Anda di halaman 1dari 2

1.2.

1 Lakaran pelan lantai bilik darjah yang mesra budaya

Carta organisasi Jadual tugas/ pelan


kebakaran

E A
Ruan
M P
g
b’gau A I

l D

antar A

Slogan ini ditulis pada dinding kelas sebagai moto kelas


Membudayakan Sepenuhnya Perpaduan Kaum!!!

Bersatu kita teguh, Bercerai


S.kebudayaan S. hugungan etnik S. bahasa S. matematik

Papan kenyataan Meja murid Kerusi

Meja guru Papan.h& LCD Pintu

Sudut bacaan Sudut aktiviti


Pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah yang mesra budaya adalah amat
penting dalam pengajaran dan pembejaran dalam abad yang mencabar ini dan lebih-
lebih lagi melibatkan murid-murid dari pelbagai latar belakang etnik.

Guru perlu memastikan supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-


murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan
dalam satu kumpulan melalui penyusunan meja . Apabila ada perbincangan kumpulan
atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahli-ahli kumpulan perlu terdiri dari pelbagai kaum etnik.
Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara
tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara
tidak langsung. Aktiviti seperti ini dapat dijalankan disudut bergaulan kaum yang
disediakan dengan pelbagai kemudahan seprti alatan mewarna, kertas majong, manila
kad dan sebagainya.

` Dalam bilik darjah, guru perlu menyediakan pelbagai sudut pembelajaran dan
aktiviti yang dapat membantu perkembangan intelek murid seperti sudut boneka,
kognitif, kinestetik serta sudut kreativiti dan sebagainya. Di samping itu, guru juga
harus membentuk sudut-sudut bacaan seperti buku cerita dan majalah pendidikan dan
sudut multimedia seperti komputer, televisyen dan multimedia.

Selain itu guru juga harus menulis atau melukis slogan yang berunsurkan
perpaduan sebagi moto kelas. Moto- moto seperti ini dapat meningkat semangat
perpaduan diantara pelajar yang pelbagai kaum. Secara tidak langsung nilai- nilai
seperti kerjasama, tolak ansur dan sebagainya dapat diterapkan dalam diri pelajar.