Anda di halaman 1dari 8

Petunjuk Prestasi Sasaran

Utama
Isu Strategik Matlamat Objektif
(KPI)
Tov
2007 2008 2009 2010
2006

Memastikan Semua pelajar Bilangan pelajar lulus


Mengekalkan SPM SPM SPM SPM SPM
pelajar lulus lulus 100% dengan cemerlang
peratus lulus 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% dalam SPM meningkat

Memastikan
Pencapaian Gred A
ramai pelajar 25% pelajar
dalam Peratus pelajar dalam
mendapat A dapat gred A SPM SPM SPM SPM SPM
Perdagangan gred A Perdagangan
dalam Perdagangan 15% 17% 20% 22% 25%
masih belum meningkat
Perdagangan dalam SPM
mencapai 25%

Memastikan Semua pelajar


Mencapai gred
pelajar dapat mendapat Bilangan perlajar SPM SPM SPM SPM SPM
purata (3.50
gred yang baik gred yang mendapat gred GP GP GP GP GP
hingga 3.80) dalam
dalam SPM baik dalam cemelang meningkat 5.33 4.6 4.4 3.8 3.5
SPM
SPM (A, B & C)
Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1: 100% guru sekolah ini berpengalaman W1: Bilangan peratus gred A dalam SPM masih
Dalaman mengajar belum mencapai 25%
S2: 100% guru mengamalkan budaya kerja positif W2: 30% guru kurang menggunakan ICT
S3: Pelajar menguasai 3M dalan P&P
S4: Sekolah satu sesi dan berasrama W3: Penyeliaan P&P yang belum mencukupi
Luaran S5: 75% pelajar dikalangan yang terpilih W4: Pelajar kurang berminat dalam menguasai
pengiraan dan melukis keluk
W5: Pelajar malas dan menganggap m/p
Perdagangan kurang penting dalam SPM.

Peluang (O) Strategi (S-O) Strategi (W-O)

O1: Ibu bapa pelajar sekolah ini peka 1. S1+S2+03 1. W1+O2+O1


dengan perkembangan akademik Program latih tubi mengikut bab dengan modul- Sekolah menganjurkan program imtiaz
anak modul soalan mata pelajaran usahasama PIBG dan Ibu bapa untuk
O2: Sokongan padu dari pihak PIBG 2. S2+04 meningkatkan prestasi pelajar mendapat gred A
O3: Sokongan padu JAPIM, JPS, PPD, Mengikut program-program yang dijalankan oleh 25% dan lulus 100% dalam mata pelajaran
dan Unit Penaziran JKKA/JKKK Daerah Klang 2. W2+O3
O4: Kerjasama daripada JKKA/JKKK 3. S1+S2+O2 Menggunakan BBM yang disediakan sepenuhnya
Daerah Klang Meningkatkan potensi pelajar melalui program untuk memantapkan lagi P&P
O5: Kerjasama Agensi Luar (Bank, dalaman( guru dan kepakaran yang ada) 3. W4+O4
Syarikat Insurans, KHEP) 4. 4. S1+S2+O5 Memberi pendedahan kepada pelajar dengan
Program kerjasama Agensi Luar untuk pendedahan teknik menjawab soalan kertas dua yang
kepada pelajar dianjurkan oleh JKKK/JKKA Daerah Klang
4. W5+O5
Memeberi pendedahan kepada pelajar bahawa
m/p Perdagangan penting dalam kehidupan
harian dengan taklimat dan ceramah dari agensi
luar seperti bank atau syarikat insurans.

Ancaman (T) Startegi (S-T) Strategi (W-T)

T1: Ekspektasi ibu bapa yang tinggi 1. S1+T1 1. W3+W4+T3


kepada sekolah Mewujudkan satu program perfahaman yang Pelajar & guru mestilah lebih terbuka dan positif
T2: Ibu bapa bergantung harapan semua menggunakan kehendak sekolah serta peranan ibu dalam menjalankan tanggungjawab yang telah
kepada sekolah 100% bapa diamanahkan
T3: Sekolah dalam Bandar terdedah 2. S3+T3+T4
dengan pelbagai budaya negatif Perkasakan program anjuran unit BK, BADAR, Badan
T4: Pelajar terpengaruh dengan budaya Disiplin dalam membina jati diri pelajar
luar
Nama strategi : Peningkatan Kecemerlangan Pelajar

TANGGUN
PROGRAM / KOS PELAN
BIL G TARIKH OUTPUT KPI
PROJEK SUMBER KONTGENSI
JAWAB
1. KUIZ Panitia MP April- Ting 4 = Pelajar dapat Kadar pelajar yang Pelajar dapat
PERDAGANG Sasaran: Minggu RM7 bersaing sihat di melibatkan diri menguji kefahaman
AN Pelajar Teknik & Ting.5 = dalam kalangan dalam aktiviti masing-masing
tingkatan Vokasional RM7 pelajar memuaskan tentang fakta
4&5 perdagangan

