Anda di halaman 1dari 5

Autodesk Revit Architecture – Curtain Panel Pattern 1

TẠO VÀ SỬ DỤNG MẪU THƯ VIỆN METRIC


CURTAIN PANEL PATTERN BASED
Nguyễn Văn Thiệp

Các hình ảnh dưới đây là các mô hình được làm bằng Curtain Panel Pattern Based
trong Revit.

Sau đây là cách thực hiện.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net


2 Autodesk Revit Architecture – Curtain Panel Pattern

1.1.1 Tạo hình trong thư viện mảnh ghép


1. Ra lệnh: New  Family.
2. Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn tệp Metric Curtain Panel Pattern Based, nhấn Open.

3. Môi trường thiết kế hiện ra.

4. Nhấn vào đường lưới, nhấn chọn kiểu lưới tại thanh Properties.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com


Autodesk Revit Architecture – Curtain Panel Pattern 3

5. Sau khi đã chọn kiểu thích hợp, cho kích thước khoảng cách các đường lưới tại các
tham số:
Horizontal spacing: khoảng cách theo phương nằm ngang.
Vertical spacing: khoảng cách theo phương thẳng đứng.

6. Dùng các lệnh tạo hình khối như đã giới thiệu tại bài “Mass – hình khối” trong phần
cơ bản để tạo ra hình khối tùy ý.
7. Gán vật liệu cho mô hình.

8. Nhấn Save, lưu trữ thư viện.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net


4 Autodesk Revit Architecture – Curtain Panel Pattern

1.1.2 Tạo khối và gắn thư viện


1. Tại dự án đang làm việc, đưa mẫu thư viện vào dự án.

2. Ra lệnh tạo mass.


3. Dùng các lệnh tạo hình để vẽ hình khối hoặc một mặt.
4. Nhấn trái chuột vào mặt vừa tạo.

5. Nhấn nút , chia lưới cho mặt.


6. Cho khoảng cách giữa các đường lưới tại U Grid và V Grid.

7. Nhấn chọn mẫu Pattern.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com


Autodesk Revit Architecture – Curtain Panel Pattern 5

8. Nhấn Finish Mass, chúng ta được tấm che như hình dưới.

9. Khi render, chúng ta có tấm che là thành phần của công trình. Thật đơn giản phải không
các bạn?.

Hết bài này.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net