UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 43600 UKM BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA Pengetua KoLej Rahim Kajai Tel

: 03 –89215629 P.Pengurus : 0389213102 Pejabat Am : 89213103 Fax: 03-89213101 JAKSA KOLEJ RAHIM KAJAI 3.31/KRK/JAKSA0708/12/02 OGOS 2007 UKM 22

Kepada: Tee Beng Ann, Pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah, Kolej Rahim Kajai, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi Selangor Darul Ehsan. Melalui, Ahmad Rafiuddin bin Abdul Hamid Pengerusi Biro Kerohanian, Jawatankuasa Kebajikan Siswa/I (JAKSA), Kolej Rahim Kajai, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan. Tuan, MEMOHON KELULUSAN UNTUK MENGGUNAKAN FIRST AID. Merujuk kepada perkara di atas, saya ingin memohon pihak tuan untuk menggunakan first aid bagi tujuan Memasak Bubur Lambuk melalui Program Sambutan Bulan Ramadhan(PROSABARA)peringkat Kolej Rahim Kajai anjuran Biro Kerohanian Kolej Rahim Kajai. 2. Berikut adalah maklumat yang berkaitan: Tarikh: 6 OKTOBER 2007. Tempat: Sekitar Kolej Rahim Kajai,Universiti Kebangsaan Malaysia. Anjuran:Biro Kerohanian Kolej Rahim Kajai.

Program Sambutan bulan Ramadhan(PROSABARA). Universiti Kebangsaan Malaysia. Jawatankuasa Kebajikan Siswa/Siswi ( JAKSA ).kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian.3. Biro Kerohanian. Sesi 2007/2008. Saya berharap permohonan untuk menggunakan first aid ini mendapat kelulusan pihak tuan. 4. ________________________ (MOHD ZAMRI BIN ABDUL HAZIS) Ketua Pengarah. . terima kasih. Kolej Rahim Kajai. Segala kerjasama daripada pihak tuan. Yang menjalankan tugas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful