F A IL M E J A

NAMA PEGAWAI: AZLAN B MD ZAINAL HARBIR (850310-15-5O69)

S E K O L A H K E SB AA I N G SPAE AT N R B U N T E
ALAMAT LAMAN WEB TELEFON FAX E-MAIL : SK.ST PETER BUNDU Peti Surat 108, 89747 Kuala Penyu, Sabah. : : 087-884059 : 087-884059 : kaiserajan_85@yahoo.com

NO.KELUARAN

NO.PINDAAN

TARIKH

1

0

SEMAKAN DAN KELULUSAN
Dokumen ini disediakan oleh: SK. ST. PETER BUNDU, KUALA PENYU

DISEMAK OLEH

DILULUSKAN OLEH

SK. ST. PETER BUNDU, KUALA PENYU

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUALA PENYU

…………………………………………………. ENCIK JULIUS HENRY HINSIN GURU BESAR Tarikh :

…………………………………………………. ENCIK PEGAWAI PELAJARAN DAERAH Tarikh :

ARAHAN
1. Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiap-tiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan. 2. Maklumat-maklumat yang perlu ada di dalam fail meja ini adalah : a) b) c) d) e) f) pegawai g) h) i) j) k) l) m) n) o) Visi, Misi, Slogan dan Misi Strategik Objektif..............( umum dan operasi ) Carta Organisasi............... Objektif Program Carta Organisasi Program (kedudukan Pegawai) Senarai Tugas/ Kuasa/ Hubungan dengan lain-lain Peraturan-peraturan Pentadbiran Proses Kerja Carta Aliran Kerja Senarai Semak / Checklist Senarai Undang-undang Pekeliling dan lain-lain Rujukan Senarai Keahlian Jawatankuasa – jika berkenaan Senarai Borang-borang yang diperlukan Norma kerja bagi tiap-tiap tugas di mana sesuai Contoh Senarai Tugas Harian

3. Fail meja ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan jawatannya. Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja. Pada masa pertukaran, fail ini hendaklah diserahkan kepada ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir Program. 4. Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir hendaklah memastikan bahawa fail ini dikaji semula dan dikemaskini :Setiap dua (2) tahun sekali dan Apabila pertukaran pegawai berlaku. 5. Catitan hendaklah dibuat di atas grid yang disediakan di sebalik fail ini.

BERPANDANGAN TERBUKA MISI .VISI MENINGKATKAN MUTU PELAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH INI UNTUK MENCAPAI PRESTASI CEMERLANG SERTA MELAHIRKAN ANAK-ANAK DIDIK SEPERTI BERIKUT: BERWAWASAN BERDISIPLIN BERBUDAYA SAING BERTANGGUNGJAWAB DAN.

4) MEWUJUDKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG. HARMONI DAN BERSATU PADU DI KALANGAN WARGA IBUBAPA. PENDIDIK. MURID-MURID BERHEMAH TINGGI YANG DAN BERKEMAHIRAN DALAM BIDANG KOKURIKULUM. STAF SOKONGAN DAN .PARA PENDIDIK GIGIH DI SEKOLAH INI BERUSAHA ASPIRASI DENGAN DENGAN: UNTUK MENCAPAI 1) MEMPERKEMBANGKAN KEBOLEHAN DAN POTENSI MURID-MURID KE TAHAP MAKSIMUM. 3) MELAHIRKAN BERDISIPLIN. 2) MENINGKATKAN KUALITI DAN KUANTITI PRESTASI AKADEMIK.

BERTANGGUNGJAWAB MENJAGA KESELAMATAN. DISIPLIN DI SEKOLAH. MENGADAKAN HUBUNGAN YANG BAIK DAN MENINGKATKAN PERMUAFAKATAN DENGAN IBU BAPA / PENJAGA DAN MASYARAKAT SETEMPAT. KESIHATAN. MENGADAKAN AKTIVITI-AKTIVITI KURIKULUM DAN KOKURIKULUM UNTUK MEMANTAPKAN PENDIDIKAN MURID-MURID KE ARAH KECEMERLANGAN. . MENGAMALKAN ETIKA KERJA YANG CEMERLANG.PIAGAM PELANGGAN BERUSAHA MEMBERIKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITI KEPADA SEMUA MURID DENGAN ADIL DAN SAKSAMA. KEBAJIKAN. KEBERSIHAN.

KAMI MENAWARKAN KOMITMEN DENGAN PENUH IKHLAS KEPADA IBU BAPA. RUKUN NEGARA: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN . BERBUDAYA SAING SERTA TIDAK PUTUS ASA. GURUGURU DAN SEKOLAH INI. KAMI PELAJAR SK. BERIKRAR: 1) AKAN MENUNAIKAN UNTUK PERANAN BELAJAR DAN DENGAN TANGGUNGJAWAB PENUH DEDIKASI . KOKURIKULUM SAHSIAH KE ARAH KECEMERLANGAN. DENGAN ITU. 2) AKAN BERUSAHA UNTUK MENINGKATKAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK.IKRAR BAHAWASANYA.ST. PETER BUNDU.

5. dinamik.kasihkan ibupertiwi dan berakhlak tinggi. 8. positif dan produktif. . Melahirkan guru yang berkualiti kepimpinan. 7. bersemangat juang. Menjelang tahun 2011 semua murid yang menamatkan pengajian mereka dari sekolah ini mampu menguasai 3M. Mempastikan pencapaian lulus 100% iaitu penguasaan sepenuhnya kemahiran penilaian UPSR dan sekurang-kurangnya 50% mendapat kelulusan cemerlang. 3. Semua murid dapat menguasai Kemahiran Berfikir menjelang Tahun 2011. berketrampilan dan berakhlak mulia. 4. Melahirkan murid yang cintakan ilmu pengetahuan. Melahirkan warga pendidik yang berkemahiran. Mempastikan Sek. berpengetahuan. 6. 2.OBJEKTIF 1. progresif. Menghasilkan ibubapa / penjaga yang perihatin terhadap potensi dan perkembangan anak-anak mereka. Bundu Tahuri akan berada di antara 10 buah sekolah terbaik dalam daerah Tamparuli yang mana memperolehi 100% kelulusan.Keb. berketrampilan.

PANDU PUTRI PERMAINA N BOLA SEPAK EN. GUSTIN ANTING AHLI JAWATANKUASA KO-KURIKULUM JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID DISIPLIN EN.MARGARET NGUAI . IZDIHAR ZAKARIA SU.TEO KUI LAN UNIT BERUNIFORM PBSM PENGAKAP PN.VINANTIUS JUNGGIN DATA SEKOLAH EN.YAAKUB RIAH PERSATUAN BAHASA MELAYU EN.MARGARET PAN PSV PN.MATHILDA MAIK BOLA BALING CIK AZLINAH TAHA BOLA TAMPAR PN. JULIA ANTHONY MZ EN.JULIA ANTHONY BI RMT/KWAMP/SBT PN.SHAMSIA TAHIR AGAMA PN.EVELYN ELLEH PN.VINANTIUS JUNGGIN BKD CIK LAURA WILFRED KH PN.RITAH JULAI SAINS PN. KOKURIKULUM______ PN.FATIMAH ANEH PEMBANTU TADBIR PJK EN. YAAKUB RIAH PN.JOSEPHINE ENGKIAS PN. JULIUS HENRY HINSIN PENOLONG KANAN 1 EN. FRANCIS HILARION GURU AKADEMIK JAWATANKUASA KURIKULUM PK.SHAMSIA TAHIR BOLA JARING PM PN.IZDIHAR ZAKARIAH SPBT EN.JOSEPHINE ENGKIAS GURU BESAR EN. MD YUSMAN JALIL PN.AZLAN M.HEM PN. PEPERIKSAAN PN. FATIMAH ANEH PUSAT SUMBER PN. IZDIHAR ZAKARIA PANITIA BM EN.YAAKUB RIAH DATA MURID EN.MATHILDA MAIK SAINS SUSU SEKOLAH PN.JOSEPHINE ENGKIAS PUSAT SUMBER BAHASA INGGERIS CIK LAURA MATEMATIK EN.RITAH JULAI KT/PSK PN.YAAKUB RIAH ETEMS PN.CARTA ORGANISASI INDUK SEKOLAH PK.JOSEPHINE ENGKIAS ENENG M3 BANTUAN AM CIK.ZAINAL HARBIR A. LENCY BOON HUA EN. JOSEPHINE ENGKIAS PN. LAIMAH TARSIL EN.

