Anda di halaman 1dari 15

Harfler - ‫الحروف‬

okunuşu ‫الحروف‬ Harfler

e,a ‫أ‬ Elif

be ‫ب‬ Be

te ‫تة‬ Te

[peltek] se ‫ث‬ Peltek Se

ce ‫ج‬ Cim
kalın
ha ‫ح‬ Ha
kalın
[hırıltılı ha] kha ‫خ‬ Hı

de ‫د‬ Dal

[peltek] ze ‫ذ‬ Zel


kalın
ra ‫ر‬ Ra

ze ‫ز‬ Ze

se ‫س‬ Sin

şe ‫ش‬ Şın
kalın
sa ‫ص‬ Sad
kalın
[za değil] da ‫ض‬ Dat
kalın
[da değil] ta ‫ط‬ Tı
kalın [peltek] za ‫ظ‬ Zı

kalın a ‫ع‬ Ayın

ğa ‫غ‬ Ğayın

fe ‫ف‬ Fe
kalın [ka değil] ga ‫ق‬ Gaf

ke ‫ك‬ Kef

le ‫ل‬ Lam

me ‫م‬ Mim

ne ‫ن‬ Nun

he ‫ه‬ He

va ‫و‬ Vav

ye ‫ي‬ Ye

3 defa yazın, 3 defada okuyun.


‫]‪✔ Harflerin Yazılışları [hepsi sağa birleşir fakat 6 tanesi soluna birleşmez‬‬

‫‪SONDA‬‬ ‫‪ORTADA‬‬ ‫‪BAŞTA‬‬


‫ب‪#‬أَد‪#‬أ‬ ‫س‪#‬أل‪#‬‬ ‫أخ‪َ#‬ذ‪#‬‬ ‫أ‬ ‫‪birleşmez‬‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ك‪#‬بْل‪+‬ب‪.‬‬ ‫خ‪#‬ب‪0‬ث‪#‬‬ ‫ب‪#‬ع‪+‬أَد‪#‬‬ ‫ب‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ب‪#‬تْي‪+‬ت‪.‬‬ ‫ي‪#‬تْك‪+‬ت‪0‬ب‪0‬‬ ‫ت‪#‬ر‪#‬ك‪#‬‬ ‫ت‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ن‪#‬تْك‪#‬ث‪#‬‬ ‫أث‪#‬ل‪#‬‬ ‫ث‪0‬م=‬ ‫ث‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫خ‪#‬ر‪#‬ج‪#‬‬ ‫ج‪#‬بْل‪+‬ج‪#‬ل‪#‬‬ ‫ج‪#‬م‪َౢ #‬ع‪#‬‬ ‫ج‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫س‪#‬ر‪#‬ح‪#‬‬ ‫أح‪+‬م‪#‬أَد‬ ‫ح‪#‬م‪D‬أَد‪#‬‬ ‫ح‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ط‪#‬ب‪#‬خ‪#‬‬ ‫د‪#‬خ‪#‬ل‪#‬‬ ‫خ‪#‬ر‪#‬ب‪#‬‬ ‫خ‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫م‪0‬ح‪#‬م‪G‬أَد‪.‬‬ ‫م‪0‬أَد‪D‬ير‪.‬‬ ‫د‪0‬وش‬ ‫د‬
‫‪birleşmez‬‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫م‪0‬ذْن‪َ+‬ذ‪0‬‬ ‫ر‪#‬ذ‪D‬ل‪#‬‬ ‫ذ‪#‬ر‪#‬ع‪#‬‬ ‫ذ‬ ‫‪birleşmez‬‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫م‪D‬رْص‪+‬ر‬ ‫ص‪#‬ر‪#‬ف‪#‬‬ ‫ر‪#‬ح‪+‬م‪#‬ة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪birleşmez‬‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ه‪#‬ز‪D‬يز‪.‬‬ ‫ا‪#‬ل‪+‬ز‪#‬م‬ ‫ز‪D‬يا‪#‬د‪#‬ة‪.‬‬ ‫ز‬
‫‪birleşmez‬‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫د‪#‬ر‪+‬س‪.‬‬ ‫م‪#‬سا‪#‬ء‬ ‫س‪#‬ق‪#‬ط‪#‬‬ ‫س‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ن‪#‬ق‪G‬ش‪#‬‬ ‫ك‪#‬اش‪D‬ف‪.‬‬ ‫ش‪#‬م‪ٌ +‬س‪.‬‬ ‫ش‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ق‪D‬رْص‪#‬اص‪.‬‬ ‫خ‪#‬رْص‪+‬م‪.‬‬ ‫ص‪#‬ب‪#‬اح‪.‬‬ ‫ص‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫م‪#‬ر‪#‬ض‪.‬‬ ‫ف‪0‬ض‪0‬ول‪D‬تْي=ة‪.‬‬ ‫ض‪#‬ر‪#‬ب‪#‬‬ ‫ض‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫و‪#‬س‪#‬ط‪.‬‬ ‫م‪D‬ذْن‪+‬ط‪D‬ق‪#‬ة‪.‬‬ ‫ط‪#‬بْل‪#‬ب‪#‬‬ ‫ط‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ح‪#‬اف‪D‬ظ‪.‬‬ ‫ح‪#‬ف‪#‬ظ‪#‬‬ ‫ظ‪#‬ن=‬ ‫ظ‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ض‪#‬ائ‪َౢ D‬ع‪.‬‬ ‫ط‪#‬ع‪#‬ام‪.‬‬ ‫ع‪#‬ب‪#‬أَد‪#‬‬ ‫ع‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫غغ‬ ‫ر‪#‬غ‪+‬م‪#‬‬ ‫غ‪#‬ذْن‪D‬ي‪#‬‬ ‫غ‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫خ‪#‬بْل‪+‬ف‪#‬‬ ‫س‪#‬اف‪#‬ر‪#‬‬ ‫ف‪#‬ت‪َ #‬ح‪#‬‬ ‫ف‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫خ‪#‬بْل‪#‬ق‪#‬‬ ‫ع‪#‬ق‪#‬ب‪#‬‬ ‫ق‪#‬ت‪#‬ل‪#‬‬ ‫ق‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ش‪#‬ر‪D‬ك‪#‬‬ ‫م‪#‬تْك‪+‬ت‪#‬ب‪.‬‬ ‫ك‪D‬ت‪#‬اب‪.‬‬ ‫ك‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ع‪#‬م‪#‬ل‪#‬‬ ‫م‪#‬بْل‪+‬ع‪#‬ب‪.‬‬ ‫ل‪#‬ب‪ٌ D‬س‪#‬‬ ‫ل‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ق‪#‬بْل‪#‬م‪.‬‬ ‫م‪#‬م‪+‬بْل‪#‬تْك‪#‬ة‪.‬‬ ‫م‪#‬بْل‪َ #‬ك‪#‬‬ ‫م‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫م‪#‬ه‪#‬ن‪#‬‬ ‫ق‪#‬ذْن‪#‬اع‪#‬ة‪.‬‬ ‫ن‪#‬ظ‪#‬ر‪#‬‬ ‫ن‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫و‪#‬ج‪+‬ه‪.‬‬ ‫م‪0‬ه‪#‬ذْن‪+‬أَد‪D‬س‪.‬‬ ‫ه‪0‬ج‪0‬وم‪.‬‬ ‫ه‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫م‪0‬ق‪#‬او‪#‬ل‪#‬ة‪.‬‬ ‫م‪#‬و‪+‬ق‪D‬ف‪.‬‬ ‫و‪#‬ع‪#‬أَد‪#‬‬ ‫و‬ ‫‪birleşmez‬‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ن‪D‬ه‪#‬ائ‪D‬ي‪.‬‬ ‫ط‪#‬تْي=ار‪#‬ة‪.‬‬ ‫ي‪#‬و‪+‬م‪.‬‬ ‫ي‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬

‫‪1 defa altına 1 defada defterinize bakmadan yazmaya çalışın.‬‬


✔ Harflerin Okunuşları

Arapçada bulunan bütün harfler sessizdir bunları seslendirmek için HAREKE ve UZATAN HARFLER gibi bazı
semboller kullanılır.
Fetha (Üstün) = ‫أ‬ Uzatan Harfi = ‫ا‬ [elif]

Kesra (Esre) = D‫ي‬ Uzatan Harfi = ‫ي‬ [ye]

Damme (Ötre) = 0‫و‬ Uzatan Harfi = ‫و‬ [vav]

Cezm = ‫م‬+‫ز‬#‫ج‬

Şedde = =‫أَد‬#‫ش‬

Not: [İnce harf kalın bir harfin yanındaysa biraz kalın okunur.]

• Fetha[Üstün] - ‫ة‬#‫ح‬+‫ت‬#‫ = ف‬Harfin üstünde olandır. [E,A sesiyle okutur]

[feteha] #‫ َح‬#‫ت‬#‫ف‬ [gadera] #‫ر‬#‫أَد‬#‫ق‬ [ceale] #‫ل‬#‫ع‬#‫ج‬ [ketebe] ‫ب‬#‫ت‬#‫ك‬ [derase] #‫س‬#‫در‬#

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[dekhale] #‫ل‬#‫خ‬#‫د‬ [sadera] #‫ر‬#‫أَد‬#‫ص‬ [nazara] #‫ر‬#‫ظ‬#‫ن‬ [sabera] #‫ر‬#‫ب‬#‫ص‬ [hamele] #‫ل‬#‫م‬#‫ح‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[nagale] #‫ل‬#‫ق‬#‫ن‬ [hasede] #‫أَد‬#‫س‬#‫ح‬ [sagata] #‫ط‬#‫ق‬#‫س‬ [emera] #‫ر‬#‫أم‬ [sekene] #‫ن‬#‫تْك‬#‫س‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[yesera] #‫ر‬#‫س‬#‫ي‬ [veheme] #‫م‬#‫ه‬#‫و‬ [zafera] #‫ر‬#‫ف‬#‫ظ‬ [nazame] #‫م‬#‫ظ‬#‫ن‬ [ragabe] #‫ب‬#‫ق‬#‫ر‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[henee] ‫أ‬#‫ذْن‬#‫ه‬ [vedaa] #‫ع‬#‫د‬#‫و‬ [tabaa] #‫َع‬ౢ #‫ب‬#‫ط‬ [seele] #‫أل‬#‫س‬ [garaa] ‫أ‬#‫ر‬#‫ق‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[marada] #‫ض‬#‫ر‬#‫م‬ [zehebe] #‫ب‬#‫ه‬#‫ذ‬ [gataa] #‫َع‬ౢ #‫ط‬#‫ق‬ [zahara] #‫ر‬#‫ه‬#‫ظ‬ [lemaa] #‫َع‬ౢ #‫م‬#‫ل‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[velede] #‫أَد‬#‫ل‬#‫و‬ [keşefe] #‫ف‬#‫ َفَش‬8#‫ك‬ [fecera] #‫ر‬#‫ج‬#‫ف‬ [celese] #‫ ٌس‬#‫بْل‬#‫ج‬ [hadara] #‫ر‬#‫ض‬#‫ح‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

