Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN AKTIVITI HARIAN

MINGGU : 6 TARIKH : 11.2.2019

STARTEGI : TEMA HARI : ISNIN

TEMA RUMAH SAYA

MASA DISPLIN ILMU STANDARD OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI ABM/ CATATAN


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
UTAMA

8.00 – 8.20 MAIN BEBAS

Perbualan Awal

8.20 – 8.40 1. Menyanyi lagu selamat pagi dan mengucap selamaqat.

2. Berinteraksi dan percambahan idea dengan kanak-kanak tentang rakan mereka.

BM1.3.1 mendengar Pada akhir 1. Guru menunjukkan cara  Kad huruf


dan menyebut pembelajaran murid memegang alat tulis dengan
8.40 – 9.40 B.Melayu abjad dapat : betul.  Doh

BM3.2.1 menulis  Menyebut huruf 2. Menekap, menyurih huruf ,  Lembaran


huruf kecil dengan a-z turutan sambung titik , mewrna huruf kerja
cara yang betul secara rawak dan kolaj huruf.
FK 1.1.1
 Menulis huruf
kecil k,l,m,n
dengan betul

9.40 – 10.10 REHAT

10.10 – 11.10 Pendidikan Moral PM 3.1.1 bercerita Pada akhir 1. Guru menyatakan tentang  Carta
mengenai tanggung pembelajaran murid
jawab diri dapat : tanggung,  Lembaran
kerja
 bercerita 2. Bersoal jawab mengenai
mengenai tanggng jawab diri di Kesepaduan
tanggung jawab rumah dan di sekolah.
diri KE 3.2.2
3. Mewarnakan gambar.

Matematik MA1.1.2 Pada akhir 1) Guru membawa color wheel  Colour


memadankan objek pembelajaran murid ke dalam kelas. wheel
11.10 -11.50 dapat : 2) Guru menampal gambar
berpasangan yang  Klip baju
flash kecil di atas klip baju
tidak sama 1. Memadankan kayu dibantu oleh kanak-
objek berbeza  Kad warna
kanak.Kanak-kanak bergilir-
dengan warna gilir membantu guru.
yang sama 3) Guru meletakkan klip baju
2. Mengelas warna bertampal gambar flash
yang sama kecil di dalam bakul besar
dengan objek dengan jarak yang jauh
berbeza antara satu sama lain.
3. Mengaplikasi Setiap warna di color wheel
pelajaran lepas akan mempunyai 3 gambar
dalam aktiviti ini flash kecil.
4) Guru pada awalnya,
mengukuhkan ingatan
mereka mengenai
pengajaran lepas berkaitan
warna dengan mengaitkan
dengan aktiviti pada kali ini.
(Mengingat)
11.50 – 12.00 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai pembelajaraan hari ini.

10 M Penutup 2. Menyanyikan lagu selamat pulang.

3. Murid berbaris dan mengucapkan ucapan selamat pulang.

4. Guru memesan bahan atau alatan yang perlu di bawa untuk aktiviti keesokkan hari.

Guru
Refleksi

Murid

RANCANGAN AKTIVITI HARIAN


MINGGU : 6 TARIKH : 12.2.2019

STARTEGI : TEMA HARI : SELASA

TEMA : RUMAH SAYA

MASA DISPLIN ILMU AKTIVITI ABM/ CATATAN

UTAMA STANDARD OBJEKTIF


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

8.00 – 8.30 FK 2.1.1 carry out At the end of the 1. Teacher guides the pupils to  Skittle
movements lessons pupils should sliding and skipping.
Physical be able :  whisle
Development And  Individual 2. Children carry out the
Health Care space  Individual space movements in their group.