FRANCIS HILARION) Penasihat GURU KELAS ( PN.CARTA ORGANISASI INDUK Penaung GURU BESAR ( EN. JULIUS HENRY HINSIN) Pengerusi PK. KURIKULUM ( EN.JOSEPHINE ENGKIAS) Ahli Jawatan Kuasa GURU KELAS  Semua guru kelas KETUA KELAS SETIAUSAHA BENDAHARI AJK Kebersihan & Keceriaan Sudut Mata Pelajaran Pengawas Pembimbing Rakan Sebaya Pengawas Pusat Sumber .

OBJEKTIF PROGRAM 1. . 4. Membantu pihak pentadbiran memungut yuran sekolah. 5. Mengedarkan buku teks. 2. Memastikan kelas sentiasa selesa dan kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Memastikan Guru Kelas mengetahui maklumat latar belakang murid sebagai rekod. 3. Memastikan pengurusan kelas bersistematik dan terancang dengan membentuk organisasi kelas. borang BMM.

2. Membuat laporan akademik.SENARAI TUGAS. Surat Akaun dan mengisi Kad 001 R serta Kad Kesihatan murid. 3. -kaunselor -kerani sekolah Kuasa Yang Diberi GURU KELAS Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan PK HEM Guru kesihatan Guru SPBT . Membantu tugas guru SPBT dan pengagihan buku Teks. Sentiasa peka kepada kesihatan murid. masalah pembelajaran dan disiplin.Memastikan jadual kedatangan murid sentiasa dikemaskini. Bertanggungjawab mengurus dan membentuk organisasi kelas. sijil Berhenti Sekolah. 4. 5. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN BAHAGIAN/UNIT : KURIKULUM JAWATAN Tugas Pegawai Atasan yang ada Hubungan KURIKULUM : GURU KELAS Tugas dan Tanggungjawab 1.

Unit Kewangan Unit Keceriaan PK HEM . 8. Memastikan maklumat latar belakang murid direkodkan.6. Menceriakan kelas bagi membentuk bilik darjah yang selesa dan kondusif. 7. Mengutip yuran sekolah.

PERATURAN – PERATURAN PENTADBIRAN 1. 4. Peraturan Tugas Staf Sekolah Rendah. Pekeliling Perbendaharaan Bil 3 Tahun 2003. 3. Surat – surat Pekeliling Iktisas 1998 – 2000. 2. Pekeliling – pekeliling Pentadbiran yang Sedang Berkuatkuasa. 6. Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ) dan Peraturan – peraturan Terpilih. Pekeliling Perbendaharaan Bil 4 Tahun 1992. . Peraturan – peraturan Kewangan yang sedang berkuatkuasa. 7. 5.

01 PROSES KERJA Menerima surat lantikan memungut yuran sekolah. Mengedarkan kepada murid borang penyata yuran yang wajib dibayar. Keluarkan resit pembayaran untuk murid berkenaan.PROSES KERJA MEMUNGUT YURAN SEKOLAH BIL. Edarkan surat tagihan yuran jikalau wang tidak mencukupi. PEGAWAI YANG SEKSYEN UNDANGMELULUS/DIRUJUK UNDANG/PERATURAN Guru Besar PK HEM Kerani Kewangan Kerani Kewangan 02 03 PK HEM 04 Guru Besar 05 PK HEM Guru Besar 06 Guru Kelas 07 Guru Kelas Bendahari Sekolah . Memastikan wang yuran yang dibayar mencukupi atau tidak. Menyerahkan wang hasil pingutan yuran sekolah kepada bendahari sekolah. Menerima resit daripada pihak sekolah.

Kembalikan borang maklumat yang tidak lengkap kepada murid tersebut. Mendapatkan data atau meklumat daripada murid. 01 PROSES KERJA Menerima surat lantikan sebagai Guru Kelas Menerima buku kedatangan murid. Mengambil kedatangan setiap hari persekolahan. Membuat analisis pada setiap penghujung bulan. PEGAWAI YANG SEKSYEN UNDANG – MELULUS/DIRUJUK UNDANG/PERATURAN Guru Besar PK HEM PK HEM Guru Kelas Guru Kelas 02 03 04 Guru Kelas 05 Guru Kelas 06 Guru Kelas 07 Guru Kelas 08 Guru Kelas PK HEM . Melengkapkan data murid di buku kemajuan murid. Memastikan borang maklumat diisi lengkap.PROSES KERJA PENYIAPAN BUKU KEDATANGAN MURID BIL.