• Kesra[Alttan kesen kesra = Esre] - ‫ة‬#‫ر‬+‫س‬#‫ = ك‬Harfin altında olandır. [İ,I sesiyle
okutur]

[laibe] #‫ب‬D‫ع‬#‫ل‬ [radiye] #‫ض}ي‬#‫ر‬ [marida] #‫ض‬D‫ر‬#‫م‬ [dahike] #‫ َك‬D‫ح‬#‫ض‬ [fehime] #‫م‬D‫ه‬#‫ف‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[gabele] #‫ل‬D‫ب‬#‫ق‬ [ezine] #‫ن‬D‫أذ‬ [vehime] #‫م‬D‫ه‬#‫و‬ [atişe] #‫ش‬D‫ط‬#‫ع‬ [khşiye] #‫ي‬D‫ َفَش‬8#‫خ‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[verise] #‫ث‬D‫ر‬#‫و‬ [şehide] #‫أَد‬D‫ه‬#‫ش‬ [hasibe] #‫ب‬D‫س‬#‫ح‬ [alime] #‫م‬D‫بْل‬#‫ع‬ [şeribe] #‫ب‬D‫ر‬#‫ش‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[rahime] #‫م‬D‫ح‬#‫ر‬ [sebile] #‫ب}ل‬#‫س‬ [ğaniye] #‫ي‬D‫ذْن‬#‫غ‬ [selime] #‫م‬D‫بْل‬#‫س‬ [khamile] #‫ل‬D‫م‬#‫خ‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[rakibe] #‫ب‬D‫ك‬#‫ر‬ [emine] #‫ن‬D‫أم‬ [hadime] #‫م‬D‫أَد‬#‫ح‬ [hamide] #‫أَد‬D‫م‬#‫ح‬ [hafıza] #‫ظ‬D‫ف‬#‫ح‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[lebise] #‫ ٌس‬D‫ب‬#‫ل‬ [taıme] #‫م‬D‫ع‬#‫ط‬ [avira] #‫ر‬D‫و‬#‫ع‬ [nefiye] #‫ي‬D‫ف‬#‫ن‬ [vecıa] #‫َع‬ౢ D‫ج‬#‫و‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[henie] #‫ َئ‬8D‫ذْن‬#‫ه‬ [nagıye] #‫ي‬D‫ق‬#‫ن‬ [esife] #‫ف‬D‫أس‬ [seime] #‫م‬D‫ئ‬#‫س‬ [semia] #‫َع‬ౢ D‫م‬#‫س‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

• Damme[Ötre] - ‫م=ة‬#‫ = ض‬Harfin üstünde küçük vav gibi duran [U sesiyle okutur ve Ü
sesi Arapça'da yoktur]

[nazufe] ‫ف‬0‫نظ‬ [sehule] ‫ل‬0‫سه‬ [saruha] #‫ح‬0‫ر‬#‫ص‬ [cemude] #‫أَد‬0‫م‬#‫ج‬ [bakhule] ‫ل‬0‫بخ‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[cerue] ‫ ؤ‬e80‫جر‬ [asule] #‫ل‬0‫أص‬ [gutıa] #‫َع‬ౢ }‫ط‬0‫ق‬ [edube] #‫ب‬0‫أد‬ [kesura] #‫ر‬0‫ َرُث‬8#‫ك‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[vasume] #‫م‬0‫س‬#‫و‬ [haluve] #‫و‬0‫بْل‬#‫ح‬ [leume] #‫م‬0‫ؤ‬#‫ل‬ [gabuha] #‫ َح‬0‫ب‬#‫ق‬ [batue] #‫ َئ‬80‫بط‬#

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[cebune] ‫ن‬0‫جب‬ [curiha] #‫ح‬D‫جر‬ [rucia] #‫َع‬ౢ D‫ج‬0‫ر‬ [selime] #‫م‬D‫بْل‬#‫س‬ [vadue] ‫ؤ‬0‫وض‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[daufe] #‫ف‬0‫ع‬#‫ض‬ [garube] #‫ب‬0‫ر‬#‫ق‬ [yetume] #‫م‬0‫ت‬#‫ي‬ [yemune] #‫ن‬0‫م‬#‫ي‬ [yesure] #‫ر‬0‫س‬#‫ي‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[budie] ‫أ‬D‫أَد‬0‫ب‬ [şuribe] #‫ب‬D‫ر‬0‫ش‬ [azume] #‫م‬0‫ظ‬#‫ع‬ [garube] #‫ب‬0‫ر‬#‫ق‬ [vusile] #‫ل‬D‫ص‬0‫و‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


[ukhiza] #‫َذ‬D‫خ‬0‫أ‬ [gutile] #‫ل‬D‫ت‬0‫ق‬ [umile] #‫ل‬D‫م‬0‫ع‬ [ruhime] #‫م‬D‫ح‬0‫ر‬ [kutibe] #‫ب‬D‫ت‬0‫ك‬

