Anda di halaman 1dari 7

Bahagian A (20 markah)

Pilih jawapan di antara A, B, C atau D, dan hitamkan jawapan dalam ruangan yang
disediakan di muka surat 8.

1. Apakah perkara yang terkandung dalam Prinsip Rukun Negara?


A. Yakin akan kewujudan Tuhan
B. Percaya kepada Tuhan
C. Bersyukur akan nikmat Tuhan
D. Mematuhi segala suruhan Tuhan

2. Rita telah diminta oleh majikannya untuk menyampaikan wang berjumlah RM1000
kepada seorang pelanggan. Apakah yang perlu Rita lakukan?
A. Menyampaikan wang itu kepada pelanggan tersebut dengan amanah
B. Menyimpan wang tersebut ke dalam bank
C. Membelanjakan wang tersebut dengan sesuka hati
D. Menyuruh rakannya menyampaikan wang itu kepada pelanggan tersebut

3. * Bersih, Cekap dan Amanah


 Amanah Asas Kejayaan

Apakah kepentingan slogan-slogan tersebut?


A. Untuk menyedarkan kita betapa pentingnya masa bertugas
B. Untuk menggalakkan kita agar sentiasa mementingkan kebersihan ketika bertugas
C. Untuk menyedarkan kita betapa pentingnya kejayaan ketika melakukan sesuatu tugas
D. Untuk menyedarkan kita agar sentiasa mengamalkan sikap jujur dan amanah dalam
tugas

4. Mengapakah kita perlu menjaga maruah diri walau di mana kita berada?
A. Untuk menghindari dari fitnah orang lain
B. Untuk meninggikan taraf hidup
C. Agar hidup kita sentiasa senang
D. Agar kehormatan diri sentiasa terpelihara

5. Pernyataan manakah benar tentang harga diri?


A. Wang ringgit dapat memulihkan harga diri yang tercemar
B. Orang yang tidak mementingkan harga diri akan dikagumi
C. Setiap manusia perlu berperasaan malu
D. Maruah orang lain tidak perlu difikirkan

6. Nilai toleransi perlu diamalkan dengan sikap yang berikut kecuali


A. memberi dan menerima
B. menghormati pendapat
C. mementingkan diri sendiri
D. kepercayaan orang lain

7. Sikap berhemah tinggi akan menyebabkan kita


A. dianiayai C. dicerca
B. disegani D. dihina
8. Apakah kebaikan mengamalkan sikap berdikari?
A. Memperolehi kejayaan dan kebahagiaan dalam hidup
B. Menerima sanjungan daripada orang lain
C. Menyelesaikan sesuatu pekerjaan tanpa bersusah payah
D. Menambahkan ramai kenalan

9. Henry menyuruh adiknya membeli sekilo gula. Dalam perjalanan pulang ke rumah,
adiknya terjatuh dan bungkusan gula pecah. Henry hendaklah
A. mendengar penjelasan adiknya terlebih dahulu
B. terus memarahi dan memukul adiknya
C. melaporkan kejadian tersebut kepada ibu bapa
D. tidak menegur adiknya berbulan-bulan

10. Mengapakah kasih sayang terhadap keluarga perlu diamalkan?


A. Agar mereka mudah diperdaya oleh kita
B. Agar ahli keluarga mudah mengikut arahan kit
C. Agar hubungan yang erat dan mesra akan terjalin
D. Agar tidak timbul sebarang prasangka

11. Apakah faedahnya apabila kita menilai setiap kelemahan yang ada pada diri sendiri?
A. Menjadikan peribadi kita lebih baik
B. Boleh berdendam dengan orang yang mengkritik kita
C. Menjadikan kita lebih beremosi dengan diri sendiri
D. Menambah idea untuk mencari kemajuan diri

12. Pilih padanan yang betul.

A Menghormati pendapat dan perasaan orang lain Amanah


B Sedia menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain Berhemah tinggi
C Berusaha melakukan sesuatu mengikut cara sendiri Berdikari
D Tidak keterlaluan dalam sebarang tindakan Rasional

