Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN 7a

Rubrik Penilaian Kertas Kerja/Laporan – LO 1,LO6,LO7

Bi Skala Mark
l. 1 2 3 4 5
Kriteria ah
Markah 0 0.5 1 1.5 2
LO1- Pengenalan Pengenalan Pengenalan yang Pengenalan yang Pengenalan yang
1. Pengenala yang yang diberikan diberikan memuaskan baik sangat baik serta 2
n terkeluar dari kurang teratur dari segi
tajuk memuaskan susunan /teknikal
Jumlah
Tiada Fakta
Fakta + 1 Fakta = 4 2 Fakta = 8 3 Fakta = 12 4 Fakta = 16
=0
Huraian
LO1- Isi & Fakta dan Fakta dan Fakta dan Fakta dan Semua fakta dan
Huraian huraian yang huraian yang huraian yang huraian yang huraian yang
(4 Fakta x terkeluar dari kurang memuaskan dan baik dan sangat baik dan
2. 16
4 markah) tajuk memuaskan dihubungkaitkan dihubungkaitk dihubungkaitkan
perbincangan dan tidak dengan tajuk an dengan dengan tajuk
lengkap dan utama, tetapi tajuk utama utama dengan
tidak relevan tiada huraian secara jelas. jelas, termasuk
dengan tajuk sokongan atau huraian sokongan
contoh. dan contoh.
Markah 0 1 2 3 4
LO7- Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan yang Kesimpulan Kesimpulan yang
Cadangan / yang yang kurang memuaskan dan yang baik dan sangat baik dan
Kesimpulan terkeluar memuaskan dapat dapat dapat
3. 4
daripada menggambarkan menggambark menggambarkan
tajuk sebahagian an keseluruhan
perbincangan perbincangan keseluruhan perbincangan
perbincangan
4. Markah 0 1 2 3 4 4
LO7- Sumber yang Sumber yang Sumber yang Sumber yang Sumber yang
Sumber tidak kurang mencukupi mencukupi mencukupi,
Rujukan (5 mencukupi mencukupi dan berotoriti berotoriti dan
sumber dan tidak dengan rujukan pelbagai
yang autentik yang terhad

Page 1 of 2
LAMPIRAN 7a
berotoriti) pada nota
kuliah shj

Markah 0 1 2 3 4

5. LO6 – etika Tidak Kurang Bekerjasama & Bekerjasama Proaktif dan


& bekerjasama bekerjasama & komited dengan dan komited kreatif dengan 4
profesionali & tidak kurang komited tugasan terhadap tugasan
sme komited dengan tugasan denga
dengan tugasan baik
tugasan
30%
Jumlah
Markah

Page 2 of 2