Mengagihkan buku teks mengikut bilangan murid. Jikalau tidak minta murid berkenaan berjumpa dengan guru SPBT. Pastikan murid layak untuk meminjam. Pastikan murid layak mendapatkan borang SPBT. PEGAWAI YANG SEKSYEN UNDANG – MELULUS/DIRUJUK UNDANG/PERATURAN Guru SPBT PK HEM 02 Guru Kelas 03 Guru Kelas 04 Guru SPBT 05 Guru SPBT 06 Guru SPBT 07 Guru Kelas Guru SPBT .PROSES KERJA PENGAGIHAN BUKU TEKS ( SPBT ) BIL. 01 PROSES KERJA Menerima arahan daripada guru SPBT sekolah. Penyemakan borang SPBTG yang berkelayakan. Mengedarkan borang SPBTG untuk pinjaman buku teks.

6. 5. Memastikan wang yuran yang dibayar mencukupi atau tidak. Edarkan surat tagihan jikalau wang tidak mencukupi. Mengedarkan kepada murid borang Penyata yuran yang wajib dibayar.        2. 4. 3. Keluarkan resit pembayaran untuk murid berkenaan. 7. Menyarahkan wang hasil pungutan yuran sekolah kepada bendahari sekolah. Menerima surat lantikan memungut yuran sekolah.SENARAI SEMAK MEMUNGUT YURAN SEKOLAH BIL. Menerima resit daripada pihak Sekolah. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN  1. .

Mengambil kedatangan setiap hari persekolahan. 6.        2. Melengkapkan data murid di buku kemajuan murid. 7. . 05. 4. Menerima buku kedatangan murid.SENARAI SEMAK PENYIAPAN BUKU KEDATANGAN MURID BIL. Memastikan borang maklumat diisi lengkap. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN  1. Menerima surat lantikan sebagai Guru Kelas. Kembalikan borang maklumat yang tidak lengkap kepada murid tersebut. 3. Mendapatkan data atau maklumat daripada murid.

4. 5. Pastikan murid layak mendapatkan borang SPBT. 6. Menerima arahan daripada guru SPBT sekolah. 3.8. Jikalau tidak minta murid berkenaan berjumpa dengan guru SPBT. Pastikan murid layak untuk meminjam.       2. . Membuat analisis pada setiap penghujung bulan. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN  1. Penyemakan borang SPBTG yang berkelayakan. Mengadakan borang SPBTG untuk peminjaman buku teks.  SENARAI SEMAK PENGAGIHAN BUKU TEKS ( SPBT ) BIL.

Perlembagaan Malaysia 7. Surat – surat Pekeliling Perkhidmatan dan Perbendaharaan 5. Perintah – perintah Am Bab A hingga G 3.7. Arahan Keselamatan . Pekeliling – pekeliling Am Perkhidmatan dan Perbendaharaan 6. Perintah Am – Bab B – Elaun – elaun dalam Perkhidmatan 2. Pekeliling – pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam ( PKPA ) 4.  SENARAI UNDANG – UNDANG PEKELILING DAN LAIN – LAIN RUJUKAN 1. Mengagihkan buku teks mengikut bilangan pelajar.

BUKU KEDATANGAN MURID 2. KAD 001 R 3. REKOD KEMAJUAN MURID 4. BORANG BMM 7. BORANG DISIPLIN 6.SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1. BORANG SPBT . REKOD KESIHATAN 5.

03. 04. 01. 06. 10 minit 1 hari . JENIS KERJA Menerima surat lantikan memungut yuran sekolah. Keluarkan resit pembayaran untuk murid berkenaan. 05. Memastikan wang yuran yang dibayar mencukupi atau tidak. Mengedarkan kepada murid borang penyata yuran yang wajib dibayar. MASA YANG DIAMBIL 1 hari 1 hari 5 minit 3 minit 5 minit 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari JUMLAH UNIT 07. Menyerahkan wang hasil pungutan yuran sekolah kepada bendahari sekolah. 02.NORMA KERJA MEMUNGUT YURAN SEKOLAH BIL. Menerima resit daripada pihak sekolah. Edarkan surat tagihan jikalau wang tidak mencukupi.