13. Seseorang anak yang menghormati ibu bapa dan keluarga akan
I. selalu memotong cakap orang yang lebih tua
II. sentiasa patuh dan mengikut peraturan-peraturan keluarga
III. berusaha mengambil tahu rahsia anggota keluarga yang lain
IV. bersopan santun kepada orang yang lebih tua

A. I dan II sahaja C. II dan IV sahaja


B. II dan III sahaja D. III dan IV sahaja

@ Gangsterisme @ Lumba haram @ Penyalahgunaan dadah

14. Apakah akibat perbuatan di atas terhadap diri seorang pelajar?


I. Merosakkan masa depan
II. Dikenakan tindakan disiplin
III. Digeruni oleh masyarakat sekeliling
IV. Membahayakan nyawa sendiri dan orang lain

2
A. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja
B. I, II dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja

15. Antara berikut, yang manakah merupakan panduan untuk mencapai kejayaan?
I. Bersemangat kental
II. Sentiasa memperbaiki kelemahan diri
III. Bersikap kreatif dan inovatif dalam setiap perkara
IV. Sentiasa bertolak ansur demi kepentingan orang lain.

A. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja


B. I, II dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja

16. Pergaulan dengan seseorang hendaklah tidak mengira


I. pangkat III. keturunan
II. agama IV. kewarasan

A. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja


B. I, II dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja

17. Antara berikut, sikap yang manakah dimiliki oleh orang yang rajin?
I. Berpura-pura III. Yakin diri
II. Berdaya saing IV. Tabah

A. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja


B. I, II dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja

18. Antara berikut, yang manakah merupakan contoh-contoh ketidakadilan?


I. Menjatuhkan hukuman secara melulu
II. Membeli anak yang dsayangi sahaja
III. Melaporkan perbuatan rakan baik yang mencuri
IV. Mengutamakan saudara-mara dalam semua hal

A. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja


B. I, II dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja

19. Ketidakadilan akan menimbulkan


I. perasaan tidak puas hati III. pergaduhan
II. syak wasangka IV. permusuhan

A. I, II dan III sahaja C. I, III dan IV sahaja


B. I, II dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja

20. Antara berikut, yang manakah menunjukkan peribadi orang yang mengamalkan nilai
kesederhanaan?
I. Zeti selalu berbelanja di luar kemampuannya
II. Samy tidak terlalu bermurah hati untuk meminjamkan wang kepada kawan-kawannya
III. Olivia tidak kedekut untuk mendermakan wang kepada orang miskin

A. I, II dan III sahaja C. II dan III sahaja


B. I dan II sahaja D. I sahaja

3
NAMA : _____________________________________ TINGKATAN 1 ______

Bahagian A (20 markah)

Hitamkan huruf A, B, C atau D yang memberi jawapan yang betul.