2. LAWATAN Panitia MP April-Mei RM500 Pelajar dapat Pelajar dapat Kerjasama pihak
& Pelajar tg (PCG / PIBG) pendedahan pengalaman dan Kilang Makanan/IKS
4 & 5 yang pengalaman idea-idea serta & ibu bapa dalam
mendapat merentas menjawab soalan perbelanjaan
kuputusan kurikulum berdasarkan pelajar
cemerlang daripada lawatan pengalaman sedia
dlm UP1 ada

3. PERTANDING Panitia MP Jun RM100 Pelajar dapat Semua pelajar Guru memberi
AN BUKU Sasaran : menunjukkan diwajibkan pendedahan dan
SKRAP Pelajar bakat dan melibatkan diri cara membuat buku
tingkatan 4 kreativiti berkaitan skrap yang
&5 dengan ilmu mempunyai ciri-ciri
perdagangan perdagangan

4. KUAT MINDA Panitia MP Sepanjang Tiada Pelajar dapat Peratus pelajar Pelajar diberi soalan
Tahun mengingat fakta- yang sentiasa spontan sebelum &
fakta penting bersedia untuk selepas P&P untuk
pembelajaran mengingat fakta mengingat minda
yang lepas pembelajaran
yang lepas
5. PERINTIS Panitia MP Nov i.e. RM100 Pelajar dapat Jumlah kutipan Pelajar diberi
MUDA Sasaran : Selepas mempraktikkan wang yang beberapa kajian kes
Pelajar tamat ilmu yang diperolehi untuk diselesaikan
tingkatan 4 peperiksaan dipelajari
SMA

PELAN OPERASI (Peningkatan Kecemerlangan Pelajar)


Nama program “KUIZ PERDAGANGAN”
Rasional Pelajar dapat mengetahui tahap ilmu pengetahuan dalam perdagangan berkaitan dengan isu
semasa

Objektif i- Pelajar dapat menguji tahap pencapaian pengetahuan sedia ada


ii- Pelajar sentiasa membaca isu-isu semasa tentang sistem perdagangan

Tarikh April
Kos Pelaksanaan RM14
LANGKAH PROSES TANGGUNG TEMPOH STATUS
KERJA JAWAB
1 Cadangan Panitia Awal tahun Dibincangkan semasa mesyuarat panitia
Program
2 Penyediaan Panitia Bulan Jan-Feb Perbelanjaan perlu mendapat kelulusan dari
kertas kerja pihak pentadbir
3 Pelaksanaan Panitia April Belum dilaksanakan
program Kelab Pengguna
4 Penilaian Panitia Jun Rekod

Nama program LAWATAN - Sasaran: Pelajar cemerlang UP1


Pelajar mendapat pendedahan pengalaman merentas kurikulum daripada lawatan
Rasional
i- Pelajar dapat melihat sendiri tentang aktiviti industri
Objektif
ii- Pelajar dapat pengalaman di luar kawasan sekolah
Tarikh 10 Mac 2010
Kos Pelaksanaan RM500
TANGGUN
PROSES
LANGKAH G TEMPOH STATUS
KERJA
JAWAB
Cadangan
1 Panitia Awal tahun Dibincangkan semasa mesyuarat panitia
Program
Perbelanjaan perlu mendapat kelulusan dari
Penyediaan
2 Panitia Bulan Jan-Feb pihak pentadbir. Mohon PIBG
kertas kerja
Kebernaran dar PPD untuk aktiviti luar
Belum berlangsung
3 Lawatan Panitia 10 Mac 2010 Cadangan : ke IKS, Tanjung Karang/ Sabak
Bernam
4 Penilaian Panitia April Rekod /Dokumentasi
Nama program PERTANDINGAN BUKU SKRAP
Pelajar dapat menunjukkan bakat dan kreativiti berkaitan dengan ilmu perdagangan
Rasional
i- Pelajar dapat mengaitkan persekitaran dengan pembelajaran
Objektif ii- Pelajar dapat mencari bahan-bahan di agensi yang terlibat
iii- Pelajar sentiasa membaca isu-isu semasa tentang sistem perdagangan
Tarikh Jun
Kos Pelaksanaan RM100
PROSES TANGGUNG
LANGKAH TEMPOH STATUS
KERJA JAWAB
Cadangan
1 Panitia Awal tahun Dibincangkan semasa mesyuarat panitia
Program
Penyediaan Perbelanjaan perlu mendapat kelulusan dari
2 Panitia Bulan Jan-Feb
kertas kerja pihak pentadbir
Pelaksanaan Panitia
3 April Belum dilaksanakan
program Pelajar Tg 4 & 5
Rekod
4 Penilaian Panitia Jun

