ULBS BAHASA INGGERIS 2011

KANDUNGAN FAIL PENGURUSAN INDUK 1. y y y y Buku Panduan Pelaksanaan LPN Manual (Asal : 2002) Kriteria Penskoran ULBS Teaching Manual 2006 ULBS BI Ting. 4 & 5 Sample Lesson Plan

PEKELILING LPN & JPN . BUKU PANDUAN PELAKSANAAN LPN 2. Dokumen y Borang Penyelarasan antara KPS dan PS (Pra) y OET y Borang markah Induk y Contoh Sijil y Borang Penyelarasan 7.y Penyelarasan ULBS (Pre. While . Post) 2. y y y 4. Surat Menyurat y Surat Makluman Kepada Ibubapa y Surat Peringatan (Kes Khas) y Laporan Taklimat Kepada Calon 8. 5. Senarai J/K ULBS Sekolah & Kes Khas 3. Minit Mesyuarat y Minit Mesyuarat Pengendalian ULBS y Minit mesyuarat Kes Khas (jika ada) 1. y y Surat-surat Lantikan Ketua Pentaksir Pentaksir Sekolah Surat Akuan Terima PS Jadual Pelaksanaan ULBS Laporan Laporan Pentaksir Sekolah Laporan Pemantau Dalaman  Pengetua  Penolong Kanan Pentadbiran  Guru Kanan/ Guru Cemerlang y Laporan Pemantau Luar  LPM  JPN  PPD 6.

JADUAL PELAKSANAAN ULBS 6. SURAT MENYURAT 9. LAPORAN 7.3. DOKUMEN 8. MINIT MESYUARAT BUKU PANDUAN PELAKSANAAN LPN 1. SENARAI JAWATANKUASA ULBSSEKOLAH & KES KHAS 4. SURAT-SURAT LANTIKAN 5. MANUAL (ASAL 2002) .

KETUA PENTAKSIR SEKOLAH 2. While. 3. SURAT AKUAN TERIMA KPS & PS JADUAL PELAKSANAAN ULBS .2. KRITERIA PENSKORAN ULBS TEACHING MANUAL 2006 ULBSBI TING 4 & 5 SAMPLE LESSON PLAN PENYELARASAN ULBS (Pre. PENTAKSIR SEKOLAH 3. 5. Post) PEKELILING LPN & JPN SENARAI JAWATANKUASA SEKOLAH & JAWATANKUASA KES KHAS SURAT-SURAT LANTIKAN 1. 4.

4. 2. SURAT PERINGATAN KES KHAS 3. LAPORAN PEMANTAU DALAMAN 3. 3. MINIT MESYUARAT PENGENDALIAN ULBS 2. MINIT MESYUARAT KES KHAS (jika ada) . 5. LAPORAN KPS & PENTAKSIR SEKOLAH 2. LAPORAN PEMANTAU LUARAN DOKUMEN 1.LAPORAN 1. LAPORAN TAKLIMAT KEPADA CALON MINIT MESYUARAT 1. BORANG PENYELARASAN ANTARA KPS & PS (Pra) OET (ULBS INDIVIDUAL PROFILE) BORANG MARKAH INDUK CONTOH SIJIL BORANG PENYELARASAN SURAT MENYURAT 1. SURAT MAKLUMAN KEPEDA IBUBAPA 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful