Anda di halaman 1dari 2

Bare Panas untuk santapan ulang KAjiiiii!!!

soalan spot mte 3102


Soalan
1. Nyatakan 3 tonggak pembelajaran.
- pembelajaran terarah kendiri (self-directed)
o motivasi dalam diri untuk belajar
- bergerak pada kemampuan sendiri (self-paced)
o kecekapan dalam pembelajaran ikut kemampuan sendiri
- pemerolehan sumber pembelajaran dengan sendiri (self-accessed)
o mencari maklumat berdasarkan tugasan melalui kemudahan internet
2. Namakan 2 kemahiran generik.
- Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi
- Kemahiran mentafsir dan menilai
- Kemahiran belajar
- Kemahiran berfikir
- Kemahiran pemudahcaraan (fasilitator)
3. Berikan 5 contoh bagaimana TMK dapat mempertingkatkan P&P matematik.
- Membolehkan pelajar mengakses maklumat yang sukar diperoleh.
- Membolehkan pelajar mengumpul maklumat yang perlukan masa yang lama atau terla
lu mahal untuk diperoleh. - Meningkatkan kreativiti dan imaginasi para pelajar
- Memberi peluang pelajar untuk belajar secara berkesan dengan bimbingan yang mi
nimum. - Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar.
4. 4 ciri pendekatan pengajaran semasa era matematik bersepadu.
- Pemusatan pelajar/murid
- Penggunaan teknologi
- Penyelesaian masalah
- Penggunaan bahan bantu belajar/mengajar
- Pendekatan belajar berkumpulan
- Integrasi sejarah dalam matematik
- Aplikasi kemahiran matematik dalam kehidupan harian
5. Kepentingan matematik
- Pengurusan jual beli = bayar bil eletrik / harga buah
- Masa = pekerjaan
- Masakan = sukatan gula / garam dalam masakan
- Kasihatan = kiraan BMI (body mass index)
6. Tugas & tanggungjawab guru matematik 5 aktiviti
- Kuiz matematik
- Pameran matematik
- Seminar menjawab matematik
- Pendekatan Sudoku
- Perdebatan matematik
- Gerak gempur matematik
7. Nyatakan dan jelaskan 6 nilai matematik mengikut Alan Bishop
- Rationalism
o Penegasan berbahasan, penaakulan dan logic
- Objectisme
o Penegasan tujuan, konkrit, symbol dan aplikasi idea-idea matematik
- Kawalan
o Penegasan ke atas kuasa matematik dan pengetahuan siantifik
- Kemajuan
o Penegasan kemajuan idea matematik dan penemuan baru
- Keterbukaan
o Peneganan kepada pendemokrasian pengetahuan melalui demokrasi, bukti, individu
- Misteri
o Penegasan matematik yang menakjubkan dan unik
8. Senaraikan mengikut kronologi 5 tahap sejarah perkembangan wang di dunia
- Sistem barter
- Kulit siput
- Wang logam
- Syiling emas
- Wang kertas
- Kad kredit
9. Nyatakan 3 objektif KBSR
- Memahami konsep, definisi, peraturan, prinsip berkaitan nombor, operasi, ruang
, ukuran dan pengendalian data - Menguasai kemahiran operasi asas matematik
- Menguasai kemahiran operasi bercampur
- Menguasasi kemahiran asas matematik dalam pengukuran, pengendalian data dan me
wakili data dalam bentuk graf dan carta - Menggunakan kemahiran matematik untuk
menyelesaikan masalah harian secara efektif
10. Nyatakan penambahbaikan KSSR berbanding KBSR
- Menyediakan murid yang lebih berdaya saing
- Membentuk insane yang seimbang
- Menyediakan murid yang untuk menyumbang keharmonian dan kesejahteraan negara
11. Senaraikan ICT tools (perkakasan ICT) yang dapat digunakan dalam P&P matemat
ik
- Perkakasan (hardware) = computer, smart phone, LCD
- Perisian (software) = GSP, Excel, Power Point, Publisher, CD-Rom
- Jaringan = internet, intranet, wifi / hot spot
12. Membantu pelajar memahami konsep matematik
- Kalkulator
- Computer
- Perisian pendidikan
- Web site / laman sesawang
- Pekaj pembelajaran
13. Kebaikan teknologi kepada pelajar
- Kreatif
- Rasa yakin
- Boleh bekerja dengan sendiri (berdikari) & berkumpulan
- Mengekses pengetahuan dan skill
- Maklumat yang meluas
- Merangsang minat dan tanggungjawab
*sekadar spot nie!!!!