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Her birini 1 defa yaz 3 defada oku (okunuşlarına bakmadan)


‫!‪Fiil harflerini birleştir ve harakelerini fetha yap‬‬

‫درس‬ ‫قرأ‬ ‫كتب‬ ‫قتل‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫دفع‬ ‫جمع‬ ‫نظر‬ ‫سأل‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫جلس‬ ‫رأس‬ ‫ظهر‬ ‫قطع‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ذهب‬ ‫ملأ‬ ‫ضرب‬ ‫فتح‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ترك‬ ‫صدق‬ ‫صبر‬ ‫لمع‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫طبع‬ ‫عرف‬ ‫ركض‬ ‫طلب‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫وزن‬ ‫عرض‬ ‫هنأ‬ ‫وضع‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫نزل‬ ‫مسك‬ ‫كشف‬ ‫وقف‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫وجد‬ ‫ولد‬ ‫وصل‬ ‫هجم‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬

‫]‪Fiil harflerini birleştir ve orta harfleri Kesra yap [diğer harfleri Fetha‬‬

‫أمن‬ ‫أسف‬ ‫لبس‬ ‫لعب‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫نسي‬ ‫ضحك‬ ‫شرب‬ ‫شبع‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫غضب‬ ‫مرض‬ ‫فهم‬ ‫طعم‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫شرك‬ ‫سمع‬ ‫حزن‬ ‫فرح‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫غني‬ ‫علم‬ ‫ورث‬ ‫حمد‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫خمل‬ ‫ركب‬ ‫حسب‬ ‫حفظ‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


‫يقن‬ ‫شهد‬ ‫قبل‬ ‫رضي‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


‫طفئ‬ ‫حظي‬ ‫وخع‬ ‫يقظ‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


‫عطش‬ ‫عمل‬ ‫كئب‬ ‫سبل‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Fiil harflerini birleştir ve orta harfleri Damme yap [diğer harfleri Fetha]

‫كبر‬ ‫سهل‬ ‫حسن‬ ‫كبر‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


‫كرم‬ ‫قبح‬ ‫أصل‬ ‫نظف‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


‫وسم‬ ‫حلو‬ ‫كمل‬ ‫عظم‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


‫يم ن‬ ‫يسر‬ ‫ ؤ‬e8 ‫و ض‬ ‫يتم‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

• Cezm - ‫م‬+‫ز‬#‫ = ج‬Harfin üzerindeki yuvarlak şekildir [Bulunduğu harfi sessizleştirir]

.
Oku - +‫أ‬#‫ر‬+‫ق‬D‫ا‬ Otur - +‫ ٌس‬D‫بْل‬+‫ج‬D‫ا‬ Kalk - +‫م‬0‫ق‬ Bak - +‫ر‬0‫ظ‬+‫ن‬0‫ا‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Yaz - +‫ب‬0‫ت‬+‫ك‬0‫ا‬ İç - +‫ب‬#‫ر‬+‫ش‬D‫ا‬ Ye - +‫ل‬0‫ك‬ Ol - +‫ن‬0‫ك‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Giyin - +‫ ٌس‬D‫ب‬+‫ل‬D‫ا‬ Gül - +‫ َك‬#‫ح‬+‫ض‬D‫ا‬ Gel - +‫عال‬#‫ت‬ Git - +‫ب‬#‫ه‬+‫ذ‬D‫ا‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Uyu - +‫م‬#‫ن‬ Sor - +‫أل‬+‫س‬D‫ا‬ Aç - +‫ َح‬#‫ت‬+‫ف‬D‫ا‬ Çalış - +‫س‬0‫ر‬+‫د‬0‫ا‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Dön - +‫َع‬ౢ D‫ج‬+‫ر‬D‫ا‬ Koş - +‫@ْض‬TextHoriz0‫ك‬+‫ر‬0‫ا‬ Vur - +‫ر}ب‬+‫ض‬D‫ا‬ Kes - +‫َع‬ౢ #‫ط‬+‫ق‬D‫ا‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


İn - +‫ل‬D‫ز‬+‫ن‬D‫ا‬ Bul - +‫أَد‬D‫ج‬ Sat - +‫َع‬ౢ #‫ب‬ Dur - ‫ف‬D‫ق‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Oyna - +‫ب‬#‫ع‬+‫ل‬D‫ا‬ Doğmadı - +‫أَد‬D‫بْل‬#‫ ي‬+‫م‬#‫ل‬ De - +‫ل‬0‫ق‬ Al - +‫َذ‬0‫خ‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


+‫م‬#‫ك‬ +‫ل‬#‫ه‬ +‫ن‬D‫م‬ Sür - +‫ر‬D‫س‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

• Şedde - =‫أَد‬#‫ = ش‬Harf üzerindeki ters m'dir. Bir harf iki kez geldiği zaman şeddelenir.
[Bulunduğu harfi önce sakin(cezimli) sonra harekeli okutur]

=‫أَد‬#‫م‬ =‫أَد‬#‫ع‬ ‫ال‬ =‫ب‬#‫ر‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


=‫م‬0‫ث‬ =‫أَد‬#‫خ‬ =‫ن‬#‫ظ‬ =‫ ٌس‬#‫م‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


=‫د‬#‫ر‬ =‫ق‬#‫ح‬ ‫ت=ار‬#‫س‬ ‫بْل”م‬#‫ع‬0‫م‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


‫ل=ح‬#‫ف‬ ‫م––أَد‬#‫ح‬0‫م‬ ‫أَد=س‬#‫ق‬0‫م‬ =‫إن‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


‫ق=ة‬#‫د‬ =‫َذ‬#‫ل‬ =‫ف‬#‫خ‬ =‫ل‬#‫ك‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


=‫ر‬#‫ض‬ =‫ر‬#‫ف‬ ‫ك=ان‬0‫د‬ ‫ة‬#‫تْي=ار‬#‫س‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


=‫أن‬ =‫ر‬#‫م‬ =‫ َك‬#‫ش‬ =‫م‬#‫ض‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


#‫بْل=م‬#‫س‬ =‫ل‬#‫ظ‬ =‫ن‬#‫ر‬ =‫ن‬D‫تْك‬#‫ل‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Her birini altına yaz 2 defada oku

• Uzatan harfler ‫ = ا‬A Elif üstünü (fethayı) temsil eder [Harfi A diye uzatır]
‫ب‬D‫كات‬ ‫ة‬#‫ر‬D‫طائ‬ ‫باب‬ ‫اب‬#‫ت‬D‫ك‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


‫ة‬#‫بْل‬D‫حاف‬ ‫أَد‬D‫ساج‬ ‫ب‬D‫ذاه‬ ‫ل‬D‫عام‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


‫دار‬ ‫بق=ال‬ ‫ضار‪#‬ب‪#‬‬ ‫طال‪D‬ب‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫مات‪#‬‬ ‫جام‪َౢ D‬ع‬ ‫جام‪D‬ع‪#‬ة‬ ‫د‪#‬ر=اج‪#‬ة‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ت‪D‬بْل‪+‬فاز‬ ‫شاي‬ ‫فاع‪D‬ل‬ ‫خال‪D‬ق‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ط‪#‬ب–اخ‬ ‫ح‪#‬م=ام‬ ‫قام‪#‬‬ ‫ت‪0‬ر‪+‬ك‪D‬تْيا‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫أن=‬ ‫م‪#‬ر=‬ ‫ش‪َ #‬ك=‬ ‫ض‪#‬م=‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫إس‪+‬لم‬ ‫قات‪D‬ل‬ ‫كان‪#‬‬ ‫قال‪#‬‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫‪Her birini altına yaz 2 defada oku‬‬

‫•‬ ‫‪Uzatan harfler‬‬ ‫‪ =İ‬ي‬ ‫]‪Ye kesrayı (esreyi) temsil eder [Harfi İ, I diye uzatır‬‬

‫متْيزان‬ ‫ت‪D‬بْل‪+‬متْيَذ‬ ‫ديذْنار‬ ‫م‪0‬أَدير‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ح‪#‬فتْيف‬ ‫ج‪#‬أَديأَد‬ ‫ق‪#‬أَديم‬ ‫س‪#‬ب‪D‬تْيل‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ق‪#‬ريب‬ ‫ط‪#‬ريق‬ ‫حامتْيل‬ ‫ح‪#‬أَديق‪#‬ة‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫م‪0‬حتْيط‬ ‫م‪#‬جتْيأَد‬ ‫ر‪#‬صتْيف‬ ‫ل‪#‬طتْيف‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫أبي‬ ‫أخي‬ ‫نتْيل‬ ‫س‪D‬تْك”تْين‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ح‪#‬متْيأَد‬ ‫ج‪#‬ريأَد‪#‬ة‬ ‫فتْيل‬ ‫ب‪#‬عتْيأَد‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫م‪D‬س‪+‬تْكتْين‬ ‫بازيل‬ ‫ح‪#‬أَديأَد‬ ‫ش‪#‬ري َك‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ت‪D‬بْل‪+‬متْيَذ‬ ‫ق‪#‬ذْن‪+‬أَديل‬ ‫ر‪#‬ضتْي ‪َౢ‬ع‬ ‫ر‪#‬فتْي ‪َౢ‬ع‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫‪Her birini altına yaz 2 defada oku‬‬
‫•‬ ‫‪Uzatan harfler‬‬ ‫]‪ = U Vav dammeyi (ötreyi) temsil eder [Harfi U diye uzatır‬و‬
‫لوط‬ ‫نور‬ ‫د‪0‬ك‪+‬تور‬ ‫كوب‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ن‪0‬قود‬ ‫خ‪0‬روج‬ ‫د‪0‬خول‬ ‫ن‪0‬زول‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ي‪#‬قول‪0‬‬ ‫ب‪0‬تْيوت‬ ‫د‪0‬روس‬ ‫ف‪0‬طور‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫سوق‬ ‫دوش‬ ‫قاموس‬ ‫ي‪#‬تْكون‪0‬‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ي‪#‬أَد‪+‬عو‬ ‫ي‪#‬عود‬ ‫م‪#‬ف‪+‬عول‬ ‫ح‪0‬أَدود‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫سور‪#‬ة‬ ‫س‪0‬تْكوت‬ ‫ي‪#‬موت‪0‬‬ ‫دود‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ش‪0‬عور‬ ‫م‪َ 8#‬فَش‪+‬هور‬ ‫ب‪D‬أَدون‪D‬‬ ‫سوم‪#‬ر‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫م‪#‬ق‪+‬تول‬ ‫م‪#‬ح‪+‬مود‬ ‫شوط‬ ‫م‪َ 8#‬فَش‪n+‬لوغول‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫‪Her birini altına yaz 2 defada oku‬‬
• TENVİN = Belirsiz olan isimlerin sonunda bulunur. [Fillerde olmaz]

Çift Damme (İki ötre) [un sesiyle okutur]

Çift Fetha (İki üstün) [en, an sesiyle okutur]

Çift Kesra (İki esre) [in, ın sesiyle okutur]

ÇİFT DAMME
Bir ofis -mektebun \ .‫ب‬#‫ت‬+‫تْك‬#‫م‬ Bir öğrenci - talibun \ .‫ب‬D‫طال‬ Bir yazı tahtası -sebburatun \ .‫ة‬#‫ب=ور‬#‫س‬ Bir kitap - kitabun \ .‫تاب‬D‫ك‬

------------- ------------- ------------- -------------


Bir tebeşir \. ‫تْير‬D‫باش‬#‫ط‬ Bir oturak \ .‫أَد‬#‫ع‬+‫ق‬#‫م‬ Bir okul \ .‫ر”س‬#‫أَد‬0‫م‬ Bir üniversite \ .‫ة‬#‫ع‬D‫جام‬

------------- ------------- ------------- -------------


Bir zil \ .‫س‬#‫ر‬#‫ج‬ Bir gömlek \ .‫تْيص‬D‫م‬#‫ق‬ Bir ders \ .‫س‬+‫ر‬#‫د‬ Bir kalem \ .‫م‬#‫قبْل‬#

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Bir baş \ .‫س‬+‫أ‬#‫ر‬ Bir iyilik \ .‫ر‬+‫تْي‬#‫خ‬ Bir arkadaş \ .‫أَديق‬#‫ص‬ Bir birşey \ .‫ء‬+‫ي‬#‫ش‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Bir çocuk \ .‫أَد‬#‫ل‬#‫و‬ Bir defter \ .‫ر‬#‫ت‬+‫ف‬#‫د‬ Bir ağaç \ .‫ة‬#‫ر‬#‫ج‬#‫ش‬ Bir güneş \ .‫ ٌس‬+‫م‬#‫ش‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Bir baba \ .‫أَد‬D‫وال‬ Bir resim \ .‫ة‬#‫صور‬ Bir ay \ .‫ر‬#‫م‬#‫ق‬ Bir gözlük \ .‫ة‬#‫ظ–ار‬#‫ن‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Bir oda \ .‫ة‬#‫ف‬+‫ر‬#‫غ‬ Bir mescid \ .‫أَد‬D‫ج‬+‫س‬#‫م‬ Bir kız çocuğu \ .‫ة‬#‫ذْن‬+‫إب‬ Bir anne \ .‫ة‬#‫أَد‬D‫وال‬

---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Her birini altına yaz anlamlarını aklında tutmaya çalış

ÇİFT FETHA [Kelimenin sonunda ‫ى‬ ‫ ة ء‬bu harfler yoksa çift fetha ‫( ا‬elif) üzerine yazılır]
Bir ofis -mekteben \ ›‫با‬#‫ت‬+‫تْك‬#‫م‬ Bir öğrenci - taliben \ ›‫با‬D‫طال‬ Bir yazı tahtası -sebburaten \ ›‫تا‬#‫ب=ور‬#‫س‬ Bir kitap - kitaben \ ›‫تابا‬D‫ك‬

------------- ------------- ------------- -------------


›‫تْيرا‬D‫باش‬#‫ط‬ ›‫أَدا‬#‫ع‬+‫ق‬#‫م‬ ›‫ر”سا‬#‫أَد‬0‫م‬ ›‫ة‬#‫ع‬D‫جام‬

------------- ------------- ------------- -------------


‫ج‪#‬ر‪#‬سا›‬ ‫ق‪#‬م‪D‬تْيرْصا›‬ ‫د‪#‬ر‪+‬سا›‬ ‫ق‪#‬بْل‪#‬ما›‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ر‪#‬أ‪+‬سا›‬ ‫خ‪#‬تْي‪+‬را›‬ ‫ص‪#‬أَديقا›‬ ‫ش‪#‬ي‪+‬ء›‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫و‪#‬ل‪#‬أَدا›‬ ‫د‪#‬ف‪+‬ت‪#‬را›‬ ‫ش‪#‬ج‪#‬ر‪#‬ة›‬ ‫ش‪#‬م‪+‬سا›‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫وال‪D‬أَدا›‬ ‫صور‪#‬ة›‬ ‫ق‪#‬م‪#‬را›‬ ‫ن‪#‬ظ–ار‪#‬ة›‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫غ‪#‬ر‪+‬ف‪#‬ة›‬ ‫م‪#‬س‪+‬ج‪D‬أَدا›‬ ‫إب‪+‬ذْن‪#‬ة›‬ ‫وال‪D‬أَد‪#‬ة›‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫‪Her birini altına anlamlarıyla birlikte altına yaz‬‬

‫‪ÇİFT KESRA‬‬
‫\ ‪mektebin‬‬ ‫م‪#‬تْك‪# +‬تب}‬ ‫\ ‪talibin‬‬ ‫طال‪D‬ب}‬ ‫\ ‪sebburaten‬‬ ‫س‪#‬ب=ور‪#‬ة}‬ ‫\ ‪kitabİn‬‬ ‫ك‪D‬تاب}‬

‫‪-------------‬‬ ‫‪-------------‬‬ ‫‪-------------‬‬ ‫‪-------------‬‬


‫ط‪#‬باش‪D‬تْير}‬ ‫م‪#‬ق‪+‬ع‪#‬أَد}‬ ‫م‪0‬أَد‪#‬ر”س}‬ ‫جام‪D‬ع‪#‬ة}‬

‫‪-------------‬‬ ‫‪-------------‬‬ ‫‪-------------‬‬ ‫‪-------------‬‬


‫ج‪#‬ر‪#‬س}‬ ‫ق‪#‬م‪D‬تْيص}‬ ‫د‪#‬ر‪+‬س}‬ ‫ق‪#‬بْل‪#‬م}‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫ر‪#‬أ‪+‬س}‬ ‫خ‪#‬تْي‪+‬ر}‬ ‫ص‪#‬أَديق}‬ ‫ش‪#‬ي‪+‬ء}‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫و‪#‬ل‪#‬أَد}‬ ‫د‪#‬ف‪+‬ت‪#‬ر}‬ ‫ش‪#‬ج‪#‬ر‪#‬ة}‬ ‫ش‪#‬م‪ٌ +‬س}‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫وال‪D‬أَد}‬ ‫صور‪#‬ة}‬ ‫ق‪#‬م‪#‬ر}‬ ‫ن‪#‬ظ–ار‪#‬ة}‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫غ‪#‬ر‪+‬ف‪#‬ة}‬ ‫م‪#‬س‪+‬ج‪D‬أَد}‬ ‫إب‪+‬ذْن‪#‬ة}‬ ‫وال‪D‬أَد‪#‬ة}‬

‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬ ‫‪----------------‬‬


‫‪Her birinin altına arapçasını yaz, anlamını bildiklerinin türkçesini yazma‬‬
✔ Belirlilik Eki – +‫ل‬#‫[ ا‬İngilizce'deki The gibi]
Son harekesi tek
Son harekesi çift
[herhangi] Bir kitap\ .‫كتاب‬ [bilinen] Kitap\ 0‫تْكتاب‬+‫ال‬
Bir defter \ .‫تر‬+‫ف‬#‫د‬ Defter \ 0‫ر‬#‫ت‬+‫ف‬#‫أَد‬+‫ال‬

Bir çocuk \ .‫لأَد‬#‫و‬ Çocuk \ 0‫أَد‬#‫ل‬#‫و‬+‫ال‬

Bir okul \ .‫ة‬#‫رس‬# +‫أَد‬#‫م‬ Okul \ 0‫ة‬#‫س‬#‫ر‬+‫أَد‬#‫م‬+‫ال‬

Bir gün \ .‫م‬+‫و‬#‫ي‬ Bugün \ 0‫م‬+‫و‬#‫التْي‬

Bir ev \ .‫ت‬+‫تْي‬#‫ب‬ Ev \ 0‫ت‬+‫تْي‬#‫ب‬+‫ال‬

Arapça'da harfler 2'ye ayrılır Şemsi ve Kameri şeklinde;

Şemsi: ‫ن‬ ‫تثدذرزسشصضطظل‬ [Bunların dışındakiler kameridir]

Şemsi bir harf ile başlayan bir kelimeye +‫ل‬#‫ ا‬geldiğinde ‫( ل‬lam) okunmadan şemsi harf şeddelenir.

Kameri Şemsi

[el-kameru] Ay \ 0‫ر‬#‫م‬#‫الق‬ [eş-şemsu] Yaz \ 0‫ ٌس‬+‫ َفَش=م‬8‫ال‬

[el-beytu] Ev \ 0‫ت‬+‫تْي‬#‫الب‬ [et-temru] Yaz \ 0‫ف‬+‫الرْص=تْي‬

[el-babu] Kapı \ 0‫الباب‬ [eş-şitau] Kış \ 0‫ َفَش=تاء‬8‫ال‬

[el-miftahu] Anahtar\ 0‫تاح‬+‫ف‬D‫الم‬ [en-neharu] Gündüz \ 0‫الذْن=هار‬

[el-ardu] Yeryüzü \ 0‫ض‬+‫ر‬#‫الع‬ [es-semau] Gökyüzü \ 0‫الس=ماء‬

Yanlarına örnekteki gibi yazın


0‫ة‬#‫ب‬D‫ الطال‬K 0‫تْي–ارة‬#‫ الس‬Ş
0‫بْل”م‬#‫ع‬0‫الم‬ 0‫أَديقة‬#‫الح‬
0‫ر‬+‫م‬#‫الت‬ 0‫ريق‬#‫الط‬
0‫م‬+‫و‬#‫التْي‬ 0‫تاب‬D‫التْك‬
0‫َع‬ౢ ‫بتْي‬#‫الر‬ ‫ة‬#‫ر‬#‫ج‬#‫ َفَش‬8‫ال‬
0‫أَد‬#‫الح‬ 0‫ت‬+‫ب‬#‫الس‬
0‫عاء‬D‫ب‬+‫الر‬ 0‫لثاء‬0‫ َرُث‬8‫ال‬
0‫ة‬#‫ع‬0‫م‬0‫الج‬ 0‫متْي ٌس‬#‫الخ‬
0‫تْير‬#‫الط‬ 0‫كي‬#‫الَذ‬
0‫أَد‬D‫ج‬+‫س‬#‫الم‬ 0‫رير‬#‫الس‬
Dişil ve Eril \ ‫ن=ث‬#‫ؤ‬0‫ والم‬0‫ك=ر‬#‫َذ‬0‫الم‬

Açıklama:
Arapça'da bütün kelimeler dişil ve erillik şeklinde 2'ye ayrılır ve bütün kurallar buna dayalıdır. (Tabiki bu
gramerdedir gerçekte eşya dişil olamaz)

Peki bir kelimenin dişil olduğunu nasıl anlarız?

