAH YANG MAHA KUASA ATAS SEGALA SESUATU, PERLIHATKANLAH


KEPADA KAMI KEBENARAN ITU BENAR SEHINGGA KAMI DAPAT MENGIKUTINYA,
DAN PERLIHATKAN PULA KEPADA KAMI KEBATHILAN ITU BATHIL SEHINGGA
KAMI DAPAT MENJAUHINYA, DAN JADIKAN KAMI ORANG YANG AHLI ILMU, AHLI
KEBAIKAN, JANGAN ENGKAU PIKULKAN KEPADA KAMI APA-APA YANG TAK
SANGGUP KAMI MEMIKULNYA, BERI MAAFLAH KAMI YA ALLAH.

YA ALLAH, YA TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI,DOSA DAN KESALAHAN KEDUA


ORANG TUA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN PEMIMPIN-PEMIMPIN, KAMI
TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI.

‫ربنا اتنا في الدنيا حسنةوفي الخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد ل رب العالمين‬

DOA PENUTUPAN … CUP

‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم ¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,


DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA
RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA
MALAM HARI INI DENGAN PENUH KEAKRABAN DAN BAHAGIA INI KAMI HADIR
DI DALAM HALL GEDUNG LAPANGAN BULU TANGKIS KEMANTAN KEBALAI,
DALAM MENGIKUTI ACARA PENUTUPAN PELAKSANAAN TURNAMEN KA.
KANDEPAG CUP, YANG TELAH BERLANGSUNG SELAMA……….UNTUK INI
KIRANYA ENGKAU MEMBERIKAN BAROKAH DAN REDHA-MU DALAM ACARA
YANG KAMI LAKSANKAAN INI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

TURNAMEN BULU TANGKIS KA. KANDEPAG CUP YANG DILAKSANAKAN INI


ADALAH SANGAT BESAR SEKALI ARTI DAN MAKNANYA BAGI KAMI, TERUTAMA
MENJALIN HUBUNGAN SILATURRAHIM ANTARA KELUARGA BESAR KANDEPAG
KAB. KERINCI DENGAN MASYARAKAT DAN KARANG TARUNA KHUSUSNYA DAM
MASYARAKAT PADA UMUMNYA DI DESA KEMANTAN INI, SEKALI GUS
MENINGKATKAN PRESTASI SERTA SEMANAGAT BAGI PARA GENERASI MUDA DI
BIDANG OLAH RAGA, UNTUK ITU YA ALLAH TANAMKAN SIFAR RAHMAN DAN
RAHIM-MU KEPADA KAMI SEKALIAN, DAN GENERASI MUDA KAMI MENJADI
GENERASI MUDA YANG TANGGUH MEMILIKI IMAN DAN TAQWA KEPADA-MU,
SEHINGGA DAPAT BERKIPRAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH BANGSA DAN
AGAMA KAMI.

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

DENGAN TELAH BERAKHIRNYA KEGIATAN TURNAMEN KA. KANDEPAG CUP DI


DESA KEMANTAN KEBALAI INI YANG TELAH DITUTUP LANGSUNG OLEH KA.
KANDEPAG KAB. KERINCI BAPAK H. HARMALIS S.AG, MPdI, KIRANYA YA ALLAH,
ENGKAU DAPAT MELIMPAHKAN KESEHATAN DAN KEKUATAN KEPADA KAMI
SEMUA, DAN ENGKAU TUMBUHKAN RASA UKHUWWAH ISLAMIYAH,
PERSAUDARAAN ,PERSATUAN DAN KESATUAN YANG KOKOH DIANTARA KAMI
TERJALIN DENGAN BAIK DAN UTUH.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI ENGKAULAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA DAN PEMIMPIN –PEMIMOPIN


KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN KEDUA ORANG TUAKAMI, TERIMALAH
DOA DAN PINTA KAMI INI.

‫ربنا اتنا في الدنيا حسنةوفي الخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد ل رب العالمين‬

DOA AQAD NIKAH

‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم ¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLOHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU, DIBAWAH


LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIAMU. PADA SAAT YANG PENUH SAKRAL DAN
BAHAGIA, KAMI HADIR DI DALAM MASJID ALJIHAD KOTO MAJIDIN TELAH
MENYAKSIKAN PELAKSANAAN DUA INSAN HAMBAMU, MEMATERI HUBUNGAN
SUCI YAKNI IJAB DAN
QABUL,ANTARA……………………………………….BINTI…………………………….DE
NGAN ………………………………….. BIN…………………………,SERAYA KAMI
BERDOA MENADAHKAN TANGAN MEMOHON KEHADIRAT-MU LIMPAHKAN
RAHMAT SERTA REDHO-MU TERUTAMA KEPADA KEDUA MEMPELAI KAMI SERTA
KEPADA KAMI SEMUANYA.
YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

DENGAN PELAKSANAAN AQAD NIKAH YANG DILAKSANAKAN OLEH KEDUA


INSAN HAMBAMU PADA SAAT INI, BERARTI KEHIDUPAN RUMAH TANGGA BARU
KEDUA PENGANTIN ………………….., MULAI BERANGKAT LAKSANA KAPAL
MULAI BERLAYAR MENGARUNGI LAUTAN LUAS YANG PENUH GELOMBANG
OMBAK DAN BADAI, UNTUK ITU YA ALLAH KARUNIAILAH MEREKA
KETENANGAN JIWA, KEKUATAN BATHIN SERTA SINARILAH MEREKA DENGAN
NUR CAHAYAMU DENGAN IMAN DAN TAQWA KEPADA MU, TANAMKAN
KETABAHAN KESABARAN, DALAM MEREKA MENJALANKAN BAHTERA RUMAH
TANGGANYA AGAR TERCIPTA RUMAH TANGGA YANG BAHAGIA, RUMAH TANGGA
YANG SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH.

SERTA ANUGERAHILAH KEDUA MEMPELAI INI DENGAN KETURUNAN ANAK


YANG SHALEH DAN SHALEHAH, BERBAKTI KEPADA-MU SERTA THAAT KEPADA
KEDUA ORANG TUANYA, BERILAH RAHMAT KEPADA KAMI SEMUANYA DAN BERI
MAAFLAH KAMI.

‫ اللهم بحق من قال في كتابه العزيز لو انفقت ما فيالرض‬,‫ واجمع لهما في خير وعافية‬, ‫اللهم بارك لهذين العقدين_العرسين‬
‫ اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وهوي‬,‫ ماالفت بين قلوبهم ولكن ال الف بينهم انه عزيز حكيم‬.‫جميعا‬
…………‫ربناهبلنا من ازواجنا وذريتنا‬..……………‫والف‬

DOA RENUNGAN SUCI DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN BHAKTI KERINCI


DALAM ACARA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN

KE 62 10 NOPEMBER 2007

‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم ¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH YA MUJIBASSA`ILIN

KAMI AGUNGKAN SEGALA ASMA KEBESARAN-MU , KARENA ENGKAU YANG


MULIA, KAMI TADAHKAN TANGAN KEHADIRAT-MU, KARENA ENGKAULAH YANG
MAHA MENGABUULKAN, SEGALA PERMOHONAN HAMBA-MU DENGAN KUDRAT
DAN IRADAT-MU PADA MALAM YANG HENING DAN SAHDU INI KAMI BERKUMPUL
DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN BHAKTI KERINCI DALAM MELAKSANAKAN
ACARA RENUNGAN SUCI DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN KE
62 10 NOPEMBER 2007 , UNTUK MENDAPATKAN BAROKAH, PETUNJUK DAN
MAGFIRAH-MU YA ALLAH, KAMI BERMUNAJAT DAN BERDO’A KEHADIRAT-MU,
DENGAN PENUH KHUSYUK DAN PENGHARAPAN, KIRANYA YA ALLAH
TERIMALAH KEHADIRAN KAMI INI DENGAN SIFAT-MU YANG RAHMAN DAN
RAHIM DAN JADIKANLAH ACARA RENUNGAN SUCI INI SEBAGAI KEGIATAN
YANG ENGKAU BERKATI DAN ENGKAU RIDHOI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DALAM SUASANA HARU DAN SAHDU INI, KAMI TAFAKKUR MERENUNG DAN
MENGENANG PERJUANGAN PARA PAHLAWAN YANG TELAH GUGUR DALAM
MEMPERTAHANKAN TANAH AIR DAN BANGSA KAMI , SEMOGA KIRANYA YA
ALLAH ENGKAU TERIMA AMAL BHAKTI MEREKA DAN TEMPATKANLAH MEREKA
DITEMPAT YANG SEBAIK-BAIKNYA DISISI-MU.

ALLAHHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

SEGALA SESUATU BERLAKU ATAS KUDRAT DAN IRADAH-MU, KARENA ITU YA


ALLAH, BERIKANLAH KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN, JASMANI DAN ROHANI
KEPADA BANGSA KAMI, UNTUK SENANTIASA DAPAT MEMANTAPKAN
PERSATUAN DAN KESATUAN , STABILITAS NASIONAL, SERTA AGAR KAMI MAMPU
MENANGKAL SEGALA BENTUK ANCAMAN DAN TANTANGAN, DALAM MENGISI
KEMERDEKAAN DI TANAH AIR TERCINTA INI UNTUK MENUJU MASYARAKAT
YANG ADIL DAN MAKMUR, ADIL DALAM KEMAKMURAN DAN MAKMUR DALAM
KEADILAN YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945.

ALLAHHUMMA YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA PEMURAH DAN MAHA PENGASIH


, AMPUNILAH SEGALA DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA ORANG TUA
KAMI,DAN DOSA PARA PEMIMPIN KAMI, SERTA AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEJUANG DAN SYUHADA KAMI , ENGKAU MAHA
MENDENGAR, KABULKAN DO’A DAN PINTA KAMI.

DOA ACARA PEMBUKAAN MTQ

‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

‫اللهم اغفرلنا ذنوبنا ولباءنا ولمهاتنا ولجدينا ولجداتنا ولذاتذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والموءمنات يا ال يا‬
‫رب العالمينن‬

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

ENGKAU PEMILIK ARASY YANG AGUNG, YANG BERKUASA ATAS SEGALA


SESUATU, KEPADA-MU JUALAH KAMI BERTAWAKKAL, DAN KEPADA-MU KAMI
MOHON PERTOLONGAN, PADA MALAM HARI INI DENGAN PENUH RASA KHUSSU`
DAN TAWADDU` DI DALAM MASJID …, KAMI HADIR DALAM MENGIKUTI
RANGKAIAN ACARA PEMBUKAAN MTQ KE 14 … TIMUR YANG TELAH DIBUKA
LANGSUNG OLEH WAKIL BUPATI KERINCI (BAPAK H.HASANI HAMID), UNTUK ITU
YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH ACARA INI SEBAGAI ACARA
YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT TAUFIQ DAN
HIDAYAH-MU BUAT KAMI SEMUANYA.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.

DENGAN PELAKSANAAN MTQ INI, ADALAH SEBAGAI PERTANDA BETAPA


CINTANYA KAMI KEPADA KITAB SUCI-MU (YAKNI AL-QUR`AN),YANG MENJADI
PEDOMAN,PETUNJUK DALAM HIDUP DAN KEHIDUPAN KAMI DI DUNIA INI,
UNTUK ITU YA ALLAH BERIKANLAH KEPADA KAMI SEMUA, KEPADA GENERASI-
GENERASI KAMI KEMAMPUAN AGAR KAMI DAPAT MEMAHAMI,MENGHAYATI
SERTA MENGAMALKAN ISI DAN KANDUNGAN AL-QUR`AN TERSEBUT DALAM
KEHIDUPAN KAMI SEHARI-HARI DALAM MENUJU KEHIDUPAN YANG HASANAH DI
DUNIA DAN HASANAH DI AKHIRAT.

YA ALLAH YA GHAFFAR

TANAMKAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA, DAN


TANAMKAN RASA PERSATUAN DAN KESATUAN PERSAUDARAAN, RASA KASIH
SAYANG UKHUWWAH ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI AGAR TETAP TERJALIN UTUH,
SERTA SATUKAN TEKAD DAN KEMAMAUAN KAMI DALAM MELAKSANAKAN DAN
MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BANGSA KAMI KHUSUSNYA PEMBANGUNAN
DAERAH KAMI , YAKNI MASYARAKAT YANG AMAN, SEJAHTERA, MASYARAKAT
KERINCI YANG MADANI

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI
SERTA AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI,
TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI INI.

‫ اللهم اشرح با القران صدورنا ويسربه امورنا وعظم به اجورنا‬,‫اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا الي صراط المستقيم‬
.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫ اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬. ‫وحسن به اخلقنا‬
.‫والحمد ل رب العالمين‬

DO`A RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI KINERJA

PERANGKAT DAERAH KAB. KERINCI 2008

‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

YAA ALLOH YA RAHMAN YA RAHIM YA MUJIBASSA`ILIN.

ENGKAU PEMILIK ARASY YANG AGUNG, YANG BERKUASA ATAS SEGALA


SESUATU, KEPADA-MU JUALAH KAMI BERTAWAKKAL, DAN KEPADA-MU KAMI
MOHON PERTOLONGAN, PADA KESEMPATAN HARI INI KAMI TELAH HADIR
MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DAERAH KAB. KERINCI TAHUN 2008, UNTUK ITU YA ALLOH YA RAHMAN YA
KARIM KIRANYA ACARA INI MENDAPAT BAROKAH DAN REDHA-MU.

ALLOHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

DENGAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI YANG KAMI


LAKSANAKAN INI ADALAH SANGAT MEMPUNYAI ARTI DAN MAKNA BAGI KAMI,
TERUTAMA DALAM TERWUJUDNYA SEGALA TUGAS YANG DIAMANAHKAN
KEPADA KAMI SEBAGAI APARATUR NEGARA, SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI
MASYARAKAT, UNTUK ITU YA ALLOH KAMI INI ADALAH MAKHLUK YANG DHA`IF,
LEMAH YANG MENGHARAPKAN PETUNJUK DAN BIMBINGAN-MU KIRANYA YA
ALLAH ENGKAU BERI KEKUATAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN KEPADA KAMI,
SEHINGGA KAMI DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA,
SEHINGGA TERCIPTA MASYARAKAT KAMI YANG SEJAHTERA YAKNI
MASYARAKAT YANG MADANI.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA AGUNG

TANAMKAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA, RASA


PERSATUAN DAN KESATUAN PERSAUDARAAN, RASA KASIH SAYANG
UKHUWWAH ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI AGAR TETAP TERJALIN UTUH, YA
ALLOH TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

.‫والحمد ل رب العالمين‬

DOA ACARA HARI GERAKAN KOPERASI KE 61

TAHUN 2008

‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم ¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

KAMI AGUNGKAN SEGALA ASMA KEBESARAN-MU , KARENA ENGKAU ZAT YANG


MULIA, KAMI TADAHKAN TANGAN KEHADIRAT-MU, KARENA ENGKAULAH ZAT
YANG MAHA MENGABULKAN, SEGALA PERMOHONAN HAMBA-MU UNTUK ITU
DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA
RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA
SAAT INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM ACARA HARI GERAKAN KOPERASI KE
61 TAHUN 2008 , UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH
ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA YANG ENGKAU REDHAI,
YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU.
ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM ,

JADIKANLAH HARI GERAKAN KOPERASI KE 61 TAHUN 2008 YANG KAMI


LAKSANAKAN INI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA BAGI KAMI DALAM RANGKA
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN, KEMAKMURAN DAN PENINGKATAN
EKONOMI BAGI MASYARAKAT KAMI SERTA SINARILAH HATI SANUBARI KAMI
DENGAN NUR HIDAYAH-MU, LIMPAHKAN NIKMAT DAN KARUNIA-MU AGAR KAMI
DAPAT MENATA HARI ESOK YANG LEBIH BAIK DAN LEBIH INDAH DARIPADA
HARI INI.

ALLAHHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

SEGALA SESUATU BERLAKU ATAS KUDRAT DAN IRADAH-MU, KARENA ITU YA


ALLAH, BERIKANLAH KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN, JASMANI DAN ROHANI
KEPADA KAMI, UNTUK SENANTIASA DAPAT MEMANTAPKAN PERSATUAN DAN
KESATUAN , STABILITAS NASIONAL, SERTA AGAR KAMI MAMPU MENANGKAL
SEGALA BENTUK ANCAMAN DAN TANTANGAN, DALAM MENGISI
PEMBANGUNAN BANGSA , NEGARA DAN DAERAH KAMI YANG TERCINTA INI
UNTUK MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR, ADIL DALAM
KEMAKMURAN DAN MAKMUR DALAM KEADILAN YANG BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD 1945.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA BIJAKSANA.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA AGUNG

TANAMKAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA, RASA


PERSATUAN DAN KESATUAN PERSAUDARAAN, RASA KASIH SAYANG
UKHUWWAH ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI AGAR TETAP TERJALIN UTUH, YA
ALLOH TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA DAN


KESALAHAN KEDUA ORANG TUA KAMI SERTA AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI, TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI
INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

‫والحمد ل رب العالمين‬

DOA SAFARI DAN SILATURRAHIM RAMADHAN

PEMERINTAH KABUPATEEN KERINCI

‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم ¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM ,

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU PENUH RASA


KHUSUK DAN TAWADHU` KAMI TADAHKAN TANGAN UNTUK MEMOHON PINTA
KEHADIRAT-MU, KAMI HADIR DI DALAM MASJID………….DALAM RANGKAIAN
ACARA SAFARI/SILATURRAHIM RAMADHAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN MASYARAKAT/JAMAAH MASJID DESA………… YANG DIPIMPIN
LANGSUNG OLEH BAPAK BUPATI KERINCI, UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA
KARIM JADIKANLAH ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA
YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN
HIDAYAH-MU.
ALLAHHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.

PADA SAAT INI KAMI HAMBA-MU SEDANG MELAKSANAKAN IBADAH PUASA


RAMADHAN TAHUN 1429 H, KIRANYA YA ALLAH IBADAH PUASA DAN AMALAN-
AMALAN RAMADHAN YANG KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI IBADAH YANG
ENGKAU TERIMA, SERTA JADIKAN KAMI HAMBA YANG SELALU DEKAT DENGAN-
MU.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA AGUNG

TANAMKAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA, RASA


PERSATUAN DAN KESATUAN PERSAUDARAAN, RASA SIH SAYANG UKHUWWAH
ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI AGAR TETAP TERJALIN UTUH, SERTA SATUKAN
TEKAD DAN KEMAMAUAN KAMI, AGAR DAPAT MENATA KEHIDUPAN KAMI YANG
LEBIH BAIK DAN LEBIH MAJU SERTA KESUKSESAN KAMI MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN DI DAERAH KAMI SAKTI ALAM KERINCI MENUJU MASYARAKAT
YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI YAKNI MASYARAKAT KERINCI YANG MADANI.

YA ALLAH YA ILAHIL `ALAMIN.

TUNJUKILAH KAMI KE JALAN YANG UTAMA, BIMBINGLAH KAMI DALAM SEGALA


LANGKAH DAN USAHA, AGAR KAMI DAPAT BERPERAN SERTA DALAM
PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA, JADIKAN BANGSA KAMI HIDUP SEJAJAR
DENGAN BANGSA-BANGSA LAIN DI DUNIA.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA DAN


KESALAHAN KEDUA ORANG TUA KAMI SERTA AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI, TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI
INI.

YA ALLAH YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI,DOSA DAN KESALAHAN KEDUA


ORANG TUA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN PEMIMPIN KAMI , TERIMALAH
DO`A DAN PINTA KAMI INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

‫والحمد ل رب العالمين‬

DOA ACARA ASESOR AKREDITASI

‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم ¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

KAMI AGUNGKAN SEGALA ASMA KEBESARAN-MU , KARENA ENGKAU ZAT YANG


MULIA, KAMI TADAHKAN TANGAN KEHADIRAT-MU, KARENA ENGKAULAH ZAT
YANG MAHA MENGABULKAN, SEGALA PERMOHONAN HAMBA-MU UNTUK ITU
DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA
RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA
SAAT INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM ACARA……………………….., UNTUK ITU
YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH ACARA YANG KAMI
LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA
BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU.

ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM


JADIKANLAH ACARA ……………..……..INI , SEBAGAI MAJLIS ILMU YANG
BERMANFAAT, YANG MEMBUAHKAN HASIL TERUTAMA DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG PROFESSIONAL,
SEHINGGA AKAN MEMBAWA DAMPAK YANG SANGAT BERMANFAAT BAGI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BANGSA DAN TANAH AIR KAMI.

YA ALLAH YANG MAHA AZIZ.

BAHWA SESUNGGUHNYA KAMI INI ADALAH MAKHLUK YANG LEMAH DAN TAK
BERDAYA, AKAN TETAPI DIHADAPAN KAMI TERBENTANG TUGAS YANG AMAT
BERAT TETAPI SUNGGUH MULYA, YAKNI MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANAGSA
SERTA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA, MAKA MELALUI SIFAT-MU
YANG MAHA AZIZ, KAMI MEMOHON BERILAH KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN
KAMI SERTA KARUNIAAILAH KAMI DENGAN TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU, AGAR
KAMI DAPAT MELAKSANAKAN SERTA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN BAGI
GENERASI PENERUS KAMI, SEHINGGA TERWUJUD CITA-CITA DAN HARAPAN
KAMI YAKNI MANUSIA INDONESIA YANG BERKUALITAS,BERAKHLAK MULIA
SERTA BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA-MU.

YA ALLAH YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI,DOSA DAN KESALAHAN KEDUA


ORANG TUA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN PEMIMPIN KAMI , TERIMALAH
DO`A DAN PINTA KAMI INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

‫والحمد ل رب العالمين‬

DO`A PADA ACARA TAPTU HUT KE 63 KEMERDEKAAN RI

TAHUN 2008

‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم ¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصلة والسلم علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLOHUMMA YA ALLAH TUHAN KAMI.

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU PADA SAAT INI


KAMI HADIR MELAKSANAKAN ACARA TAP-TU DALAM RANGKA HUT KE 63
KEMERDEKAAN RI TAHUN 2008 DI LAPANGAN MA. KODIM 0417 KERINCI,
SUNGAI PENUH , UNTUK MENDAPATKAN BAROKAH, PETUNJUK DAN MAGFIRAH-
MU YA ALLAH, KAMI BERMUNAJAT DAN BERDO’A KEHADIRAT-MU, DENGAN
PENUH KHUSYUK DAN PENGHARAPAN, KIRANYA YA ALLAH TERIMALAH
KEHADIRAN KAMI INI DENGAN SIFAT-MU YANG RAHMAN DAN RAHIM DAN
JADIKANLAH UPACARA INI SEBAGAI KEGIATAN YANG ENGKAU BERKATI DAN
ENGKAU RIDHOI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI

DENGAN RAHMAN DAN RAHIM-MU, ENGKAU TELAH MENGANUGERAHKAN


KEMERDEKAAN KEPADA BANGSA KAMI, ENGKAU BUKA DAN LEPASKAN
BELENGGU PENJAJAHAN ATAS BANGSA KAMI. KINI KAMI TELAH MERDEKA,
UNTUK ITU LIMPAHKANLAH KEPADA KAMI SEMANGAT DAN TEKAD, BERSATU
DALAM BARISAN DENGAN MEMBAWA OBOR-OBOR PERJUANGAN SEBAGAI
BAKTI DAN SEMANGAT KAMI UNTUK MENGISI DAN MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN INI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI YANG MAHA BIJAKSANA


BERIKANLAH KEPADA BANGSA KAMI BANGSA INDONESIA, KEKUATAN LAHIR
DAN BATIN, KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI, SERTA BERIKANLAH PETUNJUK
DAN HIDAYAH-MU, AGAR KAMI DAPAT MENERUSKAN PERJUANGAN CITA-CITA
PARA LELUHUR BANGSA KAMI, SERTA HINDARILAH KAMI DARI PERSELISIHAN
DAN PERPECAHAN DISINTEGRASI BANGSA, KARENA KAMI SANGAT MENYADARI
BAHWA UNTUK MEMENUHI CITA-CITA LELUHUR BANGSA KAMI, MASIH PANJANG
JALAN YANG AKAN DITEMPUH, MASIH BANYAK RINTANGAN YANG AKAN
DILALUI. OLEH KARENA ITU YA ALLAH BERIKANLAH KEPADA KAMI
KESABARAN, KETABAHAN DAN KEULETAN SERTA SEMANGAT YANG TAK KENAL
MENYERAH UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BANGSA KAMI,
KHUSUSNYA DI DAERAH SAKTI ALAM KERINCI MENUJU MASYARAKAT YANG
MADANI YANG BALDATUN THAYYIBATUN WARABBUN GHAFUR.

YA ALLAH YA TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN

AMPUNAN DAN MAGHFIRAH-MU ADALAH IMPIAN DAN HARAPAN KAMI. OLEH


KARENA ITU AMPUNILAH DOSA-DOSA KAMI, DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI,
DOSA PARA PAHLAWAN DAN SYUHADA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN
PARA PEMIMPIN KAMI , TERIMALAH AMAL IBADAH MEREKA, DAN AMAL IBADAH
KAMI, KABULKANLAH DO’A DAN PERMOHONAN KAMI YA ALLAH YA
MUJIBASSAILIIN, AMIN YA RABBAL ALAMIN.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬

‫والحمد ل رب العالمين‬

DOA ACARA KENDURI SEKO/ADAT

‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

YAA ALLOH YA RAHMAN YA RAHIM YA MUJIBASSA`ILIN.

ENGKAU PEMILIK ARASY YANG AGUNG, YANG BERKUASA ATAS SEGALA


SESUATU, KEPADA-MU JUALAH KAMI BERTAWAKKAL, DAN KEPADA-MU KAMI
MOHON PERTOLONGAN, PADA SORE HARI INI DENGAN PENUH RASA KHUSSU`
DAN TAWADDU` KAMI HADIR DALAM MENGIKUTI RANGKAIAN ACARA KENDURI
ADAT/SKO DAN PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN ADAT……………, UNTUK ITU
YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH ACARA INI SEBAGAI ACARA
YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT TAUFIQ DAN
HIDAYAH-MU BUAT KAMI SEMUANYA.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA BIJAKSANA.

DESA…………….KHUSUSNYA ,KAB. KERINCI UMUMNYA ADALAH NEEGERI DAN


DAERAH YANG SANGAT MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI ADAT, UNTUK ITU
MELALUI ACARA INI KAMAI MOHON KEPADA ENGKAU YA ALLAH BAHWA PARA
PEMANGKU ADAT YANG DILANTIK PADA SAAT INI/KENDURI SKO/ADAT INI
ENGKAU LIMPAHKAN KESEHAATAN ,KEKUATAN DAN KESEMPATAN BAIK LAHIR
MUPUN BATHIN UNTUK DAPAT MEMBEMBING ANAK BUAH ,ANAK KEMENAKAN
DI DESA………….., SEHINGGA MASYARAKAT KAMI TETAP MELESTARIKAN NILAI-
NILAI ADAT, SEHINGGA DAPAT KAMI JADIKAN SEBAGAI PENANGKAL DAN FILTER
DALAM MENGHADAAPI BERBAGAI TANTANGAN-TANTANGAN YANG AKAN
MERUSAK SENDI-SENDI ADAT YANG TELAH KAMI PAKAI SELAMA INI.

YA ALLAH

KAMI MENYADARI DENGAN SEPENUH HATI, BAHWA DESA…………..MENURUT


ADAT LAMO PUSAKO USANG , BAHWA NENEK MOYANG KAMI TELAH
MEWARISKAN ADAT, YANG DIKENAL DENGAN NEGERI BAPAGA ADAT, TEPIAN
BAPAGA BASO, ADAT BERSENDI SYARA` SYARA` BERSENDI KITABULLAH, SYARA`
MANGATO ADAT MEMAKAI, UNTUK ITU YA ALLAH KUATKAN PERSATUAN DAN
KESATUAN KAMI SEHINGGA KAMI DALAT MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI
ADAT DIMAKSUD, SEHINGGA KAMI ……………KEMUDIK SERENRAK SATANG
KEHILIR SERENTAK DAYUNG, SAHALUNSUHAK SALETUH BEDE, SEIYA SEKATA
DALAM MEMBANGUN NEGERI INI…………DALAM MENUJU MASYARAKAT YANG
MAMUR, SEJAHTERA BALDATUNTHYYIBATUN WARABBUN GHAFUR.

YA ALLAH YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI,DOSA DAN KESALAHAN KEDUA


ORANG TUA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN PEMIMPIN KAMI , TERIMALAH
DO`A DAN PINTA KAMI INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

‫والحمد ل رب العالمين‬

DOA ACARA PEMBUKAAN RAPIMDA MUHAMMADIYAH

‫ اللهم يامن اليه‬,‫ اللهم صل وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين‬,‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم ¸بسم ال الرحمن الرحيم‬
. ‫المشتكي فاءليه ندعو يا من يعلم السر واخفي‬

ALLOHUMMA YA ALLOH YA TUHAN KAMI

DENGAN NIKMAT-MU JUALAH KAMI HADIR UNTUK DUDUK BERTAFAKKUR DI


DALAM HOTEL MAHKOTA SUNGAI PENUH KERINCI INI, DALAM RANGKAIAN
ACARA PEMBUKAAN RAPIMDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN KERINCI, DENGAN
HARAPAN YA ALLAH KIRANYA PERTEMUAN YANG KAMI LAKSANAKAN INI
MENDAPAT BAROKAH DAN REDHO-MU, DAN SEMOGA KEGIATAN INI JUGA
SEBAGAI AJANG KAMI MENINGKATKAN KARYA, KERJASERTA UKHUWWAH
ISLAMIYAH DALAM MEMBUKA WAWASAN DAN CAKRAWALA KAMI KEDEPAN
UNTUK MEMAJUKAN DAN SYIARNYA AGAMA KAMI AGAMA ISLAM YANG SUCI
INI, KHUSUSNYA DI DAERAH SAKTI ALAM KERINCI DAN UMUMNYA DIPERSADA
BUMI-MU INI YA ALLAH.

YA ALLAH YA KARIM YA TAWWAF

TAK JEMU KAMI MENGADUDAN MENGADUH PINTA, TAK ENGGAN KAMI


TADAHKAN TANGAN MEMOHON DO`A RAHMAT DAN AMPUNAN-MU YANG
SENANTIASA SELALU KAMI DAMBAKAN DAN HARAPKAN DARIPADA-MU YA
ALLAH, UNTUK ITU YA ALLOH TUNJUKI KAMI KE JALAN YANG ENGKAU REDHOI,
BIMBINGLAH KAMI UNTUK BERAMAL YANG PENUH MAKNA, SINARI
KAMIDENGAN ILMU DAN AKHLAKULKARIMAH, SERTA LINDUNGILAH KAMI DARI
FITNAH DAN BALA YANG TIADA TERSANGKA, YA ALLOH JADIKAN PULA
RAPIMDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN KERINCI YANG KAMI LAKSANAKAN
INI, SEHINGGA MEMBUAHKAN HASIL DAN KESEPAKATAN YANG BERMUTU DAN
BERHASIL GUNA, DEMI UNTUK MELAKSANAKAN DAKWAH ISLAMIYAH DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN DAERAH KAMI TERCINTA INI,
AGAR TERCIPTA MASYARAKAT YANG ADIL DALAM KEMAKMURAN DAN
MAKMUR DALAM KEADILAN.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA DAN


KESALAHAN KEDUA ORANG TUA KAMI SERTA AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI, TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI
INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

‫والحمد ل رب العالمين‬
DOA PADA ACARA HARI KARTINI

‫نعوذ باال من الشيطان الرجيم‬

‫¸بسم ال الرحمن الرحيم‬

.‫والصل ة والسل م علي اشرف النبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬

ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI,

KAMI AGUNGKAN SEGALA ASMA KEBESARAN-MU , KARENA ENGKAU ZAT YANG


MULIA, KAMI TADAHKAN TANGAN KEHADIRAT-MU, KARENA ENGKAULAH ZAT
YANG MAHA MENGABULKAN, SEGALA PERMOHONAN HAMBA-MU UNTUK ITU
DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA
RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA
SAAT INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM ACARA KARTINI KE…………DI
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2009 , UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM
JADIKANLAH ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA YANG
ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-
MU.

YA ALLOH TUHAN YANG MAHA BIJAKSANA

JADIKAN ACARA HARI KARTINI YANG KAMI LAKSANAKAN INI, SEBAGAI


MOMENTUM BAGI KAMI UNTUK DAPAT MENYATUKAN VISI DAN PERSEPSI KAMI,
TERUTAMA BAGI KAUM WANITA DALAM BERPERAN SERTA UNTUK
MELAKSANAKAN SEGALA PEMBANGUNAN BANGSA, NEGARA DAN DAERAH
KAMI, SEHINGGA TERWUJUD MASYARAKAT YANG SEJAHTERA AMAN DAN
DAMAI.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA AGUNG

TANAMKAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA, RASA


PERSATUAN DAN KESATUAN PERSAUDARAAN, RASA KASIH SAYANG
UKHUWWAH ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI AGAR TETAP TERJALIN UTUH, YA
ALLOH TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.

AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA DAN


KESALAHAN KEDUA ORANG TUA KAMI SERTA AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI, TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI
INI.

.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

‫والحمد ل رب العالمين‬

Anda mungkin juga menyukai