Anda di halaman 1dari 4

Kata Tepat

Nama: ______________

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang 12 Kak Hasniza berlalu dari situ tanpa ________
betul. tetamu yang datang.
A melihat B menyapa
1 Ubat ini amat ___________ untuk sakit gigi. C mengintai D menjenguk
A hebat B mujarab
C berperisa D berkhasiat 13 Pelari itu sempat ................................ air untuk
menghilangkan dahaganya.
2 Dia tidak mengharapkan ________ atas A menjilat B meneguk
pertolongannya. C menuang D menghirup
A balasan B kurniaan
C pemberian D permintaan 14 Api __________ dengan cepat kerana angin
bertiup kencang semasa kebakaran itu.
3 Aktiviti memburu binatang yang dilindungi perlu A menjilat B membakar
dibendung untuk mengelakkan __________nya. C merebak D menyambar
A kematian B kepupusan
C kehilangan D kebinasaan 15 Mak Odah ___________ paha anak bongsunya
yang nakal itu.
4 Perempuan muda itu ___________ dua baldi air A memicit B mencubit
di kiri dan kanan tangannya. C memegang D menggenggam
A membimbit B memegang
C mengandar D mengangkut 16 Setelah meneliti permohonan daripada Encik
Tahir, pegawai itu bersetuju untuk __________
5 Ranting-ranting pokok yang menghalang laluan permohonan tersebut.
itu telah ___________ oleh Pak Abu. A melihat B mengadili
A ditakik B ditebas C mengambil D menimbangkan
C ditebang D dicantas
17 Rancangan hiburan yang menjadi ________
6 Kenderaan awam yang melalui jalan itu ramai itu tidak lagi ditayangkan di televisyen.
beberapa jam __________ akibat kemalangan A kecenderungan B kesukaan
jalan raya. C keasyikan D kegilaan
A terhenti B tersekat
C terkandas D terhumban 18 Rizal dan Razli _______ kerana berebut harta
peninggalan ayah mereka.
7 Shasha _____________ memikirkan masalah A bertumbuk B bercakaran
yang dihadapinya. C bertelagah D bergusti
A keliru B matang
C bingung D bengang 19 Tidak mungkin Zaki mendapat ikan kerana
_____
8 Setiap orang ___________ pendapat yang jala pun dia tak tahu.
berbeza-beza tentang pelantikan Aizat sebagai A menyulam B menebar
ketua murid. C menjahit D menampal
A menerima B memberikan
C mengambil D menyediakan 20 Dari jauh kelihatan asap ______ dari serombong
kapal itu.
9 Budak lelaki itu dipanggil oleh pengawas A mengepul B mengarak
kerana _____________ gula-gula getah semasa C mengumpul D membumbung
berada di dalam kelas.
A menelan B menggigit 21 Bagi memudahkan memanjat pokok kelapa itu,
C mengerit D mengunyah Amri _________ batangnya dengan parang.
A menakik B mengerat
10 Pegangan agama yang kukuh dapat C menghiris D menggaris
mengelakkan seseorang daripada
________ ke lembah yang hina. 22 Kerajaan sentiasa berusaha untuk __________
A terjatuh B terperosok kemiskinan tegar dalam kalangan rakyatnya.
C terjerumus D terhumban A menghalang B membuang
C membasmi D membaiki
11 Pada masa lapang, nelayan itu akan ________
jalanya yang rosak. 23 Bangunan yang __________ langit itulah
A menyirat B menenun yang menjadi kebanggaan Malaysia.
C menjahit D menyulam A menjangkau B menyentuh
C memegang D mencapai
24 Orang ramai ............................melihat
persembahan ahli silap mata itu. 36 Seekor rama-rama sedang _________ madu
A tercabar B terpegun bunga itu.
C tergoda D terharu A menjilat B menghirup
C menghisap D meneguk
25 Murid-murid Cikgu Jamal membuat ________
sebelum mewarnai lukisan itu. 37 Dia berjalan dengan hati-hati di atas batas
A contengan B lakaran supaya tidak _________ ke dalam sawah.
C gurisan D garisan A terjerumus B tertolak
C terjerut D terjunam
26 Kerja-kerja _______ padi daripada tangkainya
dilakukan dengan menggunakan mesin. 38 Penduduk kampung bergotong-royong untuk
A menanggalkan B memencilkan membetulkan rumah yang ___________.
C meleraikan D menjauhkan A bongkok B bengkok
C senget D serong
27 Tanah di tebing sungai itu makin lama
makin _______________. 39 Minyak kelapa yang sudah _________ itu
A sebu B pupus dibuang oleh ibu.
C malap D mendap A hanyir B tengik
C masam D basi
28 Kumpulan pengakap yang keletihan
itu ________ setelah tiba di puncak bukit. 40 Nasi yang dimasaknya hangit kerana _________
A melepoh B melepek menonton video.
C melepet D melepuk A leka B minat
C cuai D khusyuk
29 Strategi __________ budaya lepak dalam
kalangan remaja akan dibincangkan dalam 41 Saya suka akan keropok ikan yang _________
mesyuarat itu. dan enak itu.
A menyekat B menangani A rapuh B gembur
C menghapuskan D menghentikan C empuk D rangup

30 Si Tompok __________ daun pintu kerana 42 Wajahnya ___________ setelah seminggu sakit.
hendak keluar. A pudar B pucat
A mengais B mengorek C layu D sayu
C mencakar D mengambus
43 Encik Jasman bekerja sebagai __________ di
31 Beliau memberikan _________ kepada remaja firma guaman itu.
supaya aktif dalam bidang sukan. A juruacara B juruhebah
A paksaan B galakan C jurubahasa D juruulas
C bantuan D sokongan
44 Pihak polis telah __________ tiga orang pemuda
32 Bagi murid-murid yang rajin dan ada _________ yang menculik Azmil.
mereka akan mencapai cita-cita. A mengikat B merampas
A kebolehan B kemahuan C memberkas D membungkas
C keinginan D kelemahan
45 Budak itu belum bersekolah tetapi sudah
33 “Daging ini hendaklah _________ sehingga __________ membaca.
lumat,” kata ibu kepada Suzana. A petah B cepat
A ditetak B diiris C bagus D lancar
C dikerat D dicincang
46 Sepakannya kencang tetapi sering _________
34 Pasukan kami akan mengikuti ekspedisi dari pintu gol.
________ hutan belantara. A terlencong B tersenget
A meredah B memintas C terbabas D tersasar
C merempuh D meneroka
47 Bakal-bakal haji _________ selama dua jam
35 Posmen itu __________ sepucuk surat kepada kerana perubahan jadual perjalanan.
Hazlina. A tersekat B terhenti
A menyerahkan B meletakkan C tertunggu D terkandas
C melepaskan D mengeluarkan
48 Juruacara majlis memulakan ucapannya dengan
beberapa ___________ pantun.
A baris B rangkap C Ketenatan D Kematian
C petikan D perenggan

49 Kemalangan di jalan utama itu telah


menyebabkan kenderaan yang melalui
jalan itu _____________.
A tersekat B terkandas
C terhumban D terperangkap

50 Semua harta benda mereka _________ dalam


kebakaran itu.
A ranap B remuk
C hancur D musnah

51 Pengajaran guru akan lebih berkesan


jika ___________ oleh rakaman video.
A disusuli B dijalani
C didasari D diperoleh

52 Pak Hamid __________ pohon kekabu di


belakang rumahnya.
A membajak B menebang
C mengayuh D mendayung

53 Banyak murid yang __________ dalam ujian


pemilihan itu.
A tersekat B terhenti
C terkandas D terhalang

54 Pohon kelapa yang tumbang itu _________


kandang kambing.
A menghantuk B menghentak
C menghempas D menghempap

55 Jika ____________ hutan dikawal,hakisan tanah


dapat dielakkan.
A penghapusan B pembersihan
C pembasmian D penerokaan

56 Dulang tembaga itu kelihatan ________ kerana


sudah lama tidak digilap.
A pucat B kusam
C suram D kelam

57 Perdana Menteri menyatakan bahawa keadaan


ekonomi negara kita masih _________.
A kuat B padu
C padat D kukuh

58 Ketika cuaca baik, keindahan alam di puncak


bukit itu ________________.
A ternampak B tergambar
C terserlah D tersebar

59 Encik Ismail terpaksa _____________ pelbagai


cabaran sebelum berjaya dalam perniagaannya.
A menjalani B mendalami
C mengharungi D menyelubungi

60 ____________ yang dialaminya tidak


melemahkan semangatnya untuk terus mengejar
penyeluk saku itu
A Kemusnahan B Kecederaan

Anda mungkin juga menyukai