Anda di halaman 1dari 29

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN KELAS


TARIKH/HARI MASA
TEMA INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK KEMAHIRAN PROSES SAINS
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
STANDARD 1.1.1 Memerhati
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI 1. Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena yang berlaku.
2. Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang
berlaku.
KRITERIA KEJAYAAN 1. Dapat memperihalkan deria yang terlibat dalam membuat sebarang
pemerhatian
AKTIVITI PENGAJARAN & Rotating review.(PAK 21)
PEMUDAH CARA (PdPC)  Murid dibenarkan membuat kajian luar.
 Mengkaji fenomena yang berlaku di kawasan sekeliling mereka
menggunakan deria.
 Pasukan bincang topik semasa kajian
 Buat carta/ pengurusan lain untuk sampaikan pendapat mereka atau beri
pendapat tentang hasil perbingcangan kumpulan mereka.
 Pengurusan grafik tentang pemerhatian mereka dengan menggunakan deria.
Gallery tour.(PAK 21)
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK KEMAHIRAN PROSES SAINS
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
STANDARD 1.1.1 Memerhati
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI 1. Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena yang berlaku.
2. Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang
berlaku.
3. Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantu
pemerhatian.
KRITERIA KEJAYAAN 1. Dapat memperihalkan deria yang terlibat dalam memerhati fenomena atau
perubahan yang berlaku di sekeliling
AKTIVITI PENGAJARAN & Think- Pair-Share (PAK 21)
PEMUDAH CARA (PdPC)  Guru kemukakan masalah kepada ahli pasukan setiap ahli diberikan
masa untuk berfikir tentang 1. apakah yang akan terjadi jika kita tidak
menggunakan deria dengan baik.
 Setiap ahli diberikan masa untuk berfikir, kemudian membincangkan
dengan ahli pasukannya.
Paraphrase passport (PAK 21)
 Pelajar hanya boleh memberikan sumbangan idea setelah ia boleh
mengulang jawapan kawan sebelumnya
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK KEMAHIRAN PROSES SAINS
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
STANDARD 1.1.1 Memerhati
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI 1. Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena yang berlaku.
2. Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang
berlaku.
3. Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantu
pemerhatian.
KRITERIA KEJAYAAN 1. Dapat memperihalkan deria yang terlibat dalam memerhati fenomena atau
perubahan yang berlaku di sekeliling
AKTIVITI PENGAJARAN & Think- Pair-Share (PAK 21)
PEMUDAH CARA (PdPC)  Guru kemukakan masalah kepada ahli pasukan setiap ahli diberikan
masa untuk berfikir tentang 1. apakah yang akan terjadi jika kita tidak
menggunakan deria dengan baik.
 Setiap ahli diberikan masa untuk berfikir, kemudian membincangkan
dengan ahli pasukannya
Paraphrase passport (PAK 21)
 Pelajar hanya boleh memberikan sumbangan idea setelah ia boleh
mengulang jawapan kawan sebelumnya
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK KEMAHIRAN PROSES SAINS
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
STANDARD 1.1.2 Berkomunikasi
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI 1. Menyatakan maklumat yang diperoleh.
2. Merekod maklumat atau idea dalam sebarang bentuk.
KRITERIA KEJAYAAN 1. Dapat mengaplikasi kemahiran berkomunikasi dengan baik
AKTIVITI PENGAJARAN & Talking Chips (PAK 21)
PEMUDAH CARA (PdPC)  Setiap ahli dalam pasukan meletakkan cip di tengah-tengah apabila
ingin bercakap dan memberikan pendapat..
 Mereka tidak boleh mengulangi giliran bercakap sehingga setiap orang
diberi peluang. tajuk teks, kelebihan yang ada pada manusia.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK KEMAHIRAN PROSES SAINS
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
STANDARD 1.1.2 Berkomunikasi
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI 1. Merekodkan maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai.
2. Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menggunakan maklumat atau idea dengan baik dan berkesan
AKTIVITI PENGAJARAN & Spin- N- Think (PAK 21)
PEMUDAH CARA (PdPC)  Sekeping kadbod yang ada anak panah digunakan untuk
menentukan giliran sesiapa yang menyoal, menjawab,
membetulkan dan memuji.
 Guru memperkenalkan tajuk yang terdapat di dalam buku teks.
Paraphrase passport (PAK 21)
1. Pelajar hanya boleh memberikan sumbangan idea setelah ia boleh
mengulang jawapan kawan sebelumnya
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK KEMAHIRAN PROSES SAINS
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
STANDARD 1.1.2 Berkomunikasi
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI 1. Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara
sistematik, kreatif dan inovatif serta boleh memberi maklum balas.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat merekodkan maklumat atau idea dengan baik dan berkesan
AKTIVITI PENGAJARAN & Two- box induction
PEMUDAH CARA (PdPC) 2. Diwujudkan dua kategori iaitu contoh dan bukan contoh- fasilitator
memberi rangsangan. ahli berbincang secara round table untuk
mewujudkan hipotesis- berbincang untuk mendapatkan keputusan.
Paraphrase passport (PAK 21)
3. Pelajar hanya boleh memberikan sumbangan idea setelah ia boleh
mengulang jawapan kawan sebelumnya
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK KEMAHIRAN PROSES SAINS
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Kemahiran Manipulatif
STANDARD 1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains
PEMBELAJARAN dengan betul.
1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
STANDARD PRESTASI 1. Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan specimen yang
diperlukan bagi suatu aktiviti.
2. Memerihalkan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen
yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang betul.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat memerihalkan alatan dan bahan sains dengan betul mengikut
keperluan penggunaanya.
AKTIVITI PENGAJARAN & Rotating review.(pak 21)
PEMUDAH CARA (PdPC) 4. Pasukan berbincang dengan topik yang disediakan oleh guru.
membina carta grafik- kemudian kekumpulan lain untuk sampaikan
pendapat mereka atau beri pendapat tentang hasil perbincangan
kumpulan itu. dan kumpulan seterusnya.
Gallery tour.
5. Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan
seterusnya kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK KEMAHIRAN PROSES SAINS
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Kemahiran Manipulatif
STANDARD 1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul.
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI 1. Mengguna, mengendali,melakar, membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu
aktiviti dengan kaedah yang betul.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat melakar specimen dengan betul
AKTIVITI PENGAJARAN & Think-pair-share
PEMUDAH CARA (PdPC) 6. Guru kemukakan masalah kepada ahli pasukan- setiap ahli
diberikan masa untuk berfikir dan membuat lakaran –semua ahli
pasukan diminta berkongsi jawapan .
Gallery tour.
7. Hasil ahli dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
ahli lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK KEMAHIRAN PROSES SAINS
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Kemahiran Manipulatif
STANDARD 1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
PEMBELAJARAN 1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
STANDARD PRESTASI 1. Mengguna, mengendali, melakar,membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu
aktiviti dengan kaedah yang betul, bersistematik dan berhemah.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat mengikuti arahan guru dengan baik
AKTIVITI PENGAJARAN & Think-pair-share
PEMUDAH CARA (PdPC)  Guru kemukakan masalah kepada ahli pasukan-guru meminta murid
membuat eksperimen ringkas,.
Gallery tour.
 Hasil ahli dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya ahli
lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK PERATURAN BILIK SAINS
KPS
STANDARD KANDUNGAN Berkomunikasi
STANDARD 2.1 Peraturan Bilik Sains
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI 1. Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.
2. Menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik sains.
3. Mengaplikasi salah satu peraturan bilik sains.
KRITERIA KEJAYAAN 1. Dapat mengikuti arahan peraturan bilik sains
AKTIVITI PENGAJARAN & Find the fid/guess the fib(pak21)
PEMUDAH CARA (PdPC)  Seorang ahli dalam pasukan memberi tiga penerangan tentang
sesuatu yang sebenarnya hanya dua yang betul atau yang benar
satu lagi adalah salah.- ahli lain diminta mencari yang salah
berdasarkan tajuk aktiviti pada hari ini.
Team stand – N- share
 Ahli pasukan berdiri- guru/rakan lain memberi soalan dan berkongsi
jawapan, pendapat dengan rakan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP
KPS
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Benda hidup dan benda bukan hidup
STANDARD 1.1.1 Membanding dan membezakan benda hidup dan benda bukan hidup
PEMBELAJARAN berdasarkan ciri-ciri berikut:
(i) bernafas;
(ii) memerlukan air dan makanan;
(iii) bergerak;
(iv) membesar; dan membiak.
STANDARD PRESTASI 1. Menyatakan contoh benda hidup dan benda bukan hidup.
2. Membanding beza benda hidup dan benda bukan hidup.
3. Memerihalkan keperluan asas benda hidup bagi manusia,haiwan dan
tumbuhan.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat membanding dan membezakan benda hidup dan benda bukan hidup
berdasarkan ciri-ciri khas mereka
AKTIVITI PENGAJARAN & Rotating review(pak 21)
PEMUDAH CARA (PdPC)  Setiap pasukan membincangkan sesuatu topik, kemudian mencatatkannya di
kertas sebak dan memaparkan ditempat pasukan masing-masing. setiap
pasukan akan bergerak dari satu pasukan ke pasukan untuk membuat penilaian
hasil kerja setiap pasukan. setiap ahli pasukan boleh membuat komen.
Gallery tour.
1.Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP
KPS
STANDARD KANDUNGAN 3.2 Keperluan asas benda hidup

STANDARD 1.2.1 Menyatakan keperluan asas benda hidup iaitu makanan, air dan
PEMBELAJARAN udara.
1.2.2 Memerihalkan manusia,haiwan dan tumbuhan memerlukan
makanan, air dan udara dalam cara yang berlainan.
STANDARD PRESTASI 1. Menaakul mengapa makanan,air, udara dan tempat perlindungan
adalah penting kepada manusia dan haiwan.
KRITERIA KEJAYAAN 1. Dapat menyatakan keperluan asas benda hidup
AKTIVITI PENGAJARAN & Roam the room
PEMUDAH CARA (PdPC)  Dengan isyarat guru, murid secara individu bergerak untuk melihat
hasil perbincangan atau hasil kerja rakan-rakan. apabila guru
memberikan isyarat kedua, semua balik ketempat asal dan kongsi
dalam pasukan apa yang dipelajari.
Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP
KPS
STANDARD KANDUNGAN 3.2 Keperluan asas benda hidup
STANDARD 1.2.3 Memerihalkan manusia dan haiwan, juga memerlukan tempat
PEMBELAJARAN perlindungan.
1.2.4 Menaakul kepentingan makanan, air, udara dan tempat
perlindungan kepada manusia dan haiwan.
1.2.5 Menjelaskan pemerhatian tentang ciri dan keperluan asas benda
hidup melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
STANDARD PRESTASI 1. Dapat menaakul mengapa makanan,air, udara dan tempat
perlindungan adalah penting kepada manusia dan haiwan.
KRITERIA KEJAYAAN 1. Menyatakan kepentingan keperluaan asas kepada manusia.
AKTIVITI PENGAJARAN & Team word-web
PEMUDAH CARA (PdPC)  Pelajar tulis topik-kepentingan keperluan asas kepada hidupan- di
tengah-tengah kertas mahjong. setiap ahli pasukan menulis ideadalam
peta minda mengikut warna pen yg berbeza mengikut sumbangan idea
setiap dari mereka.
Gallery walk
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
& PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 4. MANUSIA
KPS
STANDARD 4.1 Deria manusia
KANDUNGAN
STANDARD 4.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria
PEMBELAJARAN yang berkenaan.
4.1.2 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dikenalpasti.
4.1.3 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan.
STANDARD PRESTASI 1. Menyatakan bahagian tubuh manusia.
2. Menghubungkait bahagian tubuh manusia dengan deria yang berkenaan.
3. Memerihalkan ciri objek menggunakan pelbagai deria
KRITERIA KEJAYAAN 1. Dapat mengetahui deria fungsi deria manusia dengan baik
AKTIVITI Fan – N – Pick
PENGAJARAN &  Setiap ahli ada peranan dan setiap peranan dimainkan secara bergilir-gilir.
PEMUDAH CARA  Pelajar 1- susun kad seperti kipas
(PdPC)  Pelajar 2- pilih kad dan baca soalan
 Pelajar 3- jawab soalan
 Pelajar 4- beri respond dan pujian kepada jawapan yang diberi.
Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 4. MANUSIA
KPS
STANDARD 4.1 Deria manusia
KANDUNGAN
STANDARD 4.1.4 Menjelas dengan contoh, penggunaan deria lain sebagai ganti sekiranya satu
PEMBELAJARAN deria tidak dapat berfungsi.
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang deria manusia melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
STANDARD PRESTASI 1. Mengenalpasti objek yang diberikan sekiranya salah satu deria tidak dapat
berfungsi
2. Berkomunikasi tentang alat yang boleh membantu organ deria yang tidak boleh
berfungsi dengan baik
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menjelaskan contoh penggunaan deria lain jika salah satu deria tidak berfungsi
dengan baik
AKTIVITI Spin- N- Think (PAK 21)
PENGAJARAN &  Sekeping kadbod yang ada anak panah digunakan untuk menentukan giliran
PEMUDAH CARA sesiapa yang menyoal, menjawab, membetulkan dan memuji.
(PdPC)  Guru memperkenalkan tajuk yang terdapat di dalam buku teks.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 5. HAIWAN
KPS
STANDARD 5.1 Bahagian tubuh haiwan.
KANDUNGAN
STANDARD 5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh haiwan seperti paruh, sisik, sirip,
PEMBELAJARAN berbulu halus, berbulu pelepah, tanduk, sumbu, sesungut, kulit keras,
cangkerang, sayap, kepak, kepala, badan, ekor dan kaki selaput renang.
STANDARD PRESTASI 1. Menghubungkaitkan kepentingan bahagian tubuh haiwan kepada haiwan
berkenaan.
2. Memahami bahagian tubuh haiwan
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan bahagian tubuh haiwan dengan baik.
AKTIVITI mix-N match
PENGAJARAN &  Pelajar bergaul dan bergerak mencari bahan/perkara yang boleh
PEMUDAH CARA dipadankan dengan bahan yang ada pada dirinya.gambar bahagian tubuh
(PdPC) haiwan yang telah dipisahkan.
Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 6. TUMBUHAN
KPS
STANDARD 6.1 Bahagian tumbuhan
KANDUNGAN
STANDARD 6.1.1 Membanding dan membezakan bahagian pada tumbuhan iaitu:
PEMBELAJARAN 1. daun: jenis urat daun;
2. bunga: berbunga, tidak berbunga;
3. batang: berkayu, tidak berkayu; dan
4. akar: akar
6.1.2 Menghubungkaitkan bahagian tumbuhan iaitu daun, bunga,batang dan akar
serta kepentingannya kepada tumbuhan.
STANDARD PRESTASI 1. Memahami kepentingan tumbuhan.
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan bahagian tumbuhan dengan betul.
AKTIVITI Showdown
PENGAJARAN &  Setiap ahli pasukan menulis satu jawapan/ penyelesaian kepada masalah.
PEMUDAH CARA pada masa yang ditetapkan semua menunjukkan jawapan secara
(PdPC) serentak. setiap ahli mengukuhkan jawapan rakan.
Gallery walk.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 7. MAGNET
KPS
STANDARD 7.1 Magnet
KANDUNGAN
STANDARD 7.1.1 Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan.
PEMBELAJARAN 7.1.2 Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar, silinder, ladam, bentuk
U, butang dan cincin.
STANDARD PRESTASI 1. Mengenal pasti terdapat pelbagai jenis magnet
2. Memberi contoh objek atau alat yang menggunakan magnet.
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan kegunaan magnet dan jenis magnet.
AKTIVITI Timed pair share
PENGAJARAN &  Secara pasangan, pelajar 1 berkongsi pengalaman satu penyelesaian dalam
PEMUDAH CARA masa yang ditetapkan dengan pelajar 2.. kemudian tukar peranan
(PdPC) Stir –the – class
 Pasukan duduk dalam bulatan – membincangkan jawapan untuk
menyelesaikan masalah- apabila sudah dapat penyelesaian, berdiri bahu ke
bahu untuk menunjukkan persetujuan- bila loceng dibunyi,ahli yang
nombornya di panggil bergerak ke pasukan baru untuk soalan yang
berikutnya.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 7. MAGNET
KPS
STANDARD 7.1 Magnet
KANDUNGAN
STANDARD 7.1.3 Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan
PEMBELAJARAN aktiviti.
7.1.4 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan antara kutub-
kutub magnet dengan menjalankan penyiasatan.
STANDARD PRESTASI 1. Memahami daya tarikan dan tolakan antara kutub-kutub magnet.
KRITERIA KEJAYAAN 1. Mengetahui tindakan magnet keatas objek nenarik objek atau menolak.
