Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SMK NEGERI 1 PUGAAN
Jl. A. Yani Sei Rukam 1 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Ka-lsel

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1 PUGAAN


Nomor : KEP-010/d/SMKN.1 Pgn/2014

Tentang

MENGANGKAT KEMBALI GURU TIDAK TETAP (GTT)

"kelancaran pelaksanaan proses belajar me.DP,jar di SMK.Negai 1"


"Pugaan,perlu mengangkat Guru Tidak Tetap (honoier)"
MENOINOAT
:1.Uodang -Undang Nomor 2 Tahun 2003
2.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993.
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidilcan Nasional Dengan
"Kepala Badan Administrasi Negara No. 04331 1993,No. 25 Tahun 1993."
5. Penempatan guru-guru basil kelulusan CPNS dan Guru Bantu tahun
2005 serta mutasi pegawai/guru
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
"PERTAMA : Mengangkat Guru Tidak Tetap (OTT), pada tahun pclajaran
2013/2014"
Daftar terlampir dalam surat keputusan ini >:
KEDUA :Segala biaya yang timbul akibat pclaksanaan keputusan inidibebanbil
pada anggaran yang sesuai.
"KETIOA :Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulbn"
sebagaimana mestinya.
KEEMPAT :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.