 General  General space


space

8.30 – 8.50 EARLY 1. Students gather for daily routine activities, saying good morning.
CONVERSATION 2. Teacher introduced herself and asked the students to introduce themselves.
3. Provide space and time for students to adapt.
4. Teachers discuss the activities to be carried out today.
8.50 – 9.50 AP SA 2.1.1 oberserve At the end of the 1. Teacher introduce variaties  Variaties
the environment lessons pupils should of food to pupils. of food
using one’s be able :
senses: 2. Pupils named the food.  shapes
I. Sight
I. Sight 3. Pupils sit in a group and
II. Hearing oberserve the food using the
II. Hearing 5 senses.
III. Touch
III. Touch
IV. Smell
IV. Smell
V. Taste
V. taste

9.50 – 10.20
RECESS
At the end of the  Cotton bud
KE 1.1.3 sing songs lessons pupils should 1. children sing songs follow
10.20 – 11.50 Learning Activities according to be able : the melody.  A papers
melody
 sing songs 2. Sing the song with according  Water colours
KE 3.2.1. state according to the song.
types of media melody
used in the 3. Teacher introduce variation
production of  state types of of the colours.
visual art creations media used in
4. Children using the cotton
the production of
buds to creat patterns by
visual art
their own.
creations

11.50 – 12.00 1. Teacher question and answer with children about the lesson’s.

Closer 2. Singing goodbye song.

Children line up and greet thank you and goodbye.

Teacher

Reflections
Pupils
RANCANGAN AKTIVITI HARIAN

MINGGU : 6 TARIKH : 13.2.2019

STARTEGI : TEMA HARI : RABU

TEMA : RUMAH SAYA

MASA DISPLIN ILMU STANDARD OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI ABM/ CATATAN


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
UTAMA

8.00 – 8.20 MAIN BEBAS

Perbualan Awal

8.20 – 8.40 1. Ucapan selamat pagi

2. Bersoal jawab dengan murid mengenai pdp pada hari ini.

PM 3.1.1 Bercerita Pada akhir 1. Menyenaraikan  carta


mengenal pembelajaran murid tanggungjawab sebagai
8.40 – 9.40 Pendidikan Moral tanggungjawab diri. dapat : seorang murid di sekolah.  Kertas A4
dan warna
 Bercerita 2. Menceritakan tanggungjawab
mengenal seorang anak .
tanggungjawab
diri

9.40 – 10.10 REHAT

SA 2.1.3 Memerhati Pada akhir Guru menerangkan  Lembaran


persekitaran pembelajaran murid mengenai fungsi deria yang kerja
10.10 – 11.10 Aktiviti menggunakan dapat : terdapat pada manusia
Pembelajaran seperti mata untuk melihat,
gabungan tiga atau
 Kanak-kanak telinga untuk mendengar,
lebih deria jari untuk menyentuh, dan
dapat memerhati
persekitaran hidung untuk mneghidu.
menggunakan  Guru membawa kanak-
tiga deria iatu kanak berjalan-jalan di
melihat, taman dan meminta mereka
mendengar, memerhati persekitaran
menyentuh dan menggunakan deria
menghidu masing-masing .
(Pengetahuan)
 Guru memilih kanak-kanak
secara rawak dan meminta
mereka menerangkan
mengenai apa yang mereka
lihat, dengar, sentuh dan
bau semasa aktiviti
penerokaan di taman.
(Analisa)
 Guru memberikan lembaran
kerja sebagai latihan
kefahaman kepada murid
serta guru membuat
kesimpulan terhadap
pembelajaran sebentar tadi.
(Aplikasi)

BM 2.2.3 Mengenal Pada akhir 1. Guru menunjukkan slide  Alat tulis


pasti dan menyebut pembelajaran murid huruf kecil dan huruf besar
11.10 -11.50 huruf kecil dan dapat : dan meminta kanak-kanak  Kertas A4
besar menyebut huruf yang
 Mengelaskan dipaparkan pada slide.
BM 2.2.5 Memegang huruf kecil dan 2. Guru membahagikan kanak-
alat tulis dengan huruf besar. kanak kepada beberapa
cara yang betul  Menulis huruf kumpulan.
untuk menulis kecil dan huruf 3. Guru memberi kanak-kanak
besar. beberapa keping kad huruf
 Menyebut huruf kecil dan huruf besar dan
kecil dan huruf meminta kanak-kanak untuk
besar. mengasingkan kad huruf
tersebut mengikut kategori
huruf kecil dan huruf besar.
(menganalisa)
4. kanak-kanak mendengar
arahan guru dan
mengasingkan kad huruf
mengikut kategori dengan
betul.
5. Guru memberikan kanak-
kanak lembaran kerja
menulis abjad iaitu huruf
kecil dan huruf besar.
(mengaplikasi)
6. Kanak-kanak menulis abjad
huruf kecil dan huruf besar
dengan betul.

11.50 – 12.00 5. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai pembelajaraan hari ini.

10 M Penutup 6. Menyanyikan lagu selamat pulang.

7. Murid berbaris dan mengucapkan ucapan selamat pulang.

8. Guru memesan bahan atau alatan yang perlu di bawa untuk aktiviti keesokkan hari.

Guru

Refleksi
Murid
RANCANGAN AKTIVITI HARIAN

MINGGU : 6 TARIKH : 14.2.2019

STARTEGI : TEMA HARI : KHAMIS

TEMA : RUMAH SAYA

MASA DISPLIN ILMU AKTIVITI ABM/ CATATAN

UTAMA STANDARD OBJEKTIF


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

8.00 – 8.30 FK 5.1.4 Know safe At the end of the 1. indentify the difference between  Slide
touches, unsafe lessons pupils should male and female body parts in daily show
Physical touches and be able : terms.
Development And uncomfortable  pictures
Health Care touches. I. Know safe 2. Specifies body parts that can be
touches, unsafe touch and not.
touches and
uncomfortable 3. Watch the touch video safe and
touches. insecure.
4. Indentify the difference between
male and female body parts in daily
terms.

8.30 – 8.50 EARLY 5. Students gather for daily routine activities, saying good morning.
CONVERSATION 6. Teacher introduced herself and asked the students to introduce themselves.
7. Provide space and time for students to adapt.
8. Teachers discuss the activities to be carried out today.
8.50 – 9.50 English BI2.2.5 recognise At the end of the 1. children sing an alphabet  Charts
and sound out lessons pupils should song with the teacher.
letters of the be able :  Projector
alphabet 2. Recognise the alphabet g,f, I,
 recognise and j and sound out the letter k, l  Colour
sound out pencils
letters of the 3. Trace the letter g, h, I, j, k
with the colour pencils.  workshee
alphabet g,h,i,k,l
t

RECESS
9.50 – 10.20

Aktiviti KM 2.1.1 talk about At the end of the 1. Pupils talk about their  Charts
Pembelajaran friends lessons pupils should friends
10.20 – 11.50 be able :  picture
KM 2.2.1 talk about 2. Draw the pictures of their
the class 1. to recognise the friend.  A4 paper
particular of their
friends.

11.50 – 12.00 1. Pupils are line up in their group.

Closer 2. Teacher do the conclusion about the lessons.

3. sing good bye song

Teacher
Reflections

Pupils

RANCANGAN AKTIVITI HARIAN

MINGGU : 6 TARIKH : 15.2.2019

STARTEGI : TEMA HARI : JUMAAT

TEMA : RUMAH SAYA

MASA DISPLIN ILMU AKTIVITI ABM/ CATATAN

UTAMA STANDARD OBJEKTIF


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

8.00 – 8.20

MAIN BEBAS

8.20 – 8.40 Perbualan Awal

1. Mengucap selmat pagi.


2. Berinteraksi dan percambahan idea dengan murid-murid tentang tema rakan saya.

8.40 – 9.20 Aktiviti BM 1.3.1 Pada akhir 1. guru menunjukkan huruf j,k,l.  Buku
Pembelajaran mendengar dan pembelajaran murid
menyebut abjad dapat : 2. memadamkan gambar dengan  Pensel
huruf. warna
BM3.1.1 memegang  mendengar dan
alat tulis dengan menyebut abjad 3. Memgang alat tulis dengan
cara yang betul cara yang betul.
untuk menulis  memegang alat
4. Murid menulis huruf dengan
tulis dengan
cara yang betul .
cara yang betul
untuk menulis

9.20 – 9.50

REHAT

9.50 - – 11.50 Learning Activities KE 3.1.1 state At the end of the  Cd


elements of art in lessons pupils should 2. teacher shows some vegetables
1JAM 30 M the environment. be able : to the pupils.  A papers

 state elements 3. Pupils use the vegetables to draw  Crayon


of art in the the pictures.
 Water
environment.
4. Pupils explained about their colour
drawing.

11.50 – 12.00 1. Pupils are line up in their group.

closer 2. Teacher do the conclusion about the lessons.

3. sing good bye song

Refllections

Ulasan Pegawai

Anda mungkin juga menyukai