Anda di halaman 1dari 8

UJIAN SUMATIF PBD BAHASA MELAYU

TAHUN 3
NAMA: MARKAH: __

Bahagian A: (30 markah)


Bulatkan jawapan.

1 Pelajar-pelajar yang belajar di luar negeri tinggal di _____________.


A. hotel B. bangsal
C. asrama D. hutan

2 Monyet itu sedang ____________ pokok kelapa itu.


A. memanjat B. mendaki
C. menaiki D. bergayut

3 Kapal tangki itu singgah di ___________.


A. stesen B. pelabuhan
C. lapangan terbang D. perhentian

4 Banduan-banduan itu ditahan di dalam ____________.


A. makmal B. pentas
C. istana D. penjara

5 Kereta-kereta yang rosak dihantar ke __________ untuk dibaiki.


A. bengkel B. kilang
C. zoo D. klinik

1
Pilih perkataan yang berlawanan/berpasangan dengan perkataan yang bergaris
bawah dalam setiap butiran berikut.

6 Pak Dolah dapat menangkap burung itu.


A. menawan B. memburu
C. melepaskan D. menembak

7 Budak gemuk itu tidak kuat.


A. gagah B. lemah
C. sakit D. berani

8 Ikan-ikan dalam akuarium itu mati.


A. hidup B. segar
C. wafat D. tumbuh

9 Keadaan negeri itu tidak aman.


A. damai B. senang
C. susah D. huru-hara

10 Baju budak itu basah terkena hujan.


A. lembab B. kering
C. panas D. sejuk

Pilih kata gandaan yang paling sesuai.

11 Bangunan-bangunan di bandar raya itu ___________ belaka.


A. pendek-pendek B. hodoh-hodoh

2
C. tinggi-tinggi D. dalam-dalam

12 Kakinya _________ kerana duduk terlalu lama.


A. semut-semut B. anai-anai
C. kuda-kuda D. layang-layang

13 Di kebunnya ditanam ________ bunga.


A. daun-daun B. batang-batang
C. tangkai-tangkai D. pokok-pokok

14 ________ suka merosakkan harta benda kita.


A. lalat-lalat B. anai-anai
C. labah-labah D. sumpah-sumpah

15 Cahaya ___________ di jalan raya sungguh terang ketika malam.


A. api-api B. bola-bola
C. lampu-lampu D. kuang-kunang

Pilih kata penghubung yang paling sesuai.

16 Ali ___________ bapanya pergi ke pasar.


A. dan B. jika
C. sebab D. tetapi

17 Budak kecil itu ___________ berani.


A. serta B. tetapi
C. apabila D. atau

3
18 Awak mahu minum teh __________ milo?
A. dan B. sambil
C. kerana D. atau

19 Budak itu membaca ___________ makan kuih.


A. atau B. sambil
C. lalu D. supaya

20 Rajin-rajinlah belajar ___________ lekas pandai.


A. sebab B. dan
C. supaya D. kalau

Pilih perkataan yang paling sesuai.

21 Linda _________ keluarganya pergi ke India.


A. tersama-sama B. bersama-sama
C. menyama-nyama D. penyama-nyama

22 Emak _________ air yang sejuk itu.


A. dipanaskan B. memanas
C. memanaskan D. berpanas

23 __________ di Singapura sangat tinggi.


A. bangunan B. pembangunan
C. dibangunkan D. membangun

4
24 Kakinya luka kerana ___________ kaca.
A. memijak B. berpijak
C. dipijak D. terpijak

25 ___________bola itu telah patah.


A. dipukul B. pemukul
C. memukul D. pukulan

Berdasarkan petikan karangan di bawah, pilih jawapan yang paling sesuai bagi
setiap butiran berikut.
Pada zaman dahulu, raja yang memerintah sebuah negeri baru saja dikurniakan
seorang puteri. Puteri baginda terlalu cantik parasnya. Semasa kelahiran puteri
tersebut ramai pari-pari yang datang membawa jenis hadiah yang indah. Salah satu
hadiah yang dibawa ialah tiga biji bola kecil yang comel.
Tuan Puteri sangat disayangi rakyat jelata. Apabila besar dia menjadi seorang
puteri yang berbudi bahasa selain memiliki rupa paras yang sungguh menawan. Dia
tidak sombong dengan dayang-dayangnya dan semenjak kecil Tuan Puteri itu asyik
bermain-main dengan tiga biji bola hadiah sewaktu dia dilahirkan. Semua orang tahu
dia cekap bermain dengan tiga biji bola itu.
Pada suatu hari, sedang Tuan Puteri asyik melambung-lambungkan bola-bola
kesayangannya dia terserempak dengan Dara, anak tukang kebun istana yang sedang
menangis teresak-esak.
Puteri raja itu menghampiri Dara dan bertanya perlahan, “Wahai Dara,
mengapakah kamu menangis?” “Ampun tuanku,” jawab Dara lagi sambil teresak-esak.
“Hamba akan dikahwinkan dengan buah hati hamba esok, tetapi ……tetapi….”

5
26. Raja yang memerintah sebuah negeri baru mendapat ___________.
A. seekor kuda putih B. sebiji bola
C. seorang cahaya mata D. sebuah rumah

27. Cahaya matanya seorang anak _____________.


A. jantan B. perempuan
C. lelaki D. betina

28. “pari-pari” dalam cerita ini adalah ______________.


A. burung B. ikan
C. anjing D. dewa perempuan

29. Apabila besar dia menjadi seorang puteri yang ____________.


A. jahat B. sombong
C. berbudi bahasa D. mengomel

30. Dara adalah _____________.


A. anak tukang kebun istana B. anak nelayan
C. anak raja D. anak menteri

Bahagian B : (20 markah)


Sambungkan ayat-ayat itu dengan kata penghubung yang sesuai supaya menjadi
satu ayat yang betul. Tuliskan jawapan kamu itu di ruangan yang disediakan.

31. John suka main bola sepak. Gopal suka main bola sepak.

__________________________________________________________

6
32. Hasnah menangis. Wang perbelanjaannya telah hilang.

__________________________________________________________

33. Loceng telah berbunyi. Ramai murid masih makan.

__________________________________________________________

34. Ikan itu masih hidup. Ikan itu sudah mati.

__________________________________________________________

35. Saya akan pergi ke rumah awak. Saya ada masa lapang.

__________________________________________________________

(10 m)

7
Pilih jawapan bagi maksud simpulan bahasa di setiap butiran di bawah ini.

 kasut, selipar  tidak tahu membaca dan


menulis
 suka menolong
orang lain  lokek atau kedekut
 menerima bayaran tetap

36. Aminah selalu memakai alas kaki ketika berjalan.


_____________________________________________________

37 Orang yang baik hati disayangi orang.


_____________________________________________________

38 Kebanyakan penduduk kampung itu buta huruf.


_____________________________________________________

39 Encik Hanim seorang kaya yang tangkai jering.


_____________________________________________________

40 Osman lebih suka makan gaji daripada bekerja sendiri.


______________________________________________________

(10 m)

Anda mungkin juga menyukai