5 minit Seminggu 06. 03. 2 minit Sepanjang Tahun . Menerima buku kedatangan murid. 01.NORMA KERJA PENYIAPAN BUKU KEDATANGAN MURID BIL. MASA YANG DIAMBIL 1 hari 2 minit 5 minit Seminggu JUMLAH UNIT 04. Memastikan borang maklumat diisi lengkap. Kembalikan borang maklumat yang tidak lengkap. 5 minit Seminggu 07. 5 minit Seminggu 05. JENIS KERJA Menerima surat lantikan sebagai Guru Kelas. Melengkapkan data murid di buku kemajuan murid. Mengambil kedatangan setiap hari persekolahan. Mendapatkan data atau maklumat daripada murid. 02.

Jikalau tidak minta murid berkenaan berjumpa dengan guru SPBT. 3 minit 2 hari 07. Membuat analisis pada setiap penghujung bulan. 5 minit 1 hari 03. 10 minit 1 hari . Mengagihkan buku teks mengikut bilangan murid. 5 minit Sepanjang Bulan NORMA KERJA PENGAGIHAN BUKU TEKS ( SPBT ) BIL. Mengedarkan borang SPBTG untuk pinjaman buku teks. MASA YANG DIAMBIL 1 hari JUMLAH UNIT 02. Pastikan murid layak mendapat borang SPBT. 01. Pastikan murid layak untuk meminjam. JENIS KERJA Menerima arahan daripada guru SPBT sekolah. 1 minit 1 hari 05.08. Penyemakan borang SPBTG yang berkelayakan. 10 minit 2 hari 06. 2 minit 1 hari 04.

PK HEM . Organisasi kelas Kuasa Yang Diberi Merancang membentuk Melaksana Memantau 1.SENARAI TUGAS. Surat Akuan dan mengisi Kad 001 R serta Kad Kesihatan murid. Sijil Berhenti Sekolah. Mengambil senarai nama murid. Membuat laporan akademik. Menyelaras Melaksana Memantau Melapor Kaunselor Kerani Sekolah Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan PK HEM Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan GURU BESAR PK 1 2. Jadual kedatangan murid 3. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN JAWATAN : GURU KELAS Tugas Dan Tanggungjawab 1.

Melapor Unit Keceriaan 1.Memantau 4. 8.PK KO . 5.Merancang 2.Melaksana 3.KUM 4. Pengagihan buku teks.Menyelaras 4. Memastikan maklumat latar belakang murid direkodkan. Sentiasa peka kepada kesihatan murid. 1. Menceriakan kelas bagi membentuk bilik darjah yang selesa dan kondusif.Menyelaras 4.Memantau 5.Merancang 2.Melaksana 3.Melaksana 3. 1.Melapor PK HEM . 6.Merancang 2. Mengutip yuran sekolah.Melapor Guru Kesihatan Selaras Guru SPBT Selaras Unit Kewangan 7. masalah pembelajaran dan disiplin.

CARTA ALIRAN KERJA: MEMUNGUT YURAN PELAJAR Terima surat lantikan memungut yuran pelajar Terima resit sekolah Mengedarkan kepada pelajar borang penyata yuran yang wajib dibayar Wang cukup? Edarkan surat tagihan yuran Tidak Ya Keluarkan resit pembayaran Menyerahkan wang kepada bendahari sekolah .

CARTA ALIRAN KERJA : PENYIAPAN BUKU KEDATANGAN PELAJAR Terima surat lantikan guru kelas Terima buku kedatangan pelajar Mendapat data daripada pelajar Lengkap? Kembalikan borang maklumat Tidak Ya Melengkapkan data pelajar di buku kemajuan murid .

Mengambil kedatangan setiap hari persekolahan dan membuat analisis pada penghujung bulan CARTA ALIRAN KERJA : PENGAGIHAN BUKU TEKS ( SPBT ) Terima ARAHAN DARI Guru SPBT sekolah edarkan borang SPBTG untuk pinjaman buku teks Lengkap? Berjumpa dengan guru SPBT Tidak Ya Layak untuk Meminjam Tidak Tidak dibenarkan untuk meminjam buku teks .

Mengagihkan buku teks CONTOH SENARAI TUGAS HARIAN NAMA: JAWATAN: TARIKH: HARI: BIL _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ TUGAS SAYA HARI INI CATATAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful