Anda di halaman 1dari 1

PUASA RAMADHAN (LANJUTAN) menahun, tidak perlu mengganti puasanya, cukup dengan

membayar fidyah (memberi bahan makanan kepada orang


 Yang membatalkan puasa
miskin).
1. Makan dan minum sengaja di siang hari

2. Muntah yang disengaja


 Hikmah/ keutamaan berpuasa
3. Keluar darah haid atau nifas (bagi perempuan)
1. Sebagai perisai/ pelindung dari api neraka
4. Hilang akal (gila)
2. Menghapus dosa di masa lalu
5. Murtad (keluar dari Islam)
3. Dikabulkan doanya

4. Meningkatkan taqwa kepada Allah


 Yang mendapat rukhshah (keringanan) untuk tidak berpuasa
5. Menyehatkan badan
1. Musafir (orang sedang dalam perjalanan)
6. Menumbuhkan rasa kasih kepada fakir miskin
2. Sakit parah yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa
7. Bersyukur kepada Allah
3. Haid dan nifas
8. Melatih sabar dan disiplin
4. Orang lanjut usia
9. Terhindar dari perbuatan maksiat
5. Wanita hamil atau menyusui

Golongan orang-orang tersebut boleh tidak berpuasa dengan

catatan harus mengganti (qada) puasanya di hari lain sebanyak

yang dia tinggalkan. Kecuali orang lanjut usia dan sakit