Anda di halaman 1dari 3

Ayat Aktif dan Ayat Pasif

Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.

1. Saya sudah menyiapkan semua kerja sekolah.

___________________________________________________________________________

2. Ayah membelah kayu api itu.

___________________________________________________________________________

3. Mereka sedang menganyam tikar mengkuang itu.

___________________________________________________________________________

4. Beliau menderma pakaian itu kepada mangsa banjir.

___________________________________________________________________________

Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.

1. Bola itu ditendang dengan kuat oleh pemain Brazil tersebut.


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Ujian untuk memasuki kelas memandu kereta itu telah saya duduki.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Sampah yang busuk itu dibuang oleh mereka ke dalam tong sampah.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Buku –buku yang banyak itu kami susun dengan kemas di rak buku.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ayat Aktif dan Ayat Pasif

Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.

1. Saya sudah menyiapkan semua kerja sekolah.

___________________________________________________________________________

2. Ayah membelah kayu api itu.

___________________________________________________________________________

3. Mereka sedang menganyam tikar mengkuang itu.

___________________________________________________________________________

Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.

4. Bola itu ditendang dengan kuat oleh pemain Brazil tersebut.


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Ujian untuk memasuki kelas memandu kereta itu telah saya duduki pada awal bulan lalu.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Getah yang telah diproses itu telah dimasukkan ke dalam bekas plastik oleh para pekerja
di bahagian pemprosesan.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________