1- Kelime sonunda ‫( ة تة‬kapalı te), ‫اء‬ ya da ‫( ى‬kısa elif) bulunursa


‫( ة‬kapalı te) Okunuşu: Durduğumuz zaman okumayabiliriz.[‫ ة‬kapalı te'li kelime tekildir]
[muallime] .‫ة‬#‫بْل”م‬#‫ع‬#‫م‬
[müdire] ‫ة‬. #‫أَدير‬0‫م‬
[müdire] .‫ة‬#‫ب‬#‫ت‬+‫تْك‬#‫م‬
[fatıma] .‫ة‬#‫فاط}م‬

Dişil Eril
.‫ة‬#‫بْل”م‬#‫ع‬0‫ م‬öğretmen .‫بْل”م‬#‫ع‬0‫م‬
.‫ة‬#‫بتْيب‬#‫ط‬ doktor .‫بتْيب‬#‫ط‬
.‫ة‬#‫س‬D‫أَد‬+‫ذْن‬#‫ه‬0‫ م‬mühendis 0‫س‬D‫أَد‬+‫ذْن‬#‫ه‬0‫م‬
.‫ة‬#‫ب‬D‫كات‬ yazıcı .‫ب‬D‫كات‬
.‫ت‬+‫خ‬0‫أ‬ kardeş .‫أخ‬
.‫ة‬#‫ذْن‬D‫م‬+‫ؤ‬0‫م‬ mümin .‫ن‬D‫م‬+‫ؤ‬0‫م‬
.‫ة‬#‫ب‬+‫بْل‬#‫ك‬ köpek .‫ب‬+‫بْل‬#‫ك‬
‫ى‬A2)#‫ع‬+‫و‬#‫ج‬ aç 0‫عان‬+‫و‬#‫ج‬
0‫ى‬A2)‫ع‬+‫ب‬#‫ش‬ tok 0‫عان‬+‫ب‬#‫ش‬
0‫اء‬#‫ض‬+‫تْي‬#‫ب‬ beyaz 0‫@ْض‬TextHoriz#‫تْي‬+‫أب‬
0‫اء‬#‫ق‬+‫ر‬#‫ز‬ mavi 0‫ق‬#‫ر‬+‫أز‬
0‫اء‬#‫ر‬+‫م‬#‫ح‬ kırmızı 0‫ر‬#‫م‬+‫أح‬
0‫اء‬#‫ر‬+‫ض‬#‫خ‬ yeşil 0‫ر‬#‫ض‬+‫أخ‬
0‫اء‬#‫د‬+‫و‬#‫س‬ siyah 0‫د‬#‫و‬+‫أس‬

2- İnsan dışındaki bütün varlıkların çoğulları (kapılar, evler, okullar, hayvanlar gibi)

Dişil Eril
.‫ب‬0‫ت‬0‫ ك‬kitap (lar) .‫تاب‬D‫ك‬
.‫لم‬+‫ أق‬kalem (ler) .‫م‬#‫بْل‬#‫ق‬
‫لب‬+‫ أك‬köpek (ler) .‫ب‬+‫بْل‬#‫ك‬

3- Kasaba, şehir, ülke ve kabile isimleri (Kureyş, Mekke, Mısır)

Dişil
.‫ش‬+‫ي‬#‫ر‬0‫ق‬
0‫رْصر‬D‫م‬
0‫تْك=ة‬#‫م‬
4- Vücudun çift olan organları (göz, kulak, el)

Dişil
.‫أَد‬#‫ ي‬el
.‫ن‬+‫تْي‬#‫ ع‬göz
.‫ن‬0‫ذ‬0‫ أ‬kulak
.‫سان‬D‫ ل‬dil
.‫م‬#‫أَد‬#‫ ق‬ayak
.‫راع‬D‫ ذ‬kol
.‫ف‬+‫ت‬#‫ ك‬omuz

5- Kadın isimleri (Anne, Zeynep, Fatma, Leyla)

Dişil
‫ب‬#‫ذْن‬+‫ي‬#‫ز‬
‫وعاد‬0‫س‬
‫ر‬#‫هاج‬
‫ى‬A2)‫بْل‬+‫تْي‬#‫ل‬
‫أَد‬+‫ذْن‬D‫ه‬

--> Bu işaretlerin hiçbiri olmadığı halde dişil olan kelimelerde vardır bunlar duyularak öğrenildiği için sema-i
müennes denir.

Dişil
.‫ ٌس‬+‫ف‬#‫ ن‬kendim
.‫يق‬D‫ر‬#‫ ط‬yol
.‫ روح‬ruh
.‫ض‬+‫ر‬#‫ أ‬yeryüzü
.‫ ٌس‬+‫م‬#‫ ش‬güneş
.‫اء‬#‫م‬#‫ س‬gökyüzü
.‫ي َح‬D‫ ر‬rüzgar
.‫ار‬#‫ ن‬ateş
.‫ار‬#‫ د‬ev
.‫ب‬+‫ر‬#‫ ح‬savaş
.‫ذْن=م‬#‫ه‬#‫ ج‬cehennem