AKTIVITI Think-pair-share
PENGAJARAN &  Guru kemukakan masalah kepada ahli pasukan-guru meminta murid
PEMUDAH CARA membuat eksperimen ringkas,.
(PdPC) Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 7. MAGNET
KPS
STANDARD 7.1 Magnet
KANDUNGAN
STANDARD 7.1.5 Menentukan kekuatan magnet ke atas objek dengan
PEMBELAJARAN menjalankan penyiasatan.
7.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang magnet melalui lakaran,TMK,
penulisan atau lisan.
STANDARD PRESTASI 1. Memahami daya tarikan dan tolakan antara kutub-kutub magnet.
KRITERIA KEJAYAAN 1. Menyatakan kekuatan magnet keatas objek yang berlainan
AKTIVITI Think-pair-share
PENGAJARAN &  Guru kemukakan masalah kepada ahli pasukan-guru meminta murid
PEMUDAH CARA membuat eksperimen ringkas,.
(PdPC) Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 8. PENYERAPAN
KPS
STANDARD 8.1 Keupayaan bahan menyerap air
KANDUNGAN
STANDARD 8.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh
PEMBELAJARAN menyerap air dengan menjalankan penyiasatan.
8.1.2 Mengelas objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air.
STANDARD PRESTASI 1. Memahami objek yang boleh menyerap dan tidak boleh menyerap air.
2. Menyenaraikan kepentingan kebolehan bahan yang boleh menyerap air
dan tidak menyerap air dalam kehidupan.
KRITERIA KEJAYAAN Menyatakan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air dan dapat
membuat pengelasan.
AKTIVITI Think-pair-share
PENGAJARAN &  Guru kemukakan masalah kepada ahli pasukan-guru meminta murid
PEMUDAH CARA membuat eksperimen ringkas,.
(PdPC) Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 8. PENYERAPAN
KPS
STANDARD 8.1 Keupayaan bahan menyerap air
KANDUNGAN
STANDARD 8.1.5 Mereka cipta objek berdasarkan kebolehan menyerap air.
PEMBELAJARAN 8.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang keupayaan bahan menyerap air
melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
STANDARD PRESTASI 1. Mengaplikasikan pengetahuan tentang keupayaan objek menyerap
KRITERIA KEJAYAAN Dapat mengaplikasikan penggunaan bahan berdasarkan kebolehan menyerap air.
AKTIVITI Team project
PENGAJARAN &  Setiap ahli pasukan bekerjasama memberikan sumbangan menamakan
PEMUDAH CARA pasukan,membentuk projek yang diminta
(PdPC) Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 8. PENYERAPAN
KPS
STANDARD 8.1 Keupayaan bahan menyerap air
KANDUNGAN
STANDARD 8.1.3 Memerihalkan keupayaan objek menyerap air berdasarkan jenis bahan
PEMBELAJARAN dengan menjalankan penyiasatan.
8.1.4 Menyatakan kepentingan objek yang boleh menyerap air dan tidak
boleh menyerap air dalam kehidupan.
STANDARD PRESTASI 1. Mengelas objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air.
2. Memahami kepentingan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap
air.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan keupayaan objek menyerap air berdasarkan jenis bahan yang berlainan.
AKTIVITI Team word-web
PENGAJARAN &  Pelajar tulis topik-keupayaan objek menyerap air- di tengah-tengah kertas
PEMUDAH CARA mahjong. setiap ahli pasukan menulis idea dalam peta minda mengikut warna
(PdPC) pen yg berbeza mengikut sumbangan idea setiap dari mereka berdasarkan
ujikaji ini.
Paraphrase passport (PAK 21)
 Pelajar hanya boleh memberikan sumbangan idea setelah ia boleh
mengulang jawapan kawan sebelumnya
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA BUMI DAN ANGKASA
TOPIK 9. BUMI
KPS
STANDARD 9.1 Bentuk muka Bumi
KANDUNGAN
STANDARD 9.1.1 Menyatakan bentuk muka Bumi seperti gunung, pantai, bukit, lembah,
PEMBELAJARAN sungai, kolam, tasik dan laut.
STANDARD PRESTASI 1. Memahami bentuk muka bumi yang terdiri daripada pelbagai bentuk yang
berbeza
KRITERIA KEJAYAAN Dapat mengenalpasti bentuk muka bumi
AKTIVITI Rotating review(pak 21)
PENGAJARAN &  Setiap pasukan membincangkan sesuatu topik, kemudian mencatatkannya di kertas
PEMUDAH CARA sebak dan memaparkan ditempat pasukan masing-masing. setiap pasukan akan
(PdPC) bergerak dari satu pasukan ke pasukan untuk membuat penilaian hasil kerja setiap
pasukan. setiap ahli pasukan boleh membuat komen.
Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA BUMI DAN ANGKASA
TOPIK 9. BUMI
KPS
STANDARD 9.2 Tanah
KANDUNGAN
STANDARD 9.2.1 Menyatakan jenis tanah seperti tanah kebun, tanah liat dan pasir.
PEMBELAJARAN 9.2.2 Membanding beza kandungan tanah bagi jenis tanah yang berbeza dengan
menjalankan penyiasatan
9.2.3 Menjelaskan pemerhatian tentang bentuk muka bumi dan tanah melalui lakaran,
penulisan, TMK atau lisan.
STANDARD PRESTASI 1. Memahami bentuk muka bumi yang terdiri daripada pelbagai bentuk dan mempunyai
kandungan tanah yang berbeza
KRITERIA KEJAYAAN Mengenalpasti jenis-jenis tanah dan dapat membuat perbandingan
AKTIVITI Rotating review(pak 21)
PENGAJARAN &  Setiap pasukan membincangkan sesuatu topik, kemudian mencatatkannya di kertas
PEMUDAH CARA sebak dan memaparkan ditempat pasukan masing-masing. setiap pasukan akan
(PdPC) bergerak dari satu pasukan ke pasukan untuk membuat penilaian hasil kerja
setiappasukan. setiap ahli pasukan boleh membuat komen.
Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
TOPIK 10. ASAS BINAAN
KPS
STANDARD 10.1 Binaan daripada bongkah bentuk asas
KANDUNGAN
STANDARD 10.1.1 Mengenal pasti bentuk asas iaitu segitiga, segi empat
PEMBELAJARAN sama, segi empat tepat dan bulatan.
10.1.2 Mengenal pasti bongkah bentuk asas iaitu kubus, kuboid, piramid, prisma,
kon, silinder dan sfera.
STANDARD PRESTASI 1. Menyatakan bentuk asas iaitu segitiga, segi empat sama, segi empat tepat
dan bulatan.
2. Mengenal pasti bongkah iaitu kubus, kuboid, piramid, prisma, kon, silinder
dan sfera.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan bentuk asas
AKTIVITI Team word-web
PENGAJARAN &  Pelajar menulis topik- di tengah-tengah kertas mahjong. setiap ahli pasukan menulis
PEMUDAH CARA idea dalam peta minda mengikut warna pen yg berbeza mengikut sumbangan idea
(PdPC) setiap dari mereka.
Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
TOPIK 10. ASAS BINAAN
KPS
STANDARD 10.1 Binaan daripada bongkah bentuk asas
KANDUNGAN
STANDARD 10.1.3 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bongkah bentuk asas.
PEMBELAJARAN 10.1.4 Menaakul kepentingan pelbagai bentuk bongkah.
10.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang hasil binaan melalui Lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
STANDARD PRESTASI 1. Memahami kepentingan pelbagai bentuk bongkah dalam kehidupan.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat mereka objek sendiri dengan mengunakan pelbagai bongkah
AKTIVITI Team project
PENGAJARAN &  Setiap ahli pasukan bekerjasama memberikan sumbangan menamakan
PEMUDAH CARA pasukan,membentuk projek yang diminta
(PdPC) Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/HARI MASA
TEMA TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
TOPIK 10. ASAS BINAAN
KPS
STANDARD 10.1 Binaan daripada bongkah bentuk asas
KANDUNGAN
STANDARD 10.1.3 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bongkah bentuk asas.
PEMBELAJARAN 10.1.4 Menaakul kepentingan pelbagai bentuk bongkah.
10.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang hasil binaan melalui Lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
STANDARD PRESTASI 2. Memahami kepentingan pelbagai bentuk bongkah dalam kehidupan.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat mereka objek sendiri dengan mengunakan pelbagai bongkah
AKTIVITI Team project
PENGAJARAN &  Setiap ahli pasukan bekerjasama memberikan sumbangan menamakan
PEMUDAH CARA pasukan,membentuk projek yang diminta
(PdPC) Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.

Anda mungkin juga menyukai