Anda di halaman 1dari 11

PELAN STRATEGIK ORGANISASI

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN TAHUN 2021-2025


Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
VISI MISI
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM Meningkatkan pembelajaran murid / Memperkasa guru dan pemimpin sekolah

BIDANG KEBERHASILAN KOKURIKULUM


SISTEM : Akses/ Kualiti/ Ekuiti/ Perpaduan/ Kecekapan
ASPIRASI MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti
Nasional
ISU STRATEGIK 1. PENCAPAIAN SEDERHANA DARI SEGI KUALITI KEJAYAAN MURID KE PERINGKAT NEGERI.
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT)

PUNCA DIKENALPASTI
1. KURANG KEPEGAWAIAN.
2. PRASANA ALATAN KOKU KURANG MEMUASKAN.
3. KURANG MENYERTAI AKTIVITI KOKURIKULUM.

SASARAN (OUT COME)


TOV (%)
MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN KPI (Nilai &
Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025

1. MENINGKATKAN JUMLAH Membuat persediaan yang rapi dan


BILANGAN MURID
MURID CEMERLANG latihan berjadual sebelum murid BILANGAN 12
CEMERLANG (NEGERI) 4 6 8 10
DALAM AKTIVITI mengikuti pertandingan Catur KOKURIKULUM
KOKURIKULUM.

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 2023 2024 2025

| PelanStrategikOrganisasi 2021-2025 JabatanPendidikan NEGERI SEMBILAN


1. Memastikan kehadiran murid

ke aktiviti kokurikulum

mencapai sasaran 95%.

2. Memastikan kepakaran guru

dalam bidang sukan terjamin.

3. Memastikan murid diberi

seminar kepentingan bersukan.

| PelanStrategikOrganisasi 2021-2025 JabatanPendidikan NEGERI SEMBILAN


PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN
ISU STRATEGIK PENCAPAIAN SEDERHANA DARI SEGI KUALITI KEJAYAAN MURID KE PERINGKAT NEGERI. JADUAL 2
MATLAMAT STRATEGIK MENINGKATKAN JUMLAH MURID CEMERLANG DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM.
PELAN TINDAKAN Membuat persediaan yang rapi dan latihan berjadual sebelum murid mengikuti pertandingan
KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI
1. KURANG KEPEGAWAIAN.
2. PRASANA ALATAN KOKU KURANG MEMUASKAN KURANG
Bilanganmurid cemerlang ke MENYERTAI AKTIVITI KOKURIKULUM.
peringkat negeri dalam kokurikulum 2 4

| PelanStrategikOrganisasi 2021-2025 JabatanPendidikan NEGERI SEMBILAN


STRATEGI 1 Memastikan murid megetahui teknik permainan yang difokuskan
TANGGUNG JAWAB
SEKTOR PEMBELAJARAN
SEKTOR/UNIT :
Pengurusan Risiko /
Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT
Pelan Kontigensi
Mengenalpasti dan Menggalakkan bekas
murid melibatkan diri
memilih ahli yang
dalam sukan.
1 Pencarian Chess  berbakat untuk
Master Murid tahun 4,5,6 Feb - Mei Dana PIBG
mewakili sekolah
serta ke peringkat
yang lebih tinggi

Meningkatkan kemahiran Jawatankuasa Ko Dana PIBG Meningkatkan


murid dalam aktiviti sukan kurikulum Jan – APRIL 2021 prestasi pencapaian
Latihan sukan daripada dan meningkatkan Sumbangan murid dalam MSSD
2 jurulatih yang bertauliah pencapaian murid peringkat NGO peringkat
dan berkemahiran daerah dan negeri. daerah,negeri

Memberi pengiktirafan Menarik minat & PK Ko kurikulum November 2021 Dana PIBG Menarik minat dan
atas pencapaian murid Menggalakkan penglibatan penglibatan yang
dalam aktiviti sukan dan murid dalam aktiviti ko PCG Sekolah aktif dalam ko
ko kurikulum
kurikulum kurikulum.
3 -Anugerah persatuan &
Kelab sukan yang aktif

-Anugerah murid
cemerlang ko kurikulum

Meningkatkan kemahiran guru PK Ko kurikulum FEBRUARI 2021 Dana PIBG Meningkatkan kualiti
Memberi dalam bidang
kursus dalaman 2021-2025
| PelanStrategikOrganisasi sukan
JabatanPendidikan NEGERI SEMBILAN kepakaran guru
Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021


JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN

Sektor/PPD SJKT LADANG SELANGOR RIVER JADUAL 3


Bidang/Unit KOKURIKULUM
Program/Projek Pencarian Chess Master
Meningkatkan perkongsian ilmu dalam bidang sukan
Objektif Output Murid mengetahui teknikChess
khasnya dalam permainan Kabbadi
Tarikh - Tempoh SepanjangTahun

Kumpulan Sasaran MURID TAHUN 4,5,6


Pegawai
PK KOKURIKULUM
Bertanggungjawab

| PelanStrategikOrganisasi 2021-2025 JabatanPendidikan NEGERI SEMBILAN


1. Taklimat program.
2. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir.
3. Pelaksanaan aktiviti : a) Sebelummemulakanpdpc.
Proses Kerja b) Lima minit lima perkataan
c) Semaksegera.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia

Penyeliaan Ulasan Pegawai


Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


Penambahbaikan PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

| PelanStrategikOrganisasi 2021-2025 JabatanPendidikan NEGERI SEMBILAN


PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021


JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN

Sektor/PPD SJKT LADANG SELANGOR RIVER JADUAL 3


Bidang/Unit KOKURIKULUM
Program/Projek Latihan sukan daripada jurulatih yang bertauliah dan berkemahiran

Meningkatkan kemahiran murid dalam aktiviti sukan


Objektif dan meningkatkan pencapaian murid peringkat daerah Output Murid mengetahui teknik chess
dan negeri.

Tarikh - Tempoh Sepanjang tahun

| PelanStrategikOrganisasi 2021-2025 JabatanPendidikan NEGERI SEMBILAN


Kumpulan Sasaran Semuamurid
Pegawai
PK KOKURIKULUM
Bertanggungjawab
4. Taklimat program.
5. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir.
6. Pelaksanaan aktiviti : a) Muridmenulis / menyalincontohkarangansebanyak yang boleh.
Proses Kerja b)Hantarkepada guru setiapminggu.
c) Guru-guru menyemakdanmembetulkansetiapminggu.
d) Setiapbulanmurid yang menangakandiberipenghargaan.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Nama Pegawai
Tarikh penyeliaan
Penyelia

Penyeliaan Ulasan Pegawai


Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN


Penambahbaikan PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

| PelanStrategikOrganisasi 2021-2025 JabatanPendidikan NEGERI SEMBILAN


PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU

CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| PelanStrategikOrganisasi 2021-2025 JabatanPendidikan NEGERI SEMBILAN


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 2021
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN

Sektor/PPD SJKT LADANG SELANGOR RIVER JADUAL 4

Bidang/Unit KOKURIKULUM
Program/Projek Tarikh Tarikh Penilaian Keberkesanan
Bil Penambahbaikan Catatan
(seperti Jadual 2) Pelaksanaan Penyeliaan Program

1. Pencarian ChessMaster Feb - Mei

Latihan sukan daripada jurulatih


Jan – APRIL
2. yang bertauliah dan
berkemahiran 2021

Memberi pengiktirafan atas November 2021


pencapaian murid dalam aktiviti
sukan dan ko kurikulum

-Anugerah persatuan & Kelab


3.
sukan yang aktif

-Anugerah murid cemerlang ko


kurikulum

Memberi kursus dalaman kepada FEBRUARI 2021


4 guru-guru

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| PelanStrategikOrganisasi 2021-2025 JabatanPendidikan NEGERI SEMBILAN


LAPORAN PRESTASI PELAN STRATEGIK ORGANISASI
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN
TAHUN 2021 - 2025
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 5
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
VISI MISI Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
Sejahtera
Negara

Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar


Pelan Tindakan KPI TOV Catatan
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

Pencarian Chess Master

Latihan sukan daripada


jurulatih yang bertauliah dan
berkemahiran
Memberi pengiktirafan atas
pencapaian murid dalam
aktiviti sukan dan ko
kurikulum

-Anugerah persatuan & Kelab


sukan yang aktif

-Anugerah murid cemerlang


ko kurikulum

Memberi kursus dalaman


kepada guru-guru
Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

| PelanStrategikOrganisasi 2021-2025 JabatanPendidikan NEGERI SEMBILAN

Anda mungkin juga menyukai