Nama program “KUAT MINDA”


Pelajar sentiasa bersedia dengan fakta-fakta penting yang perlu diingat dalam sesi soal jawab
Rasional semasa sebelum P&P dan selepas P&P

i- Pelajar sentiasa membaca


Objektif ii- Pelajar menumpukan perhatian dalam setiap kali P&P
iii- Pelajar lebih peka dengan soalan-soalan yang bakal diterima kerana sudah bersedia
Tarikh Sepanjang tahun
Kos
Tiada
Pelaksanaan
PROSES TANGGUNG
LANGKAH TEMPOH STATUS
KERJA JAWAB
Cadangan Sepanjang
1 Panitia Dilaksanakan setiap kali P&P
Program tahun
Sepanjang Guru yang menilai setiap kali selesai P&P
2 Penilaian Panitia
tahun ditulis dalam refleksi
Penambahbaik Sepanjang Guru sentiasa mencari idea dalam teknik soal
3 Panitia
an tahun jawab bersama pelajar
Nama program PERINTIS MUDA (TINGKATAN 4)
Pelajar dapat mempraktikkan ilmu yang dipelajari
Rasional
i- Pelajar dapat menghubungkaitkan situasi sebenar dengan teori yang telah dipelajari.
Objektif ii- Membolehkan pelajar mudah mengingati fakta-fakta penting

Tarikh November
Kos Pelaksanaan RM100
PROSES TANGGUNG
LANGKAH TEMPOH STATUS
KERJA JAWAB
Cadangan
1 Panitia Penggal 2 Pelaksanaan selepas tamat SMA
Program
Penyediaan
2 Panitia Bulan Julai Belum dilaksanakan
kertas kerja
Pelaksanaan Panitia
3 Nov Belum dilaksanakan
program Pelajar Tg 4
Rekod
4 Penilaian Panitia Nov
Nama strategi : Peningkatan Kecemerlangan Guru

PROGRAM / TANGGUNG PELAN


BIL TARIKH KOS SUMBER OUTPUT KPI
PROJEK JAWAB KONTGENSI
1. Bengkel Panitia MP Februari RM10 X 4 Guru Menambahkan Peratus Kerjasama
Teknik =RM40.00 pengetahuan guru kesedaran guru dengan JKA
Menanda dalam teknik meningkat Daerah Klang &
Kertas 2 penandaan kertas dengan PPD
2 Perdagangan mengubahsuai Menggunakan
dengan lebih baik teknik Nota
penandaan Perdagangan
bagi pelajar yang
yang lemah disediakan dari
JKA Daerah

PELAN OPERASI (Peningkatan Kecemerlangan Guru)

Nama program Bengkel Teknik Menanda Kertas 2


Rasional Menambahkan pengetahuan guru dalam teknik penandaan kertas 2 dengan lebih baik
Objektif i- Guru dapat meningkatkan kemahiran menanda.
ii- Guru dapat melaksanakan P&P yang sesuai dengan tahap kemahiran pelajar
Tarikh Februari
Kos RM40.00 (4 orang guru)
Pelaksanaan
TANGGUNG
LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH STATUS
JAWAB
Dibincangkan dalam mesyuarat
1 Cadangan Program Panitia November 2009
Panitia Akhir
Penyediaan kertas Guru membincangkan program
2 Panitia Januari
kerja Belum terlaksana
3 Pelaksanaa Program Panitia Februari Belum terlaksana

4 Penilaian Ketua panitia Mac Rekod

Peruntukan Kewangan Bagi Panitia Perdagangan (2010)


Kos
Bil Program Tarikh Sasaran Objektif
Sumber

Pelajar dapat menguji tahap


Kuiz pencapaian pengetahuan sedia ada
1. April Pelajar Tg.5 RM14
Perdagangan dan sentiasa membaca isu-isu
semasa tentang sistem perdagangan

Pelajar
Pelajar dapat melihat sendiri aktiviti
2. Lawatan Mac cemerlang RM500
IKS
UP1

Pelajar dapat menunjukkan bakat dan


Pertandingan Pelajar tg.4 &
3. Jun RM100 kreativiti berkaitan dengan ilmu
buku skrap tg.5
perdagangan

Pelajar dapat menghubungkaitkan


4. Perintis Muda November Pelajar tg.4 RM100 situasi sebenar dengan teori yang
telah dipelajari

Bengkel Teknik Menambahkan pengetahuan guru


5. Menanda Februari Guru MP RM40 dalam teknik penandaan kertas 2
Kertas 2 dengan lebih baik