BIBLIOGRAFI

Dokumen Standard Prasekolah,(2008) Kementerian Pelajaran Malaysia. Garis Panduan Penubuhan Pendaftaran dan Penutupan Kelas TABIKA/ TASKA. Dimuat turun dari http://unitprasekolah.webs.com/BAB%201penubuhan%20dan%20pendaftaran%20kelas.pdf dicetak pada 10 April 2011 Langkah-langkah Menjaga Keselamatan di Prasekolah dimuat turun dari http://impreschoolteacha.blogspot.com/2008/12/kemudahan-fizikal-bangunanprasekolah.html dicetak pada 10 April 2011 Najeemah Mohd Yusof, 2009. Prasekolah & Komuniti.Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Pemakanan Kanak-Kanak dimuat turun dari http://cikguani.blogspot.com/2009/03/pemakanan-kanak-kanak_22.html dicetak pada 10 April 2011. Prof Madya Dr Rohani Abdullah, Nani Menon & Mohd. Sharani Ahmad, 2007. Panduan Kurikulum Prasekolah. Kuala Lumpur :PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Putri Zabariah, Bustam Kamri & Raja Hamizah, 2008. Tadika Berkualiti. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Saayah Abu, Suraya bte Zaidon & Siti Saleha, 2006. Panduan untuk Pengusaha Tadika.Kuala Lumpur ; PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful