Anda di halaman 1dari 6

1

Tema 13: Segalanya Bermula di Sini (m/s 25-26)

Lengkapkan perbualan di bawah dengan maklumat yang sesuai tentang usaha-usaha untuk
meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Kemudian, praktis perbualan
tersebut dengan rakan anda.

Cikgu Solihin: Selamat pagi, Pelajar A. Sebenarnya pelbagai ___________ yang


mendorong terjadinya masalah ini. Pada zaman ini, semua orang
___________ dengan urusan sendiri sehingga menyebabkan mereka
tidak menghiraukan perkara lain yang berlaku di sekeliling mereka.

Cikgu Solihin: Antara usaha yang boleh dilakukan adalah dengan mengadakan
___________ secara besar-besaran melalui ________________ dan
______________________, Kempen-kempen seperti ini dapat
memberikan kesedaran tentang kepentingan ____________________
dalam kalangan masyarakat. Penyiaran rancangan atau program
berunsurkan _________________ seperti sejarah perjuangan
kemerdekaan atau _______________ yang berkaitan ________________
boleh disiarkan melalui media massa.

Pelajar A: Pada pendapat saya, kita perlu memberikan penekanan tentang proses
pemupukan ____________________ dari peringkat sekolah. Perkara ini
membolehkan semangat patriotik sebati dalam diri pelajar seperti kata
peribahasa Melayu, ________________________________. Dengan
cara ini, semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga
dewasa.

Cikgu Solihin: Benar kata kamu. Pengubahsuaian dan penekanan tentang aspek
semangat patriotik dalam ________________di sekolah dan di institusi
pengajian tinggi juga perlu dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab.
Sekiranya perkara ini dilakukan, para pelajar dapat memahami dan
menghayati semangat patriotik kerana aspek ini dipelajari dalam mata
pelajaran tertentu, diuji dalam _______________ dan diamalkan dalam
_________________ seharian.Hasilnya, semangat patriotik akan terus
_____________ dalam sanubari mereka hinggalah tamat persekolahan
atau institusi pengajian tinggi.

Pelajar A: Para pemimpin juga boleh menunjukkan semangat patriotik tanpa


mengira ____________, _____________ dan fahaman politik. Selain itu,
para pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan menekankan
kepentingan menghargai kemerdekaan yang telah dicapai merupakan
hasil _________________ dan ______________ para pejuang
kemerdekaan terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati.

Cikgu Solihin: Oleh itu, usaha ini harus dilaksanakan sepanjang masa terutama dalam
kalangan ______________. Hal ini demikian kerana golongan muda

1
2

merupakan bakal _______________ yang bakal memerintah negara ini.


Jika semangat ini tidak dipupuk dalam kalangan ______________, sudah
pasti mereka akan kehilangan ________________ dan perasaan cinta
akan negara tidak akan wujud dalam diri mereka.

2
3

Tema 14: Sihat dan Bersih Pilihanku (m/s 27-28)

Lengkapkan perbualan di bawah dengan menggunakan kata kunci atau ayat sendiri. Kemudian,
praktis perbualan ini dengan rakan anda.

Doktor Shifa: Kesihatan mental amat penting. Oleh itu, kita haruslah mengamalkan
___________________________ setiap hari. Contoh gaya hidup sihat
termasuklah makan makanan yang ________________ dan ___________.
Pemakanan yang seimbang dan berkhasiat bukan sahaja dapat menjaga
____________________ malah ____________________. Selain itu, kita
tidak digalakkan untuk mengambil makanan yang tinggi kandungan
________, ____________ dan ________________. Ketiga-tiga kandungan
ini akan memberikan ___________ yang ______________
kepadakesihatan jika ____________ secara ___________________.

Doktor Shifa: Seterusnya, kita boleh mendapatkan bimbingan _____________ dan


perkhidmatan _________________ 心理治疗法. Perkhidmatan kaunseling
dan psikoterapi berperanan menyediakan ruang untuk mangsa meluahkan
isi hati mereka. Selepas itu, pihak kaunseling akan _______________
untuk membantu individu tersebut menyelesaikan masalahnya.

Doktor Shifa: Benar.Setiap orang memerlukan __________ yang _____________.


Sekiranya kita mendapatkan rehat yang cukup, kita akan ______________
sepanjang hari. __________________ akan ______________ sekiranya
kita _____________ dan kurang tidur.

Doktor Shifa: Nasihat saya, kita hendaklah sentiasa ______________ selain menjaga
pemakanan dan rehat. Fikiran yang positif dapat membantu kita agar tidak
bertindak ___________________. ________________ merupakan orang
yang paling rapat dengan kita dan mereka boleh memberikan
_____________________ jika kita menghadapi sebarang masalah.

Tema 15: Angin Perubahan Membadai 刮大风 (m/s 29-30)

3
4

Lengkapkan perbualan di bawah tentang tanaman hibrid dengan menggunakan kata kunci atau
ayat sendiri. Kemudian, praktis perbualan ini dengan rakan anda.

Pelajar C: Tanaman hibrid 混杂 ialah hasil daripada _______________传授花粉__


_____________交叉 antara dua varieti 变种 tumbuhan yang berlainan.
______________ daripada proses ini ________________________.
Tumbuhan yang tumbuh daripada hasil benih pendebungaan silang itu
dikatakan hibrid.

Pelajar B: Boleh, Sebenarnya, tujuan tanaman ini dilaksanakan adalah untuk


mendapatkan beberapa ___________ daripada _____________tanaman
seperti ___________ dan rintang penyakit, __________ tumbuhan, bunga
atau buah, __________, _______________ serta sebagainya.

Pelajar C: Selain itu, _____________________tumbuhan hibrid lebih __________


berbanding dengan tanaman biasa. Hal ini demikian kerana tanaman hibrid
___________________________, tumbuhnya ______________一致 dan
_____________nya sangat banyak.

Pelajar A: Saay juga ada terbaca tentang tanaman ini di laman sesawang. Semasa
____________________ awal, _________________ daripada tumbuhan
induk _____________________ kepada bunga variety lain. Sebelum itu,
petani perlu membuat keputusan untuk ______________ yang akan
dijadikan _______________(pistil 雌蕊)dan tumbuhan ___________.
Seterusnya, barulah ____________雄蕊 dibuang daripada tumbuhan
betina supaya tidak mengeluarkan debunga sendiri.

Pelajar B: Benar kata kamu. Tanaman ini _____________________ yang lama


sehingga menepati ciri-ciri yang dikehendaki. Jika proses ini ___________,
semuanya akan ________________________.

Pelajar C: Jadi, untuk melakukan tanaman hibrid, kita perlu _________________ dan
____________ mudah ___________________ kerana ___________ yang
________________ akan kita kecapi 达到 nanti.

Baca petikan dengan teliti. Kemudian, berikan maksud istilah di bawah.

jangka masa tertentu, zaman

4
5

sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat yang baru

cenderung membawa kesan atau pengaruh yang tidak elok

benar, pasti, sah

kerja tertentu terutamanya yang perlu dilaksanakan

setiap hari

mesin, pesawat

berkembang dengan cepat, maju dengan cepat

sesuatu yang dikeluarkan oleh kilang atau ditawarkan oleh institusi

rangkaian komputer antarabangsa yang membolehkan pengguna komputer di seluruh dunia


berhubung antara satu sama lain dan mencapai maklumat pangkalan data dari seluruh dunia

Tema 16: Dipimpin untuk Memimpin (m/s 31-32)

5
6

beza jumlahnya antara kemenangan dengan kekalahan sangat tinggi

berjalan dengan pemantauan 监督 yang rapi 完善

ketiadaan waktu yang terpilih atau sebab-sebab tertentu

tidak mengalami apa-apa masalah berkaitan dengan mental

kaedah yang digunakan oleh rakyat untuk memilih wakil pemerintah yang sesuai

kawasan-kawasan yang diwujudkan untuk tujuan penempatan calon

tiada sogokan dari mana-mana pihak dan mementingkan integriti

golongan marhaen juga tidak dihalang untuk menjadi calon