1. = A = =B= =C= =D=

2. = A = =B= =C= =D=

3. = A = =B= =C= =D=

4. = A = =B= =C= =D=

5. = A = =B= =C= =D=

6. = A = =B= =C= =D=

7. = A = =B= =C= =D=

8. = A = =B= =C= =D

9. = A = =B= =C= =D=

10. = A = =B= =C= =D=

11. = A = =B= =C= =D=

12. = A = =B= =C= =D=

13. = A = =B= =C= =D=

14. = A = =B= =C= =D=

15. = A = =B= =C= =D=

16. = A = =B= =C= =D=

17. = A = =B= =C= =D=

18. = A = =B= =C= =D

19. = A = =B= =C= =D=

20. = A = =B= =C= =D=

4
Bahagian B (10 markah)
Tandakan betul ( √ ) atau salah ( X ) bagi padanan situasi dan nilai yang berkenaan.


Situasi Nilai atau
X
21. James tidak pernah menganggap kecacatan yang dialaminya Amanah
sebagai penghalang untuk mencapai cita-citanya.
22. Cikgu Marie tetap memberikan hukuman kepada Jimmy Keadilan
kerana ponteng kelas walaupun Jimmy anak orang berada.
23. Ganesan menyumbang wang kepada Tabung Mangsa Hemah tinggi
Tsunami di Jepun.
24. Kamalia menyiapkan kerja rumahnya sebelum ibu bapa dia Bertanggungjawab
pulang ke rumah.
25. Fazli menolak ajakan Daud untuk menyertai pertandingan Harga diri
lumba haram.
26. Paula sentiasa melakukan sesuatu tanpa mempedulikan Berdikari
pandangan dan pendapat orang lain.
27. Ibu memberikan hadiah kepada anak bongsu sempena hari Kasih sayang
jadi anak tersebut.
28. Wah Ling membuat laporan polis bila dia mendapati jirannya Bertanggungjawab
mendera anaknya sendiri.
29. Lina tidak bergaduh dengan Kelly walaupun Kelly Toleransi
memburuk-burukkannya di sekolah.
30. Sandy dan adiknya bekerjasama memasak dan menyambut Kesederhanaan
Hari Ibu di rumah.

Bahagian C (5 markah)
Tuliskan nilai-nilai bagi definisi yang diberi seperti di bawah.

Definisi Nilai
31. Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat
sebelah.

32. Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan


tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan dan perlakuan
tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.
33. Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam dan berkekalan
yang lahir dari hati yang ikhlas.

34. Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan
dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang
wajar
35. Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan
menjaga maruah diri dalam kehidupan.
Bahagian D (15 markah)
Jawab semua soalan.

36.

Abang : Adik, jangan tangkap burung itu dengan jerat. Kita perlu
menyayangi burung.
Adik : Kenapa bang... ? Burung bukannya manusia.
Abang : Bukan begitu. Burung juga makhluk ciptaan Tuhan. Kita perlu
memeliharanya dengan baik.
Adik : Tapi bang...kalau tak mahu dijerat boleh ke saya melastik burung?
Abang : Itu tindakan yang agak keterlaluan.Bayangkan adik ditangkap dan
dijerat. Adik suka tak?
Adik : Tak suka.
Abang : Semua benda hidup adalah ciptaan Tuhan dan kita tidak boleh
menganiaya makhluk Tuhan.
Adik : Oh begitu. Saya minta maaf bang...Saya tidak akan menganiaya
makhluk lain.

(a) Nyatakan dua nilai yang perlu ada pada watak Adik.

i. __________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________
[2 markah]

(b) Setelah mendengar penjelasan daripada Abang, Adik meminta maaf atas
kesalahannya. Nyatakan satu nilai yang ditunjukkan oleh Adik.

________________________________________________ [1 markah]

(c) Huraikan satu faedah memelihara spesies burung dan tumbuhan ciptaan Tuhan.

_____________________________________________________________________
[1 markah]
37.

 Melepak
 Menagih dadah
 Merokok
 Minum alkohol

(a) Nyatakan satu nilai yang sepatutnya ada pada remaja yang mengamalkan
perbuatan-perbuatan di atas. [1 markah]

__________________________
(b) Nyatakan dua aktiviti yang boleh dilakukan bagi mengelakkan remaja daripada
terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. [2 markah]

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(c) Berikan dua sebab mengapa aktiviti di atas dianggap tidak sihat. [2 markah]
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(d) Nyatakan dua akibat yang mungkin berlaku kepada remaja yang terlibat dalam
aktiviti-aktiviti di atas. [2 markah]
___________________________________________________
______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

38. Amalan Berdikari di Rumah


(a) Nyatakan dua contoh amalan berdikari yang anda lakukan di rumah. [2markah]
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(b) Sebutkan dua kebaikan jika kita mengamalkan sikap berdikari di rumah. [2 markah]

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Disediakan oleh: Pn. Monica Chai Disemak oleh: Pn. Chong Kiun Jin