Anda di halaman 1dari 3

Pendidikan Khas Pemulihan Khas

Definisi pendidikan yang disediakan untuk murid-murid Satu program pendidikan disediakan untuk murid
yang menghadapi masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam penguasaan
kerana masalah penglihatan, pertuturan dan kemahiran 3M yang kompleks disebabkan oleh
pendengaran serta masalah dalam faktor persekitaran. Program ini dijalankan oleh guru
pembelajaran, atau pun murid-murid yang yang khusus, di ruang yang khusus.
pintar-cerdas yang memerlukan pendidikan
yang lebih mencabar.

Matlamat menyediakan pendidikan khas dan Memastikan semua murid Tahap 1 menguasai
kemudahan untuk murid bermasalah kemahiran asas 3M.
penglihatan dan pendengaran, manakala
pendidikan khas integrasi pula adalah untuk
yang bermasalah pembelajaran, penglihatan,
dan pendengaran.

Objektif 1. Membantu mengembangkan kebolehan 1. menguasai kemahiran asas 3M


penyesuaian sosial dan persekitaran. 2. meneruskan pembelajaran di kelas biasa
2. Meransang perasaan kejayaan dan 3. membina keyakinan diri dan positif terhadap
pemenuhan kendiri. pembelajaran.
3. Membentuk perkembangn mental yang
sihat
4. Membentuk sikap positif pada kanak-
kanak cacat akal, ibu bapa atau
penjaga mereka dan masyarakat

5. Menilai kesedian motivasi dan


pembelajaran yang sesuai dengan
tahap perkembangan kanak-kanak
Kategori Pelajar 1. murid yang cacat anggota tetapi 1. Murid yang menghadapi kesukaran dalam
mempunyai kebolehan mental untuk penguasaan kemahiran asas 3M disebabkan
belajar seperti murid biasa oleh faktor persekitaran dan bukan kognitif
2. murid yang mempunyai pelbagai
kecacatan atau yang sangat cacat 2. murid kelas biasa di sekolah rendah yang
anggotanya atau yang terencat akal telah disaring dan diagnosis sebagai
yang berat. mengalami masalah penguasaan Kemahiran
Asas membaca, menulis dan mengira (3M).
3. bermasalah penglihatan, pendengaran
dan pembelajaran (termasuk "mild",
down's syndrome & austistik dan
mobiliti tidak terhad), (iii) Program
Pendidikan Inklusif - bermasalah
penglihatan, pendengaran dan
pembelajaran (termasuk down's
syndrome, austistik dan mobiliti tidak
terhad); kesemuanya dalam kategori
"ringan" (mild)
Kategori disahkan oleh suatu panel yang terdiri Pencalonan Murid
pemilihan murid daripada pengamal perubatan, pegawai dari a) Pencalonan murid boleh dibuat oleh:
Kementerian Pendidikan dan pegawai dari • guru mata pelajaran / guru kelas
Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebagai • guru besar
berupaya mengikuti program pendidikan • ibu bapa/ penjaga
kebangsaan. b) Pencalonan adalah berdasarkan kepada
pencapaian
mereka dalam pelajaran Bahasa Malaysia atau
Matematik.
c) Murid-murid boleh dicalonkan :

Untuk Tahun 1 : setelah tidak melepasi Ujian


Pelepasan
KIA 2M 3

Untuk Tahun 2dan 3 : selepas meninjau prestasi


murid dalam mata pelajaran asas pada
tahunsebelumnya. Masa yang paling baik sekali
ialah di awal tahun persekolahan

Konsep Menekankan kebolehan kognitif, Penekanan kepada Kia 2M dan kemahiran asas 3M
Pengajaran dan perkembangan tingkahlaku sosial /
Pembelajaran perkembangan kemahiran sosial, penguasaan
bahasa lisan / pertuturan, penguasaan
membaca, kemahiran matematik, kemahiran
pertumbuhan asas manusia, kemahiran
berdikari, kemahiran keusahawanan,
kebolehan penglihatan dan yang terakhir
kebolehan pendengaran.
kemahiran Menekan kemahiran yang pelbagai yang Kemahiran berbahasa dan matematik
penting untuk membentuk murid

Kurikulum Sukatan pelajaran pendidikan khas masalah Sukatan pelajaran pemulihan


pelajaran