Anda di halaman 1dari 8

SJK (C) WANGSA MAJU

旺沙玛珠华小

PELAN STRATEGIK , PELAN OPERASI , PELAN TAKTIKAL


PERSATUAN BOLA KERANJANG
2020 - 2022
PELAN OPERASI SEKOLAH 2020
BIDANG KOKURIKULUM

STRATEGI 5 : MEMASTIKAN KESEIMBANGAN PENCAPAIAN KESENIAN, AKADEMIK, SAHSIAH DAN KOKURIKULUM


ISU STRATEGIK 1 : Pengurusan latihan dan kemahiran murid dalam permainan bola keranjang lemah
MATLAMAT STRATEGIK 1 : Pencapaian prestasi permainan bola keranjang yang cemerlang
ANJAKAN TRANSFORMASI : 2, 10
ASPIRASI SISTEM : Kualiti, Kecekapan
ASPIRASI MURID : Pengetahuan, kemahiran berfikir,berdisiplin

NAMA PROGRAM LATIHAN ASAS TEORI PERMAINAN BOLA KERANJANG


OBJEKTIF PROGRAM % Peningkatan pengetahuan asas teori permainan meningkat untuk semua ahli kelab bola keranjang

BIL HURAIAN AKTIVITI/PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBER PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN CATATAN/PELAN
KONTIGENSI

1 Mesyuarat AJK S/U, PSU Sukan dan tiada kos


-Penetapan masa pelaksanaan Semua guru
-Agihan tugas

2 Pemilihan dan pembahagian S/U sukan Penyelaras,guru tingkatan dan tiada kos
murid Semua guru

3 Taklimat latihan S/U, PSU Penyelaras dan ketua2 unit tiada kos

4 Latihan S/U,PSU Penyelaras,Ketua2 unit dan Jurulatih tiada kos

5 Pertandingan peringkat dalaman, PPD S/U,PSU,Penyelaras, K/U dan JU


Dan negeri

STRATEGI 5 : MEMASTIKAN KESEIMBANGAN PENCAPAIAN KESENIAN, AKADEMIK, SAHSIAH DAN KOKURIKULUM


ISU STRATEGIK 1 : Pengurusan latihan dan kemahiran murid dalam permainan bola keranjang lemah
MATLAMAT STRATEGIK 1 : Pencapaian prestasi permainan bola keranjang yang cemerlang
ANJAKAN TRANSFORMASI : 2, 10
ASPIRASI SISTEM : Kualiti, Kecekapan
ASPIRASI MURID : Pengetahuan, kemahiran berfikir,berdisiplin

NAMA PROGRAM LATIHAN PERMAINAN BOLA KERANJANG


OBJEKTIF PROGRAM % penguasaan teknik – teknik kemahiran bola keranjang dengan bantuan jurulatih yang berpengalaman

BIL HURAIAN AKTIVITI/PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBER PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN CATATAN/PELAN
KONTIGENSI

1 S/U, PSU Sukan dan


Latihan daya tahan kardiovaskular
Semua guru

2 Pemilihan dan pembahagian S/U sukan Penyelaras,guru tingkatan dan tiada kos
murid Semua guru

3 Taklimat latihan S/U, PSU Penyelaras dan ketua2 unit tiada kos

4 Latihan S/U,PSU Penyelaras,Ketua2 unit dan ju

5 Pertandingan peringkat dalaman, PPD Dan S/U,PSU,Penyelaras, K/U dan JU


negeri
STRATEGI 5 : MEMASTIKAN KESEIMBANGAN PENCAPAIAN KESENIAN, AKADEMIK, SAHSIAH DAN KOKURIKULUM
ISU STRATEGIK 1 : Pengurusan latihan dan kemahiran murid dalam permainan bola keranjang lemah
MATLAMAT STRATEGIK 1 : Pencapaian prestasi permainan bola keranjang yang cemerlang
ANJAKAN TRANSFORMASI : 2, 10
ASPIRASI SISTEM : Kualiti, Kecekapan
ASPIRASI MURID : Pengetahuan, kemahiran berfikir,berdisiplin

NAMA PROGRAM Perlawanan persahabatan dengan sekolah Zon Keramat dan zon-zon lain
OBJEKTIF PROGRAM % peningkatan motivasi murid dengan menyertai pertandingan luar

BIL HURAIAN AKTIVITI/PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB KOS/SUMBER PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN CATATAN/PELAN
KONTIGENSI

1 Mesyuarat AJK S/U, PSU Sukan dan tiada kos


-Penetapan masa pelaksanaan Semua guru
-Agihan tugas

2 Pemilihan dan pembahagian S/U sukan Penyelaras,guru tingkatan dan jurulatih membuat penilaian
murid Semua guru murid

3 Taklimat latihan S/U, PSU Penyelaras dan ketua2 unit

4 Latihan S/U,PSU Penyelaras,Ketua2 unit dan ju

5 Pertandingan peringkat dalaman, PPD S/U,PSU,Penyelaras, K/U dan JU perlawanan persahabatan


Dan negeri

PELAN STRATEGIK PERSATUAN BOLA KERANJANG 2020


BIDANG KOKURIKULUM
STRATEGI 5 : MEMASTIKAN KESEIMBANGAN PENCAPAIAN KESENIAN, AKADEMIK, SAHSIAH DAN KOKURIKULUM
ISU STRATEGIK 1 : Pengurusan latihan dan kemahiran murid dalam permainan bola keranjang lemah
MATLAMAT STRATEGIK 1 : Prestasi murid dalam kemahiran asas permainan bola keranjang meningkat.
ANJAKAN TRANSFORMASI : 3, 10
ASPIRASI SISTEM : Kualiti, Kecekapan
ASPIRASI MURID : Pengetahuan, Kemahiran berfikir dan disiplin

PETUNJUK PRESTASI SASARAN


UTAMA
BIL MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF INISIATIF/STRATEGI
(KPI) TOV 2020 2021 2022

1 KRA 2: Pada akhir 2022, murid Murid menguasai teknik Tiada kursus asas Murid faham dan tahu Penyertaan di Penyertaan di
Prestasi murid dalam berjaya menguasai asas asas bola keranjang dengan dijalankan asas kemahiran bola peringkat sekolah peringkat daerah ST1. Program latihan bermula awal tahun
permainan bola keranjang kemahiran bola keranjang baik keranjang
meningkat ST2. Menggunakan khidmat dan jurulatih
\ yang berpengalaman

ST3. Mendapat penyertaan di peringkat

Kekerapan latihan bola Penyertaan di Penyertaan di sekolah dan daerah

keranjang Melantik jurulatih utama bola Tiada jurulatih bola peringkat sekolah peringkat daerah Mendapat tempat
keranjang bagi melatih murid keranjang ketiga ST4. Mendapat sokongan padu dari pihak

secara berkala di sekolah pentadbiran serta warga sekolah

Melepasi tahap

Penyertaan murid dalam Murid mencapai prestasi Penyertaan saringan

pertandingan bola keranjang yang tinggi dalam permainan


Tiada penyertaan Mendapat tempat
bola keranjang
dalam pertandingan ketiga

PELAN TINDAKAN

1.0 Pernyataan Misi : Mempunyai kecergasan jasmani, rohani dan emosi


2.0 Pernyataan Objektif : 2.1 menguasai teknik dan asas teori bola keranjang dengan baik
3.0 Aktiviti : Latihan Mingguan

Tempoh Masa Indikator


Bil Aktiviti Sumber Pengurus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kejayaan
Mengadakan mesyuarat
Kewangan: R X
Agung untuk
1 Peruntukan Pelajar dapat
1.1 memilih AJK bola
sukan Guru menguasai teori
keranjang L
1.2 mendaftarkan peserta Penasihat asas bola
keranjang
R X
2 Menentukan tempat untuk Guna Tenaga:
menjalankan latihan L
2 orang guru
Melaksanakan kursus teori penasihat R X X X X X X X X X X
3 asas bola keranjang
mingguan 1 orang jurulatih L
berkemahiran R X X
Menilai pengetahuan asas
4
bola keranjang murid L

Disediakan oleh : Michelle Chong Sing Yee Disahkan oleh :


Ch’ng Lim Siong

Tarikh : 20.11.2019 Tarikh :

Petunjuk R : Rancang L : Laksana

PELAN TINDAKAN

1.0 Pernyataan Misi : Mempunyai kecergasan jasmani, rohani dan emosi


2.0 Pernyataan Objektif : 2.1 Meningkatkan tahap kecergasan dan kemahiran pemain bola keranjang
2.2 Kekerapan latihan permainan bola keranjang

3.0 Aktiviti : Latihan Kecergasan

Tempoh Masa Indikator


Bil Aktiviti Sumber Pengurus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kejayaan

Mengadakan latihan R X X X X X X X X X X
Pelajar dapat
1 kecergasan daya tahan
Kewangan: menguasai
kadiovaskular L
Peruntukan teknik-teknik
sukan Guru permainan bola
Penasihat R X X keranjang
Menjalankan ujian
2 dengan bantuan
kecergasan
Guna Tenaga: L jurulatih yang
2 orang guru berpengalaman
Pemilihan pemain bola penasihat R X
3 keranjang yang berpotensi
cergas 1 Jurulatih L

Disediakan oleh : Michelle Chong Sing Yee Disahkan oleh :


Ch’ng Lim Siong

Tarikh : 20.11.2019 Tarikh :

Petunjuk R : Rancang L : Laksana

PELAN TINDAKAN

1.0 Pernyataan Misi : Mempunyai kecergasan jasmani, rohani dan emosi


2.0 Pernyataan Objektif : 2.1 Mengambil bahagian dalam peringkat daerah
2.2 Membina semangat kesukanan yang tinggi

3.0 Aktiviti : Penyertaan Pertandingan Peringkat Zon Keramat

Tempoh Masa
Indikator
Bil Aktiviti Sumber Pengurus 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Kejayaan
1
R X X
1 Latihan intensif Kewangan:
Peruntukan L Pelajar dapat
sukan Guru menunjukkan
R X X X X X X X X X
2 Mengadakan motivasi Penasihat pencapaian
Guna Tenaga: 2 L yang tinggi
orang guru melalui
R X
penasihat perlawanan
3 Menyertai pertandingan
L persahabatan
1 orang jurulatih serta
Perlawanan persahabatan R X X X pertandingan
4
dengan sekolah dalam zon peringkat zon
L

Disediakan oleh : Michelle Chong Sing Yee Disahkan oleh :


Ch’ng Lim Siong

Tarikh : 20.11.2019 Tarikh :

Petunjuk R : Rancang L : Laksana

Anda mungkin juga menyukai